18 Temmuz 2014
Sayı: KB 2014/29

Gerici saldırganlığa karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği!
AKP-Siyonist İsrail işbirliği
AKP’nin kirli savaş politikalarının faturasını halklar ödüyor
Birileri planlamış, birileri vurmuş, birileri de serbest bırakmış!
Sivas, kusursuz planlanmış bir devlet katliamıdır!
Sermaye seri cinayetlerine devam ediyor!
ERDEMİR özelleştirildi, Ereğlililer borçlandı
Torba yasa işçi güvenliği alanını daraltıyor!
Kent Gıda’da
grev bayrağı dalgalanıyor!
Bakaç Reklam işçilerinden ‘Yılın Emek Hırsızı’ eylemi!

Somalı madencilerden
Ankara’da eylem!

MİB MYK Temmuz ayı toplantısı

Ekim Gençliği 2. Yaz Kampı başarıyla gerçekleştirildi
Ekim Gençliği II. Yaz Kampı tamamlandı
Gençliğin devrimci birliğini yaratmak
ellerimizde! - B. Bahar
Kavgayı Kızıl Bayrak’la örgütleyelim! - T. Kor
Direnişçi işçilerden Kızıl Bayrak’ın 20. yılına mesajlar
Filistinliler katliama karşı direniyor!
İsrail insanlıktan çıkarıyor
Rıza Shahabi’ye özgürlük!
Dünya eylem ve grevlerinden...
BBC çalışanları
greve çıkıyor
Katliam için “insanüstü gayretle” çalışmışlar
Büro emekçileri iş bıraktı!
Kapitalizmin kadın ve çocuk pazarı!
Saray soytarılığı geleneği ve ‘Vizyon’ dalkavukları - K. Ehram
İş cinayetlerinin olmadığı bir dünya için!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Ekim Gençliği 2. Yaz Kampı başarıyla gerçekleştirildi...

Enerjimizi Devrimci Gençlik Birliği’ne seferber edeceğiz!

 

Ekim Gençliği 2. Yaz Kampı gençliğin devrimci birliğini yaratma hedefi ve iddiasıyla toplandı. Kamp ilk gününden itibaren devrimci coşku ve kolektif bir ruhla örgütlendi. Kampın her anında devrim şiarları dillendirilirken, kamp alanının dört bir tarafında devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerin varlığı hissedildi.

Devrimci Gençlik Birliği’ni yaratma yolunda kamp genç komünistler için önemli bir adımı ifade ediyor. 14 farklı yerelden kampa katılan genç komünistler bir hafta boyunca disiplinli, coşkulu ve kolektif yaşamı hayata geçirdi.

Ön süreci ile birlikte DGB’ye hazırlık

Gençlik hareketi açısından oldukça hareketli bir dönem arkada bırakılarak gençlik kampına hazırlanıldı. Genç komünistler kendine daralan bir kampanya çalışmasından çok, dönem boyunca gençlik hareketine yönelik devrimci müdahalelerin birikimine dayalı bir çalışma temelinde kampı örgütledi. Sömestrın ardından ise somut olarak kamp hazırlıkları çerçevesinde tüm dikkat gençlik hareketi içerisinde biriken olanaklara yöneltildi.

Kampa yönelik ön hazırlığın bir başka yönünü ise politik hazırlık oluşturdu. Zira genç komünistler kamp çalışmasını gençliğin devrimci birliğini inşa etme yolunda önemli bir aşama olarak ele aldı. Tam da bu bakış ekseninde, gençlik hareketinin gündemleri üzerinden kampa yönelik gerçekleştirilecek politik hazırlığı, sürecin en kritik halkası olarak ele aldılar. Asgari bir başarı elde edilmekle birlikte toplamda kamp tartışmaları ile birlikte bu alana, yani ideolojik ve politik birikim noktasına yüklenmek gerekliliği tüm gerçekliği ile önümüzde durmaktadır.

