5 Mayıs'01
Sayı: 07


  Kızıl Bayrak'tan
  1 Mayıs'ın gösterdikleri
  1 Mayıs ve sendika bürokrasisi
  İstanbul'da coşkulu 1 Mayıs!
  Sınıf ve emekçi hareketine ayna, hücre karşıtı muhalefete moral
  Yurdun dört bir yanında 1 Mayıs!
  1 Mayıs ön hazırlık çalışmaları
  Dünyada ve Türkiye'de 1 Mayıs
  Dünyada 1 Mayıs'ın gösterdikleri
  Ölüm Orucu ile dayanışma etkinikleri
  Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!
  Zaferi biz kazanacağız!
  Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan...
  Ölüm Oruçlar'yla ilgili açıklamalar
  Mücadele Postası

  Tüm yazılar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

İstanbul Rumeli yakasında
1 Mayıs ön hazırlık çalışmaları

 
Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarına komünistler olarak ciddi bir ön hazırlık süreci üzerinden girdik. 1 Mayıs’la birlikte gündemimizi, kapitalist krizin yıkıcı etkilerine karşı “Krizin faturası kapitalistlere!” şiarının yaygınlaştırılması ile devrimci tutsakların devam eden ölüm orucu eylemini kitlelerin gündemine taşımak ve sahiplenilmesini sağlamak oluşturdu.

Bizim için temel amaç, 1 Mayıs’ı bu gündemler üzerinden örgütlemek ve kitlelerle mücadele içerisinde buluşmayı başarabilmekti. Çalışmalarımıza bu bakış yön verdi. Yürüttüğümüz propaganda, ajitasyon ve örgütlenme çalışmaları bu amaca hizmet etti. Ayrıca kitle çalışmasında bu çalışmalarla birlikte, işçi sınıfının devrimci programının tanıtımını ve propagandasını da öne çıkardık. Kitlelere dönük acil iktisadi, demokratik ve sosyal istemleri şiarlaştıran çeşitli materyallerle somut bir program tanıtımı yapmaya çalıştık. Öncü işçilerle ilişkilerde ise, her türden düzen içi programlara karşı, sınıfın temel tarihsel ve güncel çıkarlarının temsil edildiği devrimci sınıf programı, somutta parti programını tartışmaya çalıştık.

Propaganda-ajitasyon çalışmalarını gelişen kitle eylemlerine müdahale çabası ile birleştirdik. 31 Mart’ta Beyazıt’ta başlayan ve Sultanahmet meydanında sonuçlanan işçi-emekçi eylemine çeşitli şiarların yazılı olduğu dövizler taşıyarak katıldık. Ayrıca alanda, “Krizin faturası kapitalistlere” başlıklı Kızıl Bayrak imzalı bildiriler ve binlerce kuş kullandık. Aynı bildirimizi 14 Nisan eylemini önceleyen günlerde PDK, Pancar Motor, Sümerbank, Uzel, Derby, Dema Ayakkabı, Mono Tekstil, Küçükçekmece Belediyesi, Şişli Belediyesi, Mithat Giyim, Ateka Tekstil, Dagi Tekstil, Doğu Sanayi Sitesi, Çorap Atelyeleri, Bomonti ve Şirinevler’deki tekstil atölyeleri ile İkitelli, Bağcılar, Sefaköy, Y. Bosna, Bayramtepe gibi emekçi semtlerine de ulaştırdık.

14 Nisan öncesinde çıkartılan 4 sayfalık SY Kızıl Bayrak 1 Mayıs özel sayısının da yukarıda saydığımız işletmelere dağıtımını örgütledik. Son olarak 1 Mayıs’tan önceleyen günlerde çıkarılan “1 Mayıs’ı mücadele alanlarına!” başlıklı bildirilerimizi de işletmelerin yanısıra birçok semte ulaştırdık. Dağıtım sırasında karşılaştığımız işçi ve emekçileri sözlü ajitasyon yoluyla 1 Mayıs’a çağırdık.

