ARSIVANA SAYFA
 
18 Kasım '00
SAYI: 43
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Faşist rejim devrimci irade karşısında yenilmeye mahkumdur!
İMF-TÜSİAD bütçesine karşı işçi-emekçi barikatı!
Sermayeye kıyak, emekçiye koyu sefalet ve dayak
AB’ye bağlanan boş umutlar gene hüsran yarattı
KHK saldırısı püskürtülmelidir!
11 Kasım eylemi ve kamu emekçilerine yönelik güncel saldırı
Direne direne kazanacağız!
Kirli af oyunu değil, devrimci tutsaklara özgürlük!
Yaşamı yeniden varetmek mücadeleden geçiyor!
Kimya Teknik işçilerine mektup
Direnişteki EXSA işçilerine mektup
Fazla mesailer ve moral yozlaşma
Formasyon hakkını gaspettirmeyeceğiz
Teslim olmak onurlu bir yaşamdan sürülmektir
TAYAD’ın “Hapishaneler Gerçeği...” Kurultayı
Hücre saldırısı ve devrimci direniş
Hücrelere karşı sendikalardan ve DKÖ’lerden basın açıklaması
SAG’la dayanışma bildirileri
SAG direnişi, F tipi cezaevleri ve devlet provokasyonları
Her yerde SAG-ÖO direnişinin sesi olacağız!
Zindan direnişi kampanyamız devam ediyor!
Liberal işçi politikacılığı sendikal ihanete ortak oluyor
Almanya’da büyüyen anti-faşist duyarlılık
ABD seçimleri fiyaskosu
Ulucanlar Zindanı’nda Parti’mizin kuruluş yıldönümünü kutladık
“Kurtlar arasında çıplak”
PKK tutsaklarına açık mektup
Mücadele Postası
 
Tüm yazılar

 
 
Zindan direnişine destek kampanyamız devam ediyor...


20 Ekim tarihinde cezaevlerinde TKİP, DHKP-C ve TKP(ML)’li devrimci tutsakların F tipi hücre cezaevlerine karşı başlattığı eylemi desteklemek amacıyla, Avrupa genelinde yürütülen kampanyayı bölgemiz Frankfurt’ta da sürdürmeye devam ediyoruz.

SAG’ın başladığı 20 Ekim tarihinden hemen sonra bir toplantı düzenledik. Bu taplantıda kampanyayı en iyi şekilde örgütleyebilmek için bir faaliyet planı çıkarttık. Bu çerçevede taraftar ve kitle ilişkilerimizi harekete geçirebilecek ve bölgede SAG’a desteği sağlayabilecek insanları topladık. Hemen sonra partimizle birlikte SAG’da olan diğer partilerdeki arkadaşlarla konuşarak, ortak hareket edebileceğimiz bir eylem planı çıkarmıştık. Faaliyetin bir yanını Türkiyeli işçi ve emekçilere, diğeri ise Alman ve diğer yabancı işçi-emekçilere, sendikalara, aydınlara yazarlara dönük olarak planladık.

Merkezi materyallerimizin elimize ulaşmasıyla birlikte Türkçe-Almanca çoğalttığımız, 6 binin üzerinde bildiriyi posta kutularına, kahvelerde, sokaklarda, düğünlerde dağıttık. SAG’ı destekleyen afişlerimizi ve pullarımızı kitlelerin bulunduğu alanlara yaptık.

Siyasi kampanyamız çerçevesinde Türkiyelilerin yoğun bulunduğu ve yaşadığı Russelsheim kentinde, birçok kahvede konuşmalar yaptık. F tipi hücre saldırısını teşhir eden, devrimci tutsakların bu haklı mücadelesinin desteklenmesini talep eden konuşmalar yapıldı. Devrimci tutsakların bu haklı mücadelesine omuz verilmesini, bu saldırının asıl amacının Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkına dönük olduğu ifade edildi. Bu çerçevede maddi ve manevi destekleri istendi. Bu kahve konuşmalarından 500 DM.’ye yakın para toplandı.