Kamp hazırlık sürecini merkezi ve yerel toplantılar-etkinlikler üzerinden örgütleyen genç komünistler bu açıdan kampın temel gündemi olan devrimci gençlik birliği politikasını döne döne tartışma konusu etti. Gençlik hareketinin ihtiyaçları ekseninde yürütülen bu tartışmalar üzerinden kampa yönelik yoğun bir politik hazırlık içerisine girdi. Dahası gençlik yayınlarını ve kampı devrimci gençlik birliği politikasının tartışıldığı bir kürsüye çevirdi.

Kurallara uygun devrimci kolektif yaşam

“Kendi geleceğimizi kurmak için, gençliği devrime kazanmak için geliyoruz. Ve biliyoruz ki, bunun tek yolu örgütlenmek ve mücadele etmekten geçiyor” denilmişti kamp çağrısında. Bunun ise tek tek değil kolektif bir biçimde olması gerektiği vurgulanmıştı. Kampın toplamında kolektivizm açığa çıkan bir yön oldu. Kamp alanındaki tüm çalışmalar ve organizasyonlar kolektif bir çabayla örgütlendi. İlk günlerin getirdiği bir dizi karışıklık kısa sürede çözüldü. Kampın genel işleyişine dair bir komite ve yanısıra yaşamın genelinde temizlikten mutfağa, teknikten basına, güvenlikten serbest zamanın örgütlenmesine varana dek komitelere dayalı bir işleyiş oturtulmaya çalışıldı. Asgari oranda bir işleyiş ile kamp tamamlandı. Kamp açısından önemli olan sorunların çıkması değil, bu sorunları çözecek bir inisiyatif ve irade konulmasıydı. Genç komünistler açısından sorunlara müdahale edilen, inisiyatif ortaya koyulan bir süreç işletildi. Basın komitesinin günlük haber akışını kamp bileşenine sunması bizim açımızdan kamp komitelerinin işleyiş ve yaratıcı aklın genişlemesi açısından anlamlı bir örnektir.

Sunumlar ve Devrimci Gençlik Birliği’ni yaratmak

Gençlik hareketinin örgütlenme ihtiyacının ve bu kapsamda Devrimci Gençlik Birliği’nin tartışıldığı kamp sürecinde verimli tartışmalar yürütüldü. Keza genç komünistler tarafından aylardır sürdürülen DGB tartışmalarını toparlamak ve somut adımlar atmak noktasında kamp önemli bir yerde duruyordu. Bu açıdan birçok katılımcının DGB noktasında kafa açıklığı sağlaması ve sorularla tartışmayı derinleştirmesi fazlasıyla anlamlı oldu. Gençliğin devrimci birliğini yaratmak noktasındaki tartışmaların gerek bugünün tarihsel anlamı içerisinde gerekse devrimci müdahale araçları açısından önemli olduğunu ve kamp süreci boyunca, öncesi ve sonrasıyla birlikte genç komünistler açısından kafa açıklığı ve toklukla sonuçlandığı açıktır.

Kamp sürecinde DBG kapsamında üç başlık üzerinden tartışmalar şekillendi. Birinci ana başlık çerçevesinde “Türkiye devrimci gençlik hareketi tarihi”, “Gençlik hareketinin güncel tablosu” ve “Gençlik hareketinin güncel tablosu” ekseninde politik gençlik örgütlülükleri deneyimleri idi. Bu tartışma kapsamında bugünün ÖTK’larına yaklaşımın nasıl olması gerektiği, DEV-GENÇ’in bugün birçok siyasal anlayış tarafından sahiplenilmesi ve isim tartışmaları, 12 Eylül sonrası devrimci gençlik hareketinin zayıflamasında devletin baskı politikalarının yanısıra siyasal örgütlerin payı ve toplam bu deneyimlerin güçlü ve zayıf yönleriyle bugüne ışık tutması üzerinde duruldu.

“Politika, örgüt, güç ilişkisi” konulu seminerde ise örgütün-örgütlerin politikanın kitlelere taşınmasında ve insanların taraflaştırılmasında en temel araçlardan biri olduğu vurgulandı. Politika ve araçların genç komünistlerin kitle hareketine müdahale etmek, onu ileriye taşımak ve örgütlemek açısından tuttuğu yere dair anlamlı tartışmalar yürütüldü.