Kampanyada görsel materyal olarak afişlerimiz kullanıldı. 14 Nisan eyleminden önce, “Krizin faturası kapitalistlere”, “Herkese iş, herkese çalışma hakkı”, “7 saatlik işgünü, 35 saatlik çalışma haftası” şiarlarının yazılı olduğu afişlerimizi E-5 güzergahında ve merkezi bölgelerde kullandık. 1 Mayıs gündemli olarak da iki çeşit çıkartılan afişlerimizi kullandık. Afişlerimizde “Krizin faturası kapitalistlere, 1 Mayıs’ta alanlara” ve “”Katliamlara, devlet terörüne ve hücrelere karşı 1 Mayıs’ta alanlara” şiarları yer alıyordu. E-5 güzergahı, Avcılar-Mecidiyeköy hattı, Terazidere, Okmeydanı, Rami, Bomonti bölgesi, Piyalepaşa Bulvarı, Şişli, Topkapı, Edirnekapı alt geçitleri, İkitelli, Halkalı, Aksaray, Saraçhane gibi noktaları afişlerimizle donattık. Afiş çalışmamızı küçük ve orta boy pullarla ve binlerce kuşla destedik.

Gençlik, tekstil ve metal güçlerinin kendi alanlarına dönük 1 Mayıs çalışmaları, propaganda-ajitasyon ve örgütleme çabasıyla birleştirildi. İşçi yoldaşlarımız üzerinden 1 Mayıs’ı fabrikalardaki işçilerin gündemine taşımaya çalıştık. Bu çerçevede birçok işyeri ve ev ziyareti gerçekleştirildi. İşletmelerdeki ileri işçilerle 1 Mayıs’a dönük neler yapılabileceği önden tartışıldı. Birçok işçi bu çalışma üzerinden 1 Mayıs alanına çekildi.

Yine hazırlık çerçevesinde, gençlik güçleri ile öncü işçilerin örgütlediği iki ayrı gezi sözkonusu oldu. Gezilerde yeni işçi ve öğrencilerle tanışma olanakları doğdu. Ayrıca öncü işçilerin düzenlediği gezide yapılan platform tartışmaları üzerinden 1 Mayıs’a katılım imkanları ortaya çıkartıldı.

Tüm bu çalışmalar ile ördüğümüz hazırlık sürecinin ardından bölge üzerinden 1 Mayıs kutlamalarına katılım sağlandı.

İstanbul Rumeli yakasından komünistlerİstanbul’da 1 Mayıs afiş çalışması

 
1 Mayıs hazırlık faaliyetleri kapsamında afiş çalışmasını gündemimize aldık ve toplam 4 günlük bir çalışma programı hazırladık. Hazırladığımız plan doğrultusunda da işe başladık.

İlk gün afiş çalışmamıza Şişli/Bomonti’den başladık. Bomonti’de beş noktaya, Şişli/Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde iki noktaya afiş yaparak Okmeydanı’na geçtik. Okmeydanı içinde ve otobüs duraklarında toplam beş noktayı afişlerimizle süsleyip Edirnekapı’ya geçtik. Şehitlik’teki trafoya, Topkapı alt geçidine ve buradaki minibüs duraklarının yakınında iki noktaya vurduk. Öğleden önceki planımızı iki saatlik gecikmeyle bitirdik. Günün ikinci yarısında ise İkitelli’den başladık. İkitelli’den Sefaköy fabrikalar yolu girişine doğru üç noktayı afişleyip E-5 karayoluna çıktık. Burada Kuleli durağında düzenin bekçi köpekleri bekliyordu. Buna rağmen afişlerimizi vurarak çekildik. Ömür ve Merter duraklarına da vurarak o günkü afiş çalışmamızı bitirdik.

İkinci gün, İncirlik köprüsünün altına afişlerimizi yaparak, ardından Terazidere’ye gittik. Burada yaklaşık yedi noktaya, Topkapı-Aksaray arasındaki caddede ise dört noktayı afişledik. Daha sonra Gaziosmanpaşa girişine, Pancar Motor Fabrikası karşısına ve Rami yolunda sekiz noktaya, Saraçhane alt geçidi ve Şişhane’de dört noktaya afişlerimizi yaptık.

