15 Eylül '01
Sayı: 26


  Kızıl Bayrak'tan
 "Emperyalist gericilik dizginlerinden boşalmaya hazırlanıyor

  "Tanrı Amerika'yı korusun"

  Dünya çapında devrimcilere ve halklara karşı yeni bir terör dalgası!..

  Yeni saldırılar kapıda

  Sendika ağaları işçi sınıfına ihaneti doruk noktasına ulaştırdılar
  Devletin has partisi "vurgun" yedi!
  Emperyalist borç düzeni

  Sınıf çalışmasının güncel sorunları/1

  Sınıf hareketi
  Devrimci tutsaklardan ortak açıklama...
  "Gülay Kavak ölümsüzdür!"
  ABD Balkanlar'da hakimiyetini pekiştiriyor

  Meksika'daki Volkswagen grevinin ardıdan

  Ölüm Orucu direnişçilerinden bazılarının sağlık durumu
  OSB'lerde nasıl bir perspektifle çalışılmalıdır?
  Faaliyetlerimizden...
  Mücadele Postasi

 Tüm yazilar

Bu sayinin PDF formatini download etmek için tiklayin 

ABD Balkanlar'da hakimiyetini pekiştiriyor

Hammadde kaynakları bulunmayan Balkanlar'da emperyalistlerin iştahını kabartan temel neden Yugoslavya'nın stratejik konumudur.

Yugoslavya transfer ve kara ulaşımı bakımından uygun koşullara sahip. Denize ve Tuna nehrine sınırı var. Kuzey ve Orta Avrupa'yı Ortadoğu ve Orta Asya'ya birleştiren, yine Akdeniz ülkelerini Orta ve Doğu Avrupa'ya birleştiren kavşakta bulunuyor. Kısacası, kara, su, havayolu koridorlarının tümünü kontrol ediyor olmasından dolayı jeo-politik bir öneme sahip.
Amerika'nın Kosova savaşında doğrudan hedefi, Salzburg'dan Selanik'e kadar dört kol üzerinden uzanan X. koridordu. Batı Avrupa'yı Ortadoğu'ya bağlayan, ekonomik ve lojistik açıdan önem taşıyan bu koridorun bir kolu da İstanbul'dan geçen IV. koridorla birleşiyor.

ABD, Avrupalı emperyalistler tarafından X. koridorun geliştirilmesi, özellikle yeni boru hattının Romanya'nın Karadeniz kıyısından İtalya'nın Trieste limanına kadar getirilmesine karşı büyük bir direnç göstermişti. Çünkü Avrupa bu boru hattı sayesinde ABD'ye bağımlı olmadan Hazar Denizi'nden petrol sağlayabilecek. Bu boru hattının Rusya'daki Druzhaba boru hattına bağlanması, Avrupa'nın petrol ihtiyacının tümüyle ABD'den bağımsızlaşması anlamına geliyor.

Su yolu olan Tuna da aynı derecede önemli VII. koridorunu oluşturuyor. Bu su yolu da Kuzey Denizi'yle Karadeniz'le, ayrıca Kafkaslar ve Hazar Denizi ile birleştiriyor. Amerika'nın Yugoslavya'ya uyguladığı ambargo ile bu işlevi önemli ölçüde sınırlandı.

Kosova savaşındaki NATO bombardımanı aslında Avrupa'ya büyük zarar verdi. 2. Dünya Savaşı sonrasında Tuna ülkeleri milyarlarca mark yatırım yaparak, Kuzey Denizi'nden (Rotterdam) Karadeniz'i (Costanta) birleştiren Tuna koridorunu inşa etmişlerdi. Ama şu an Tuna köprülerinin yıkılması ile VII. koridor işlemez hale gelmiş bulunuyor. Amerika Kosova savaşında havaalanları, karayolları ve Tuna üzerindeki köprüleri bombalayarak X. ve VII. koridorları tümden devre dışı bıraktırdı. Böylece Avrupalı emperyalistler gerçekte üzerine bastıkları toprakları bombalamış oldular.

ABD'nin şimdiki stratejik hedefi VIII. koridor. Bu koridor, Karadeniz'de Bulgaristan'ın Burgas limanından Makedonya'da Üsküp üzerinden geçerek Arnavutluk'ta Adriya kıyısında Durres'e kadar uzanacak.

