14 Nisan'01
Sayı: 04


  Kızıl Bayrak'tan
  Sınıf ve kitle hareketini boğmaya dönük kirli planları boşa çıkaralım!
  Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!
  Zafer et ve tırnakla sökülüp alınacaktır!
  Geçmiş deneyimlerin ışığında 1 Mayıs'a hazırlık...
  İşçi sınıfının ögütlü-birleşik mücadelesi tayin edicidir
  Ya mücadele ya yozlaşma
  Kitle eylemine etkin müdahale nasıl ele alınmalıdır?
  Taban inisiyatifinde yeni adım: "Anadolu Yakası İşçi-Emekçi Platformu Girişimi"
  Düzenin krizi'ne liberal sol reçeteler/3
  Kriz ve devrimci sınıf çizgisi/1
  Gençlik
  Esnaf eylemleri...
  İşçi sağlığı ve iş güvenliği
  Yurtdışında Ölüm Orucu Direnişi ile dayanışma etkinlikleri
  Ölüm Orucu Direnişi 25. haftasında!
  Mücadele Postası

  Bütün yazılar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Kayseri’de 30 bin kişilik esnaf eylemi...

Polis barikatı aşılarak meydana çıkıldı


Gittikçe derinleşen kriz, ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de esnafların sokağa çıkmasına sebep oldu. Esnafların çıkarlarını savunmak amacıyla kurulan KESOB (Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası), eylem yapmaya hiç niyeti olmamasına rağmen, esnafın yoğun basıncı ve zorlamasıyla, istemeyerek de olsa miting kararı almaya mecbur oldu.

Valilik’ten alınan iznin ardından, esnafın öfkesini gören başta KESOB yöneticileri olmak üzere valilik, emniyet müdürü ve bazı idari birim sorumluları, esnafların sağduyulu olmaları, kışkırtmalara kapılmamaları, “terör” örgütü mensuplarının aralarına sızmalarına müsaade etmemeleri yönünde açıklamalarda bulunmaya başladılar. Çünkü yıllardır şovenizm ve milliyetçiliğin taraftarı bir kitle haline getirilen Kayseri esnafı, bu defa bir polisin, bir askerin cenazesi için değil, onları yıkıma sürükleyen, açlığa mahkum eden sermayenin yarattığı krize karşı kendi haklı istemleri için sokağa çıkıyordu. Yıllardır milliyetçi-şoven gösterilerde militanlaştırılan Kayseri esnafının kitleselliği ve kararlılığı, sermayenin temsilcilerini korku ve paniğe sürüklüyordu. Esnaf eyleminin, fıtılan bumerang gibi geriye dönüp kendilerini vurabileceğini çok iyi biliyorlardı. Bu nedenle esnaf eylemini kontrol altına alabilmek, açığa çıkacak sert tepkiyi önleyebilmek için, yerel gazete ve televizyonlara demeç üstüne demeç veriyorlardı.

Korktukları başlarına geldi. Şehrin dışında bir güzergahta miting yapılmasını istemişlerdi. Cumartesi saat 13:00’te Veterinerlik Fakültesi’nin önünde biriken kalabalık 30 bine yaklaşmış, mitingin başlamasının beklendiği bir anda “meydana, meydana!” sloganlarının atılmasıyla fırlamış ok gibi yönünü şehir meydanına dönüp yürümeye başlamıştı. Polisin engelleme çabaları boşa çıkarıldı, onbinlerce kitle yığın halinde meydanın yolunu tuttu.

“Ya allah bismillah allahu ekber!” sloganıyla Emek Köprüsü’ne yönelen esnafın önü panzer ve çevik kuvvet polislerince kesildi. “Hükümet istifa!” sloganı peşpeşe atıldı. Slogan üretmekte zorlanan esnaf, atılan “Yaşasın esnaf dayanışması!” sloganını gür ve kitlesel bir biçimde atmaya başladı. Köprü üzerinde, çevik kuvvet ekipleri, emniyet müdürleri ve esnaf odaları başkanları esnafı geriye döndürmeye çalıştılar. Bu tavra ıslık ve yuhalamalarla yanıt veren esnaflar, meydana gitmek için ne kadar ısrarlı olduklarını göstermiş oldular. Panzerin üzerine çıkan ve esnafa telkinde bulunan herkes yuhalandı ve konuşturulmadı.