“Devrimci Gençlik Birliği” başlıklı seminerde gençlik hareketi açısından tarihsel bir değerlendirme yapıldı ve hareketin kökleri incelendi. Bu tarihsel anlatımın sonrasında gençlik hareketinin yakın tarihi de ele alındı. Gençliğin geçmişten bugüne toplumsal mücadelelerdeki yerine ve misyonuna değinen sunum özellikle Haziran Direnişi ve gençlik mücadelesini tarihsel ve güncel aktarımlar eşliğinde irdeledi. Osmanlı’dan günümüze gençlik hareketinin hep politik gelişmeler ve toplumsal sorunlar üzerinden çıkışlar yaşadığı belirtildi. Bugün için de gençlik mücadelesi içerisinde farklı anlayış ve örgütlenmeler sıralanarak politik, kitlesel, devrimci bir gençlik örgütü eksikliği vurgulandı. Gençlik hareketinin, “düzene karşı devrim” temelinde örgütlenme ihtiyacı ve böyle bir örgütün toplumun temel çelişkilerini gözardı edemeyeceği, sınıf mücadelesinden bağımsız hareket edemeyeceği en temel gerçek olarak ortada durduğu ifade edildi.

“DGB’nin İlkeleri ve İşleyişi” kampa katılan bileşenle taslak halinde hazırlandı. Bugünün toplumunda modern sınıflara dayalı kapitalist bir düzenle karşı karşıya kalındığı belirtilerek, DGB’nin ilk ve ana hedefinin ve şiarının ‘Düzene karşı devrim!’ olması gerektiği belirlendi. Gençlik kitlelerinin karşısına bu şiarla çıkılması gerektiğinin ve bu bakışın olmadığı koşullarda gençliğin devrimci birliğini inşa etmenin bir anlamı olmadığının altı çizildi.

Kamp sürecinde gençlik hareketinin anti-emperyalist karakterine dikkat çekildi, DGB’nin bu anlayışın gerçek taşıyıcı olması gerektiğine karar verildi. Gençliğin dinamizmini kucaklama sorununun DGB’nin gündemi olması gerektiğinin önemi öne çıkarken pratik-militan bir eylem çizgisiyle gençliğin karşısına çıkabilme ihtiyacını genç komünistlerin karşılaması gerektiği vurgulandı.

DLB’nin dinamizmi DGB’ye yol gösteriyor!

Kamp sunumları içerisinde en dinamik, coşkulu sunumlardan biri DLB’nin sunumu idi. Hareketli ve eylemli bir sürecin içerisinden bugüne gelen ve bunu anlatan liseliler birbirlerinden öğrenmeye ve toplamda öğretmeye devam ediyor. “Liseli gençlik hareketi ve DLB” sunumunda toplumsal mücadelenin bir parçası olan liselilerin Haziran’da, Berkin Elvan eylemlerinde, Soma Katliamı’nda en ön saflarda, mücadele barikatlarında olduğu vurgulandı. Bir yandan da liselilerin özgün taleplerinin yanısıra politik gelişmeler karşısında ortaya koydukları refleksler üzerinden kitleselleşebildikleri, şifre skandallarında, internet sansüründe yine eylemler örgütledikleri söylendi. Tüm bu süreçlerde DLB’nin yeri ve misyonu tartışıldı. Özgün deneyimlerin aktarılması bir anlamda coşkuda yarattı.

Liseli gençlik hareketine politik bir müdahalenin aracı olan Devrimci Liseliler Birliği, “DGB tartışmalarında da aktif olarak varız” denildi.

Yaratıcı aklın sentezi: Atölyeler

Atölyelere ilgi yoğun olurken burjuva eğitim sisteminin klasik öğreten-öğrenen ilişkisi ortadan kaldırılarak kolektif bir üretim hayata geçirildi. Atölyeler bir yandan farklı illerden gelen katılımcıların tanışmasına ve kaynaşmasına vesile olurken aynı zamanda yaratıcılığın sınırlarını zorladı.

