15 Mayıs 2015
Sayı: KB 2015/19

Metalde büyük fırtına
Metal eylemleri ve sol hareket
Taban iradesi kurullara yöneltiyor - B. Çağ
Türk Metal hedef şaşırtmaya çalışıyor
Metalde kavga yeni başlıyor!
Metal işçilerinin sesi sanayi havzalarında
MİB Ege Meclisi metal sürecini değerlendirdi
Sosyalist adaylardan Soma açıklaması
Emekçiler Soma’nın yıldönümünde eylemdeydi
“Haklarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz”
İşçilerin dilinden İlbeyli-Beyteks’te kölelik koşulları
KEF’ten mücadele kararları
Metal işçilerinin sesi Almanya’da
“Türk Metal çetesini silmiş bir işçi bölüğü fazlasını da yapabilir!”
“Önümüzdeki günler yeni Greifler’e,yeni Bursalar’a gebe”
Din istismarcılığı ile oy peşindeler!
Ne seçim, ne meclis...
Düzenin seçim aldatmacasını değil, yaşamak için sosyalizmi seçin!
Emekçilere 'seçim oyununu' bozma çağrısı
İngiltere seçimleri, sonuçları ve gelecek
Erdoğan içerde ve dışarda savaşa hazırlanıyor
Almanya grev ülkesi
Ferinaz'ın katili molla rejmidir
"Birliğimizin gücüyle geleceğe yürüyoruz"
Evren: Fikirleri iktidarda, cesedi toprakta!
EKK: AKP’nin kadına sıfır toleransı
“Her sokakta, fabrikada, barikatta sizlerleyiz”
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

KEF’ten mücadele kararları

 

Kamu Emekçileri Forumu (KEF) ‘toplu sözleşme’ ve ‘yaz planlaması’ gündemleriyle 9 Mayıs Cumartesi günü toplandı.

Toplu sözleşmenin teknik yönleri anlatılarak başlayan toplantıda, toplu görüşmede alınan kararların hükümet açısından bağlayıcı olmadığı, alınan karar ne olursa olsun hükümetin kendi kararını verdiği, ama toplu görüşmede “Hakem Kurulu” kararının kesin ve bağlayıcı karar olduğu vurgulandı.

Gerçekleştirilen forumlar değerlendirildi. Bursa’daki gelişmelerin ve Metal İşçileri Birliği’nin örnek gösterildiği konuşmada, doğru politikalar belirlendiği ve bu politikalar doğrultusunda doğru bir çalışma yürütüldüğü sürece çalışmanın etki etmemesinin mümkün olmadığı ve önemli olan şeyin çalışmanın sürekliliği ve kararlılığı olduğu belirtildi.

Canlı ve verimli tartışmaların yaşandığı toplantıda öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

* Toplu sözleşme süreçleri, kamu emekçilerinin, kendi sorunlarıyla daha çok ilgilendiği, algıların bu konuda daha açık olduğu ve bu nedenle toplu sözleşmeye katılan sendikaların söylediklerinin ve tutumlarının kamu emekçileri tarafından daha çok ilgiyle karşılanıp yakından takip edildiği dönemlerdir. Bu nedenle bizler (forum) bu sürece uygun araçlarla hazırlanmalı ve KESK’e nasıl etki edebileceğimizi ortaya koymalıyız.

* Asıl olan şey gidişata göre davranmak (masayı terk etmek gibi) ya da talepleri art arda sıralamak değildir. Asıl olan ortaya konan taleplerin sahiplerinin (kamu emekçileri) bu talepler doğrultusunda harekete geçmesi, geçirilmesidir. Bu da ancak, öncülerin yani kitleyi harekete geçirecek gücün bir araya gelmesiyle mümkün olmaktadır.

* Kamu emekçilerinin hoşnutsuzluğu ortadadır. Bununla birlikte bu hoşnutsuzluğun açığa çıkabileceği zeminler mevcut değildir. Bu hoşnutsuzluğu harekete geçirebilecek, kamu emekçilerini toplumsal bir dinamik, bir güç haline getirebilecek ve nihayetinde onların hak alıcı bir mücadele çizgisinde hareket etmesini sağlayabilecek tek yol, bir program dâhilinde taban örgütlerine dayalı bir örgütlenme yaratmaktır.