Polis, KESOB Başkanı Mustafa Alan’ı son bir umutla panzerin üzerine çıkardı. Fakat bu da işe yaramadı ve aynı tepki bir kez daha gösterildi. O sırada atılan “Başkan bizlere ihanet etme!” sloganı bütün esnaf tarafından gür ve uzun bir süre atıldı. Polis ve esnaf arasında geçen arbede, “Esnafa değil hortumcuya barikat!” sloganıyla sona erdi. Çevik kuvvet, esnafın öfke ve kararlılığı karşısında daha fazla dayanamadı ve barikatı kaldırdı.

Emek köprüsünden aşağı sel gibi akanlardan bazıları, polisin barikatı açmasıyla “Esnaf-polis elele” sloganı attılar. Ancak bir süre sonra çevik kuvvet, bu sefer Emek Kavşağı’na barikat kurdu ve göstericilerin şehir meydanına gitmesine engel olmaya çalıştı. Bu tavır karşısında esnaf “Meydan, meydan!” sloganlarını bir kez daha haykırdı. Trafik felç oldu. Tansiyonu gittikçe artan eylem karşısında Emniyet Müdürü kitleyi dağıtmak için emir verdi. Emir üzerine panzer hareketlenmeye, çevik kuvvet esnafa saldırarak coplamaya başladı. Bunun üzerine hep bir ağızdan “Esnafa uzanan eller kırılsın!”, “Susma sustukça sıra sana gelecek!” sloganları atıldı.

Panzer taş yağmuruna tutulurken, öndeki esnaflar polisle çatışmaya başladı. Esnafın öfke ve tepkisi karşısında polis geri çekildi. Barikatı kaldırmadı, ancak göstericilerin barikatın sağından solundan meydana akmasına da göz yumdu. Gösteriler bir müddet daha devam etti.

Esnafın taşıdığı dövizlerde; “Size güvenimiz yok”, “Artık uyandık”, “Sömürgecilere esnaf yenilmeyecek”, “Sırtımızdan inin artık”, “Ecevit=kıtlık”, “Demokraside çare tükenmez, tükenen Ecevit”, “Bu kavga ekmek kavgası”, “Yolun sonu göründü defolun”, “Birileri size haddinizi bildirecek” vb. şiarlar yeralıyordu. Eylemde ağırlıklı olarak, “Ecevit ölecek, millet gülecek!”, “Hükümet istifa!” gibi sloganlar atıldı.

Organizasyon yetersizliğinden dolayı kitleye seslenecek, onları toparlayacak bir tek araç ve ses cihazı yoktu. Meydanda sönümlenen eylem sonrası dağılmaya başlayan kitleye polis saldırdı ve onbir kişiyi gözaltına aldı.

Yıllardır şoven milliyetçilikle zehirlenen, faşizmin kitle tabanına dönüştürülen esnafların, mülksüzleşmeye karşı gösterdikleri tepkinin ve direnmenin özüne sahip çıkmak devrimci bir yaklaşım olmaz kuşkusuz. Ancak egemen sınıfların kitle tabanını kaybetmesi ve ayaklarının altındaki toprağın akıp gitmesi bakımından, esnaf eylemlerine katılınmalı ve sahip çıkılmalıdır.

SY Kızıl Bayrak/Kayseri
Kırşehir’de esnafın öfkesi tüm oyunlara rağmen dizginlenemedi:

“İMF defol, bu memleket bizim!”


Sermayenin krizin faturasını işçi ve emekçilere ödettirme saldırısına karşı tepkiler giderek artıyor. Ülke genelinde esnaf ve emekçi köylülüğün başlatmış olduğu eylem dalgası, Ankara’nın göbeğinde ve birçok şehirde asker, polis ve oda başkanlarıyla engellenmeye çalışıldı. Yüzlerce gözaltı, tutuklama ve yaralanmalara rağmen, polisle çatışmalara giren emekçiler haklı taleplerini kararlılıkla savundular.

