25 Ağustos '01
Sayı: 23


  Kızıl Bayrak'tan
 " Ulusal güvenlik" ve ordu yalakalığı

  Kapitalizm savaş demektir, barış sosyalizmle gelecek!

  Sermaye ve sendika ağalarının ortak saldırısı...

  İHD Raporu'ndan: "işkence ve keyfi uygulamalar yoğun şekilde devam ediyor"
  ESK ve sendikalar: "Toplumsal uzlaşma mı, suç ortaklığı mı?"
  Deprem gerçeği, devlet gerçeği
  Sınıf hareketi
  Küresel ısınma/2

  Türk dış politikası üzerine/3

  Hacıbektaş Şenliği'ne devrimci müdahale...
  Emperyalistlerin Balkanlar'daki kirli oyunları sürüyor...
  Uluslararası hareket
  Ölüm Orucu Direnişi ile dayanışma etkinlikleri
  PKK-DÇS: "Ulusal güvenlik" tartışmaları...
  Mücadele Postasi

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

İşgalci NATO birlikleri bu kez Makedonya'da...

Emperyalistlerin Balkanlar'daki
kirli oyunları sürüyor...

NATO, Bosna ve Kosova'dan sonra, şimdi de işgal güçlerini Makedonya'ya gönderiyor.

Emperyalistler '90'lı yıllardan beri stratejik öneme sahip Balkanlar üzerine planlar yapıyorlar. Planlarını hayata geçirebilmek için, yarım yüzyıl kardeşçe bir arada yaşamış Sırp, Arnavut, Makedon, Türk, Roman halkları arasına düşmanlık tohumları ekiyor, "insani yardım" diyerek bölge halklarının üzerine bombalar yağdırıyor, barış götürme demagojileriyle askerlerini yığıyor ve bölgeyi fiilen işgal ediyor. Emperyalist oyunlar Bosna'da ve Kosova'da böyle yaşandı. Şimdiki hedef ise, 2 milyon nüfuslu Makedonya.

Amerika ve Avrupalı emperyalistler önce Makedonya'daki savaşı tırmandırdılar. Ardından "barış anlaşması"nı dayattılar. Şimdi de büyük bir utanmazlıkla, bölgedeki işbirlikçileri olan para, eğitim ve silah vererek destekledikleri UÇK'yı silahsızlandırmak istediklerini söylüyorlar. Bu gerekçeyle de Makedonya'ya bir aylığına (şimdilik!) 3500 NATO askeri gönderiyorlar. İşgalin adı da "Önemli Hasat" operasyonu.

Emperyalist işgalci güçler iki yıl önce de barışı sağlama adına Kosova'ya girmişlerdi. Kosova o günden beri 44 bin NATO askerinin fiili işgali altında bulunuyor.

İddia edilenin tersine, NATO'nun UÇK'yı silahsızlandırma gibi bir derdi yok. Kaldı ki, Makedonya'da UÇK elindeki silahları vermeyi zaten kabul etmişti.

İki bin aktif üyesinin bulunduğu söylenen UÇK'nın elindeki 2000-2500 adet silahı almak için özel eğitilmiş 3500 NATO askerinin bölgeye gönderilmesi, emperyalistlerin Makedonya ile ilgili gerçek niyetlerini ortaya koyuyor. Emperyalistlerin asıl amacı; bölgeye yeniden çeki düzen vermek, bölge üzerinde denetimlerini artırmak ve askeri olarak yerleşmek.

Silahsızlandırılması düşünülen UÇK'nın arkasındaki gücün Washington olduğunu tüm dünya biliyor. Amerika Dışişleri Bakanı "terörizmle mücadele" demagojileri yaparken, Pentagon'un paralı özel asker grubu (MPRI) askeri danışmanının UÇK ile kolkola olduğu, UÇK gerillalarının 17 eski Amerikan subayı tarafından eğitildiği, ellerindeki silahların %70'nin Amerikan yapımı olduğu, saldırılarda Pentagon'nun Mart ayında Kosova ve Makedonya sınırını gözetlemek için gönderdiği casus uçağı Apaci helikopterlerinin kullanıldığı, 2001 yılı Temmuz ayında gazetelere manşet oldu. Hem UÇK ve hem de Makedonya'yı destekleyerek, bölgedeki savaşı tırmandıran gerçek tetikçilerin Amerika ve NATO olduğu üstü örtülemeyecek biçimde ortaya çıktı.

UÇK Amerikan orudusu tarafından eğitiliyor

Haziran sonunda Makedonya ordusu Skopja yakınlarında Aracinova'da bulunan UÇK mevzilerini bombalamaya başladı. 27 Haziran tarihli Amerikan gazeteleri; Makedonya ordusunun gerillaların elinde bulunan yerleri yeniden ele geçirmek için gerçekleştirdiği operasyonun NATO tarafından yönetildiğini ve bölgeyi teröristlerden temizlemek için Amerikan birliklerinin de kullanıldığını yazdı.

3 Temmuz'da Makedonyalı bir yetkili: "Teröristler yenilgiye uğratılıp beyaz bayrak çekildiğinde OSZE ve NATO paniğe kapıldı ve Makedonya makamlarına askeri saldırıyı hemen durdurma emrini verdiler. İsveç Dışişleri Bakanı ve AB yöneticileri de ekonomik ambargo uygulamakla tehdit ettiler" açıklamasını yaptı.

