26 Mart 2005
Sayı: 2005/12 (12)


  Kızıl Bayrak'tan
  Yaklaşan 1 Mayıs ve sınıf hareketine
devrimci müdahale
  Newroz eylemlerinin gösterdikleri
  Düzen cephesinde şovenist histeri
  Vatan haini arıyorsanız
aynaya bakın!
  İstanbul’da yerellerde Newroz kutlamaları
  Newroz kutlamalarından
  Kürt halkının Newroz çoşkusu
  İşgalin ikinci yılında protesto eylemleri

  Sermaye çevrelerinden hükümete balans ayarı!

  Mücadele bayrağı
TEKEL işçisinde!
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/7: Ortadoğu’da yeni “uygarlık sentezi”
  Irak tartışmaları ve gerçekler
 Halklar emperyalist saldırganlık ve
savaşı lanetledi
BM emperyalist saldırganların
“güvenliğini” sağlamaya hazırlanıyor
 Filistin; Barış değil toprak gaspı!
 Emperyalistlerin kanlı eli Kırgızistan’da!
 Dünyada yılda 1.2 milyon çocuk alınıp
satılıyor...
17 sendika şubesi Kadırga Kültür
Merkezi’nde toplandı
İܒde soruşturma saldırısı protesto edildi
İzmir; “Demokrasi”yi bayrak edinenler demokratik saygıyı
öğrenmek zorundadırlar!
Bültenlerden...
Irak'lı işçilerin açıklama ve çağrısı: Bütün uygar insanlığa!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Tuzluçayır'da gelenekselleşen Newroz eylemi kitlesel ve devrimci özüne uygun bir şekilde gerçekleşti...

“Eşitlik, kardeşlik, Kürt ulusuna özgürlük!”

Ortadoğu'da devrimci direniş geleneğinin simgesi olan Newroz Mamak'ta devrimci güçlerin örgütlediği bir eylemle kutlandı. Zulme karşı başkaldırı günü olan Newroz yıllardır her 21 Mart'ta Tuzluçayır yol ağzında günümüzün zalim Dehaklar'ına karşı öfkenin sokaklarda haykırıldığı gün olarak kutlanıyor. Sermaye devletinin her türlü baskısına, saldırısına, Newroz sonrası başlattığı gözaltı ve tutuklama terörüne karşın her yıl daha güçlü ve direngen Newroz eylemleri Tuzluçayır'da devrimci ısrarın ürünü olarak gerçekleştiriliyor.

Mamaklı komünistler olarak bu yıl da Newroz'un bir kavga günü olarak örgütlenmesinin sorumluluğu ile hareket ettik. 2004 Tuzluçayır Newroz eyleminde yaşanılan deneyimden hareketle devrimci değerlerin hakim olacağı bir eylemin örgütlenmesi için çaba gösterdik. 21 Mart öncesi başlayan tartışma sürecinde, önceki yıl yapılan eylemin ortak iradesine uymayan grupların özeleştiri vermeyi reddetmeleri üzerine, bu grupların dışarıda bırakıldığı bir Newroz eylemi örgütlendi.

Eylem BDSP, HÖC, YDG, ESP, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Mamak Şube, Odak, Alınteri tarafından örgütlendi. Eylem 21 Mart akşamı saat 19:00'da Tuzluçayır Muhtarlığı önünden yürüyüşle başladı. (Aynı saatlerde Çiçek İş Merkezi önünde DEHAP ve SDP ayrı bir Newroz eylemi yaptı. Yürüyüş kolu yol ağzına ulaştığında bu ikinci eylem sona erdi). Yürüyüş kortejinin en önünde “Newroz halkların isyanıdır- Biji Newroz!” şiarlı pankart taşındı. Ortak pankartın arkasında HÖC, BDSP, ESP, YDG, Kurtuluş Sosyalist Dergi, Odak, Tüm-İGD pankartları ve kortejleriyle yürüyüş kolunda yeraldılar. Kortej Tuzluçayır yol ağzına gelindiğinde kitle disiplinli bir şekilde çember oluşturarak yolu kapattı ve büyük bir Newroz ateşi yakıldı. Burada ilk önce 21 Mart 2001'de Ölüm Orucu direnişinde şehit düşen Cengiz Soydaş şahsında tüm devrim ve sosyalizm şehitleri anısına saygı duruşu yapıldı. Daha sonra hazırlanan ortak metin okundu. Sonra tek ve büyük bir çember oluşturularak halaylar çekildi.

