18 Temmuz 2014
Sayı: KB 2014/29

Gerici saldırganlığa karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği!
AKP-Siyonist İsrail işbirliği
AKP’nin kirli savaş politikalarının faturasını halklar ödüyor
Birileri planlamış, birileri vurmuş, birileri de serbest bırakmış!
Sivas, kusursuz planlanmış bir devlet katliamıdır!
Sermaye seri cinayetlerine devam ediyor!
ERDEMİR özelleştirildi, Ereğlililer borçlandı
Torba yasa işçi güvenliği alanını daraltıyor!
Kent Gıda’da
grev bayrağı dalgalanıyor!
Bakaç Reklam işçilerinden ‘Yılın Emek Hırsızı’ eylemi!

Somalı madencilerden
Ankara’da eylem!

MİB MYK Temmuz ayı toplantısı

Ekim Gençliği 2. Yaz Kampı başarıyla gerçekleştirildi
Ekim Gençliği II. Yaz Kampı tamamlandı
Gençliğin devrimci birliğini yaratmak
ellerimizde! - B. Bahar
Kavgayı Kızıl Bayrak’la örgütleyelim! - T. Kor
Direnişçi işçilerden Kızıl Bayrak’ın 20. yılına mesajlar
Filistinliler katliama karşı direniyor!
İsrail insanlıktan çıkarıyor
Rıza Shahabi’ye özgürlük!
Dünya eylem ve grevlerinden...
BBC çalışanları
greve çıkıyor
Katliam için “insanüstü gayretle” çalışmışlar
Büro emekçileri iş bıraktı!
Kapitalizmin kadın ve çocuk pazarı!
Saray soytarılığı geleneği ve ‘Vizyon’ dalkavukları - K. Ehram
İş cinayetlerinin olmadığı bir dünya için!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

İş cinayetlerinin olmadığı
bir dünya için!

 

Geçtiğimiz günlerde AKP iktidarının sermayeyi koruma konusundaki kararlılığını gösteren iki olay yaşandı. Bu olaylardan biri maden ocaklarının patronlara yaşam odası yapma zorunluluğuna yönelik yasa önerisinin reddedilmesiydi. İkinci olay ise kömür madenlerinde yaşam odası yapmaya yanaşmayan kapitalistlere 250 milyon liralık ek kıyak ödemeninin sağlanmasıydı.

AKP iktidarının maden patronlarını koruyan anlayışı

Her gün yeni iş cinayeti haberlerinin geldiği madenlere yönelik düzenlemelerde sermaye hükümeti sermayeyi koruyan icraatlarına bir yenisini ekledi. Soma’da yüzlerce işçinin katledilmesinin ardından madenlere yönelik düzenleme yapılacağını söyleyen AKP iktidarı, bir defa daha işçi düşmanı, sermayeyi koruyan anlayışa dört elle sarıldı.

Madenlerde yaşam odası zorunluluğunu reddeden AKP iktidarı, maden tekellerine 250 milyon lira ek ödeme yapılması için Bakanlar Kurulu’na yetki verdi. Bu parayla Soma’da, ihtiyaç duyulanın iki katı yaşam odası yapılabilirdi. Bu vesileyle, madenlerdeki işçi katliamlarının sorumluları olan maden patronları ve AKP arasındaki ilişki ortalığa saçıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde CHP’li üyelerin verdiği “madenlerde yaşam odaları zorunlu olsun” önerisi, hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in olumsuz görüşüne uyan dinci partinin milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Maden işçilerinin çalışma sürelerinin kısaltılması ve bazı özlük haklarına yönelik yapılan göz boyamaya yönelik düzenlemelerin, kısmi iyileştirmelerin ardından ise AKP kanadından yeni bir hamle geldi. Söz konusu iyileştirmelerle işletme maliyetinin artacağını kaydeden dinci parti, yürürlükteki sözleşmeler de dahil aradaki fiyat farkını devletin karşılaması için Bakanlar Kurulu’na yetki verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yer alan dinci parti milletvekillerinin oylarıyla kabul gören uygulamaya göre, ton başına 2 dolarlık ek ödeme yapılacak. Bu sayede 9 maden sahibi kapitaliste yılda yaklaşık 250 milyon lira fazladan ödeme yapılacak. Bir yaşam odasının yaklaşık 500 bin lira olduğu hesaplandığında, maden sahiplerine yapılacak ek ödemeyle, Soma’daki tüm madenlerde gereksinim duyulan yaşam odalarının iki katı yapılabiliyor.

İşçilerin yaşam ve çalışma koşulları sermayedarların, sermayedarları koruyan kapitalist sömürü düzenini zerre kadar ilgilendirmiyor. Çünkü her şeyi daha fazla kâr elde etmenin aracına dönüştürmek isteyen kapitalistler ve kapitalistleri korumayı temel görev sayan AKP iktidarının iş cinayetlerinden zerre kadar rahatsızlık duymuyorlar. Zira işçi kanıyla kârlarına kâr katıyorlar.

Kapitalizmin egemen olduğu dünya ve Türkiye’de iş cinayetleri artarak sürüyor. Zira kapitalistler işçi sağlığı ve güvenliği için alınacak olan önlemleri ve harcamaları gereksiz, maliyet arttırıcı yük olarak görüyorlar. Sonuç, Türkiye yılda 77 bin iş kazası ile Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada bulunuyor.

Kapitalistler işçilerin çıkarları ve sağlıkları için kıllarını kıpırdatmazlar. Onların tek derdi kar oranlarını yükseltmektir. Bunun için işçilerin çalışma temposunu sürekli arttırıyorlar. Çalışma koşullarını ağırlaştırıyorlar. Çalışma sürelerini arttırıyor, işçi maliyetlerini düşürmek için tüm hünerlerini sergiliyorlar. Tüm bunları işçilerin örgütlü mücadele birliği olmadığı için kolayca yapabiliyorlar.

AKP iktidarı iş kazalarını önleme iddiasıyla İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası’nı çıkardı. Güya bu yasayla iş kazaları azalacaktı. Ancak Soma’da ve son bir yıl içinde ülkenin dört bir yanında yaşanan iş cinayetleri, kapitalistlere dönük hiçbir ciddi yaptırım içermeyen yasanın kapitalistleri katliam yapmaktan alıkoymadığını gösterdi. Yasada zorunlu hale getirilen meslek eğitimi, iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri hep kağıt üzerinde kaldı. İşçilere hiçbir ciddi eğitim verilmedi. Soma’da olduğu gibi işçilerin yaşaması için gerekli olan maskeler bile işçilere çok görüldü. Her gün onlarca, yüzlerce iş kazasının yaşanmasından, işçilerin iş cinayetlerinin kurbanı olmasından, kapitalistlerin pervasızlığına göz yuman AKP iktidarı doğrudan sorumludur.


 
§