Yine kampanyamız çerçevesinde bu konuda duyarlılıklarını istediğimiz doktorlara, yazarlara, aydınlara ulaşılarak devrimci tutsakların talepleri iletildi ve destek vermeleri istenildi. Bu çalışmamızın amacı tek tek sunulan destekleri biraraya getirerek merkezileştirmektir.

Komünist ve devrimci tutsakların ölümüne yürüttükleri bu mücadeleleriyle gerekli desteğin yaratılmadığı koşullarda bedelin ağır olacağı bilinciyle hareket ederek, üzerimize düşen her türlü sorumluluk ve görev bilinciyle hareket edeceğimizi belirtmek istiyoruz.
Yaşasın Süresiz Açlık Grevimiz!
Devrimci tutsaklar teslim alınamaz!

Frankfurt’tan TKİP taraftarları

Adana:

SAG’ı destekleme ve F tipini protesto etkinlikleri


ÇÜ Hücre Karşıtı Platform
16 Kasım tarihinde, SAG’ın 28. gününde, ÇÜ’de merkezi kafeteryanın önünde saat 12:00’de ÇÜ Hücre Karşıtı Platform, hücre tipi cezaevleri ve zindanlarda başlayan SAG direnişi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı açıklamada “F tipi cezaevleri ölümdür, izin verme” şeklinde platform imzalı bir pankart açıldı. “Yaşasın Süresiz Açlık Grevi direnişimiz”, “Hücre ölümdür, izin verme”, “Devrimci tutsaklar teslim alınamaz” yazılı dövizler taşındı. Açıklamanın ardından “Hücre ölümdür, izin verme!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!” sloganları atıldı. Bu süreçte üniversite öğrencilerini şehirde yapılan eylemlere taşımayı, eylemlilikleri şehre taşımayı; üniversitede yapılan eylemlere de başta tutsak yakınları olmak üzere hücre karşıtı muhalefeti katmayı hedef alan Platform, yaptığı açıklamaya tutsak analarını da çağırmıştı. Ancak geldiklerinde açıklama bittiği için analar eyleme katılamamışlardır.

SAG Direnişi’ne destek açıklaması
14 Kasım tarihinde, SAG’ın 25. gününde, Dayanışma-Der’de bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Kürkçüler’de ve diğer cezaevlerinde çıkartılan isyanların, ardından Uşak’ta yaşanan kanlı olayların, tutsakların zindanlarda başlattığı direnişin üzerini örtmeye, taleplerini çarpıtmaya, hücrelere geçişin zeminini hazırlamaya yönelik bir senaryo olduğu vurgulandı. Açıklama “Hiç kimse bizim evlatlarımızın ölümüne seyirci kalacağımızı, izin vereceğimizi sanmasın. Sessiz kalmak, karşı koymamak ölümlerdeki sorumluluğa ortak olmaktır. Bu hiç kimsenin kaçamayacağı bir sorumluluktur. Ki bu sorumluluk ahlakidir, vicdanidir, siyasidir, insanidir. İşçiler, memurlar, aydınlar, sanatçılar, hukukçular, öğrenciler, esnaflar... Hücrelere sığdırılmak istenen hepimizin yaşamıdır. Herkesi insani sorumluluğunu yerine getirmeye, evlatlarımızın ölümüne karşı çıkmaya ve direnişlerini sahiplenmeye çağırıyoruz.” denilerek bitirildi. Açıklama esnasında “Anaların öfkesi katilleri boğacak!”, “Yaşasın Süresiz Açlık Grevi direnişimiz!” sloganları atıldı.

