19 Eylül 2014
Sayı: KB 2014/38

Sınıf mevzilerine, direnişe!
Gerici çeteler ve polis İşçilerin Birliği Derneği’ne saldırdı
Mücadele mevzilerimizi koruyacağız!
“Anadilde eğitim hakkı” talebine saldırı
Saldırılara karşı okulları mücadele alanlarına dönüştürelim!
Tetikçi katiller
21 yıldır korunuyor
AKP iş güvenliği eylem planını açıkladı
İşçi katili devlet!
Şov sürüyor, işçiler ölüyor!
İŞKUR işçileri hakları ve gelecekleri için Ankara’da!

Maden işçisine işsizlik sopası

MİB MYK Eylül toplantısı

Emperyalist saldırganlık ve savaşın alanı genişletiliyor
Filistin halkına
İsrail zorbalığı
Abbas İsrail’in Lahey’de yargılanmasını engelledi
Lear işçileri saldırılara karşı bakanlığa yürüdü!
Kapitalizm ve gençlik
DGB faaliyetleri
STFA EML’de Oğuzhan için eylem ve anma
“Yürüyüşümüz ve adımlarımız hızlanıyor!”
Pandora'nın televizyonu
Ulucanlar'da
devrimci irade
kazandı, devrim kazandı!
Zindanlardaki hak ihlalleri devam ediyor!
Hayat boşluk tanımaz!
Van elinde bir öksüz havası Dağlı sevdaların kentli kavgası: Ruhi Su
Kavganın sürdüğü her yerde NERUDA ve şiiri yaşıyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

DGB faaliyetleri

 

Devrimci Gençlik Birliği, okulların başlamasıyla birlikte gençliğin mücadelesini örgütlemek için faaliyetlerine hız verdi.

Kocaeli Üniversitesi

Okulların açılmasıyla çalışmalarına birçok yerde hız veren DGB’liler, 16 Eylül’de Kocaeli Üniversitesi’nde afiş çalışması ve bildiri dağıtımı yaptı.

Faaliyetlerini okul içerisinde sürdüren DGB’liler, özel güvenlik engellemesiyle karşılaştılar. Özel güvenliklerle yaşanan tartışma sonrasında DGB’li öğrenciler çalışmalarına devam ettiler.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü’nde DGB’liler, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlara ve daha birçok noktaya “Sessizliğe çığlık, karanlığa ışık, emperyalizme karşı DENİZ ol!” şiarlı afişleri yaptılar. Afiş çalışmasının ardından, DGB’liler üniversiteye yeni gelen öğrencilerle tanışıp sohbet ettiler.

DGB’lilerin yeni tanıştığı bir öğrenci, afiş yapılırken ÖGB ve sivil polislerin uzaktan gizlice fotoğraf çekmeye çalıştıklarını ve sonra hızlıca uzaklaştıklarını belirtti. DGB’liler, her koşulda mücadeleyi yükselteceklerini vurgulayarak, rektörlük-polis işbirliğini teşhir ettiler.

Hacettepe Üniversitesi

Yeni dönemde ulaşım sorununa dair politikalar belirlemenin gerekliliği kendini gösterdi. Okula gidiş sırasında, Gökçek’in rant uğruna 230 numaralı otobüs hatlarını kaldırmasının öğrenciler için çile olacağı görülmüş oldu. Uzun kuyruklar oluşmasına tepkiler yükseliyor.

DGB’liler oryantasyon için gelen öğrencileri bildirileri ve afişleri ile karşıladılar. Okulun birçok noktasına “Emperyalizme karşı Deniz ol!” şiarlı afişler yapıldı. Ayrıca amfi tiyatro önünde de bildirilerle öğrencilere seslenildi.

Kartal

Kartal DGB, meclis toplantısı öncesinde çağrı amaçlı çeşitli çalışmalar yaptı. 12 Eylül günü Ernesto Che Guavera’nın hayatını ve Küba Devrimi’ni konu alan “CHE Revulation” adlı filmin gösterimi gerçekleştirilerek meclis toplantısına çağırdı. Yanı sıra haftanın çeşitli günlerinde Bankalar Caddesi’nde ve Kartal Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi’nin düzenlediği festivalde standlar açıldı.

Standlarda meclise ve film gösterimine çağrı el ilanları ve DGB broşürleri dağıtıldı. Kartal’da sıklıkla kullanılan güzergahlara DGB afişleri, Kartal Meclisi toplantısının ve film gösteriminin çağrısının yer aldığı ozalitler asıldı. DGB stickerleri etkin bir şekilde kullanıldı.

