13 Temmuz'02
Sayı: 27 (67)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sermayenin siyasal krizi dibe vuruyor...
  İMF-TÜSİAD çetesinden siyasal krize çözüm arayışları
  Emperyalizmin üç memuru düzen siyasetinde başrole soyunduruluyor!
  Yorulan at değiştirilir!
  Çöken sadece Ecevit hükümeti mi?
  Saldırıya karşı etkili bir kampanyanın sorunları
  Sınıf seferberliği ve sendikalar
  İşçi sınıfının sendikal örgütlülüğü yoğun saldırı altında
  İSDEMİR işçisi Yargıtay'daki davayı kazandı
  Kapitalizm işçi kanı öğütmeye devam ediyor!
  ABD emperyalizmi "demokrasi ve refah" değil "sömürü ve yıkım" demektir!
  Esnek üretim saldırısı: Sermayeye daha azgın bir sömürü güvencesi
  ABD'de şirket skandalları...
   Yatırım Danışma Konseyi toplantısının hazırlıkları yapılıyor...
   Bir tecrit mahkumunun mektubu...
   Amerikan emperyalizmi Irak'a saldırı hazırlığında
   Kapitalizm doğayı da yıkıma uğratıyor...
   "Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi" sorunundaki emperyalist çekişme
   BİR-KAR Gençlik Kampı'na çağrı...
   Bir kitap: "Örgütsel sorunlar"
   Esenyurt'ta işçi gezisi
   Ücretliler yüzde 30 yoksullaştı
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
BİR-KAR Gençlik Kampı’na çağrı:

Sömürüye, ırkçılığa ve savaşa karşı
yeni bir dünya için!..

Genç arkadaşlar!

“Sömürüye, ırkçılığa ve savaşa karşı yeni bir dünya için” sloganı altında 5-10 Ağustos tarihleri arasında bir gençlik kampı düzenliyoruz. Bu kampta birbirimizden öğrenecek, ortak değerleri paylaşacak, sosyal-kültürel etkinlikler örgütleyip birlikte eğleneceğiz.

Bugünün dünyasında gençlik sayısız sorunlarla karşı karşıya. Eğitim, meslek ve iş olanaklarımız gittikçe sınırlanıyor, haklarımız gasp ediliyor. Buna karşı koyuşu engellemek için düşünmeyen, sorgulamayan bir gençlik yaratılmak isteniyor. Dostluğu, sevgiyi, dayanışmayı ve paylaşmayı yok ediyorlar, bireyciliği ve bencilliği dayatıyorlar. Ve bunu önemli ölçüde başarıyorlar.

Genç arkadaşlar!

Özellikle son on yıldır bize küreselleşmenin insanlığın önüne yeni ufuklar açtığını anlatıyorlar. Dünyanın küreselleştiği doğrudur ve bu yeni de değildir. Küreselleşmenin insanlık için refah, mutluluk ve özgürlük getirdiği ise yalandır. Emperyalist küreselleşme dünyanın her yerinde yıkım yaratıyor. İşçiler, emekçiler ve ezilen halklar için yaşam cehenneme dönüşüyor. Emperyalist küreselleşme ve kapitalist sömürü sonucu dünyada bir milyar insan işsizlik kıskacında kıvranıyor. Milyonlarca insan yetersiz besleniyor, milyonlarca insan evsiz yaşıyor, milyonlarcası eğitim ve sağlık hizmetinden yoksun bırakılıyor. Günde 24 bin insan açlıktan ölüyor. Tüm bunlardan biz gençler payımıza düşeni fazlasıyla alıyoruz.

Bugünkü dünyamızın gerçeği budur. Ama başka bir gerçek daha vardır. O da dünyanın her tarafında insanların “Başka bir dünya mümkündür” özlem ve inancıyla mücadele ettiğidir. İşçiler, emekçiler ve gençler “kapitalizmin öldürdüğü” gerçeğini giderek daha fazla kavrıyorlar ve bir kez daha çareyi kapitalizme karşı mücadele etmekte görüyorlar. Sosyalizm insanlık için yeniden umut haline geliyor.

Arkadaşlar;

Doğu Bloku yıkıldıktan sonra bizlere artık savaşların olmayacağı, insanların barış içinde bir arada yaşayacağı masallarını anlattılar. Ama son on yıl içinde dünyada çok sayıda savaş patlak verdi. Milyonlarca insan yaşamını yitirdi, sakat kaldı. Emperyalistlerin kışkırttığı ve yürüttüğü bu savaşlara biz gençler gönderildik. Hiç tanımadığımız insanları öldürdük ya da öldürüldük. Son on yılda yaşanan savaşlarda 3 milyon çocuk öldü, 16 milyon çocuk sakat kaldı ve 10 milyon çocuk psikolojik travma geçirdi.

Şimdi de ABD başta olmak üzere tüm emperyalistler ezilen halklara, işçilere, emekçilere, ilericilere ve devrimcilere karşı bir savaş yürütüyorlar. Afganistan’ı yerle bir ettiler, şimdi sırada Irak halkı var. Ardından başka halklara saldıracaklar. Bu savaşlara yine biz gençleri sürecekler. Peki ne için ve kim için? Emperyalistler ve onların kirli çıkarları için. Oysa biz onların çıkarları için savaşmak istemiyoruz. Savaş milyonlarca insanın ölümü, ülkelerin yıkımı ve doğanın tahrip edilmesi demektir. Bu barbarlığı kabul edemeyiz. Biz halkların eşit ve kardeşçe yaşamasını istiyor, savaşsız bir dünya arzuluyoruz.

Genç arkadaşlar!

Bugün yüzyüze olduğumuz önemli sorunlardan biri de yaşadığımız Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçılık ve faşizmdir. Toplumsal sorunlar büyüyor. İşsizliğin, yoksulluğun ve sorunların kaynağı olarak yabancılar gösterilip yabancı düşmanlığı körükleniyor. Irkçı-faşist çeteler, iddia edildiği gibi bunalımlı gençlik grupları değil, örgütlü bir harekettir. Doğrudan devlet eliyle geliştirilip desteklenmektedir. Biz ırkçılığın ve faşizmin kapitalizmin bir ürünü olduğunu biliyor ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kampımızda güncel siyasal gelişmeleri tartışacak, görüşlerimizi paylaşacak, birbirimizden öğreneceğiz. Ayrıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerimizle kampımızı güçlendirip zenginleştireceğiz. Genç arkadaşları düzenleyeceğimiz kampa katılmaya çağırıyoruz.

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR)