27 Temmuz'02
Sayı: 29 (69)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak'a karşı emperyalist savaşı durduralım!..
  Siyonist işgal ve katliamlar devam ediyor, Filistin halkı ayakta!..
  Düzen medyasının savaş çığırtkanlığı
  Irak'ın yıkımından azami kazanç elde etmek için kirli pazarlıklar
  Bir kez daha ABD'nin Irak'a saldırı planları üzerine
  Hükümetin 3 yılı/2
  Yine yağmur yine sel, yine yıkım yine ölüm...
  Paşabahçe'de işgal ve direniş!..
  '96 ÖO Direnişi'nde ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz...
  Devrimci şair Adnan Yücel'i uğurladık...
  Yeni döneme hazırlık
  İş Kanunu Ön Tasarısı'nın saldırı ayaklarından biri de Özel İstihdam Büroları!..
  Borç batağında boğulan sistem
   Borç krizinin çanları çalıyor
   İzmir İşçi Bülteni'nden...
   Söz İngiliz işçi sınıfında
   İSDEMİR işçileri mücadeleyi sürdürme kararlılığında
   Pratik faaliyetlerden...
   "Öğrenci gençlik etkinliklere gelmesin" anlayışı üzerine...
   Batsın bu imparatorluk!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Yaz dönemini kazanacağız!

Yaz dönemini kazanma hedefiyle başlattığımız çalışma aralıksız devam ediyor. Hedefimiz yalnızca yeni dönemi kazanmak değil, aynı zamanda bugüne kadarki çalışmanın birikimini güvencelemek ve kazanımlarını kalıcılaştırmaktır.

Yaz dönemi için başlattığımız kampanya çerçevesinde materyallerimizin dağıtımına başladık. EG bildirilerini çeşitli semtlerde, fabrikalarda ve sanayi sitelerinde dağıtıyoruz. Ayrıca E-5 dışında iki mahallede belirlediğimiz noktalara da afişlerimizi yaptık. Kızıl Bayrak ile ortak yaptığımız afiş çalışması ise bir diğer pratik faaliyetimiz oldu.

Genç komünistler yaz döneminde öğrenci gençliğin yaşadığı ataleti aşmanın yollarını ortaya koymuşlardır. Yaz dönemi kampanyası bunun somut ifadesidir. “Okul bitti, devrimcilik tatile girdi” bakışaçısını her zaman eleştiri konusu yapan genç komünistler, işçi gençlikle bu kampanya sayesinde yakınlaşmışlardır. Ortak yaşam alanlarında işçilerle soluk alan yoldaşlarımız hızla nitelik olarak ilerlemekte, politik ve pratik olarak kendilerini güçlendirmektedirler.

Rumeli yakasında bulunduğumuz tüm bölgelerde çalışmamız hız kazanmış ve yoğunlaşmış bulunuyor. Genç işçilerle birlikte yaptığımız eğitim çalışmaları hem onların dünyasını tanımamızı kolaylaştırıyor, hem de onların politik olarak gelişmelerini sağlıyor. İki kitap üzerinden kapitalizmin temel yasalarını anlatarak, sistemin çözümsüzlüğünü ortaya koyduk. Genç işçiler kendi işyerlerinden verdikleri örneklerle tartışmalarımızı zenginleştirdiler. Sordukları sorular eğitim çalışmasının anlamını ortaya koyuyordu.

Genç işçilerle tartışmalarımız sonucu bir tekstil bülteni çıkartmak kararı aldık. Böylece alanda daha fazla sayıda genç işçiye ulaşabileceğiz. Yoğun propaganda ve ajitasyon çalışmalarımızın yanında bu tip araçlar geliştirmemizde tüm dönem boyunca yürüttüğümüz YÖK yasa tasarısı kampanyamızın etkisi var. Bülten ve çeşitli materyallerle ulaşacağımız genç işçileri politik olarak etkilemeye ve sosyalizm davasına kazanmaya çalışacağız.

Genç işçilerle öğrenci gençliğin birlikteliğinin temellerini atma bakışaçısıyla örgütlediğimiz yaz dönemi pratik faaliyetleri ile çok yönlü eğitim faaliyeti devam edecek.

Yaz dönemini kazanmak için ileri!

Rumeli Yakası’ndan genç komünistlerYaz çalışmamız sürüyor...

Yaz dönemi çalışmamızın temel eksenini işsizlik ve YÖK yasası oluşturuyordu. Önce yaygın bir bilgilendirme ve ajitasyon-propaganda çalışmasını önümüze koyduk. Kendi çalışma bölgemize 200 kadar afiş yaptık. Dağıttığımız bin kadar bildiri, sorunları semt gençliğinin gündemine taşıyabilmemizi sağladı. Bu çalışmalar esnasında çevreden aldığımız tepkiler oldukça olumluydu. Çalışmamızı sadece afiş ve bildiri ile sınırlamadık, kitlelere ulaşmanın değişik yöntemlerine yöneldik. Kadınlara, işçi ve işsizlere yönelik hazırlanan anketleri bu çerçevede kullanmaya başladık. Bu çalışma vesilesiyle bölgedeki emekçilerin güncel sorunlara dair duyarlılıklarını öğrenmemiz mümkün oldu. Ayrıca birçok evle yakın bağlar geliştirdik. Anket çalışması gösterdi ki, ısrarlı ve sürekli bir ¸alışma sürdürülebildiği takdirde, bölge çalışmasında ileri bir düzeye ulaşmak hiç de zor değil.

