26 Mart 2005
Sayı: 2005/12 (12)


  Kızıl Bayrak'tan
  Yaklaşan 1 Mayıs ve sınıf hareketine
devrimci müdahale
  Newroz eylemlerinin gösterdikleri
  Düzen cephesinde şovenist histeri
  Vatan haini arıyorsanız
aynaya bakın!
  İstanbul’da yerellerde Newroz kutlamaları
  Newroz kutlamalarından
  Kürt halkının Newroz çoşkusu
  İşgalin ikinci yılında protesto eylemleri

  Sermaye çevrelerinden hükümete balans ayarı!

  Mücadele bayrağı
TEKEL işçisinde!
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/7: Ortadoğu’da yeni “uygarlık sentezi”
  Irak tartışmaları ve gerçekler
 Halklar emperyalist saldırganlık ve
savaşı lanetledi
BM emperyalist saldırganların
“güvenliğini” sağlamaya hazırlanıyor
 Filistin; Barış değil toprak gaspı!
 Emperyalistlerin kanlı eli Kırgızistan’da!
 Dünyada yılda 1.2 milyon çocuk alınıp
satılıyor...
17 sendika şubesi Kadırga Kültür
Merkezi’nde toplandı
İܒde soruşturma saldırısı protesto edildi
İzmir; “Demokrasi”yi bayrak edinenler demokratik saygıyı
öğrenmek zorundadırlar!
Bültenlerden...
Irak'lı işçilerin açıklama ve çağrısı: Bütün uygar insanlığa!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Bütün uygar insanlığa!

ABD-Birleşik Krallık ordularını Irak'tan derhal çıkarma ve bütün gerici islamcı-nasyonalist grupları silahsızlandırma mücadelemizi destekleyin!

Dünya, ABD'nin Irak halkına karşı savaşının ikinci yıldönümüne tanık olmaktadır. Bu savaş binlerce masum insanın öldürülmesine, geniş çaplı imhasına, Irak'taki sivil toplumun yıkımına ve kaderinin İslamcılardan nasyonalistlere bir avuç gerici gücün iradesine bağlanmasına yol açmaktadır.

Bugün, Irak halkı Amerikan-Britanya işgalinin doğrudan sonucu olarak hiçbir zaman olmadığı kadar yaşamlarının mahvolmasından acı çekmektedir. Dünyanın her yerindeki bütün özgürlükçü insanlar için Amerika'daki George Bush'un ve gerici elitinin komutasındaki yönetici Sağ'ın ve de Batılı hükümetlerin geri kalanının Irak'ı kitle imha silahlarından arındırmak veya demokrasiyi ve insan haklarını yayma konularında ileri sürdükleri iddiaların sahteliği net olmuştur. Irak halkı günden güne terörizm bataklığında boğulmaktadır. Güvenlik yokluğu, işşizliğin aşırı artışı, elektrik, su, gaz, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi gerekli kamu hizmetlerinin yokluğuyla karşı karşıyadır. Irak halkı aynı zamanda, bir yandan ABD işgal güçlerinin öte yandan toplumdaki egemen İslamcı ve nasyonalist gerici güçlerin insan haklarını sürekli ihlalinden acı çekmektedir.

Birleşik Devletler ve onun Yeni Dünya Düzeni'nin savaşı Irak'taki sivil toplumun temellerinin çöküşü, toplumsal dokusunun çözülüşü ile özgürlük ve uygarlığa karşıt İslamcı ve nasyonalist şovenist değerlerin baskınlığına yol açmıştır. Bu güçlerin baskınlığı bölünmelerin en tehlikesi olan toplumun din, etnisite ve mezhep temelli çatışan aşiretlere dayalı bölünmesine daha da hızla itecektir.

Herşeye rağmen, ABD'nin savaşının ve Irak'ı işgalinin en tehlikeli sonucu uluslararsı terörizm güçlerinin, bir yanda ABD devlet terörizminin diğer yanda uluslararası Siyasal İslam'ın ve Saddam Hüseyin yandaşlarının terörizminin açık çatışma sahasına dönüşmesidir. Bu gerici savaşın kurbanları Irak'ın masum yurttaşlarıdır. Bu savaş Irak'taki insanların yaşamlarını gerçek bir cehenneme dönüştürmektedir.

Irak Sol Komünist-İşçi Partisi (ISKİP) bu trajik durumu sona erdirip Irak halkının yararına değiştirerek Irak halkını bu karanlık senaryodan çıkarmak için mücadele eden Irak'taki sosyalist güçtür.

Bu hedefe ulaşmak için,

İşgal kuvvetlerinin derhal çıkarılarak Irak'ı işgal etmiş şu anki ülkelerin ve İslamcı grupları destekleyen bölge ülkelerinin dışlandığı Birleşmiş Milletler uluslararası barış gücünün yerlerini alması, Baas rejiminin çöküşüyle ortaya çıkmış ve elleri insanların kanlarına bulanmış olan bütün İslamcı ve nasyonalist güçlerin silahsızlandırılması, işgal kuvvetleri ile nasyonalist ve dini grupların askerigörevlilerinin ve personellerinin savaş suçlusu olarak mahkemeye çıkarılması, Irak'taki bütün politik grupların güvenli bir ortamda serbest siyasal faaliyetlerini ve bu sayede Irak'ta insanların bilinçli katılımıyla çıkarlarına uygun bir devletin kurulması olasılığını güvenceye alacak sosyal ve siyasal ortamın sağlanması, çağrısında bulunuyoruz.

Yukarıda ifade edilmiş bu maddelerin gerçekleştirilmesi insanların bu talepleri benimsemesinin gücüne ve bunlar etrafında biraraya gelişlerine bağlıdır.