Kırşehir’de de Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde Çarşamba günü bir miting gerçekleştirildi. Bu mitingin bazı odalar tarafından “izin alalım yaparız” söylemleri, karşılığını daha ilerici oda yöneticileri tarafından “izinli-izinsiz, kesinlikle alana çıkacağız” söylemiyle buldu. İl genelinde yapılan çağrılar üzerinden saat 14:00’de başlaması planlanan eylem, saat 11:00’de esnafların toplanıp kortejler oluşturarak yürüyüşe geçmesiyle çok önceden başlamış oldu.

Terme Caddesi’nden şehir merkezine doğru harekete geçilerek Ahi Meydanı’nda toplanıldı. Başlangıçta 2 bin civarında olan kitle, alanda 5 bini buldu. Çiçekdağı, Kaman, Özbağ gibi ilçe merkezlerinden de katılımın olduğu mitinge Ziraat Odaları, Şoförler Odası, Bakkallar Odası, Petlas işçileri ve Belediye işçileri katıldılar.

Mitingin başlangıcından bitimine kadar en dikkati çeken kortej, attıkları slogan ve disiplini açısından “Petlas İşçileri/Petrol-İş” pankartıyla katılan Petlas işçileriydi. Yürüyüş boyunca ve miting alanında “Hükümet istifa!”, “İMF defol!”, “Susma sustukça sıra sana gelecek!”, “Halkımız saflara!”, “Petlas-esnaf elele!”, “Kırşehir uyuma Petlas’ına sahip çık!”, “İMF defol bu memleket bizim!” sloganları sıkça atıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı’nın (ki kendisi MHP’lidir) kitleye talepler ve istekler içerikli konuşmasının yanısıra mitinge katkılarından dolayı Vali ve Emniyet teşkilatına teşekkür etmesi üzerine yuhalamaların arkası kesilmedi. Daha başlangıçtan itibaren “oyuna gelmeyin, sakin olun, provakatörleri aranıza almayın, taleplerimiz Ankara’ya ulaştı” uyarıları, sermaye uşağı bu faşist oda başkanı tarafından dile getirildi. Canı yanan esnaflar, Kırşehir Esnaf Odası Başkanı’nın bu söylemlerini nefretle kınayıp yuhalayarak tepkilerini ortaya koydular. Miting süresinin bitmemiş olmasına rağmen mitingin bittiği bildirildi.

Kırşehir esnafı ve emekçileri faşist oda başkanına tepkisini Ankara-Kayseri asfaltına doğru yürüyüşe geçerek gösterdi. Şehir merkezine gelindiğinde polis barikatıyla karşılaşıldı. Esnafın kararlılığı bu barikatı aştı ve meydanda “İMF defol, bu memleket bizim!” sloganlarıyla yolu trafiğe kapattılar. Polis müdahalesiyle dağıtılamayan kitlenin eylemi, sendika ve oda yöneticilerinin girişimiyle sonlandırıldı.

SY Kızıl Bayrak/Kırşehirİzmir’de esnaf mitingine 60 bin kişi katıldı


Diğer illerde olduğu gibi İzmir’de de esnaf ve zanaatkarlar odası tarafından bir miting örgütlendi. Taban basıncı sonucu örgütlenen mitinge, esnaflar %90 oranında kepenk kapatarak kitlesel bir şekilde katıldılar. Eyleme yaklaşık 60 bin kişi katıldı.

Konuşma yapmak için kürsüye çağrılan eski DYP milletvekili ve il başkanı olan İzmir Odalar Birliği Başkanı Cemal Tercan, esnaf tarafından “Cemal dışarı esnaf içeri”, “Hortumcu Cemal alanı terket!” sloganları atılarak ve yuhalanarak konuşturulmadı. Kürsüden klasik söylemlerle, “sesimizi duymazlarsa, gerekirse Ankara’ya gideriz” denildi.

