26 Mart 2005
Sayı: 2005/12 (12)


  Kızıl Bayrak'tan
  Yaklaşan 1 Mayıs ve sınıf hareketine
devrimci müdahale
  Newroz eylemlerinin gösterdikleri
  Düzen cephesinde şovenist histeri
  Vatan haini arıyorsanız
aynaya bakın!
  İstanbul’da yerellerde Newroz kutlamaları
  Newroz kutlamalarından
  Kürt halkının Newroz çoşkusu
  İşgalin ikinci yılında protesto eylemleri

  Sermaye çevrelerinden hükümete balans ayarı!

  Mücadele bayrağı
TEKEL işçisinde!
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/7: Ortadoğu’da yeni “uygarlık sentezi”
  Irak tartışmaları ve gerçekler
 Halklar emperyalist saldırganlık ve
savaşı lanetledi
BM emperyalist saldırganların
“güvenliğini” sağlamaya hazırlanıyor
 Filistin; Barış değil toprak gaspı!
 Emperyalistlerin kanlı eli Kırgızistan’da!
 Dünyada yılda 1.2 milyon çocuk alınıp
satılıyor...
17 sendika şubesi Kadırga Kültür
Merkezi’nde toplandı
İܒde soruşturma saldırısı protesto edildi
İzmir; “Demokrasi”yi bayrak edinenler demokratik saygıyı
öğrenmek zorundadırlar!
Bültenlerden...
Irak'lı işçilerin açıklama ve çağrısı: Bütün uygar insanlığa!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

“Kahrolsun ABD emperyalizmi!”

19 Mart günü saat 18:00'de Kayseri Hunat Meydanı'nda ABD'nin Irak'ı işgalinin 2. yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

BDSP, ESP ve Gençlik Federasyonu'nun ortaklaşa yaptığı basın açıklamasına yaklaşık 120 kişi katıldı. Katledilen 100 bin kişinin anısına 100 mum yakıldı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İşgal ordusu 19 Mart 2002'den bu yana Irak halkının tepesine bombalar yağdırıyor. Daha önce Vietnam'da, Kamboçya'da, Küba'da olduğu gibi, bütün Irak boydan boya ölüm kusan silahların ateşi altında... Tüm bu katliamlar Irak halkını teslimiyete ikna etmek için yapılıyor.

“Ama boşuna! Irak halkı kent kent, sokak sokak direniyor! Onurlu bir direniş sergiliyor. Emperyalist zorbalığı dünya halkları da nefretle lanetliyor. Irak halkıyla dayanışma gösterileri dünyanın dört bir yanında düzenleniyor.

“Irak halkının katili ABD emperyalizmine ülkemizde bulunan üstleri açan, hava koridorunu kullandırtan işbirlikçi sermayenin hizmetindeki AKP hükümeti, 100 bin insanın canına malolan kirli savaşın suç ortağıdır.

“Katil sürüleri Irak halkının üzerine var güçleriyle çullanırken, parayla satın alınmış bir avuç çakal sürüsü de emperyalistlerin kanlı zaferine hizmet etmek için yırtınıp duruyorlar. Direnişi, direnen Irak halkını karalamak için yırtınıyorlar. ABD'nin Irak'ı özgürleştireceklerini yazacak kadar soysuzlaşıyorlar. İşgalcileri şirin gösterecek görüntüleri döne döne yayınlıyorlar. İşgale karşı direnen Irak halkı ve dünya halklarına ise, gazete sayfalarını ve ekranlarını kapatıyorlar.

“Irak halkı büyük bir fedakarlıkla üstüne düşeni yapmaya, emperyalist haydutların saldırısını püskürtmeye çalışıyor. Teslim olmaktansa, ölmeyi yeğliyorlar. İşgalcilerin sonunu getirecek olan bu bilinç ve iradedir.”

“Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil ABD, Ortadoğu'dan defol!”, “Biji Newroz!” sloganlarının atıldığı açıklamanın sonunda Kayseri'deki tüm işçi ve emekçiler devrimci Newroz'a çağrıldı. Reformist çevreler eyleme temsilci düzeyinde bile katılmadılar. Aynı gün, reformist çevrelerin de destek verdiği KESK'in yaptığı basın açıklamasına ise 30 kişi katıldı. Taban çalışmasının ve işyerlerine yönelik çağrının yapılmadığı, devrimci grupların dışlandığı koşullarda katılımın sınırlı olması şaşırtıcı değildi.

BDSP/Kayseri

---------------------------------------------------------------------------------------

Trabzon'da işgal karşıtı miting...

Karadeniz uşağı Amerikan uşağı olmayacak!

ABD'nin Irak'ı işgalinin ikinci yıldönümünde Doğu Karadeniz'de bulunan Halkevleri, Trabzon'da, “Karadeniz uşağı Amerikan uşağı olmayacak!” şiarlı bir miting gerçekleştirdi. Ön hazırlık çalışması yaklaşık 20 gün öncesinden başlandı. Şehir merkezinde stand açmak, bildiri dağıtmak, basın açıklamaları düzenlemek vb. faaliyetler anlamlıydı. Eyleme öğrenci grupları da destek verdi. Ancak yurtseverler katılmadı. Gerekçesi ise Kürtçe slogan atılmaması...

Eyleme Koordinasyon, DÜK, Ekim Gençliği, YDG, Ekmek ve Adalet katıldı. Kordinasyon'un ve DÜK'ün ayrı pankart açtığı mitingte Ekim Gençliği olarak YDG ile ortak pankart açtık. “2. yılında selam olsun Irak direnişine!/KTÜ Öğrenci İnisiyatifi” imzalı pankartımızla katıldık. Ekmek ve Adalet dergisi okurları ise destek vererek katıldılar.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde 60 kişilik kitlesi ve coşkusuyla KTÜ Öğrenci İnisiyatifi korteji dikkat çekti.

Yürüyüş güzergahında polisin kışkırtmasıyla sivil faşistler kortejimize sözlü olarak saldırıda bulundu. Kortej biraz dağılsa da, “Faşizme karşı omuz omuza!, “Yaşasın devrimci dayanışma!” sloganlarını gür bir biçimde attık. Bu arada kortejimize saldıran bir faşist dövülerek dışarı atıldı.

Genç komünistler olarak eyleme Ekim Gençliği dövizleriyle katıldık. Alanda “Nükleer felakete dur diyelim!/Ekim Gençliği” imzalı bildirilerden dağıttık. Bildirilerimize ilgi yoğun oldu.

BAK köylü kurnazlığı yaparak, miting afişlerinin üzerine yapışkan kağıtları ile kapatarak (gün ve saatlerini) kendi eyleminin duyurusunu yapma sorumsuzluğunu sergileyebildi.

Ekim Gençliği/KTÜ

---------------------------------------------------------------------------------------

Ankara'da işgalinin 2. yılında 1000'i aşkın kitle alana çıktı…

ABD emperyalizmi yenilecek, direnen halklar kazanacak!

Irak işgalinin 2. yılında Ankara'da kitlesel bir protesto eylemi düzenlendi. 19 Mart günü saat:13:00'de başlayan eylem Kolej kavşağından Ziya Gökalp Caddesi'nin sonuna kadar süren bir yürüyüşle başladı. Eylem başından sonuna kadar coşkulu bir atmosferde geçti. En önde “Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak!” şiarlı pankartın açıldığı eyleme 1100 kişilik bir katılım oldu.

Eyleme KESK, DİSK, Halkevleri, Ankara Tabip Odası, İHD Ankara Şube, ÇHD Ankara Şube, BDSP, ESP, Partizan, DHP, Alınteri, Devrimci Mücadele, Kaldıraç, Gazi Üniversitesi Öğrenci Platformu, EMEP ve SDP pankartlarıyla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği flamalarıyla katıldılar. Eylem boyunca “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “İşgale değil, direnişe destek ver!” sloganları sıklıkla atıldı.

