18 Temmuz 2014
Sayı: KB 2014/29

Gerici saldırganlığa karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği!
AKP-Siyonist İsrail işbirliği
AKP’nin kirli savaş politikalarının faturasını halklar ödüyor
Birileri planlamış, birileri vurmuş, birileri de serbest bırakmış!
Sivas, kusursuz planlanmış bir devlet katliamıdır!
Sermaye seri cinayetlerine devam ediyor!
ERDEMİR özelleştirildi, Ereğlililer borçlandı
Torba yasa işçi güvenliği alanını daraltıyor!
Kent Gıda’da
grev bayrağı dalgalanıyor!
Bakaç Reklam işçilerinden ‘Yılın Emek Hırsızı’ eylemi!

Somalı madencilerden
Ankara’da eylem!

MİB MYK Temmuz ayı toplantısı

Ekim Gençliği 2. Yaz Kampı başarıyla gerçekleştirildi
Ekim Gençliği II. Yaz Kampı tamamlandı
Gençliğin devrimci birliğini yaratmak
ellerimizde! - B. Bahar
Kavgayı Kızıl Bayrak’la örgütleyelim! - T. Kor
Direnişçi işçilerden Kızıl Bayrak’ın 20. yılına mesajlar
Filistinliler katliama karşı direniyor!
İsrail insanlıktan çıkarıyor
Rıza Shahabi’ye özgürlük!
Dünya eylem ve grevlerinden...
BBC çalışanları
greve çıkıyor
Katliam için “insanüstü gayretle” çalışmışlar
Büro emekçileri iş bıraktı!
Kapitalizmin kadın ve çocuk pazarı!
Saray soytarılığı geleneği ve ‘Vizyon’ dalkavukları - K. Ehram
İş cinayetlerinin olmadığı bir dünya için!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Gençliğin devrimci birliğini yaratmak ellerimizde!

B. Bahar

 

Genç komünistlerin “Devrimci Gençlik Birliği” tartışmaları bir dönemdir sürüyordu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen II. Ekim Gençliği Yaz Kampı ile birlikte “Devrimci Gençlik Birliği” tartışmalarını somut bir zemine taşımak bakımından önemli adımlar atılmış oldu. Ekim Gençliği 2. Yaz Kampı’nda Devrimci Gençlik Birliği (DGB) üzerine gerçekleştirilen çok yönlü tartışmalarla Devrimci Gençlik Birliği’nin hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktığı, kapsamı ve işleyişi üzerine çeşitli tartışmalar yürütüldü.

Bir politika olarak Devrimci Gençlik Birliği

Özellikle Haziran Direnişi’nin ardından farklı yönleriyle ortaya konulan, yükselen toplumsal mücadele ile birlikte kendiliğinden sokaklara dökülen gençlik kitlelerini kucaklayabilecek bir örgütlenme zeminine duyulan ihtiyaç tüm yakıcılığı ile karşımızda durmakta. Kendini “insanlığın kurtuluş mücadelesinin gençlik içindeki soluğu” olarak tanımlayan ve tüm eksik ve zayıf yanlarına rağmen bu misyonla hareket eden Ekim Gençliği’nin bu ihtiyaca yanıt üretmek için politika üretmesi de kuşkusuz ki bir zorunluluğun sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Ekim Gençliği’nin ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya koyduğu Devrimci Gençlik Birliği politikası kamp öncesinde yapılan değerlendirmelerde de ortaya konmuş ve DGB’nin amacı şöyle özetlenmişti:

Devrimci Gençlik Birliği politikası, son yıllarda gençlik hareketi içerisinde biriken mücadele potansiyelini kucaklamak, en ileri unsurları ile kitlesini devrimci-politik ve kitlesel bir örgütlenme ekseninde birleştirmek.”