Mitingin belirlenen saatten önce bitirilmesi için yapılan anonslara rağmen, esnaflar bu çağrıya uymadı. Tekrar caddeye çıkarak Konak istikametine doğru sloganlarla yürümeye başladılar. Konak Vapur İskelesi yönünden Konak Meydanı’na giren ve sayısı 2 bini civarı olan esnaf, valiliğe doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşçüler valilik önünde robokoplar ve çevik kuvvet tarafından barikat kurularak durduruldu. Bir süre burada slogan atan kitle daha sonra dağıldı. Miting ve yürüyüş boyunca Türk bayrakları taşındı, yer yer İstiklal Marşı okundu.

Atılan sloganlar: “Ecevit müzeye!”, “Ecevit huzurevine!”, “Hükümet istifa!”, “Susma sustukça sıra sana gelecek!”, “Kahrolsun İMF!”, “Suçlu İMF, İMF’ye hayır!”, “Sustuk sustuk, sıra bize geldi!” vb.

Açılan dövizler: “1 Dolar=Yılmaz-Bahçeli-Ecevit-Derviş, 80 Dolar=Asgari ücret!” “Bankalar esnafı soydu, bankaları da hortumcular soydu!”, “Derviş evine, Ecevit huzurevine!”

Açılan pankartlar: “550 değil 1500 milletvekili olsun, 36 değil 136 bakan olsun. Yardımcıları da cabası. Açız biz! Açız, aç!...”

SY Kızıl Bayrak/İzmir
Esenyurt’ta esnaf eylemine 500 kişi katıldı...

“Susma sustukça sıra sana gelecek!”


Türkiye’nin dört bir yanında yapılan protesto ve gösterilerin bir benzeri de Esenyurt’ta yaşandı. Eylem öncesi birçok esnafla görüştük. Yapılacak bir protesto eylemine çok olumlu baktıklarını ve böyle bir eylemi beklediklerini söylediler.

Bunun üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Eylemin Pazar günün yapılmasının, esnaf dışındaki işçi-emekçilerin katılımını arttıracağından hareketle, o gün gerçekleştirme kararı aldık. Daha sonra Tabela, Balıkyolu ve Bulut’taki esnaflarla görüştük. Ayrıca 600 el ilanı çıkartıp, esnaflara dağıttık. “Krizin faturası kapitalistlere!”, “İMF uşağı hükümet istifa!”, “İMF-TÜSİAD programlarına hayır!”, “Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!” vb. 50 adet döviz hazırladık.

Eylem Pazar günü yapılması, Depo Kapalı Caddesi’nde başlatılması ve Köyiçi’ne kadar yürünmesi biçiminde kararlaştırıldı. Esnaf eyleme, “Ecevit huzurevine, Derviş Amerika’ya!” dövizleriyle katıldılar. Ayrıca esnaf cenazesini simgeleyen tabut taşındı.

Eylem, saat 12:00’de Depo Kapalı Caddesi’nde başladı. “İMF uşağı hükümet istifa!”, “Susma sustukça sıra sana gelecek!”, “Suskun toplum istemiyoruz!”, “Halkımız saflara”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atılarak, ana cadde trafiğe kesildi ve Köyiçi’ne doğru yürüyüşe geçildi.

Eylem başlangıcında kitle 500 kişiye yaklaşıyordu. Ama cadde trafiğe kapatılınca kitlede dağılma yaşandı, bu sayı yarıya indi. Kısa bir süre sonra jandarma geldi. Jandarmanın gelmesiyle dağılma hızlandı. Kitlenin dağılmasını önlemeye çalışanlar gözaltına alındı. Bunun üzerine geri dönülüp, Parseller’e doğru yürüyüşe geçildi. Jandarmanın tekrar müdahale etmesiyle kitle ara sokaklara doğru slogan atarak dağıldı. Eylem bir süre ara sokaklarda devam ettikten sonra bitti. Toplam 18 kişi gözaltına alındı.

SY Kızıl Bayrak/Esenyurt
Esnaf eylemlerinden...