BDSP eyleme “Emperyalizm savaş demektir, barış sosyalizmle gelecek!” yazılı pankartı, flamaları ve kitlesel duruşlarıyla katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem yapılan basın açıklamasıyla birlikte işgalin değil direnişin yanında olma çağrısının yapılmasıyla sona erdi.

Kızıl Bayrak/Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------

19 Mart Kadıköy mitingi...

Dostlar alıverişte görsün!

ABD emperyalizminin Irak'ı işgalinin 2. yıldönümü olan 19 Mart çeşitli şehirlerde protesto gösterilerine sahne oldu. İstanbul'da da iki ayrı miting düzenlendi. Bunlardan biri 19 Mart günü Kadıköy'de BAK çevresinin ve Emek Platformu'nun gerçekleştirdikleri mitingti.

Miting sabah 10:30'da eylemcilerin toplanmasıyla başladı. Yürüyüş toplanma yerlerinden başlayarak İETT duraklarına kadar devam etti. Yürüyüşe sendikaların yanısıra TMMOB, MMO Eskişehir, MMO Ankara, Jeoloji Mühendisleri Odası, EMO, Diş Hekimleri Birliği, Halkevleri, Kadıköy Sosyalist Kültür Derneği, Altınokta Körler Derneği, Kartal Hukukçular Derneği ve Kafkasya Formu, Ekim Gençliği, Kordinasyon, Emek Gençliği ve ‘78'lilerin oluşturduğu üniversite ögrencileri, Mimar Sinan Öğrencileri, Öğrenci Muhalefeti, anarşist blok, Otonom ve Kaldıraç katıldılar. Reformist çevrelerden ise EMEP, TKP ve ÖDP katılımcılar arasındaydı. 

Miting toplanma yerinden başlayarak yürüyüş sonuna kadar son derece dağınık ve cansız geçti. Konuşmalara DİSK Başkanı Süleyman Çelebi ile başlandı. Çelebi yine bildik dayanaksız ajitatif söylemlerle ABD karşıtı mücadeleye çağrı yaptı. Yansıra 1 Mayıs'ta iktidara karşı mücadele bayrağını yükseltelim diyerek 1 Mayıs alanına çağrı yaptı. İkinci konuşmayı ise KESK Başkanı Sami Evren yaptı. Evren'de Çelebi'den faklı olarak ABD konsolosluklarının ve İncirlik Üssü'nün kapatılması gerektiğini ifade etti. Türk-İş temsilcisi M. Kemal Güzel de ABD'nin Irak'ı işgal nedenine değinerek sıranın Suriye ve İran'a geldiğini söyleyerek, özelleştirme saldırısıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Hak-İş'ten Mahmut Aslani ise ABD Ankara Büyükelçisi Edelman'ın müdahalelerini eleştirerek Irak gerçekliğine dikkat çekti. Bu ana kadar son derece ruhsuz geçen eylem Iraklı bir savaş karşıtı aktivistin konuşmasıyla canlandı ve gür sloganlar atılmaya başlandı. Aktivist konuşmasında Iraklılar'ın ABD'yi kesin bir şekilde istemediğini ve ABD'ye karşı savaşmalarının son derece haklı olduğunu söyledi. Irak'ın ABD sayesinde harabeye döndüğünü, sokakların güvensiz olduğunu vb. ifade etti. Son olarak Mor ve Ötesi müzik grubu “Savaşa hiç gerek yok” adlı savaş karşıtı şarkılarını söyledi. Bu sırada sahneden 1 Mayıs'a çağrı yapan büyük bir pankart açıldı ve herkesten 1 Mayıs'a onar kişi katması çağrısıyla miting bitirildi.

Toplamında dağınık ve cansız geçen miting politik planda da gerektiği kadar güçlü tutulamadı. Mitinge CHP'nin de katılmış olması sosyal-demokrat sendikacıların CHP'ye iltifatlarına yolaçtı. Neredeyse CHP anti-emperyalist ilan edilecekti. Mitingin ana gövdesini reformist çevrelerin oluşturması ise sendika bürokratlarının her zamanki gibi bu eylemin de ön hazırlığını yapmadığını gösterdi. Eylemde en kalabalık ve canlı görünen kortej gençlik gruplarının yanısıra TMMOB idi.

