18 Temmuz 2014
Sayı: KB 2014/29

Gerici saldırganlığa karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği!
AKP-Siyonist İsrail işbirliği
AKP’nin kirli savaş politikalarının faturasını halklar ödüyor
Birileri planlamış, birileri vurmuş, birileri de serbest bırakmış!
Sivas, kusursuz planlanmış bir devlet katliamıdır!
Sermaye seri cinayetlerine devam ediyor!
ERDEMİR özelleştirildi, Ereğlililer borçlandı
Torba yasa işçi güvenliği alanını daraltıyor!
Kent Gıda’da
grev bayrağı dalgalanıyor!
Bakaç Reklam işçilerinden ‘Yılın Emek Hırsızı’ eylemi!

Somalı madencilerden
Ankara’da eylem!

MİB MYK Temmuz ayı toplantısı

Ekim Gençliği 2. Yaz Kampı başarıyla gerçekleştirildi
Ekim Gençliği II. Yaz Kampı tamamlandı
Gençliğin devrimci birliğini yaratmak
ellerimizde! - B. Bahar
Kavgayı Kızıl Bayrak’la örgütleyelim! - T. Kor
Direnişçi işçilerden Kızıl Bayrak’ın 20. yılına mesajlar
Filistinliler katliama karşı direniyor!
İsrail insanlıktan çıkarıyor
Rıza Shahabi’ye özgürlük!
Dünya eylem ve grevlerinden...
BBC çalışanları
greve çıkıyor
Katliam için “insanüstü gayretle” çalışmışlar
Büro emekçileri iş bıraktı!
Kapitalizmin kadın ve çocuk pazarı!
Saray soytarılığı geleneği ve ‘Vizyon’ dalkavukları - K. Ehram
İş cinayetlerinin olmadığı bir dünya için!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Torba yasa işçi güvenliği
alanını daraltıyor!

 

Torba yasayla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için değişiklikler de planlanıyor. Önerilen değişikliklerse hava ve deniz işkollarında çalışan işçi ve emekçileri yasal korumadan çıkartıyor.

Geçen yıl değiştirilen kanunun 2. maddesinde “iş güvenliği ve sağlığı kapsamında olmayan durumlar” aktarılıyor.

Bu kapsama giren iş kolları şöyle sıralanıyor: “Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. Ev hizmetleri. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ile hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim , güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.”

Rekabet için işçi güvenliği ve
sağlığından feragat!

Şimdi torba yasa komisyonunda sermaye hükümeti AKP üyeleri “yerli firmaların uluslararası rekabette geri kalmaması” açıklamasıyla ek önerdi. Maddeye “Uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri” fıkrasının da eklenmesi için sunulan önerge kabul edildi.

Torba yasa kabul edildiği takdirde havayolu ve denizyolunda çalışanlar işçi güvenliği ve sağlığı kapsamından çıkmış olacak. AKP üyelerinin değişikliğe gerekçe olarak sundukları rekabet tanımıysa sermaye hükümeti olduklarını teyit ediyor.

THY’de kârı arttırmak için işçi sağlığı ve güvenliği önlemelerini hiçe sayanlar buna karşı oluşabilecek mücadeleyi engellemek için geçmişte grev yasağı dahi çıkarmışlardı. Grev yasağı daha sonraki dönemde kaldırılsa da bu alandaki hedeflerden vazgeçilmediği yeni yasa hazırlığıyla ortaya çıktı. Şimdi yasa kapsamından denizyollarındaki çalışanlarla birlikte havayollarında çalışanlar da çıkarılarak sömürünün katmerlenmesine yasal zemin hazırlanıyor.

Gerekçe olarak sunulan rekabet tanımı dahi sömürü için işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinden feragat edileceğinin kabulü oluyor.

Soma bahane, sermayeye hizmet için
hak gaspına devam!

Soma’daki katliamı öne çıkaran AKP, torba yasayla birbirinden bağımsız bir dizi saldırı yasasını geçirmek istiyor. Yasa taslak hazırlığından her yansıyan hedeflerinin ne kadar geniş olduğunu da gösteriyor. Ayrıca Soma öne çıkarılırken yeni katliamlar yaşanmaması için göstermelik önlemlerin dahi şu ana kadar komisyon tarafından sunulmamış olması sermaye için en ufak ödün bile verilmeden dönemi kapatma hedefleri yapıldığını gösteriyor.

 

 

 

 

Kamu emekçilerinin hakları torbada yok

 

Hükümet, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında kamu emekçileri konfederasyonlarına verdiği sözleri tutmadı. Üzerinde uzlaşmaya varılan birçok başlık, çalışanları kapsadığı savunulan “torba tasarıya” konulmadı. Kamu emekçileri enflasyon farkı ödenmesi için iş bırakırken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek aylık ve ücretlerdeki artışların enflasyonun “oldukça üzerinde gerçekleştiği” açıklaması yaparak bu konudaki beklentilere tamamen kapıyı kapattı.

Uzlaşılan konular

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, hükümetin 2012 yılında çıkardığı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’na göre, toplusözleşme masasında ele alınamayan konular KPDK toplantısında görüşülüyor. Kurul bu kapsamda 2012’den bu yana 5 kez toplandı. Sonuncusu 20 Mart’ta gerçekleştirildi. Toplantılarda 161 konu başlığı ele alındı. Birçoğunda uzlaşmaya varıldı. Hükümet bu konularda adım atma sözü verdi. Bunların bazıları şöyleydi:

“2005’ten sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi, yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi, yıllık izinlerin işgünü esasına göre düzenlenmesi, özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi, 4-C’li personele kadro verilmesi, emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması, öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi, iş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesi nedeniyle oluşan ücret düşüklüğünün giderilmesi.”

Ancak uzlaşılan konular “torba tasarıya” eklenmedi. Tasarıda sadece aday kamu emekçileri, araştırmacılar, mahkemelerde çalışan personele fazla mesai, Sümer Holding’de çalışan personelin sorunları konusunda değişiklikler yapıldı. Diğerleri görmezden gelindi.

Satın alma gücü artmış(!)

Öte yandan KESK’e üye memurlar 15 Temmuz’da enflasyon farkı için eylem yaparken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un “enflasyon farkları maaşlara yansıtılacak mı” sorusuna, emekçileri kızdıracak bir yanıt verdi. Şimşek, 2002 ile 2014 yılı arasında aylık ve ücretlerdeki artışların “enflasyonun oldukça üzerinde” gerçekleştiğini, döviz cinsinden reel olarak yükseldiğini, çalışanların satın alma güçlerinin arttığını savundu.

 
§