* İstanbul’da Kartal ve Bayrampaşa ilçelerinde binlerce esnaf, kırmızı kart göstererek hükümeti protesto etti. 7 Nisan günü Şirinevler’de “Hükümet istifa!”, “Kahrolsun İMF” sloganı atarak yürüyen kitle polis barikatıyla karşılaştı. Kitle burada hükümeti yuhlayarak Fetih Caddesi’ne geri döndü.

* Kartal, Cevizli Çınar Caddesi’nde toplanan yaklaşık 300 kişi hükümet karşıtı sloganlar atarak yürüdü. Yapılan açıklamada hükümetin bir an önce istifa etmesi istendi.

* Bayrampaşa Numune Caddesi üzerinde toplanan bir grup esnaf, hükümeti protesto etti. Kapalıçarşı içinde yapılan konuşmada, ekonomik krizin temelinde siyasi kirlenme, sosyal zedelenme ve ahlaki yozlaşmanın olduğu belirtildi.

* Gazi Mahallesi esnafı 8 Nisan günü Gaziosmanpaşa’daki İstiklal Caddesi’nde toplanıp İsmetpaşa Caddesi boyunca yürüdü. Eyleme 1500 kişi katıldı ve İsmetpaşa Caddesi sonunda oturma eylemi yapıldı. Hükümet ve Kemal Derviş protesto edildi. “İMF emrediyor, Türkiye uyguluyor!”, “Esnafın öfkesi hükümetin beynine patlayacak!”, “Derviş yalancı, hükümet talancı!” yazılı dövizler taşındı. Ayrıca “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Esnafız haklıyız, sömürüye karşıyız!” sloganları atıldı.

* Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde ise yaklaşık 300 esnaf, “Ne İMF, ne Derviş, inadına direniş!” dövizleriyle Abdi İpekçi Caddesi boyunca yürüyerek Karayolları Çocuk Parkı’nda toplandı. “Hükümet, ihtiyacı olan milyarlarca doları, ek vergiler ve zamlarla halktan değil, eğer cesareti varsa halkı soyan banka hortumcularından alsın” şeklinde açıklama yapıldı.

* Eyüp’te Fahri Korutürk Caddesi üzerinde toplanan esnaf sloganlar atarak hükümeti protesto etti.

* Gedikpaşa esnafı “Hükümet istifa!”, “Vatandaş uyuma, kurda kuşa yem olma!” sloganları attı.
* Esenler Yüzyıl Mahallesi’nde 3 bin esnaf TEM otoyolunu trafiğe kapattı. Daha sonra Mahmutbey TEM bağlantı yolunda toplandı.

* Bahçelievlerde 200 kişinin katıldığı eyleme semt sakinleri de destek verdi.

* Sarıgazi Meydanı’nda toplanan esnaflar Demokrasi Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

* Pendik’te bir grup esnaf hükümet aleyhine slogan atarak çarşı bölgesinde yürüyüş yaptı.

* Haznedar’da 100 kadar esnafın başlattığı eylem 300’e ulaştı. Basın açıklaması yapıldıktan sonra dağılındı.

* Unkapanı, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) esnafı 1. Blok’ta, “Hortumcuya müjde, İMÇ Bank açıldı!”, “İMF’ye değil, İMÇ’ye bak!”, “Türküm, açım!” yazılı dövizler taşıdı.

* Denizli’de 5 bin kişinin katılımıyla eylem yapıldı.
* Maraş’ta çiftçiler traktörleriyle 10 bin kişilik konvoy oluşturdular. Çiftçilerin Valilik önünde yaptığı eyleme esnaf da destek verdi.

* Batman’daki esnaflar 6 Nisan Cuma günü işyerlerine ‘Kriz yüzünden satılık’ ilanları asarak hükümeti protesto ettiler.

* Urfa’nın Siverek ilçesinde esnaf kepenk kapattı. 300 kişi yürüyüşe geçti.

* Adana’da, Kocavezi İş Merkezi önünde toplanan bir grup esnaf sebze ve meyveleri yerlere dökerek, hükümeti protesto etti.