Üçüncü günden itibaren Anadolu Yakası’na geçtik. İlk olarak burada E-5 karayolundan başladık. Sıra ile Acıbadem köprüsü, Hasanpaşa üst geçidi, Mecidiyeköy sapağı, Göztepe köprüsü, Ümraniye sapağı, Bostancı köprüsü, Kasacılar köprüsü, Maltepe köprüsü, Yetmişevler köprüsü, Gülsuyu köprüsü ve Kartal köprü altı ve köprü üstündeki trafoya afişlerimizi yaptık. Daha sonra Gülsuyu’nun içine girerek Heykel, Tanzim ve Dolmuş Caddesi’ni vurarak o günkü çalışmamızı sonlandırdık.

Planımızın son gününde ise, bir gün önce yapamadığımız noktaları vurmak için tekrar E-5’e çıktık. Sırası ile Kartal köprüsüne tekrar yaptık, Pendik köprüsü, Pendik-Dörtyol, Pendik-Tersane köprüsü, Güzelyalı köprüsü, İçmeler köprüsü ve Tuzla köprüsüne vurarak Esentepe mahallesine geçtik. Esentepe mahallesinde Dolmuş caddesi ve fabrika yoluna yaptık ve Karlıktepe mahallesine geçtik. Karlıktepe mahallesinde dolmuş yolu ve fabrika sokağını da yaparak Kartal’a geçtik. Kartal’da ise Akçaoğlu Sanayi Sitesi, Çavuşoğlu Sanayi Sitesi, Fabrikalar durağı, İSKİ önü, Kilise ve Kartal Meydanı’nın iki noktasına vurarak afiş çalışmamızı noktalamış olduk.

Ekibimiz bu dört günlük çalışmada toplam 1150 afiş kullandı. Bu sayı 4 günlük bir çalışma için az olabilir. Bunun en önemli nedeni bu yıl kullandığımız 1 Mayıs afişlerimizin normal afiş boyutundan daha büyük olması idi. Örneğin daha önceleri kırk afiş yaptığımız yere bu kez 10 tane yaptığımızda aynı işlevi fazlasıyla yerine getirdiğini gördük. Böyle olunca noktalardaki afiş sayısı azaldı, buna karşın afiş yapılan yer sayısı arttı. Yani çalışma geçmişe göre daha geniş bir alana yayıldı.

Çalışmamız sırasında insanlardan çok olumlu tepkiler aldık. Çevredeki insanların bize yaklaşımı her zamankinden daha sıcaktı. İnsanlar afişlerdeki şiarları sempatiyle karşılıyor ve sahipleniyorlardı. Şüphesiz ki bunda en büyük etken içinden geçtiğimiz sürecin özellikleridir. Sermayenin ekonomik ve sosyal krizin faturasını işçi ve emekçilere ödetmeye çalışması, emekçilerin giderek ağırlaşan sömürü yükü altında inlemeleri, afişlerdeki “Krizin faturası kapitalistlere!” şiarını sahiplenmelerine, bizlere ise daha sıcak yaklaşmalarına yolaçıyor.

Afiş çalışmamızı 1 Mayıs ve mevsimleri devire devire süren Ölüm Orucu Direnişi’nin heyecanı ile yürüttük. Sokakları, emekçi semtlerini süsleyen afişlerimizde ekonomik ve siyasal krizi, devlet terörünü, katliamlarını ve hücreleri işledik. Kitleleri krize ve hücrelere karşı 1 Mayıs’ta alanlara çağrı yaptık.

Afiş ekibimize Ölüm Orucu şehidi, komünist kadın militan Hatice Yürekli’nin adını verdik. Böylelikle onun bıraktığı mücadele mirasına sahip çıktığımızı ve içinde yeralarak bayraklaştığı destansı direnişe saygımızı bir kez daha ifade etmek istedik.

1 Mayıs kızıldır, kızıl kalacak!

İstanbul’dan komünistler