15 Mayıs 2015
Sayı: KB 2015/19

Metalde büyük fırtına
Metal eylemleri ve sol hareket
Taban iradesi kurullara yöneltiyor - B. Çağ
Türk Metal hedef şaşırtmaya çalışıyor
Metalde kavga yeni başlıyor!
Metal işçilerinin sesi sanayi havzalarında
MİB Ege Meclisi metal sürecini değerlendirdi
Sosyalist adaylardan Soma açıklaması
Emekçiler Soma’nın yıldönümünde eylemdeydi
“Haklarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz”
İşçilerin dilinden İlbeyli-Beyteks’te kölelik koşulları
KEF’ten mücadele kararları
Metal işçilerinin sesi Almanya’da
“Türk Metal çetesini silmiş bir işçi bölüğü fazlasını da yapabilir!”
“Önümüzdeki günler yeni Greifler’e,yeni Bursalar’a gebe”
Din istismarcılığı ile oy peşindeler!
Ne seçim, ne meclis...
Düzenin seçim aldatmacasını değil, yaşamak için sosyalizmi seçin!
Emekçilere 'seçim oyununu' bozma çağrısı
İngiltere seçimleri, sonuçları ve gelecek
Erdoğan içerde ve dışarda savaşa hazırlanıyor
Almanya grev ülkesi
Ferinaz'ın katili molla rejmidir
"Birliğimizin gücüyle geleceğe yürüyoruz"
Evren: Fikirleri iktidarda, cesedi toprakta!
EKK: AKP’nin kadına sıfır toleransı
“Her sokakta, fabrikada, barikatta sizlerleyiz”
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Düzenin seçim aldatmacasını değil, yaşamak için sosyalizmi seçin!

 

7 Haziran yaklaşırken düzen siyasetinin seçim yarışı da hızlandı. Her seçim döneminde görülenler bu sefer de görülmekte, seçim vaatleriyle işçi ve emekçiler oyalanmaktadır. Düzen partileri en çok da gerici propagandalarını kadınlar üzerinden yapmaktadır. İşsizliğin, yoksulluğun en katmerlisini yaşayan kadınlar seçim vaatleri ile daha kolay etkilenen kesim olarak görülmekte, oy deposu olarak sadece seçim dönemlerinde kapıları çalınmaktadır.

Bu toplumsal düzende işçi ve emekçi kadın en ezilen, en sömürülen olarak kapitalizmin her türden sorununu ve kötülüğünü yaşamakta, görmektedir. Bu düzende kadınlara insanca olmayan çalışma ve yaşam koşulları dayatılmaktayken, şiddetin ise her türlüsü ile kadınlar örselenmektedir. Kadın cinayetlerinin sıklıkla yaşandığı bu ülkede, öldürülmeyen kadınlarsa yargının katillere ve tecavüzcülere iyi halden indirim verdiğini görerek kahrolmaktadır. Gericilik ise almış başını gidiyor. TV ekranlarından gerici hezeyanların kusulmadığı neredeyse bir gün dahi geçmemektedir. Hatırlanırsa kadınların kahkahasına, etek boyuna, kaç çocuk yapacağına karışıldığı yetmezmiş gibi en son da kot pantolon giymelerine dil uzatılmıştı. İşte böylesi bir düzende seçim sandıkları kurulmakta ve kurulu düzenleri devam etsin diye kadınlardan oy istenmektedir. Kadınlardan hem yoksul bırakıp hem de yoksulluktan kendilerinin kurtaracağına, hem şiddeti körükleyip hem de şiddeti bitireceklerine inanmalarını bekliyorlar.

Kesin olan şudur ki, önümüze konan seçim sandıklarında yeni ve iyi bir şey çıkmayacaktır. Çıksa çıksa daha fazla sömürü, açlık, şiddet, gericilik ve yozlaşma çıkacaktır. Kurulu düzenin devamı için sözde farklı, görünürde ayrı renkten seçenekler sunulsa da hiçbiri işçi ve emekçi kadınların sorunlarına çözüm değildir

EKK mücadeleye çağırıyor!