Eylem süresince alınan karar gereği tüm kortejlerde önceden belirlenen ortak sloganlar atıldı. Eylem süresince “Biji, Newroz, Newroz piroz be!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Eşitlik, kardeşlik, Kürt ulusuna özgürlük!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganları ile emperyalist savaş ve tecrit karşıtı ortak sloganlar atıldı.

Eylemin başından sonuna kadar ortak inisiyatifin aldığı kararların dışına çıkan hiçbir tutumun olmaması, eylemin disiplini ve coşkusu anlamlıydı. Devletin kolluk kuvvetlerinin bölgeyi ablukaya almış olmasına rağmen bölgede yaşayan pek çok emekçi Newroz ateşinin etrafında çekilen halayların içinde yeraldı ve eyleme katıldı. Yol ağzında etkinlik programının sona ermesinin ardından eylem korteji aynı disiplinli duruşuyla Tuzluçayır'ın ara sokaklarında sloganlarla yürüyüşe devam etti. Uzun bir yürüyüşün ardından eylem 20:30'da sona erdi. 350 kişilik bir katılımın olduğu eylem bölgede olumlu bir etki yarattı ve başından sonuna devrimci iradenin hakim olduğu güçlü bir havada geçti.

Komünistler ‘Ne ABD ne AB, halkların kurtuluşu sosyalizmde!/BDSP” imzalı pankartları ve 70 kişilik kortejleriyle eylemde yeraldılar.

Newroz baharın isyan ateşinin direnen işçi emekçiler ve ezilen halklar tarafından harlandığı bir gün olarak çağdaş Dehaklar'a karşı kavgamızın güçlendiği bir gün oldu. Şimdi baharın direniş çağrısıyla kavga alanlarına çıkma, kitleleri işçi sınıfının devrimci programı altında birleştirme zamanıdır.

Mamak/BDSP

------------------------------------------------------------------------------------

Ankara'da 20 Mart Newroz mitingi...

Ne ABD ne AB, halkların kurtuluşu sosyalizmde!

Ankara'da geçen yıl valilik tarafından izin verilmeyen Newroz mitingi bu yıl 20 Mart Pazar günü Abdi İpekçi Parkı'nda yapıldı. Eylem toplanma yeri olan Toros Caddesi'nde oluşturulan kortejlerin yürüyüşe geçmesiyle başladı. Miting DEHAP, EMEP, SDP, İHD, Halkevleri, KESK Ankara Şubeler Platformu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi, Ankara 78'ler Derneği, Kızılırmak Köy Dernekleri tarafından organize edildi.

Yürüyüş kortejinin en önünde üzerinde “Newroz piroz be!” ve “Ortadoğu'da ve Türkiye'de Dehaklar'a, inkar ve imha politikalarına geçit vermeyeceğiz!” yazan imzasız pankartların arkasından DEHAP “Savaşa geçit vermeyeceğiz!”, “Kadın katliamlarına ve savaşa geçit vermeyeceğiz!”, “Newroz ateşini gürleştirelim, savaşa geçit vermeyelim!” şiarlı pankartlarıyla yaklaşık 900 kişilik bir kitleyle yeraldı. BAGEH, EMEP, SDP, KESK, TÜMTİS, İHD, Halkevleri, Kurd-der, ESP, Partizan, Alınteri, Kurtuluş mitinge pankartlarıyla katıldılar. BDSP ise mitinge “Ne ABD, ne AB halkların kurtuluşu sosyalizmde!” pankartıyla katıldı. Yaklaşık 2 bin kişilik katılımın olduğu miting, 2 yıl önceki mitinge oranla çok daha kitlesel ve coşkulu bir atmosferde geçti. Hava koşullarının olumsuzluğuna karşın iki buçuk saat süren mitingde halaylar çekildi, ateşler yakıldı.