* Seçim, sandık toplumsal gündemi belirler bir duruma gelmiştir. Siyaset parlamento zemininde üretilmekte ve tepkiler seçimlere kanalize edilmektedir. Bununla birlikte mevcut sistemin çelişkileri derinleşmekte, kriz koşulları büyüyerek devam etmekte, dolar ve tüketim mallarının fiyatları istikrarlı bir şekilde yükselmektedir. Bu durum seçimden sonra daha büyük boyutlara ulaşacaktır. Tüm emareler göstermektedir ki (çok büyük bir değişim ya da müdahale olmadığı sürece) seçim sonrası sistemin çok yönlü krizi daha da derinleşecektir. Bu da kamu emekçilerinde daha fazla arayış ve örgütlenme ihtiyacını doğuracak ve mevcut haliyle var olan sendikalar buna cevap veremeyecektir. KESK tam da bu noktada izleyeceği mücadele anlayışıyla kendi geleceğini belirleyecektir. Burada kamu emekçilerinin mücadelesinin güçlendirilmesinin olanakları aranmalıdır.

Alınan kararlar

- Koordinasyonun yönlendirici, denetleyici ve toparlayıcı olması ve daha çok inisiyatifli davranması

- Başta Facebook ve Twitter olmak üzere sosyal medyanın daha etkin kullanımı

- Toplu Sözleşme süreciyle ilgili KESK ve kamu emekçilerine çağrı yapan, mücadele perspektifini ortaya koyan ve nasıl bir hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan bir yazının kaleme alınması
- Toplu sözleşme sürecine ilişkin bir bildirinin hazırlanması
- Forum bileşenlerinin, bulunduğu şubelere forum kararlarını taşıması ve toplu sözleşme sürecinin örgütlenmesine yönelik sendikalar üzerinde basınç oluşturması.

Yaz planlaması

Forumun yaz planlaması 1, 2, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve kamu emekçilerine çağrı yapılacaktır:

1 Temmuz

Sınıf mücadeleleri tarihi (güncel örnekler üzerinden)

Sınıf mücadelesinin boyutları (siyasal, ideolojik ve ekonomik)

2 Temmuz

Demokrasi - devrim ilişkisi

Kadın Sorunu

3 Temmuz

Kamu Emekçileri Hareketi ve KESK

Kamu Emekçileri Forumu’nun önümüzdeki döneminin planlanması

 

 

 

 

Sağlıkçılar son kez ve
güçlü uyaracak!

 

Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) çalışan sağlık emekçilerinin iş yükünü ve çalışma koşullarını giderek ağırlaştıran Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yayımladığı Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği ile de, (ASM) çalışanlarının ceza puanlarını arttırdı.

Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak amacıyla birinci basamakta görev yapan hekimler ve sağlık emekçileri 20-21-22 Mayıs tarihlerinde iş bırakacaklar.

G(ö)REV etkinliği, 11 Mayıs’ta Ankara’da TTB Merkez Konseyi binasında düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Basın metnini Dr. Filiz Ünal İncekara okudu. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şimdi aklımıza şöyle bir soru geliyor, Bakanlık neden ısrar ediyor? Cevap; sağlıktan daha çok para kazanmak için.

Baştan söylediğimiz gibi sebep Sağlıkta Dönüşüm Programı. Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlıktan para kazanma programıdır. Cebinden para ödemeyenin nitelikli sağlık hizmeti alamadığı programdır.

Sağlıktan para kazanma hırsı yok olmadan sorun çözülemez”

...“Haklı olduğumuzu, halkın sağlık hakkını koruduğumuzu biliyoruz. Sizi son kez uyarmak için 20-21-22 Mayıs’ta G(ö)REVDEYİZ.

Acil Taleplerimiz:

- Sağlık çalışanlarına cezalandırma tehditleriyle sopa gösteren ödeme-sözleşme yönetmeliği geri çekilmelidir.

- Sağlık hizmeti almanın önündeki tüm parasal engeller, katkı-katılım payları kaldırılmalıdır.”

Basın toplantısında söz alan SES Eş Başkanı İbrahim Kara da, amaçlarının eşit, nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir sağlık hizmeti olduğunu bir kez daha tekrarladı.

 
§