ARSIVANA SAYFA
 
18 Kasım '00
SAYI: 43
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Faşist rejim devrimci irade karşısında yenilmeye mahkumdur!
İMF-TÜSİAD bütçesine karşı işçi-emekçi barikatı!
Sermayeye kıyak, emekçiye koyu sefalet ve dayak
AB’ye bağlanan boş umutlar gene hüsran yarattı
KHK saldırısı püskürtülmelidir!
11 Kasım eylemi ve kamu emekçilerine yönelik güncel saldırı
Direne direne kazanacağız!
Kirli af oyunu değil, devrimci tutsaklara özgürlük!
Yaşamı yeniden varetmek mücadeleden geçiyor!
Kimya Teknik işçilerine mektup
Direnişteki EXSA işçilerine mektup
Fazla mesailer ve moral yozlaşma
Formasyon hakkını gaspettirmeyeceğiz
Teslim olmak onurlu bir yaşamdan sürülmektir
TAYAD’ın “Hapishaneler Gerçeği...” Kurultayı
Hücre saldırısı ve devrimci direniş
Hücrelere karşı sendikalardan ve DKÖ’lerden basın açıklaması
SAG’la dayanışma bildirileri
SAG direnişi, F tipi cezaevleri ve devlet provokasyonları
Her yerde SAG-ÖO direnişinin sesi olacağız!
Zindan direnişi kampanyamız devam ediyor!
Liberal işçi politikacılığı sendikal ihanete ortak oluyor
Almanya’da büyüyen anti-faşist duyarlılık
ABD seçimleri fiyaskosu
Ulucanlar Zindanı’nda Parti’mizin kuruluş yıldönümünü kutladık
“Kurtlar arasında çıplak”
PKK tutsaklarına açık mektup
Mücadele Postası
 
Tüm yazılar

 
 
Ulucanlar zindanında
Parti’mizin kuruluş yıldönümünü kutladık!


  “İki tane gözün varsa senin
  Binlerce gözü var partinin
  Her yoldaşın bildiği kendi kenti
  Beş kıtanın beşini de biliyor parti
  Her yoldaşın bir vakti saati var
  Partinin ise tarih saati
  Her yoldaşı yokedebilirler her an
  Parti ise yedi değil binlerce can
  Yığınların öncüsü o çünkü
  Ve o yönetiyor cengi
  Gerçeğin bilinciyle kuşanmış olan
  Başyapıtlarının kılıncıyla”

      B. Brecht


Tarihe kızıl bir armağan olarak bırakıp Ekim’i işçi sınıfının öncüsü olarak kurulan Parti’mizin, TKİP’nin kuruluşunun 2. yıldönümünde bizler tutsak yoldaşlar olarak zindanda da Parti’nin Kuruluşu ve Ekim Devrimi’nin yıldönümü etkinliği düzenledik.

İşe öncelikle dostlarımıza, yoldaşlarımıza ve çeşitli kitle örgütlerine göndereceğimiz kart yapımından başladık. Daha sonra gerçekleştireceğimiz program için hazırlıklarımızı yaptık. Elimizdeki materyallerin sınırlı oluşundan ve iki yoldaş olmamızdan kaynaklı geniş bir program yapamasak da dolu dolu bir program yapacaktık.

Bir hafta öncesinden program hazırlıklarına başladık. Bir yandan da, Parti ve Devrim haftası olan 1-7 Kasım boyunca asılı duracak olan panomuzla uğraşıyorduk. Panomuzda iki yazı vardı. Biri Ekim Devrimi’nin öğreticiliğine, partimizin kimliğinin şekillenişindeki yerine, dünya devrimleri içerisindeki özel konumuna değinirken, diğer yazımız ise “Devrim tarihimizde bir kilometre taşı: Türkiye Komünist İşçi Partisi kuruldu” başlıklı partimizin kuruluş ilanı olan bildirgeydi. Bunun dışında panomuzu resim ve şiirlerle donattık. Ve tabii ki “uğruna tereddütsüzce ölünecek dava” uğruna tereddütsüzce ölümü kucaklayan Habip ve Ümit yoldaşlarımızı burada da yaşattık. Panomuzun üzerine ise işçi sınıfının ve tüm ezilen halkların kurtuluşunu simgeleyen, şehitlerimizin kanıyla daha da kızıllaşan bayrağımzı astık. Panomuz bittiğinde tam anlamıyla göz dolduruyordu.

Programımızı Ekim Devrimi’nin yıldönümü olan 7 Kasım tarihinde yaptık. Önce Habip ve Ümit yoldaşların nezdinde tüm devrim şehitleri için saygı duruşuna davet ettik dostlarımızı. Ardından hep bir ağızdan Enternasyonal’i söyledik ve sloganlarımız: “Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!”, “Marks, Engels, Lenin, yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!” Ardından B. Brecht’in Büyük Ekim’ini ve Parti şiirini okuyoruz. Bunun ardından ise partimizi, Ekim Devrimi’ni ve zindanlardaki yeni dönemi konu alan metnimizi sunuyoruz.