Mitinge damgasını vuran teslimiyet platformunun kendisi olurken, eylemin çoşkusu ve önceki yıllardaki Newroz mitinglerine oranla kitleselliği, Kürt emekçi kitlelerinin tükenmeyen mücadele isteğini gösterdi. Sermaye devletinin son aylarda Kürt halkına yönelik artan katliam ve saldırıları bu yılki Newroz'a katılımda büyük bir etken oldu.

Kızıl Bayrak/Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------

Cebeci Kampüsü'nde Newroz kutlaması...

“Newroz isyandır!”

21 Mart'ta Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde Newroz kutlaması yapıldı. Saat 12:30'da Hukuk Fakültesi'nden sloganlarla çıkılarak Eğitim Bilimleri Fakültesi önüne yüründü. Burada Gençlik Federasyonu/Ankara Gençlik Derneği, Ekim Gençliği, SGD, YDG, TÜM-İGD, DMG ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, tecride karşı yürütülen Ölüm Orucu'nda Newroz günü şehit düşen Cengiz Soydaş ve Tuncay Yıldırım anıldı. Newroz'un tarihsel öneminden ve üniversiteli gençliğin mücadelesinden bahsedildi. Emperyalizm lanetlendi. Sık sık “Newroz isyandır!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Biji Newroz!” sloganları atıldı. Ardından yakılan Newroz ateşi çevresinde söylenen türküler ve halaylarla kutlama bitirildi.

Ankara/Ekim Gençliği

--------------------------------------------------------------------------------------

Ereğli'de Newroz kutlaması...

ZKÜ'ye bağlı Ereğli Eğitim Fakültesi'nde okul yönetimi tarafından gerçekleştirilen “Nevruz” kutlamasına karşı ilerici demokrat öğrenciler tarafından alternatif Newroz kutlaması yapıldı. 70 kişinin katıldığı kutlamada hep bir ağızdan türkü ve marşlar söylendi, halaylar çekildi, şiirler okundu. İstiklal Marşı ve anlamsız konuşmalarla kirletilmeye çalışılan Newroz ateşi, alternatif kutlamayla gerçek rengini buldu. (Kızıl Bayrak/Ereğli)

--------------------------------------------------------------------------------------

İzmir'de Newroz ...

“Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!”

İzmir'de DEHAP, EMEP, SDP ve SHP'den oluşan Newroz örgütleme komitesi bu sene Newroz alanı olarak Alsancak Gündoğdu Meydanı'na başvurdu. Ali Asker konseri şeklinde duyurusu yapılan miting öncesinde el ilanı dağıtıldı.

İzmir BDSP olarak Newroz'u özüne uygun kutlamak amacıyla bir taraftan 20 Mart mitingine katılmayı, diğer taraftan da bağımsız politik çalışmamıza konu etmeyi planladık. BDSP imzalı Newroz afişini emekçi mahallerine yaygın olarak yaptık. Ayrıca 21 Mart akşamı Kürt emekçi mahallerinde geleneksel olarak yakılan Newroz ateşinin bulunduğumuz alanlarda örgütleyicisi olduk.

20 Mart günü yapılan Newroz konserine Konak Gümrük'ten, devrimci anlayışlarla ortak oluşturduğumuz kortejde (Partizan, ÖMP, BDSP, DHP, Mücadele Birliği) “Kapitalist sömürüye ve emperyalist saldırganlığa karşı yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!” pankartıyla katıldık. Ayrıca BDSP imzalı pankartımız, flamalarımız ve afişlerden hazırladığımız dövizlerimizle yeraldık. Saat 11:30'da başlayan yürüyüş kolu Cumhuriyet Meydanı'ndan geçtiği sırada, arkadan gelen DEHAP kortejlerinden biri polis tarafından barikat kurularak durduruldu. Alana bizden önce giren DEHAP dahil diğer reformist parti ve anlayışlar barikatın devrimcilere kurulduğunu sanarak hareketsiz kaldılar. Daha sonra barikatın açılmasıyla Gündoğdu alanına toplu olarak girildi.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı eylemde Kürt kitlesi daha çok İmralı eksenli sloganları atarken, devrimci gruplar sık sık ortak belirlenen emperyalist işgal ve direniş, zindanlar, halkların kardeşliği, Newroz ile ilgili sloganları haykırdı.