Daha sonra OSZE ve KFOR Aracinovo'ya giriyor, 500 gerillayı silahlarıyla birlikte başka bir köye götürmek üzere yola çıkıyor. Yolda askerler kayboluyor. Bunun üzerine Skopje'deki Amerikan üssü "özür dileriz bir şeyler yanlış gitti." diyerek, otobüs konvoyunun UÇK panzeri tarafından durdurulduğunu ve gerillaların otobüsten inerek gözden kaybolduklarını anlatıyor.

Burada operasyonları yöneten ve transferi üstlenen Amerika'nın asıl kaygısı UÇK ile birlikte olan 17 Amerikalı eğitimciydi. Yüksek rütbeli Amerikan ordu mensuplarının UÇK gerillaları ile birarada yakalanması Amerika'nın başını ağrıtabilirdi. Bu yüzden güvenceye alınmalıydı.

Amerikan yetkililerince UÇK gerillaları ve beraberindeki Amerikalı danışmanlar ve yabancı paralı askerler Skopje'nin 40 km. kuzeybatısına getirildiler. Burada yeni bir cephe açtıkları haberi 4 Temmuz'da gazetelere yansıdı. UÇK saldırıları daha sonra buradan sürdü.

UÇK komutanlarını BM finanse ediyor

Birleşmiş Milletler himayesinde Eylül '99'da Sivil Kosova Koruma Birliği (KPC) oluşturuldu. İki ay sonra gazeteciler, Arnavut sınırına yakın bir yerde eğitim gördükleri ve batılı özel timlerin de beraberinde olduğunu yazdılar. 10 Temmuz '01 tarihinde Londra'da yayınlanan Sunday Times gazetesinde ise, Mart 2001'de yüzlerce KPC yedek gücünün Arnavut komutan Agim Ceku tarafından çağrıldığı ve bunların Arnavutluk'ta UÇK kampında eğitim görmekte iken ortadan kayboldukları yeraldı. Bunların Makedonya'da olduklarına kesin gözüyle bakılıyor...

Makedonya UÇK komutanı Ostremi de kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler'deki görevinden (BM'in ifade ettiği gibi) izin almıştı. Geçtiğimiz haftalarda BM'nin Ostemi ve diğer UÇK komutanlarının aylıklarını Temmuz ayına değin ödemeye devam ettiği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler bu durumu, "Washington'dan detaylı bir bilgi gelmediği sürece bir işlem yapamayız" diyerek açıkladı. Bu örnek UÇK komutanlarının Birleşmiş Milletler tarafından finanse edildiğini gösteriyor.

BM kasasından bu insanların aylıklarının ödenmesi yeni bir durum değil. Birleşmiş Milletler, savaş suçlusu olduğu iddia edilen UÇK Başkomutanı Agim Ceku'nun Birleşmiş Milletler KPC'si Başkomutanlığı'na atanmasında bir sakınca görmemişti. Ne de olsa Hırvatistan'da işlediği savaş suçlarından aranıyordu, Kosova'da değil. Bağımsız raporlar 2000 yılında Birleşmiş Milletler'in KPC'sinin onlarca eyleme katıldığını belgeledi. Tabii bunların da Birleşmiş Milletler'deki aylıkları işliyordu.

UÇK'ya danışmanlık,
Makedonya ordusuna yardım

Skopja televizyonları Nisan ayında Makedonya ordusu generali Andrejevski'yi, askeri bilgileri Amerikan Askeri Birliği (MPRI) generali aracılığı ile UÇK'ya vermekle suçlandı. Artan basınç sonucu General Andrejevski görevinden istifa etti. Kısa bir süre sonra başbakanın özel askeri danışmanı oldu ve Amerikan generali ile ilişkileri sürdü. Amerikalı general Makedonya ile imzalanan Amerikan Askeri Yardım Programı çerçevesinde ABD'nin Makedonya'daki ordu birliklerini silahlandırma ve eğitim programı başkanı olarak görev yapıyor ve Makedonya'yı silahlı bir saldırıya karşı savunmak için yardım ediyordu. 16 Amerikan subayı da resmi olarak danışmanlık yapıyordu. Ama aynı Amerikan birliği UÇK'yı da silahlandırıyor ve bilgilendiriyordu. Böylece taraflardan hiçbiri galip hale gelemiyordu.

ABD Balkanlar'daki etnik soykırımın sorumlularından biri. Amerikan Askeri Birliği (MPRI), 1995 yılında Hırvatistan ordusuyla anlaşma yaparak, Sırplara karşı gerçekleştirilen etnik soykırımda ipi çekenlerdi... MPRI burada komutan Agim Ceku ile beraber çalışıyordu. Ceku o dönemde Hırvatistan ordusunun alay komutanıydı ve sadece saldırıları planlanlayan değil, Sırp sivil halkına saldıran ordu birliğinin de komutanıydı. O zamanki Amerikan Birliği'nin subayları, bugün de Makedonya'da Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu bölgelerde UÇK saldırılarına katılıyorlar.

Amerika ve Avrupalı emperyalistlerin dayattıkları sözde barış anlaşması ile amaçladıkları, sorunu çözmek değil zaman kazanmaktı. Bu arada UÇK gerillaları silahlandırılırken, Makedonya yönetimi Amerikan kuklası haline getirildi.

Emperyalistler Bosna ve Kosova modelini şimdi de Makedonya'ya uygulayarak, Balkanlar'a yerleşme planlarını hayata geçiriyorlar.