19 Eylül 2014
Sayı: KB 2014/38

Sınıf mevzilerine, direnişe!
Gerici çeteler ve polis İşçilerin Birliği Derneği’ne saldırdı
Mücadele mevzilerimizi koruyacağız!
“Anadilde eğitim hakkı” talebine saldırı
Saldırılara karşı okulları mücadele alanlarına dönüştürelim!
Tetikçi katiller
21 yıldır korunuyor
AKP iş güvenliği eylem planını açıkladı
İşçi katili devlet!
Şov sürüyor, işçiler ölüyor!
İŞKUR işçileri hakları ve gelecekleri için Ankara’da!

Maden işçisine işsizlik sopası

MİB MYK Eylül toplantısı

Emperyalist saldırganlık ve savaşın alanı genişletiliyor
Filistin halkına
İsrail zorbalığı
Abbas İsrail’in Lahey’de yargılanmasını engelledi
Lear işçileri saldırılara karşı bakanlığa yürüdü!
Kapitalizm ve gençlik
DGB faaliyetleri
STFA EML’de Oğuzhan için eylem ve anma
“Yürüyüşümüz ve adımlarımız hızlanıyor!”
Pandora'nın televizyonu
Ulucanlar'da
devrimci irade
kazandı, devrim kazandı!
Zindanlardaki hak ihlalleri devam ediyor!
Hayat boşluk tanımaz!
Van elinde bir öksüz havası Dağlı sevdaların kentli kavgası: Ruhi Su
Kavganın sürdüğü her yerde NERUDA ve şiiri yaşıyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Mücadele mevzilerimizi koruyacağız!

 

İstanbul Sefaköy’de devrimci faaliyet yürüten İşçilerin Birliği Derneği’ne yönelik, gerici çeteler ve sermayenin kolluk güçlerinin saldırısına ile ilgili devrimci kurumların yaptığı açıklamaları sunuyoruz.

Kapitalizmin zehrini devrim temizler!

Mamak İşçi Kültür Evi, devletin devrimcilere yönelik çok yönlü saldırılarına devam ettiğini belirterek şunu vurguladı: “Evleri basıyor, kurumlara saldırıyor, sokak ortasında katlediyor. Bugün ise Sefaköy İşçilerin Birliği Derneği’ne saldırı düzenlendi. Sermaye devletinin koruyup kolladığı çeteler, gençleri zehirleyerek hem onların hayatlarının karartıyor hem de onları devrimci ve ilerici güçlere saldırtmak için kullanıyor.”

Saldırılar birlik çağrımızı engelleyemez!

Gebze İşçilerin Birliği Derneği, kapitalist düzenin genç beyinleri uyuşturarak kendi çıkarlarına her daim alet ettiğinin altını çizdiği açıklamaya şöyle devam etti: “Bizler ücretli kölelik düzeninin sömürüsüne karşı işçilerin birliğini oluşturma çalışmamızı ve uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı mücadelemizi güçlendirerek sürdüreceğiz. İnsanları ve insanlığı çürüterek kendi varlığını devam ettirmeye çalışan bu düzenden hesap soracağız.”

Eşitlik ve özgürlük yürüyüşünü hiçbir kuvvet engelleyemez!

Sincan İşçi Birliği, yaptığı açıklamada eşitlik ve özgürlük yürüyüşünü hiçbir kuvvetin engelleyemeyeceği belirterek, sömürü düzeni ile birlikte topluma dayatılan yozlaşma ve çürümenin de son bulacağını vurguladı. Açıklama şöyle sürdürüldü: “Biz bu gerçeği yaşamımızın her anından biliyoruz. Daha birkaç gün önce Hasan Ferit Gedik’i katleden çetelerin polisler ile yaptıkları telefon görüşmelerinin kayıtları basına yansıdı. Yansıyan görüşmeler bu kirli işbirliğinin yeni bir kanıtıdır. Daha dün, Sincan’da emekçi bir gencin sözde bir “yanlışlık” sonucu polisin yargısız infazı ile katledildiğini öğrendik. Bu sömürü düzeninin nasıl bir katliam düzenine dönüştüğünü gösterdi bize bir kez daha…”

Saldırıların hesabı sorulacak!

OSTİM-Batıkent İşçi Birliği, saldırıların devrimci çalışmanın sürdürülmesini engellemeye yetmeyeceğine vurgu yaparak, akıtılan her damla kanın bedelinin ödetileceği ve çetelerden hesap sorulacağını açıklamasında belirtti. Açıklamada şunlar ifade edildi: “İhtiyaç duyulduğu her dönemde devletin hizmetinde olan geri çeteler geçmişte de devrimcilere saldırmış, yeri geldiğinde devlet adına katliamlara girişmiştir. Ama bu devrimcileri yıldırmayı başaramamış, sömürü, yağma ve talan üzerine kuru düzenin yıkılması için çalışma azmini daha da güçlendirmiştir.”

Saldırıları kınıyor, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz!