Hücrelere karşı ÖDP açıklaması
16 Kasım günü Uğur Mumcu Meydanı’nda ÖDP tarafından gerçekleştirilen 70 kişilik açıklamada, cezaevlerindeki açlık grevlerine değinilerek, bir taraftan af tartışmaları yapılırken, öbür taraftan tabutlukların dayatıldığı, kapsamlı bir affın cezaevlerinde insani bir yaşam ortamı yaratılarak bir anlam taşıyabileceği vurgulandı. Açıklamada; “ÖDP cezaevleri sorununun F tipi cezaevleri gibi tabutluklarla çözülemeyeceğini, mahkumların da insan olduğunu gözeten ve onların da haklarını güvence altına alan bir anlayışla ele alınması gerektiğini düşünüyor” denildi. Açıklamada af taleplerini de içeren dövizler taşındı. “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!” sloganı atıldı.

İHD’nin oturma eylemi
İHD’nin aldığı merkezi karar doğrultusunda her ayın 15’inde yaptığı 5 dakikalık oturma eylemi, 15 Kasım tarihinde saat 12:30’da Adana İHD önünde yapıldı. Tutsak analarının önlükleriyle katıldıkları eylemde “Yaşasın süresiz açlık grevi direnişimiz”, “Hücreleri parçala tutsaklara sahip çık”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur” yazılı dövizler taşındı. Çarşamba günleri görüş olması, saatin de uygun olmaması nedeniyle, görüşteki tutsak yakınları eyleme katılamadılar.
Ceyhan Cezaevi’nde de hak gaspları başlamıştır. Bu aynı zamanda saldırıların boyutunu göstermektedir. Devletin henüz saldırıya geçmediğini söyleyenler için bundan daha açık bir örnek bulunamaz herhalde.

İzmir’de hücre karşıtı eylemler...


TAYAD’ın iki günlük açlık grevi
İHD İzmir Şubesi’nde 9-10 Kasım tarihlerinde iki günlük açlık grevi yapıldı. İki günlük açlık grevi süresince yapılan basın açıklamalarında, Üçlü Protokol’ün iptali için cezaevlerinde başlayan açlık grevlerine değinilerek duyarlılık ve destek çağrısı yapıldı.

TAYAD’tan Konak Meydanı’nda açıklama
Yine Cumartesi günü Konak Sümerbank önünde saat 13:00’de TAYAD tarafından basın açıklaması yapıldı. Provokatif tavır sergileyen polis, eylem öncesi kimlik kontrolü yapıp, kimlik bilgilerini not etti. Eylem sırasında bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Bunun üzerine, polisin provokatif tavrı ve gözaltıları protesto etmek için Cumartesi akşam saat 18:00’de Konak Meydanı’na çıkıldı. Meydan’da yapılan açıklamaya saldıran polis, onlarca insanın gözü önünde insanları vahşice dövdü.

İHD’nin oturma eylemi
İHD’nin merkezi aldığı karar uyarınca 15 Kasım Çarşamba günü oturma eylemi yapıldı. Konak Sümerbank’ın ötesine izin vermeyen polisin tutumu üzerine, oturma eylemi Sümerbank önünde yapıldı. 100 üzerinde insanın katıldığı eylemde, “Anaların öfkesi katilleri boğacak!”, “Hücre ölümdür izin vermeyeceğiz!”, “Susma sustukça sıra sana gelecek!”, “Zindanlar boşalsın tutsaklara özgürlük!”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!” vb. sloganlar atıldı. Cezaevlerinde başlayan SAG’a değinilen eylemde, “İnsan haklarıyla insandır!” ve “F tipi cezaevi geleceğimize saldırıdır!” pankartı açıldı.

İzmir Hücre Karşıtı Platformu’ndan
kitlesel bildiri dağıtımı
İzmir Hücre Karşıtı Platformu’nun daha önce almış olduğu karar uyarınca İzmir’in değişik bölgelerinde, platform bileşeni olan ÇHD tarafından çıkarılan bildirinin dağıtım işine Konak Kemaraltı girişinden başlandı. Bundan önce ÇHD tarafından bir basın açıklaması yapılarak, F tipi cezaevleri uygulaması protesto edildi. Daha sonra avukatlar, İHD yöneticileri tutsak aileleri ve kurum temsilcileri dağıtıma başladı.