Ekim Gencligi ARSIV KIZIL BAYRAK
 
Haziran 2002
Sayı: 53
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  18 Mayıs'ın gösterdikleri
  Kampanya çalışmamızda geçmiş bir yıl...
  '96'nın deneyimleri ışığında platform çalışmasının güncel sorunları
  Yoğun ve ısrarlı bir politik çalışma
  Dar grupçuluktan uzak ve sabırlı bir çalışma örgütledik!
  Önderlik iddiasının gerçekleştiği bir üniversite
  Geçmişi aşamayan geleceği kucaklayamaz!
  Güçlü ve yaygın bir çalışma örgütledik!
  Geçmiş dönemin birikimiyle geleceği kazanacağız!
  Geleceğin öznesi olmak için ileri!..
  Liselerde eğitim süresi 4 yıla çıkarıldı!
  18 Mayıs'ın coşku ve kararlılığını üniversitemize taşıdık!
  Yaz çalışması, hedefler ve görevler
  "Farklı tutum"un sahiplerinin pratiği
  16. Geleneksel İTÜ Şenliği...
  Herkese her düzeyde parasız eğitim hakkı! Herkese sınavsız üniversite!
  Direnen Filistin halkı kazanacak!
  Avrupa'da eğitim özelleştirilmesine karşı öğrenci hareketi büyüyor
  Eğitim satılık değildir!
  Şanlı 15-16 Haziran direnişi yolumuza ışık tutuyor!
  İP çetesine karşı doğru tutumun önemi
  İP'li çete hem suçlu hem güçlü!
  Nazım Hikmet ve Ahmet Arif
  Güneşi balçıkla sıvamaya kimsenin gücü yetmez!
  Okur mektupları 
 
Şanlı 15-16 Haziran direnişi yolumuza ışık tutuyor!

Görkemli 15-16 Haziran 1970 başkaldırısı, Türkiye işçi sınıfı için tarihsel önemde bir eylemi ifade eder. Onbinlerce işçi DİSK’i tercihte somutlanan sendikal hak ve örgütlenmelerini savunmak için ayağa kalkmış, toplumu sarsan militan bir direnişle tarihe 15-16 Haziran’ı kazımıştır.

15 Haziran günü İstanbul ve İzmit’te başlayan eylemlere katılanlar yalnızca DİSK’li işçiler değildi. Sendikasız ve Türk-İş’e bağlı pek çok işçi de aktif bir şekilde eylemlere katıldı. Kolluk güçleriyle çatışmaların yaşandığı eylemlerde üç işçi şehit düştü. Eylemlere devrimci gençlikten de yoğun bir katılım oldu. İşçi sınıfı ve gençlik kolkola birlikte direndiler.

DİSK bürokatları bu militan eylemlilikler karşısında büyük bir korkuya kapıldılar eylemlerin bitirilmesi yönünde çağrı yaptılar. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, radyoda yaptığı bir konuşmayla eylemlerin bitirilmesi çağrısında bulundu, anayasaya bağlılığını bildirdi. Bu davranış DİSK bürokrasisinin işçi sınıfına ihanetini belgelemiş oldu ve direnişin kırılmasında önemli bir rol oynadı.

Ama işçiler yılmadılar. Sıkı yönetime ve sendikal ihanete rağmen, 15-16 Haziran sonrasında da iş yavaşlatarak eylemlere devam ettiler. Böylece tarihe şanlı 15-16 Haziran direnişini kazımış oldular.

O süreçte devrimci işçi kuşağının öncüsüyle buluşamamış olması, çok ciddi fırsatların kaçmasına sebep olmuş, militan bir işçi kuşağı daha sonraki süreçlerde giderek eritilmiştir. Direnişin hemen ardından gelen işten çıkarma saldırısı ve DİSK bürokrasisinin buna karşı eli kolu bağlı oturması öncü kuşağın tasfiyesine neden olmuştur.

Kendiliğinden gelişen bir süreç olmasına rağmen kazanımla sonuçlanan; kitleselliği, militanlığı ve direngenliğiyle Türkiye işçi sınıfı için hala aşılamamış olan 15-16 Haziran direnişi; işçi sınıfının tarihsel öneminin göstergesi, işçi-gençlik dayanışmasının anlamlı bir örneği ve işçi sınıfının devrimci partisinin eksikliğinin ne kadar önemli bir sorun olduğunu gösteren önemli bir eylemdir. Bu direniş bizlere haklarımızı ancak dişediş militan bir mücadele ile kazanabileceğimizi öğretmiştir.

İşçi sınıfı öncüyle buluşmamasına rağmen böyle görkemli bir direniş gerçekleştirebilmiştir. Yarın işçi sınıfı devrimci programı altında birleşince çok daha büyük hedeflere ulaşacak; devrim ve sosyalizm umudunu gerçekliğe dönüştürecektir. Biz gençliğe düşen görev 15-16 Haziran direnişinden aldığımız dersle işçi sınıfıyla kolkola mücadele etmektir.

15-16 Haziran direnişi yol gösteriyor!