Kızıl Bayrak/Kartal

---------------------------------------------------------------------------------------

Adana'da Irak işgali protesto edildi...

“Zafer direnen halkların olacak!”

Irak işgalinin ikinci yıldönümü Adana'da 9 Mart günü İncirlik'te bulunan ABD Konsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi.

BDSP, DHP, ESP, Alınteri, SDP, TÖP, Halkevleri, İHD, Partizan, Eğitim-Sen, Genel-İş, EMEP ve İşçi Mücadelesi'nin katıldığı basın açıklamasında, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!', ‘Direnen halklar kazanacak!', ‘Ortadoğu halkları yalnız değildir!' sloganları atıldı. Basın açıklamasının okunmasının ardından konsolosluk önüne siyah çelenk bırakıldı. Eyleme yaklaşık 130 kişi katıldı.

Komünistler eyleme üzerinde emperyalizm karşıtı şiarların bulunduğu BDSP imzalı bayrak ve önlükleriyle katıldılar.

BDSP/Adana

------------------------------------------------------------------------------------

Dolmabahçe'de işgal karşıtı eylem

Irak işgalinin 2. yılında Irak'ta İşgale Hayır Koordinasyonu'nun çağrısıyla toplanan yakaşık 700 kişi 6. Filo askerlerinin, devrimci gençlik tarafından 36 yıl önce denize döküldüğü Dolmabahçe rıhtımında biraraya gelerek işgali protesto etti.

İnönü Stadyumu önünde toplanan işgal karşıtları en önde, “İşgale direnen Irak halkı kazanacak!/Irak'ta İşgale Hayır Koordinasyonu” yazılı pankart ve bu pankartın arkasında ise BDSP, İLGP, HÖC, ILPS, DHP, ESP, EHP, Proleter Devrimci Duruş, İşçi Mücadelesi, Odak, Mücadele Birliği, Halk Kültür Merkezleri pankartları açılarak Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş boyunca “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “İşgale değil direnişe destek!”, “Direnen halklar kazanacak!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganlar atıldı. Ortak basın açıklamasında, Irak'ta iki yıldır emperyalist saldırının sürdüğü, ABD ve müttefiklerinin Irak'a özgürlük değil, esaret ve açlık getirdiği, Irak halkının ise işgale karşı direndiği vurgulandı.

Grup Yorum, Grup Yel ve Koma Dengi Hevi'nin söylediği marşların ardından eylem sona erdi.

Kızıl Bayrak/İstanbul

----------------------------------------------------------------------------------

İşgalin ikinci yılında ABD emperyalizmi lanetlendi...

“Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”

19 Mart günü Irak'ı işgalinin 2. yıldönümünde Antakya Demokrasi Platformu tarafından saat 13:00'te Ulus Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenlendi. Platform bileşenlerinin kurumlarının önünden başlattıkları sloganlı yürüyüş alanda son buldu. Alanda yapılan açıklamada; Mart ayında gerçekleştirilen katliamlar ile iki yıl önce ABD'nin Afganistan'la başlayan ve Irak'la devam eden saldırgan politikalarına İran ve Suriye'nin de eklenmesiyle Ortadoğu halklarını yine kan, gözyaşı ve yıkımın beklediğine vurgu yapıldı.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı açıklamada sık sık “Katil ABD Afganistan'dan, Filistin'den, Irak'tan, Kürdistan'dan, Türkiye'den, Ortadoğu'dan defol!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Ortadoğu halkları, sıklaştırın safları!” sloganları atıldı.

Komünistler eyleme “Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta direnen halklar kazanacak/Ekim Gençliği” imzalı dövizleri ve BDSP imzalı kızıl bayraklarıyla katıldılar.

BDSP/Antakya