Kızıl Bayrak / İzmir – Kocaeli - Kartal

 

 

 

 

 

DGB iki meclisini topladı

 

2014 yazında yapılan kampın ardından kurulan Devrimci Gençlik Birliği (DGB), oluşturduğu meclislerin toplantılarını yapmaya başladı. DGB, kampın ardından hız verdiği faaliyetlerle de gençliği örgütlenmeye, mücadeleyi büyütmeye çağırıyor.

Ankara Meclisi

Devrimci Gençlik Birliği, 15 Eylül’de Ankara Meclisi’ni toplayarak, yeni mücadele dönemine hazırlık kapsamında toplantı gerçekleştirdi. Yeni dönem üzerinden emperyalist savaş, baskı ve soruşturmalar, ticari eğitim politikaları, açılış dönemi etkinlikleri, 6 Kasım üzerine anlamlı tartışmalar yapılarak, DGB’nin önümüzdeki dönem politikaları ekseninde somut kararlar alındı. Özellikle emperyalist savaş politikaları üzerinden eylemli süreçlerin işletilmesi gerektiği, kitle çalışması ve gençliğin militan eylemliliklerinin bütünlüklü işletilmesi gerektiği üzerine vurgular yapıldı. Yerellerin sorunları da tartışılırken, yeni dönemde ulaşım sorunu üzerinden belirlenecek politikalar tartışıldı.

Ankara DGB, 21 Eylül Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek olan DGB Türkiye Meclisi’ne çok yönlü bir hazırlık planlaması çıkarttı. Bir taraftan meclisin işleyeceği politik gündemler üzerinden iş bölümüne gidilirken, diğer taraftan da kitle çalışması ayağını örebilmek üzerinden planlamalar yapıldı. Ankara DGB, oryantasyon döneminde üniversitelere müdahale etmek üzerinden de planlamalar yaptı.

Kartal Meclisi

Kartal’da gençliğin devrimci birliğini oluşturabilmek adına DGB Kartal Meclisi 14 Eylül’de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında, dünyaya hakim olan sömürü düzeni ve yaşamdaki tüm sorunların kaynağı ve mücadele sorumlulukları vurgulandı. DGB Kartal Meclisi’nin rolüne değinildi. Gençliğin devrimci birliğinin nasıl yaratılabileceği üzerine tartışmalar yapıldı.

Ardından 2. Ekim Gençliği Yaz Kampı’nda ilke ve işleyiş tartışmalarından çıkan taslaklar ekseninde ilke ve işleyiş tartışmaları yürütüldü. Tartışmaların akabinde kısa bir aranın ardından ise DGB’yi Kartal’da gençlik içerisinde yaymanın yol ve yöntemleri üzerine duruldu. DGB bünyesinde işçi, öğrenci ve kadın komisyonları oluşturma hedefleri konuldu.

Komisyon hedeflerinin ardından ise 21 Eylül’de gerçekleşecek DGB Türkiye Meclisi toplantısından bahsedildi. DGB Türkiye Meclisi toplantısının içeriğinin ve öneminin tartışıldığı meclis toplantısında, DGB Türkiye Meclisi toplantısına katılmaya yönelik belli planlamalar yapıldı. Sonraki toplantıya ilişkin tartışmaların ardından ilk meclis toplantısı sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / Ankara - Kartal

 

 

 

 

 

DGB’den hasta tutsaklar için eylem

 

Kayseri Devrimci Gençlik Birliği (DGB), Evrim Erdoğdu ve hasta tutsakların durumuna dikkat çekmek için 13 Eylül’de basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan Kayseri DGB Sözcüsü Uğur Candar, Erdoğdu’nun kronik bronşiyel astım hastası olduğunu, yaz kış kriz geçirdiğini ve Erdoğdu’nun istediği ilaçları yazmayan hapishane doktorunun krizleri tetikleyen ilaçlar verdiğini belirtti.

Candar, F tipi hapishaneler açılmadan önce hastalıktan ölen tutsak sayısının bugünkü kadar çok olmadığını, F tipi hapishanelerden sonra tabut sayısının arttığını belirtti.

Adalet Bakanlığı’nın verilerini hatırlatan Candar, 366 hapishanede 152 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, bunların 640’nın hapishane koşullarında hasta olduğunu ve 200’ünün ise hapishane koşullarında tedavi olmalarının mümkün olmadığını belirtti. Son 10 yıl içinde 2829, 2013 yılında ise 316 tutsağın yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Candar, şunşarı söyledi: “Soma maden ocağında olduğu gibi, kâr için işçi ve emekçileri katleden sermaye düzeni, kâra dayalı sistemin yıkılmaması için içerde de tutuklu ve hükümlüleri ölüme gönderiyor.” Açıklamanın ardından eylem sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / Kayseri


 
§