Programımızın son bölümünü Ümit ve Habip yoldaşlara ayırdık. Ümit yoldaşın anısına, Nazım ustanın yazdığı ve bir Fransız devrimcisi olan Gabriel Peri’yi anlattığı şiiri, Habip yoldaşın anısına da E. C. Ergun yoldaşın yazdığı “On’lara, Ümit’lere, Habip’lere” adlı oyunu okuyoruz. Bu oyunu, özünde şehit yoldaşlarımızı ve partimizi içiçe geçirerek verdiği ve Habip demenin parti demek olduğunu anlattığı için özellikle tercih ettik. Başta da belirttiğimiz gibi iki yoldaş olmamızdan kaynaklı oyun olarak oynayabilmemizin olanakları yoktu. Bunun için de dostlarımızı oyunu okuyarak sunduk. Sonuçta bizce, okumak veya oynamak çok da önemli değildi. Bizim için aslolan Parti’mizi en iyi nasıl anlatabiliriz sorunuydu ve bu soruna en iyi yanıtı verebilmekti. Varolan sınırlı imkanlar çerçevesinde de Parti’mizi anlatma sorumluluğunun hakkını vererek yerine getirdiğimize inanıyoruz.

Ve etkinliğimizi, Parti’mizi anlatabilmenin, zindan cephesinden de kuruluşunu selamlamanın verdiği coşkuyla bitiriyoruz.

Çürümüş ve kokuşmuş kapitalist sömürü düzenine karşı bir savaş ilanı olan Parti’mizin kuruluşunun 2. yıldönümünde bir yanda zindanda olmanın burukluğunu yaşarken, diğer yanda da direnişin içinde olmanın verdiği coşkuyu yaşıyorduk, yaşıyoruz. Evet, zindanlarda SAG direnişi başlatılarak yeni bir döneme adım atıldı. Bizler, komünist partinin militanları, hücreleri kapattırmakta kararlı olduğumuzu faşist rejime bir kez daha bedeller pahasına kanıtlayacağız, hücrelere girmeyeceğiz! Ve şehitlerimize verdiğimiz sözü tutacak, partimizin bayrağına leke sürmeyeceğiz! Zafer bizimdir!
Yaşasın direniş, yaşasın zafer!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

TKİP dava tutsakları/Ulucanlar

Ekim Davası zaferle taçlanacak!


Merhaba dostlar, yoldaşlar;
20. yüzyılın başında proleter devrimleri çağını başlatan Büyük Sosyalist Ekim Devrimi ve devrimde proletaryaya önderlik eden Bolşevik Partisi, bugün de bize rehber olmaya devam ediyor. Bolşevik Partisi’nin mücadele ve örgütlenme geleneğinin bu coğrafyada ileri taşınması iddiası ve pratiğinin sahibi oan Parti’miz, kuruluşun 2. yılını geride bırakmış bulunuyor. Parti’miz 2. yılını geride bırakırken, kendi onüç yıllık ve bilimsel sosyalizmin yüzelli yıllık birikiminden aldığı güç ve kararlılıkla devrim yolunda yürüyor.

“Yeni Ekimler İçin!” şiarıyla yola çıkan komünistler, parti silahını kuşanarak ve işçi sınıfını parti bayrağı altında savaştırarak Ekim Davası’nı zaferle taçlandıracaklardır. Buna sarsılmaz bir inanç duyuyor, bunun için yaşıyor, bunun için savaşıyor ve gerektiğinde bunun için ölüyoruz, öleceğiz!
Şan olsun Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’ne!
Şan olsun partimiz TKİP’ye!
Yaşasın Marksizm-Leninizm!
Yaşasın proletarya devrimi!

Ulucanlar Zindanı’ndan TKİP’li tutsaklar

Hepinizi direnişimizin coşkusu ve zaferin kaçınılmazlığına olan inancımızla selamlıyoruz!


Merhaba yoldaşlar;
Bu ülke toprakları yeni bir zindan direnişleri sürecine daha sahne oluyor. Onca süre ezilmişlerin davasının tarihsel haklılığının ve temel çıkarlarının temsilcisi olmanın ve en çetin dönemlerde bunu ölümüne bir direnişle ortaya koymanın onurunu daha şimdiden yaşıyoruz.

Daha şimdiden diyoruz, yolun henüz başında olmamıza rağmen, zaferin mutlak bizim olacağı inancıyla hareket ediyoruz. Direnişimizin bu coşkusu, ayrıca, bizim için daha özel bir önemi olan Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin yıldönümü ve Parti’mizin ikinci yıldönümünden geçiyor oluşumuz gücümüze güç katıyor, bilincimizi ışık, yüreğimizi heyecanla dolduruyor.

Evet, direnme gücümüzü en temel değerlerimizden alıyoruz. Ekim Devrimi’nin deneyimi ve partimizin yol göstericiliğinden. Bolşevik Partisi 20. yy’a damgasını vurdu ve bugüne kadar aşılamadı. 21. yy’da ise, emperyalizmi Türkiye cephesinden yaracak olan yeni bir proleter devrim ve onun hazırlayıcısı Parti’miz damgasını vuracak, bundan hiç kuşku duymuyoruz. Tarihin diyalektik akışı, gerçek bir sınıfsal hesaplaşmaya doğrudur. Programında bunu bilimsel kanıtlarıyla ortaya koyan Parti’miz, aynı zamanda, bizlere tereddütsüz ölme bilincini, daha ileri düzeyden kuşandırmış oldu. Artık tereddütsüz öleceğiz! Çünkü biliyoruz ki, 21. yy’a Parti’mizin önderliğinde savaşan proletarya damgasını vuracak. Sosyalizm kazanacak!

Hepinizi direnişimizin coşkusu ve zaferin kaçınılmazlığına olan inancımızla selamlıyor, yoldaşça sımsıkı kucaklıyoruz.
Yaşasın direniş, yaşasın zafer!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

TKİP Dava Tutsakları/Ulucanlar