Bu noktada Devrimci Gençlik Birliği’nin Ekim Gençliği’nin birleşik, kitlesel ve militan bir gençlik hareketi yaratmak için oluşturduğu bir “politika” olduğu dikkatlerden kaçmamalı. DGB’yi, Ekim Gençliği’nin gençlik içerisinde etkin bir şekilde yürüteceği bir “politika” olarak kavrayabilmek “DGB kurulunca Ekim Gençliği ne yapacak?”, “Ekim Gençliği’nin yapamadığını DGB nasıl yapacak?” gibi sorulara doğru cevaplar üretebilmek adına bir zorunluluk olarak durmaktadır. Kısacası Devrimci Gençlik Birliği’nin kurulması, Ekim Gençliği’nin isim değişikliğine gitmesi veya DGB kurulduktan sonra Ekim Gençliği çalışmalarının durması anlamına gelmemektedir.

Sınıf devrimciliğinin gençlik içerisindeki temsilcisi olan Ekim Gençliği bu iddiaya uygun olarak örgütlenmeye, gençliği sınıfın devrimci partisine, devrim ve sosyalizm mücadelesine kazanmaya devam edecektir. Tam da bu noktada esnek bir kitle örgütlenmesi olarak Devrimci Gençlik Birliği, Ekim Gençliği’nin hedefine ulaşmasında önemli imkanlar yaratacak bir araç olacaktır.

DGB: Gençlik içerisinde devrimci bir odak

Devrimci Gençlik Birliği’nin esnek bir kitle örgütlenmesi olarak tanımlanması, DGB’nin ilkeleri ve politikalarında bir “esneklik” olarak algılanmamalıdır. Esneklik DGB’nin bir kitle örgütü olmasından gelmektedir. DGB, taban inisiyatifini açığa çıkartacak, geniş gençlik kitlelerini kucaklayabilecek demokratik bir işleyişe sahip olacaktır. “Devrimcilik”te bir esneklik söz konusu değildir. Kaldı ki komünist bir gençlik örgütlenmesi olan Ekim Gençliği’nin ortaya koyduğu bir politikada devrimcilikte esnemesi kendisi ile çelişmesi anlamına gelecektir.

“Esneklik”le birlikte reformizme kayılacağı kaygısında bugün gençlik içerisinde bir güç olarak görülen hareketlerin tamamının reformist akımların etkisinde olmasının payı vardır. Bulunduğu konum itibari ile reformizm kendi esnek araçlarını yaratmakta ve bu yollarla gençliği devrime örgütlememekte tersine düzen sınırlarına hapsetmektedir. Ekim Gençliği 2. Yaz Kampı’nda gerçekleşen “Devrimci Gençlik Birliği işleyiş ve ilkeleri” tartışmalarında ise DGB’nin “Düzene karşı devrim!” bakış açısı ile anti-kapitalist bir mücadele hattı izleyeceği vurgulanmıştır. Vazgeçilemez iki ilke olarak ortaya konan bu iki vurgu DGB’nin devrimci duruşunun garantisi olarak algılanmalıdır. Bu noktada “esneklik”in reformizme kayışa gideceği kaygısı boşa düşmektedir.

Unutulmamalıdır ki Devrimci Gençlik Birliği tartışmalarında gençlik kitlelerinin geniş kesiminin örgütsüz olması ile birlikte örgütlü olan kesimlerinin önemli bir bölümünün de ulusalcı veya reformist akımların etkisinde olduğuna dikkat çekilmiştir. Devrimci Gençlik Birliği’nin temel hedeflerinden birisi de gençlik içerisinde belli bir güç oluşturan reformizm karşısında devrimci bir odak oluşturarak reformizmle etkin bir mücadele yürütebilmektir.

Başta Haziran Direnişi olmak üzere yaşanan süreçler gençlik içerisinde devrimci bir odak oluşturma ihtiyacını açık bir şekilde göstermiştir. Gençliğin devrimci birliği yaratılamadığı koşullarda gençliğin düzene karşı yönelen öfkesi heba olup gidecektir. Bu tehlike karşısında Devrimci Gençlik Birliği ile gençliği düzenden koparıp devrime kazanmak genç komünistlerin ellerindedir.

 
§