22 Mayıs'04
Sayı: 2004/20 (12)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist-siyonist katliamcılığa karşı Ortadoğu'da direniş ateşini büyütelim!
  Türkiye boydan boya bir Ebu Garipler ülkesidir!
  12 Eylül faşizminin hükmü sürüyor!
  DGM'ler tabela değiştiriyor...
  NATO'nun yeni misyonu: Ortadoğu'nun Balkanlaştırılması
  NATO ve işgal karşıtı eylemlerden...
  Halkların kardeşliği ve barış için NATO Zirvesi'ne karşı hazırlanmalıyız!
  Türk-İş Başkanlar Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı...
  Sümerbank işçileri ile konuştuk...
  Çiğli İşçi Kurultayı'na çağrı...
  1 Mayıs aynasında NATO Zirvesi'ne hazırlık
  NATO karşıtı kampanyada yeni bir çalışma düzeyine doğru...
  Kukla yönetimin başı da öldürüldü...
  30 Haziran'da yönetim Iraklılar'a mı devredilecek?
  ABD'nin yenilgiyi kabul etmesi uzun sürmeyecek"!
  "Uygar dünya" siyonist vahşeti izliyor
  Cenevre'de kamu çalışanları ayakta!
  Ekmek ve Adalet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni'nden mektup...
  Bültenlerden...
  Türkiye'nin "gururu": 2004 Eurovision şarkı yarışması!
  ODTÜ'de sol içi çatışma sorumsuzluğu...
  Basından...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

16 Mayıs pazar günü, BDSP’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla ilan etmiş olduğu gibi, Haziran sonunda İstanbul’da yapılacak NATO toplantısını protesto için kampanya şeklinde bir çalışma başlatılmış bulunuluyor.

NATO ve Bush Karşıtı Birlik’te de yer alan BDSP, bu platforma ilişkin yazılarımızdan da anlaşılacağı gibi, birliğin çalışma biçim ve yönelimleriyle tam bir uyumun söz konusu olmadığı koşullarda, birlik çalışmalarında da yer almakla birlikte, kendi bağımsız çalışmasına yoğunlaşma ihtiyacını ortaya koymuş, gereklerini açıklamıştır.

Çalışma alanlarımızın tümünde, bu açıklamalar doğrultusunda faaliyetlerin yoğunlaştırılması, platform çalışmasının bulunup bulunmamasından bağımsız biçimde, kendi kampanyamızın en etkin biçimde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

NATO toplantısı bir vesiledir. Filistin ve Irak’ta dozajı artırılan katliam saldırıları bir başka vesile yapılmalıdır. Ve her vesile, anti-emperyalist bilinç ve mücadelenin örgütlenmesi, yükseltilmesi için yoğun bir çaba ve çalışmaya aktarılmalıdır.

Emperyalizmin suçlarının dalga dalga teşhir olduğu, tüm dünyada tepkilerle karşılandığı koşullarda, ülkemizde de emperyalizme karşı tepkilerin yükseldiği açıktır. Sınıf devrimcileri olarak görevimiz bu tepkileri bilinçli ve örgütlü eylemliliklere dönüştürebilmektir. Her devrimci gelişmenin en büyük düşmanı emperyalizm ve onun vurucu gücü NATO’ya karşı mücadele, Türkiye devrimi yolunda ertelenemez/savsaklanamaz görevlerin başında gelmektedir. Emperyalizme karşı mücadele yürütmeksizin kapitalist sınıf iktidarını, kapitalist sınıf iktidarına karşı mücadele etmeden de emperyalizmi yenmek mümkün değildir.

Kampanya faaliyetine ilişkin pratik görevler gazete sayfalarımızda işlenmeye, merkezi materyaller de çıkarılmaya devam edilecek. Ancak, her çalışma biriminin sadece merkezi yönlendirme, merkezi araçlar vb. ile yetinmemesi, yerelliklerin tüm özgünlük ve imkanlarını kullanma yönünde yaratıcı davranması gerekiyor. En sonunda, NATO ve emperyalizm karşıtı eylem komitelerinin oluşturulabilmesi, bu yerelliklerin iyi tanınması ve değerlendirilmesine bağlı bulunuyor.

***

NATO ve işgal karşıtı her çalışmanın basınımıza anında va ayrıntılı olarak yansıtılması bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Bu aynı zamanda ihmal edilemez bir görev ve sorumluluktur da. Bu konuda atılan en küçük bir adım ve yapılan her tür çalışmanın deneyim ve sonuçlarının basınımıza yansıtılması farklı alanlardaki çalışmaları yönlendiri bir işlevi de olacaktır.