Felsefe Atölyesi’nde felsefeye giriş niteliğinde birtakım tartışmalar yapılırken, Resim Atölyesi’nde model çizimi uygulamalı olarak hayata geçirildi. Tiyatro Atölyesi’nde temel tiyatro bilgileri verilerek adaptasyon egzersizleri yapılarak kısa bir gösterim ortaya konuldu. Müzik Atölyesi’nde enstrüman çalma ve koro çalışmalarıyla yine kolektif bir emek süreci işletildi. Bunun yanısıra Dil Atölyeleri’nde Rusça ve Kürtçe’nin kökeni ve morfolojisiyle ilgili eğitimler verildi. İki dilde de sloganlar öğrenildi. Bilişim Atölyesi’nde internetin kullanımına yönelik teknik tartışmalarla birlikte güvenliğe ilişkin temel veriler tartışıldı. Halk Oyunu Atölyesi’nde ise özellikle halaylardan oluşan bir koreografiyle çalışmalar devam etti. Video-kurgu Atölyesi’nde programlar hakkında bilgi verildi ve seçilen bir video-kurgu programının üzerinde çalışıldı. Kampın sonuna video hazırlandı. Fotoğraf Atölyesi’nde temel fotoğraf bilgisi olmayanlara temel birtakım bilgiler verilirken, bu alana hakim olanlara çekim teknikleri üzerine bilgi verildi. İmge Atölyesi’nde yaratıcılık üzerine tartışmalar yürütüldü. Farklı yerellerde yapılan imgesel araçlar incelendi.

Ana tartışmaları besleyen sunum ve söyleşiler

Gençliğin devrimci birliğini yaratmak yolundaki iddiaya uygun olarak kamp içerisinde ana sunumların yanısıra ara söyleşiler ve sunumlar gerçekleştirildi. Bu sunum ve söyleşiler oldukça verimli geçmesi için çaba harcayan komite ve komisyonlar açısından önemli bir vurgunun altını çizmek gerekiyor Bu sunum ve söyleşilerin toplamda DGB tartışmaları ile birleştirilebilmesi ve konu kapsamı açısından güçlü bir ön hazırlık sürecine dahil edilmeleri verimliliği arttıran bir yöntemdir. Kamp gündemi içerisinde yer alan sunum ve söyleşileri aktarmanın önemli olduğunu açıktır.

Greif işçilerinin de kampa katılması ile birlikte sınıf çalışması üzerinden deneyim aktarılması kampta yer alan genç komünistler açısından önemli bir kazanımdı. Greif’te yaşanan sürecin aktarımının yanısıra, bu önemli deneyim üzerinden DGB tartışmalarında taban örgütlülüğü vurgusunun altı çizildi.

Bir başka sunumda Cristopher Caudwell tanıtıldı ve özgürlük kavramının tarihi aktarıldı. Daha sonra “Özgürlük nedir?” sorusu soruldu ve farklı sınıflara mensup insanlar açısından özgürlüğün ne anlam ifade ettiği, somut örneklerle incelendi. Bilincin çevresel koşullar tarafından belirlendiği belirtilerek bu olgunun kültürel farklılıklarla bağı kuruldu. Özgürlük kavramının anlamı üzerinde derinleşilerek, çarpık özgürlük anlayışları ortaya konuldu. Marksizm’e dair temel bakış açısı ve yöntem ortaya konularak örgüt araç tartışması beslendi.

Yine bilişim, sosyal medya ve internet üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Devrimci mücadelede internetin ve sosyal medyanın yerinin anlatıldığı ve güvenlik sorunları ekseninde verimli tartışmaların yapıldığı sunumda, bu alanda da devrimci mücadelenin sürdürülmesi gerektiği, devletin kullandığı yol ve yöntemleri aşacak bir pratik içerisine girmek gerektiği vurgulandı.

Bertolt Brecht ve epik tiyatro söyleşisi çerçevesinde epik tiyatronun ortaya çıkışı ve Bertolt Brecth’in önemi vurgulanan söyleşinin sonunda bu alanda çalışmayı besleyecek neler yapılabilir tartışması yürütüldü.