Ali Asker konseriyle sona eren Newroz kutlamasına katılımın düşüklüğü, Kürt emekçi kitlelerinde bir kırılma yaşandığına işaret etti.

BDSP/İzmir

-------------------------------------------------------------------------------------

Buca'da Newroz kutlaması...

“Direnen halklar kazanacak!”

Kürt halkının özgürlük mücadelesinin simgesi haline gelen Newroz bu yıl Buca'da ruhuna yaraşır bir şekilde kutlandı.

Hazırlık aşamasında BDSP, DHP ve ESP ile biraraya geldik ve güçlü bir Newroz kutlaması için çalışmaları ortak yürütme kararı aldık. Programı belirledik ve işbölümü yaptık. Çoğunluğu Kuruçeşme'de olmak üzere 400 adet el ilanını birebir emekçilere ulaştırdık. Ayrıca bölgede 200 adet Newroz afişi yaptık. Bu yanıyla anlamlı bir ön hazırlık çalışması yürüttük.

21 Mart akşamı saat 20:00'de Kuruçeşme Dilek Kaya Market önünde toplanan kitle, ortak pankart arkasında kendi flama ve dövizleriyle pazar yerine doğru yürüyüşe geçti. “Yaşasın halkların kardeşliği/Newroz Piroz Be!/BDSP-DHP-ESP” imzalı ana pankartın arkasında yürüyen kitle alana ulaştığında Newroz ateşi yakılmıştı. Kitle alanda yerini aldıktan sonra devrim ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından sözalan bir arkadaş ortak metni okudu.

Metinde, bugünün Dehaklar'ı olan emperyalist-kapitalistlere karşı bugünün Kawaları'nın başta Irak ve Filistin olmak üzere tüm dünyada başkaldırdıkları, bu topraklarda bu geleneğin Denizler'den, Mahirler'den ve İbolar'dan miras kaldığı, işçi sınıfı, emekçiler ve dünya halklarının gerçek kurtuluşunun devrimci birlik ve kardeşlik temelinde gelişen bir mücadeleyle mümkün olacağı, ABD ve AB'nin halklara ve işçi sınıfına kölelikten başka hiçbir şey veremeyeceği vurgulandı.

Ardından İşçi Kültür Sanat Evi müzik grubu Kavel Müzik Topluluğu Kürtçe parçalarla kitleyi coşturdu.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlik 2.5 saat sürdü. Programın son konuşması “anlamına uygun bir şekilde yakılan Newroz ateşinin her yere yayılması” çağrısıyla bitirildi.

Buca BDSP çalışanları olarak Newroz'un hazırlık aşaması ve sonrasında aktif olarak görev aldık. Etkinliğe önlükler, flamalar ve “Ya barbarlık ya sosyalizm!/BDSP” imzalı pankartımızla katıldık.

Coşkulu geçen etkinlikte “Newroz piroz be!”, “Biji bıratiya gelan!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Irak direniyor, Filistin direniyor, direnen halklar kazanacak!”, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”, “İçerde dışarıda hücreleri parçala!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları sıklıkla atıldı.

BDSP/Buca

--------------------------------------------------------------------------------

Adana BDSP'nin Newroz çalışmalarından…

Merkezi BDSP ve Ekim Gençliği imzalı Newroz afişlerimizi Yurt, Dağlıoğlu, Şakirpaşa mahalleleri, Obalar Caddesi, Meydan, Dumlupınar, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu çevresi ve çarşı merkezine yaygın bir şekilde yaptık. Afişlerimize Kürt işçi ve emekçilerinden olumlu tepkiler aldık. Komünistler olarak çalışmalarımıza aynı yoğunlukla devam edeceğiz ve sosyalizm bayrağını daha yukarı taşımak için mücadeleyi yükselteceğiz.

