15 Mayıs 2015
Sayı: KB 2015/19

Metalde büyük fırtına
Metal eylemleri ve sol hareket
Taban iradesi kurullara yöneltiyor - B. Çağ
Türk Metal hedef şaşırtmaya çalışıyor
Metalde kavga yeni başlıyor!
Metal işçilerinin sesi sanayi havzalarında
MİB Ege Meclisi metal sürecini değerlendirdi
Sosyalist adaylardan Soma açıklaması
Emekçiler Soma’nın yıldönümünde eylemdeydi
“Haklarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz”
İşçilerin dilinden İlbeyli-Beyteks’te kölelik koşulları
KEF’ten mücadele kararları
Metal işçilerinin sesi Almanya’da
“Türk Metal çetesini silmiş bir işçi bölüğü fazlasını da yapabilir!”
“Önümüzdeki günler yeni Greifler’e,yeni Bursalar’a gebe”
Din istismarcılığı ile oy peşindeler!
Ne seçim, ne meclis...
Düzenin seçim aldatmacasını değil, yaşamak için sosyalizmi seçin!
Emekçilere 'seçim oyununu' bozma çağrısı
İngiltere seçimleri, sonuçları ve gelecek
Erdoğan içerde ve dışarda savaşa hazırlanıyor
Almanya grev ülkesi
Ferinaz'ın katili molla rejmidir
"Birliğimizin gücüyle geleceğe yürüyoruz"
Evren: Fikirleri iktidarda, cesedi toprakta!
EKK: AKP’nin kadına sıfır toleransı
“Her sokakta, fabrikada, barikatta sizlerleyiz”
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

"Birliğimizin gücüyle geleceğe yürüyoruz"

 

1 Mayıs’ta emekçiler; dünyanın dört bir yanında kızışan emperyalist rekabete, patlak veren bölgesel savaşlara, birçok yönüyle kışkırtılan burjuva gericiliğine ve bunların kaynağı olan sömürü düzenine karşı alanları doldurarak taleplerini haykırdılar. Türkiye’de 1 Mayıs, burjuvazinin istediği sınırlarda, baskı ortamında ve seçimlerin gölgesinde geçiştirilmeye çalışılırken ortaya konan Taksim iradesi burjuvazinin planlarını boşa düşürmüş oldu.

Keyfi Taksim yasağıyla 1 Mayıs’ı zayıflatmaya kalkan burjuvazi, Taksim iradesi gösterenlere de azgınca saldırdı, yüzlerce kişiyi gözaltına aldı, onlarcasını da tutukladı. “İç güvenlik” adı altında çıkartılan baskı yasaları hayata geçirilmeye, emekçiler korkutulmaya çalışıldı. Fakat ortaya konan 1 Mayıs iradesiyle birlikte, bu kavgayı kazananlar yine direnenler oldu. Keyfi yasakların, baskıların mücadeleyi kıramayacağı gösterildi.

Bu tabloda gençlik de 1 Mayıs’ta en ön saflardaydı. Geleceği karartılmaya çalışılan gençlik, 1 Mayıs alanlarında mücadele dinamizmini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Bunun yanında öğrenci gençlik, geçtiğimiz senelere göre 1 Mayıs’a daha sınırlı bir katılım gösterdi.

Sınıf mücadelesinin iyice keskinleştiği bir 1 Mayıs geride kalırken önümüzdeki günler bundan çok da farklı olmayacak gibi gözüküyor. Başta metal işçilerinin Türk Metal çetesine ve sömürüye karşı ayağa kalkışı olmak üzere; seçimler, Soma Katliamı’nın yanı sıra İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişinin, Nurhak’ın ve Haziran Direnişi’nin yıldönümleri DGB MYK toplantısında ele alınan gündemler oldu. Tüm bunlarla birlikte yaz dönemi içerisinde gerçekleştirilecek olan yaz kampı MYK toplantısında ayrıntılı tartışmalara ve planlamalara konu oldu. Bu gündemler üzerinden şu kararlar alındı:

- Bir yandan metal işçilerinin ayağa kalkışını içeriden yaşayan DGB’lilerin deneyim, gözlem ve değerlendirmelerini paylaşacak, diğer yandan da çeşitli yollardan metal işçilerinin mücadelesini bulunduğumuz alanlara taşıyacağız.

- Seçimlerle ilgili almış olduğumuz kararlar doğrultusunda bağımsız sosyalist adayların olmadığı yerellerde, yaratıcı bir çalışmayla düzen partilerinin sahte vaatlerini teşhir edecek, “seçimler ve devrimci tutum” konulu sunumlar gerçekleştireceğiz.