Bu hat, dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinin olduğu Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik gerçekleşebilecek müdahaleler nedeniyle Balkanlar'a stratejik bir önem yüklüyor.

Avrupa koridorlarının Avrupalıların çıkarlarına hizmet edenleri Kosova savaşında NATO bombalarıyla tahrip edilmişti. VIII. koridor resmi olarak Avrupa koridoru olmasına rağmen, planları Clinton hükümeti döneminde hazırlandı ve Amerika finanse etti. Bu koridoru güvence altına almak ABD emperyalizmi için büyük öneme sahip. Çünkü VIII. koridorda uzanan borulardan petrol akacak. Ticaretin nabzı burada atacak. Komünikasyon hattı çoktan planlanmış durumda. Bunların büyük çoğunluğu ise Amerikan tekellerinin yatırımları olacak.

Bu nedenle, Amerika bölgeyi işgal ederek denetimi altında tutmakla kalmayacak, Batı Avrupa'yı da yakından takip edebilecek.

Amerika bölgeye yerleşebilmek için NATO'nun yanında "kara ordusu" UÇK'yı da tutuyor. VIII. transfer koridorunu oluşturamadığı ve oradaki Amerikan yatırımlarını güvence altına alamadığı sürece de UÇK'ya dokunmayacaktır.
İşte bu nedenlerle, başta Amerika olmak üzere Avrupalı emperyalistler Balkanlar'ı istikrarsızlığa sürükleyerek balkanlaştırıyor, etnik farklılıkları kışkırtıyor, bölgeye müdahale etmek için kullanıyorlar. Sonra da "insani" müdahale adı altında bölgeyi işgal ediyorlar.

NATO'nun başlangıçta Makedonya'da bir ay kalacağı söylenmişti. İşgalden bir hafta sonra askerlerin çekilmesiyle yeniden bir istikrarsızlık ortamı doğabilir gerekçeleri sıralamaya başladılar bile. NATO güçleri 6 yıldır da Bosna'yı işgal altında tutuyorlar. Oraya da bir yıllığına gittiklerini söylemişlerdi.

 


 

Dünyadan kısa kısa...

Yunanistan'da küreselleşme karşıtı gösteri

Yunanistan'da Selanik Ticaret Fuarı'nın açılış törenleri protesto gösterileriyle karşılandı.

Başbakan Kostas Simitis konuştuğu sırada, dışarıda fuarı protesto eden yaklaşık 200 kişilik bir grup içeri girmek istedi. Bunun üzerine kolluk güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı. Küreselleşme karşıtı slogan atan göstericiler havai fişek ve şişelerle kendilerini korudular.

Almanya'da inşaat işçileri eylemde!

Almanya'nın kuzeyinde çalışan 4000'e yakın inşaat işçisi Schewerin'de toplanarak ücretlerinin düşürülmesini protesto ettiler.

Sendika yetkilileri eylemde yaptıkları konuşmada, ücretleri düşürülmesinden derhal vazgeçilmesini ve bölgesel TİS sözleşmelerine uyulmasını istediler. Ayrıca, Doğu Almanya'da kurulu birçok inşaat firmasının Batı Almanya'daki kentlerde iş aldığını, buradaki işçilerin Doğu Almanya'daki ücretlere göre çalıştırılmak istendiğini vurguladılar.

İşçiler eylemlerini daha kitlesel bir biçimde sürdürmek kararlılığındalar.

Fransız Moulinex tekelinin işçi kıyımı kararına öfke!

Elektronik eşya tekeli Moulinex fabrikası yönetim kurulunun geçen hafta yaptığı toplantıdan iki işletmenin kapatılacağı kararı çıktı. Buna göre Fransa'nın değişik yerlerinde kurulu olan fabrikalardan toplam 2500 kadın işçi işten atılacak.

Bu karar büyük çoğunluğu kadın olan işçilerin tepkisine yolaçtı. İşçiler yaptıkları protestolarda, iflasın sahte olduğunu haykırarak, "Moulinex kadını sokağa attı!" sloganlarıyla yürüdüler.

 
§