BDSP/Adana

---------------------------------------------------------------------------------------

Güzeltepe'de BDSP'nin Newroz kutlaması...

“Biji Newroz! Biji sosyalizm!”

BDSP çalışanları olarak kesintisiz faaliyet yürüttüğümüz Çiğli'de Newroz'u kutladık. Zalim Dehaklar'a karşı mazlum halkların isyanının sembolü olan Newroz ateşinin sömürüye, zulme ve emperyalist işgallere karşı hala aynı kızıllıkta yanmaya devam ettiğini bir kez daha hatırlatmaktı amacımız. Bu nedenle BDSP imzalı Newroz afişlerini Çiğli ve civar semtlerde yaygın olarak yaptık.

Güzeltepe'de geleneksel olarak Newroz ateşinin yakıldığı yere emekçileri çağırmak için el ilanı ve afiş hazırladık. Ancak DEHAP, EMEP, SHP ve SDP tarafından aynı yerde bir Newroz etkinliğinin yapılacağı haberini aldık. Bu durumda ya diğer bileşenle aynı yer için çağrı yapacak ya da Newroz'u farklı bir yerde kutlayacaktık. Tercihimiz, Güzeltepe'de her yıl yapılan yere BDSP olarak çağrı yaparak mahalledeki yerel güçlerimizle Newroz etkinliğine katılmak oldu.

Çağrı amaçlı 200 el ilanını ev ev dolaşarak dağıttık. Belirli noktalara afişlerimizi yaptık.

Saat 20:30'da mücadelede şehit düşenler anısına saygı duruşuyla başlayan etkinliğimiz yapılan konuşmalar ve müzik grubunun seslendirdiği Kürtçe ezgiler eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinliği daha iyi organize edebilirdik. En büyük eksikliğimiz bu oldu. Etkinlikte gazete satışı gerçekleştirdik. “Biji Newroz! Biji sosyalizm!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “İçerde, dışarda hücreleri parçala!” sloganlarına mahalle halkının katılması anlamlıydı.

BDSP/Güzeltepe

-------------------------------------------------------------------------------------

ÇÜ'de Newroz kutlaması...

Newroz halkların devrimci isyanıdır!

Bu yıl Çukurova Üniversitesi'nde iki ayrı Newroz kutlandı. İlki BAGEH tarafından 17 Mart günü R1-R2 derslikleri arasındaki çimlerde, ikincisi ise Ekim Gençliği, DGH, YDG, SGD, Kaldıraç tarafından yine aynı yerde 21 Mart günü kutlandı.

BAGEH Newroz için diğer siyasetlere “sadece dövizlerinizle katılabilirsiniz, sadece bizim pankartımız ve sloganlarımız olacak” şeklinde çağrı yapınca ortaklaşma zemini yakalanamadı. BAGEH'in eylemi meşaleli yürüyüşle başladı. Kutlama yakılan Newroz ateşi çevresinde davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi. Yaklaşık 300 kişi katıldı.

Bizler ise 21 Mart günü kutlayacağımız Newroz'a çağrı yapmak için Cuma günü afiş yaptık. 21 Mart günü etkinlik alanına pankartlarımızı asarak hazırlanmaya başladık. Eksen Yayıncılık kitapları ile gazete-dergi standımızı etkinlik alanına açtık.

Saat 12:15'te ortak imzalı basın açıklamamızı okuduktan sonra yaktığımız Newroz ateşinin etrafında çektiğimiz halaylarımız ve sloganlarımızla etkinliğimizi bitirdik. Davul-zurnanın bir aksaklık yüzünden gelmemesi etkinliği olumsuz etkiledi ve katılım beklediğimizden az oldu. Buna rağmen etkinliğimiz coşkulu geçti.

Ekim Gençliği/ÇÜ