Çiğli İşçi Kültür Sanat Evi, yapılan saldırıyı kınayarak, saldırı son bulana kadar dayanışma için de olacaklarını ve her alanda dayanışmayı örgütleyeceklerini açıkladı. Açıklama şu ifadeler yer aldı: “Yıllardır işçi sınıfının hak alma mücadelesinde önemli bir mevzi olan işçi dernekleri, işçi kültür evlerinin ne sermaye devleti tarafından ne de bu sistemin artıkları tarafından saldırıya uğraması şaşırtıcı değil. Bugün kâğıttan düzenlerini ayakta tutmak için baskıya ve zorbalığa başvuranlar bunu direkt uygulama şansı bulamadıkları yerde maşalarını, bu mücadeleyi yürütenlerin üstüne salıyorlar.”

Baskı ve zorbalık sökmedi, sökmeyecek!

Adana Sanayi İşçileri Derneği, işçi sınıfının haklı davasını savunanlara hiçbir zorbalığın boyun eğdiremeyeceğini vurgulayarak, sermayenin asla kazanamayacağını ifade etti. Açıklamada şu vurgular yer aldı: “Baskı ve sömürü düzeninin özünde aynı ama farklı yüzlerince gerçekleşen bu saldırılara karşı ise sınıf devrimcileri mücadele mevzilerini korumuş, bu saldırılara tok bir yanıt vererek hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini göstermişlerdir. Polislerin dernek içindeki çay ocağını bahane ederek, derneğin lokal olduğunu iddia edip mühürlemeye çalışmaları ise esas dertlerini özetlemektedir.”

Hiçbir saldırı yanıtsız kalmayacak!

Çorlu’dan metal işçileri, çeteleşmeye, uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimci kurumların sürekli olarak polis destekli saldırılara uğradığını, Gülsuyu’nda çeteler tarafından katledilen Hasan Ferit Gedik’in bunun en canlı örneği olduğunu işaret etti. Açıklama şu ifadelere yer verildi: “Biz işçilere ve emekçilere düşen görev, iki gündür çeteler ve daha sonra polis destekli saldırıya karşı İşçilerin Birliği Derneği’ne sahip çıkmaktır. Yıllardır bu mevziler hak alma mücadelesinde önemli bir yerde bulunmaktadır. Bu anlamda, gerçekleştirilen saldırı bir bakıma işçi ve emekçilere, onların haklı mücadelesine yapılmıştır. Uyuşturucuya, yozlaşmaya, çetelere karşı mücadeleye, İşçilerin Birliği Derneği’yle dayanışmayı büyütmeye!”

Baskılar bizi yıldıramaz!

Manisa İşçi Kültür Sanat Derneği (İKSD), yaptığı açıklamayla Sefaköy’de saldırıya uğrayan sınıf devrimcilerinin sesine ortak olduklarını ifade ederek şunları ifade etti: “Saldırıyı ‘AK’ gençlik çetesi gerçekleştirmesine rağmen resmi kolluk güçleri derneğin etrafını ablukaya alarak, “derneği boşaltın yoksa zorla boşaltırız” demiştir. Bu, somut olarak gösteriyor ki saldırı, sermaye devletinin sınıf devrimcilerine yönelik açık bir saldırısıdır.”

Davamızdan geri adım atmayız!

Trakya Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, saldırıyı kınadıklarını belirterek, sermaye sınıfının ve onun eli kanlı sürüsünün sistemli olarak, devrimcilerin ve komünistlerin her türlü eylemine ve kurumlarına saldırdığını vurguladı. Şu ifadelerle açıklama sürdürüldü: “Devrimciler hiçbir zaman kendi mevzilerini terk etmezler onları oradan çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Bizler bedel ödemekten kaçmayız, ve bu faşist saldırganlardan er yada geç bunun hesabını işçiler ve emekçiler soracaktır.”

Faşizmin başı mutlaka ezilecektir!

Ankara Devrimci Liselilerin Birliği, İşçilerin Birliği Derneği’ni savunan tüm devrimcileri selamlayarak, faşist teröre karşı sağlanan birliği desteklediklerini belirtti. Yakın tarihte benzer saldırların yaşandığına dikkat çekilerek, verilecek en güzel yanıtın devrimci faaliyeti kararlılıkla sürdürme iradesi olduğu, faşizmin mutlaka ezileceği belirtildi.

Mücadele mevzilerimizi koruyacağız!

Bursa’dan metal işçileri, saldırıların bilinçli ve hedefli olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti: “Çünkü İşçilerin Birliği Derneği sermaye ve onunun kolluk kuvvetlerinin korktuğu bir adrestir. Çünkü İşçilerin Birliği Derneği işçi sınıfının örgütlü olması için mücadele eder. Gençliği uyuşturucu batağına itenlere karşı gençliği devrimci mücadelede taraf olmaya çağırır.”

Dayanışmayı büyütelim!

Kayseri İşçi Derneği, Sefaköy İşçilerin Birliği Derneği ile dayanışmaya, faşist saldırılara karşı mücadeleyi büyütme zamanı olduğuna işaret ederek şunları vurguladı: “Saldırıların hedefinde sadece İşçilerin Birliği Derneği bulunmuyor. Uyuşturucuya, yozlaşmaya, gericiliğe karşı mücadele eden tüm anlayışlar hedefteler. Saldırıların Sarıgazi‘de, Yenibosna-Bahçelievler’de ve Sefaköy’de aynı günlerde devrimci-demokratik kurumlara yapılması bunun en büyük göstergesidir.”


 
§