- Soma Katliamı’nın yıldönümünde maden işçilerinden gelen mektubu gençliğe ulaştırarak geleceğimiz için gençliği mücadeleye çağıracağız. Bununla birlikte eylem ve etkinlikler örgütleyeceğiz.

- Mayıs ayı tarihsel gündemleri ve katliamları üzerine yerellerin özgünlüğüne göre etkinlikler, söyleşiler, seminerler düzenleyeceğiz.

- Haziran Direnişi’nin yıldönümünde, “Haziran Direnişi ve gençlik, DGB’nin misyonu” başlıkları üzerinden seminerler düzenleyerek gençliği devrimci birliğimize katılmaya çağıracağız.

- Tüm bu faaliyetleri 6-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz yaz kampımızın hazırlık süreci olarak değerlendireceğiz.

Kamp gündemi üzerinden ise kamp yerinin belirlenmesi, bütçesinin oluşturulması; içeriği (sunumlar, atölyeler, söyleşiler, etkinlikler) ve ön çalışması üzerine somut tartışmalar yürütülerek belli kararlar alındı, kesinleşen hazırlıklar ortaya kondu. Buna göre:

* Kamp yerini 15 Mayıs’a kadar belirleyecek, belirli araçlar üzerinden (Facebook, afiş vb.) ilk çalışmalara başlayacağız.

* Kampımızı “Birliğimizin gücüyle geleceğe yürüyoruz!” şiarıyla örgütleyeceğiz. Bu şiar kapsamında “İçinde bulunduğumuz dönem”, “Gençlik hareketinin verili tablosu”, “DGB’nin misyonu” olmak üzere üç sunum gerçekleştirecek; kampta toplanacak olan DGB - DLB meclisleri ile de yeni döneme güçlü bir hazırlık yapacağız.

- Şu ana kadar kesinleşen tiyatro, halk dansları, ritim, dil, ilkyardım, spor, imge ve Marksizm atölyeleriyle kolektif üretimi ve yaşamı hayata geçireceğiz.

- Ayrıca Yolunda A.Ş. ekibiyle ve metalde büyüyen öfke üzerine işçilerle söyleşi gerçekleştireceğiz.

- Kamp kapsamında açılış, kapanış ve devrim şehitlerini anma etkinlikleri düzenleyeceğiz.

- Kampın ön çalışmasında, politik gündemler ve gençlik hareketi üzerine toplantılar örgütleyerek; gençliğin mücadelesini büyütmenin yolları üzerine somut öneriler belirleyerek yoğun bir hazırlık ortaya koyacağız.

- Gençliğin geniş kesimlerini broşür, şablon, afiş, ozalit vb. materyaller kullanarak ve sosyal medya üzerinden yaratıcı bir ajitasyon/propaganda faaliyetiyle kampımıza çağıracağız.

DGB Merkez Yürütme Kurulu
Mayıs 2015

 

 

 

 

DGB Çukurova Meclisi toplandı

 

Devrimci Gençlik Birliği (DGB) Çukurova Meclisi, birlik faaliyetinin planlanması ve işçi hareketinde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi için toplandı.

DGB’liler Bursa’da metal işçilerinin sürdürdüğü mücadeleyi, Adana İlbeyli Tekstil’de yaşanan işçi mücadelesini, Soma’nın yıldönümünü ve 6-12 Temmuz arasında yapılacak olan DGB gençlik kampını tartıştılar.

Değerlendirmeler doğrultusunda alınan kararlara göre, DGB’liler Bursa ve Adana’da yaşanan işçi mücadelesini bir bildiriyle gençliğe taşıyacak. İşçi sınıfının hareketliliğini üniversitenin gündemine sokabilmek için duvar gazeteleri hazırlanacak. Çukurova DGB’nin konuyla ilgili temel şiarı “İşçi sınıfının devrimci baharı örgütleniyor!” olacak.

16 Mayıs’ta Soma’da TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’nin merkezi olarak örgütlediği mitinge katılım sağlayacak olan DGB’liler bu gündemi de duvar gazetesi ve bildirilerinde işleyecek.

Toplantının önemli bir bölümünde DGB’nin 6-12 Temmuz tarihleri arasında yapacağı yaz kampı tartışıldı. Tartışmalar Çukurova bölgesinin gençlik kampına yönelik hedefleri, önerileri ve katkıları üzerinden ilerledi. Nasıl bir kamp olması gerektiği ve gençlik kampının örgütlenmesi üzerine tartışmalar yürütüldü.

Kızıl Bayrak / Mersin

 
§