Yaz okulunun sürdüğü ODTÜ’de de çalışmalarımız devam ediyor. Afiş ve bildirilerimizi yaygın bir şekilde yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de güncel siyasal gelişmelere dair hazırladığımız belli materyalleri öğrencilerle tartışarak dağıtacağız. Sessiz geçen yaz okulu dönemini kendi açımızdan durgun geçirmeyeceğiz.

Yaz çalışmamızda temel aldığımız ikinci nokta, gelecek dönemi daha güçlü kucaklayabilmek için yürüttüğümüz sistemli eğitim çalışması ve seminer faaliyetimizdir. Ana ekseni örgüt bilincini geliştirmek olan eğitim çalışmamız, partinin kısa süre önce ortaya koyduğu değerlendirmelerden oluşuyor. Yanısıra her hafta yaptığımız güncel siyasal durum üzerine tartışmalarımız da oldukça faydalı oluyor. Son olarak AB üzerine bir çalışma yaptık. Ayrıca belli bir süredir hazırlıkları süren seminerler de verilmeye başlandı. İlk olarak gerçekleşen “illegalite ve legalite” konulu seminerimiz başarılı geçti. Ortak belirlenen programlar, yine ortak bir denetime ve tartışmaya sunuluyor. Yaz çalışamamızın temel hedeflerinden biri olan eğitim çalışmamız güçlü bir biçimde sür&uum;yor.

Ekim Gençliği/Ankaraİş yasası saldırısına karşı
faaliyetlerimiz sürüyor

Sermaye devletinin azgın ve acımasızca saldırılarının yoğunlaştırdığı bir dönemden geçiyoruz. Genç komünistler olarak bizler bu süreçte kararlı ve ciddi bir biçimde katıldığımız faaliyetlerle sermayeye işçi sınıfı saflarından cevap veriyoruz.

Bu çerçevede kapsamlı ve tarihsel bir saldırı olarak nitelendirdiğimiz iş yasa tasarısı ile ilgili imza kampanyasını 7 Temmuz’da düzenlediğimiz işçi gezisinde başlattık. Şu an imza kampanyamız gerek çalıştığımız fabrikalarda, gerek fabrika önlerinde ve bire bir ilişkilerimizle yasa hakkında yapılan propagandaya paralel olarak sürdürülüyor.

Önümüzdeki günlerde iş yasa tasarısı ile ilgili olarak geniş katılımlı bir panel düzenlemeyi düşünmekteyiz. Bunun hazırlıklarına devam ediyoruz.

Ayrıca konuyla ilgili SY Kızıl Bayrak özel sayısı da hızlı bir şekilde ve yaygın olarak dağıtıldı. Dağıtım metal sektöründen tekstil sektörüne bir dizi fabrikada yapıldı. Dağıtım sırasında işçilerin çoğu bidirilerimizi sahiplendi.

Sonuç olarak devlet insanları ne kadar yozlaştırırsa yozlaştırsın sorunlarına sahip çıkmasını engelleyemez. Bu bir bilimsel olgudur; çürümüş sistem kendi sonunu kendi hazırlar.

Biz Esenyurt’tan genç komünistler olarak militan siyasal faaliyetimize tempomuzu her gün daha da arttırarak devam edeceğiz.

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Esenyurt’tan genç komünistler“Esnek üretim” saldırısına
geçit vermeyeceğiz!

İşçi sınıfına karşı saldırıların yoğunlaştığı bu dönemde bizler de sınıf devrimcisi işçiler olarak değişik araçlar kullandığımız faaliyetimizi hızlandırdık.

İlk önce sermayenin “esnek üretim” adı altında işçi sınıfının tüm tarihsel kazanımlarını gasp etme saldırısıyla ilgili çıkarılan SY Kızıl Bayrak bildirilerini önceden belirlediğimiz fabrikalara dağıttık. Daha sonra esnek üretim yasa tasarısını geniş bir şekilde işlediğimiz bültenimizi işçi-emekçi mahallelerine yaygın bir şekilde ulaştırdık. Yasa taslağının geri çekilmesi için yürüttüğümüz faaliyetlerin bir halkasını da imza kampanyamız oluşturuyordu. Bülten satışı sırasında kısa sohbetler gerçekleştirdiğimiz insanlara imza metnimizi imzalattık.

Yürüttüğümüz faaliyetlerde işçi ve emekçilerden genelde olumlu tepkiler aldık. Biz sınıf devrimcisi işçiler olarak faaliyetlerimizi böylesi zor ve yoğun bir dönemde sürekli artan bir coşkuyla sürdüreceğiz.

Esenyurt’tan komünist işçiler