9Ağustos '03
Sayı: 31 (121)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sahte iyimserlik bombardımanıyla sersemletilmeden kitleleri mücadele ateşiyle buluşturmalıyız!
  İMF kredisi, Irak'ta jandarmalığın bedeli
  Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu yasalaştı...
  Toplu görüşmeyi toplusözleşmeye çevirmek için tabanda örgütlenelim!
  İşçi eylemlerinden...
  Sınıfa öncü müdahalenin zorunluluğu ve artan olanakları
  İMF'ye köle, ABD emperyalizmine jandarma olmayacağız...
  Ekim Gençliği'nden...
  GATS: Emekçilerin kafasına dayalı namlu!
  Ey Türk basınının satılmış uşak kalemleri...
  Ankara'dan destek yerine Amerikancı telkin...
  Amerikan barışına giden yol (haritası) tıkanmaya başladı bile
  Liberya: Emperyalist yağma talanın sonuçları
  Kürt halkı çifte kıskaç altında!
  Pişmanlık Yasası'nda ısrar etmenin anlamı...
  TC, ABD, İmralı Partisi KADEK ve devrimci yurtsever tutum...
  Zorunlu bir açıklama...
  ABD asker istiyor
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Geçtiğimiz hafta, içerden ve dışardan ortak yürütülen bir kampanya şeklinde, abartılı ve yanıltıcı rakamlar ve boş övgülerle bir iyimserlik havası yaratılmaya çalışıldığına tanık olduk.

Irak’a asker gönderme kararlılığının netleşmesiyle birlikte estirilen bu havanın, karara destek-uygulanmasına zemin düzleme çerçevesinde bir anlam bulduğu, ötesinde hiçbir maddi gerçekliğe denk düşmediği açıktı. Bu hem, İMF borcunun ertelenmesi-aylık enflasyonun düşük çıkması gibi veriler üzerinden ekonomik iyimserlik; hem de 7. paketin onaylanması üzerinden siyasal iyimserlik tablosu için geçerli. Sayfalarımızda konu çeşitli yönleriyle işlenmiş bulunuyor.

Kitleleri sersemletmeye ve Irak yolunu düzlemeye yönelik bu tür kampanyaların boşa çıkarılabilmesi, hiç kuşkusuz, bir karşı kampanya ile mümkün olacaktır. Sistemin sersemletmeye çalıştığı işçi ve emekçi kitlelerin uyarılması, saldırılara karşı örgütlenmesi ve mücadeleye sevkedilmesi, sınıf devrimcilerinin en temel ve acil görevlerinin başında gelmektedir.
Gazetemiz, işin bilinçlendirme-uyarma aşamasında en etkin biçimde kullanılabilmelidir. Bu kullanımı ise iki yönlü düşünmek gerekiyor. İlki, onun en geniş biçimde satışını sağlamak; ikincisi ise en güçlü biçimde beslemektir.
Eğer “Irak’ta Amerikan jandarmalığına hayır!”, diyor ve kitleleri bu gidişi durdurmak için mücadeleye çağırıyorsak, kitlelerin bu konuya ilişkin duygu ve düşüncelerini, tepki ve öfkelerini gazeteye ulaştırmak çok daha özel bir önem kazanıyor.

Burjuva basın organlarının bile savaşa ilişkin kamuoyu yoklamaları yaptığı, çoğunluğun savaşa karşı olduğunu tespit ve teslim ettiği koşullarda, anti-emperyalizmin en tutarlı temsilcisi ve savunucusu konumundaki sosyalist basının çok daha ileri ve etkili bir yayıncılığı yürütmek zorunda olduğu açıktır. Bu ise, gazetemizi ve fikirlerini sahiplenen herkesin, onun hazırlanmasına en aktif biçimde katılmasıyla mümkün olacaktır.

Büro ve temsilciliklerimizde görevli yoldaşlarımız öncelikli olmak üzere, tüm yoldaşların düzenli olarak her sayıya materyal hazırlama yükümlülüğü taşıdıklarını unutmamaları gerekir. Bulunduğunuz il ve bölgedeki gelişmelerin haber ve yorumları dışında, gündeme ilişkin röportajlar yapmak artık gündelik iş haline getirilmelidir. Bunun dışında genel siyasal gündeme ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi de yazmalı, kendinizi bu yönde de geliştirmelisiniz.

* Ek gündem: Kamu emekçileri yine (15 Ağustos ve devamında) ücret zamları için yürümeye hazırlanıyor. Onlara, Irak’a sevkedilecekler içinde kendi çocuklarının da bulunduğunu, bu vesileyle hatırlatmakta yarar var.