Bu amaçla dünyanın her yerindeki bütün insancıl, eşitlikçi ve ilerici insanları Irak halkını teörizmin iki kutbunun yıkıcı terörist savaşından ve ABD hükümetinin tasarladığı karanlık yazgıdan kurtarıp insanların özgürlüklerini ve siyasal seçimlerini elde edebilecekleri uygun koşulları yaratmak için taleplerimizi desteklemeye çağırıyoruz.

ABD-Birleşik Krallık kuvvetlerinin Irak'tan derhal çıkarılması!

Bütün islamcı ve gerici nasyonalistlerin silahsızlandırılması!

Yaşasın Irak halkının özgürlüğü!

Kahrolsun terörizm ve sindirme!

Irak Sol Komünist-İşçi Partisi (ISKİP)

--------------------------------------------------------------------------------------

Iraklı işçiler: “ABD emperyalizmine, politik İslam'a ve işbirlikçilere karşı direniyoruz!”

Irak işçi sınıfıyla acil uluslararası dayanışmaya

Irak direnişinin pek bilinmeyen ama çok önemli bir boyutunu da Irak işçi sınıfının oluşturduğunu, Basra Petrol İşçileri Sendikası Başkanı'nın bir makalesini geçtiğimiz ay yayınlayarak duyurmuştuk. Irak'ta işbirlikçi IFTU'dan başka FWCUI ve Iraklı İşsizler Birliği adlı iki işçi örgütü daha var ve gittikçe gelişen bir işçi hareketi örgütlüyorlar. Irak Komünist Partisi'ndeki bölünme işçi hareketine de yansıyınca FWCUI da işgal karşıtı sendikaların örgütü olarak faaliyete başlamıştı. FWCUI kendini tanımlarken işgal, yeni-sömürgecilik ve politik İslam karşıtı bağımsız bir politik / sendikal çizgi tarif ediyor... (sendika.org'un notu'ndan...)

Irak İşçi Sendikaları ve Konseyleri Federasyonu (FWCUI) Irak'ta grev ve işçi direnişlerine öncülük ediyor. FWCUI kurulduğu günden beri Iraklı işçileri hak alma, birlik ve dayanışma eylemlerinde örgütlüyor, seferber ediyor. FWCUI, uluslararası terörizmin iki kutbunun, ABD'nin ve siyasal İslam'ın çapraz ateşinde örgütleniyor. Basra'da, “İşçi Sınıfının Gücü Onun Birliği ve Örgütündedir” sloganıyla büyük bir başarıyla gerçekleştirilen son işçi konferansında Irak İşçi Hareketinin birlik ve örgütlenme modeli için yeni bir vizyon geliştirildi.

Basra konferansından beri işçi eylemlerinde ve FWCUI'nın örgütlenme ağının uzandığı işyerleri ve fabrikalarda belirgin bir artış var. Bu gelişmeler Bağdat, Basra ve Saharaban'daki otoritelerin de dikkatini çekiyor. İşçi önderleri yöneticiler tarafından tehdit ediliyor ve FWCUI'ya üye olmak isteyen işçilere engeller çıkarılıyor.

Şimdi yeni bir grev dalgası kahramanca esiyor. Kut şehrinde yöneticilerin baskılarına, kurşunlarına karşı tekstil kolunda gerçekleştirilen grevler, aynı şekilde Nasıriye Elektrik Santrali grevi, Bağdat'ta kimya, plastik ve içecek fabrikaları işçilerinin grevleri ve Basra Elektrik Santrali grevi…

Bu grevler boyunca işçilerin yanında sadece FWCUI vardı ve onlarla birlikte mücadele etti. İşçilerin temel talepleri grev ve örgütlenme hakkı, enflasyona bağlı olarak ücretlerin yükseltilmesi, fazla mesainin yasaklanması, sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi, yıllık ikramiye ödenmesi ve çürümüş yönetici kadroların tasfiyesiydi. FWCUI bu süreçte işçilerin güvendiği ve safında durduğu ana tek örgüt haline geldi. İşçi grevleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi (Arapça ve İngilizce yayın yapan) sitemizde bulunabilir: www.uuiraq.org

Bu etkili grev dalgasında işçiler ABD güdümündeki geçici hükümete ve elbette patronlara taleplerini kabul ettirmeyi başardılar.

Irak'taki işçiler, bu zor zamanda desteğinize daha önce hiç olmadığı kadar muhtaçlar. Uluslararası alandan gelecek politik, manevi ve maddi bütün yardımlar mücadelemize güç katacak ve daha fazla yol almamızı mümkün kılacaktır. Bu yüzden Irak işçi sınıfının grev ve direnişlerine, Iraklı işçilerin gerçek anlamda tek temsilcisi olan FWCUI'ya destek vererek katılın.

Irak işçilerinin grevlerine destek verin!

Bu işkolundaki işçilere dayanışma mesajları gönderebilirsiniz.

İşçilere vahşice saldıran Irak otoritelerine ve ABD kuvvetlerine kınama mektupları gönderebilirsiniz.

FWCUI'ya maddi destek gönderebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kişi ve adreslere ulaşabilirsiniz:

Aso Jabbar

Houzan Mahmoud

Akram Muhammad

E-mail:

asojabbar@yahoo.com, houzan73@yahoo.co.uk, akram_nadir_1999@yahoo.com

Tel: Aso Jabbar (0041 78 882 55 89)

Tel: Houzan Mahmoud (00 44 79 56 88 3001)

Tel: Akram Muhammad (0017788987560 )

(www.uuiraq.org'dan sendika.org tarafından çevrilmiştir, 18 Mart 2005)