“Ekümenopolis” adlı belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Ardından da belgeselin yönetmeni İmre Azem’le söyleşi yapıldı. Rantsal dönüşüm üzerinden belgeselin ortaya çıkardıkları ve belgeselde yöntemsel açıdan eksikler vurgulandı. Rantsal dönüşüme sadece barınma hakkı üzerinden bakılmasının sıkıntılı olduğu vurgulanarak kapitalizme karşı mücadele yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

“Aile Kavramı” üzerine bir söyleşi yapıldı. İlk olarak, Henry Morgan’ın çalışmalarını esas alarak yazılan Ailenin, Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni isimli Friedrich Engels’in kitabı üzerinden bir sunum gerçekleştirildi. Ardından gerçekleşen tartışmalarda ailenin misyonu ve kapitalizmde işlevi üzerinde durularak DGB’yi yaratma yolundaki genç komünistlerin nasıl tutum alması gerektiği tartışıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden avukatların “Olağan Şüpheliler” eğitimi genç komünistler açısından yerellerde yaşanacak faşist devlet terörüne dair bir hazırlığın ifadesi oldu.

Grup Praksis ve Ahura Ritim Topluluğu’nun katılımı ile birlikte müziğin kolektif ve birleştirici yanında eğlencenin de politik bir eylem olduğunu gösterdik. Özellikle Ahura Ritim Topluluğu’ndaki dostlar kampa kattığı “ritim”in birleştirici yönü önemliydi.

Açılış etkinliği, devrim şehitleri anması devrimci coşkuyla örülen kampa hazırlığın ürünüydü. Kamp kapanış etkinliği ise bir hafta gibi kısa bir sürede atölyelerin üretimlerini ortaya koyması açısından gençliğin dinamizmini ve örgütlü yaratıcılığını işaret ediyordu.

Jandarma tacizine karşı tok tutum

Geçen senelerden alışkın olunan bir taciz daha yaşadın kamp süresince. Geçen sene kamp öncesi yereldeki yoldaşlarımızı tutuklamış, kamp esnasında orada bulunan yoldaşlarımızın ailelerini aramış ve terörize etmek için birçok durum yaratmıştı sermaye devleti. Bu sene için ise kamp alanını taciz etti ve cevabını alarak gitti.

Kamp alanına gelen jandarmanın zorla kimlik kontrolü ve üst araması dayatması da kararlı duruşla boşa düşürüldü. İlk günden itibaren gençlik kampını çeşitli zamanlarda taciz eden jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü isteği reddedildi. Bu esnada oluşan gerginliğe rağmen etkinliklere devam edildi. Jandarma çaresizliğini kamp alanını fotoğraflayarak gösterdi. Sermaye devletinin kolluk güçleri daha sonra alandan ayrılmak zorunda kaldılar.

Geçmişi aşıp, güne yüklenip, geleceği kazanıyoruz!

Gençlik kampına hazırlanırken asıl olanın gençliğin ilerici kesimleri ile birlikte örgütlenme tartışmaları yürütmek olduğu vurgulanmıştı. Bu çerçevede Devrimci Gençlik Birliği gençlik hareketinde devrimci politik odaklaşmanın, militanlığın, devrimci dinamizmin güvenceye alınması idi. Kamp, Devrimci Gençlik Birliği açısından atılan ilk somut adımın kendisidir. Bu açıdan bu adımın yere sağlam basılarak atılması genç komünistler açısından fazlasıyla bir öneme sahipti ve bugün bunu hakkıyla yerine getirmenin gururu taşınıyor. Ancak bu gurur kampta ve toplam çalışmada ortaya çıkan eksiklik ve zaafları örtmüyor. Daha fazla bir inat ve çaba ile bu eksikliklerin ve zaafların üzerine gitme sorumluluğu genç komünistlerin omuzlarındadır.

Genç komünistlerin sunumlardan, atölyelerden ve kamp öncesinden, yani kampın toplamından çıkardığı sonuç ise devrimci iddia, yaratıcılık, ikna gücü ile her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceği gerçekliği olmuştur. Geçmişi aşıp, bugüne yüklenip geleceği kazanacağız. İrade, inanç ve pratik birliğimizi Devrimci Gençlik Birliği’ni yaratmak için seferber edeceğiz!

Ekim Gençliği

17 Temmuz 2014

 
§