Seçim döneminde Emekçi Kadın Komisyonları sömürü düzeninin seçim aldatmacasını değil, yaşamak için sosyalizmi seçmeye ve bunun uğruna mücadeleye çağırıyor. Çünkü kadınların tek gerçek kurtuluş seçeneği devim ve sosyalizmdir. İşçi ve emekçi kadınların çifte sömürü ve zincirlerinden koparak, insanca bir yaşam talebi ancak sosyalizmde karşılanabilir. Onları ev içi işlerin köleliğinden kurtaracak olan tek toplumsal düzen sosyalizmdir. Ev içi işlerinin ve çocuk-yaşlı bakımının toplumsal kurumlaşmalar yoluyla çözülmesi sadece sosyalizmde mümkündür. Kadına yönelik şiddetin kökünü kurutmak, gerici ideoloji ve ataerkil kültürün etkilerini kazımak için toplumsal bir devrime ve sosyalizme ihtiyaç vardır. Bu hedefleri gözeten bir ideolojik eğitim süreci ve önlemler ancak bu şekilde elde edilebilir. Açlığın yoksulluğun nedeni olan kapitalist sınıfın hükümranlığını yıkarak, “gündüzlerinde sömürülmediğimiz gecelerinde aç yatmadığımız” ve gerçekten eşit ve özgür yarınları elde edebiliriz.

Tüm bunlar bir hayal, bir vaat değildir. Bu, başta işçi ve emekçi kadınlar olmak üzere işçi sınıfının mücadelesiyle mümkün olabilecek yegâne kurtuluş yolumuzdur. EKK, işçi ve emekçi kadınları bu uğurda savaşmaya, mücadele etmeye çağırmaktadır. Seçim süreci boyunca da “Yaşamak için sosyalizm!” şiarı ile işçi ve emekçi kadınlar arasında bilinç ve örgütlenme düzeyini yükseltme hedefiyle çalışmalar yürütecektir.

EKK, bu çerçevede işçi ve emekçileri sosyalizme çağıran bağımsız adayları destekleyecektir. Bağımsız sosyalist adayların olmadığı yerlerde ise emekçi kadınlar oy pusulalarına “Yaşamak için sosyalizm!” şiarlarını yazarak tepkilerini yansıtmalıdır.

Emekçi Kadın Komisyonları

 

 

 

 

EKK: İpek Bozkurt’a özgürlük!

 

İşçilerin öfkesinin biriktiğini, artan yoksulluğun karşısında patlamanın çok da uzak olmadığını fark eden sermaye devleti bu sene de Taksim 1 Mayısı’nı yasakladı. Taksim iradesini ortaya koyarak sokaklarda mücadeleyi büyütenlerden 356 arkadaşımız gözaltına alındı. Gözaltının ardından hukukun iflasını gösteren bir örnek yaşandı, 20 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan biri de İstanbul 3. Bölge Bağımsız Sosyalist Milletvekili Adayı İpek Bozkurt.

Biz tarihi katliamlarla, yasaklarla, baskılarla dolu bu devleti iyi tanıyoruz. Biliyoruz ki bizleri yıldırmak, mücadeleyi engellemek, sesimizi boğmak için her türlü baskı ve zorbalığı ve her türlü kanlı yöntemi devreye sokuyorlar çünkü saltanatlarının çökeceğini biliyorlar, biz işçi ve emekçilerin sömürüsü üzerine kurulu düzenlerinin bizlerin ayağa kalkışıyla bir anda yerle bir olacağından korkuyorlar.

Onlar, bizim örgütlü gücümüzden korkuyorlar tam da bundan dolayı bizleri parçalamaya çalışıyorlar.

Onlar, bizim kardeşliğimizin gücünden korkuyorlar tam da bundan dolayı bizleri birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar.

Onlar, kadınların devrim saflarında yer almasından, özgürleşmesinden korkuyorlar tam da bundan dolayı gericilikle kadınları çevreleyerek bilinçlerini köreltmeye çabalıyorlar.

Ama nafile, durduramayacaklar halkın coşkun akan sesini! Kurtulamayacaklar zincirlerini kıra kıra gelen işçi sınıfından. Sokakları dolduracağız, saraylarınızın kapısına dayanacağız ve iktidarınızı alaşağı ederek kızıl bayrağı burç burç dalgalandıracağız.

Devrimci tutsaklar onurumuzdur!

“Düzene karşı devrim” şiarını yükselterek düzenin seçim oyununu bozma çağrısı yapan İpek Bozkurt’un sesini soluğunu işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere taşıyacağız.

Emekçi Kadın Komisyonları olarak İpek Bozkurt’un ve tüm 1 Mayıs tutsaklarının derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Devrimci tutsakların onurumuz olduğunu söylerken meydanlarda onlar için de devrim ve sosyalizm bayrağını dalgalandıracağımızı ilan ediyoruz.

Emekçi Kadın Komisyonları

12 Mayıs 2015


 
§