14 Şubat 2014
Sayi: KB 2014/07

Greif Direnişi, sınıf hareketinde eski ile
yeninin mücadelesidir!
Gelecek ve özgürlük mücadelesinde sonucu...
İşgalci Greif işçileri:
“Emeğimiz ve onurumuz için, kölelik zincirlerimizi kırıyoruz!”
“Zaferimiz işçi sınıfı adına kazanım olacaktır!”
“Buz kırılmış, yol açılmıştır!”
“Ölmek var dönmek yok!”
“DİSK yüzünü işçilere dönmelidir!”
Karaca-Narin Triko’da direniş!
AKP de gitsin,
düzen de yıkılsın!
Demokrasi paketleri
kervan olup geliyor
Oy istiyorlar...
Seçim yılı ve devrimci sınıf çizgisi
Toprağın belediyeleştirilmesi
ve belediye sosyalizmi
V.İ.Lenin
Sömürgecilikle mücadele BM’nin değil ezilen halkların işidir!
NATO işgali Afganistan’da ölüm saçıyor
Dünyada işçi sınıfı ve emekçilerin mücadeleleri sürüyor
Suriyeli kadınlar
bataklığa sürükleniyor!
Devrimci politika ve örgütlenme ilişkisi
Devrim Okulları’nın
son dersleri
Sömürü düzeninde “insan” olmak
ya da olamamak!
“AKP için sonun başlangıcı oldu!”
“Sınıf savaşımına hazırlık yapacağız!”
Greif işçisi emeği ve onuru için ‘İŞGAL’de...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Devrim Okulları’nın son dersleri


Devrimci Liseliler Birliği’nin (DLB) Ankara’da ve İstanbul’da Avcılar ve Kartal’da örgütlediği Devrim Okulları’nın son dersleri yapıldı.

İstanbul

Avcılar DLB, Devrim Okulu’nun ikinci ve son programını Avcılar Üç Fidan Gençlik Kültür Evi’nde 07 Şubat’ta gerçekleştirdi. Liseli gençlik hareketinin güncel tablosunun yanısıra Haziran Direnişi’nin liseli gençliğe etkilerinin tartışıldığı Devrim Okulu’nda DLB’nin önümüzdeki dönem hayata geçireceği mücadele hattı tartışıldı.

Toplantıda, liseli birliğinin amaç ve hedeflerine ilişkin bilgilendirmede bulunan DLB’liler, işçi sınıfı devrimciliğini temel alan bir mücadele çizgisiyle devrimci kimliği geliştirme ve büyütmenin önemine dikkat çektiler. Oldukça canlı tartışmalara sahne olan bu bölümde söz alan DLB’liler deneyimlerini paylaştılar. Berkin Elvan ziyareti ve internet sansürüne karşı gerçekleştirilecek eyleme katılımın da organize edildiği Devrim Okulu, yarıyıl tatilinin ardından liselerde mücadeleyi büyütme çağrısıyla son buldu.

7 Şubat’ta toplanan Kartal DLB’liler Devrim Okulu’nun son dersinin konusu olan “Liseli gençlik ve DLB” konusunu tartıştı. İlk önce mevcut yaşam koşulları ve liseli gençliğin karşı karşıya kaldığı sorunlardan bahsedildi. Gençliğin yaşadığı sorunlar ve dayatılan geleceksizlik karşısında kurtuluşun devrim ve sosyalizm olduğu vurgulandı. Gençliğin mücadele dinamizmine vurgu yapılarak Haziran Direnişi’ndeki rolü vurgulandı. Devletin bu konudaki tahammülsüzlüğünün devamsızlık hakkı ve geçme notuna yönelik müdahalelerde kendisini gösterdiği belirtildi.

Bir DLB’li, bu durum karşısında DLB’nin nasıl bir yer tutuğunu, neyi ifade ettiğini anlatan bir sunum yaptı. Sunumda “Neden liseli, neden devrimci, neden birlik?” başlıkları üzerinden DLB’nin liseli gençliğin mücadelesinde devrim ve sosyalizmin temsilcisi olduğu anlatıldı. Sunum üzerine tartışmalar yapıldı. İkinci döneme ilişkin planlamaların yapılmasının ve hedeflerin belirlenmesinin ardından Devrim Okulları sonlandırıldı.

Ankara

Ankara’da bir süredir çalışması yürütülen Devrim Okulu’nun ilk dersi 7 Şubat’ta Kızılay’da gerçekleştirildi. İlk ders açılış konuşmasıyla başladı. Devrim Okulu’nun düzenin eğitim sistemine bir alternatif olmadığı, ara tatillerde mücadelenin sorunlarını, Marksizm’i, devrimi kollektif bir çabayla anlamanın bir yolu olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açılış konuşmasının ardından “Sosyalizm nedir?” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sınıfın tarihsel devrimci misyonu tariflenirken kapitalizmden sosyalizme geçişte zorun rolü tartışıldı. Sunum ve tartışmalar tamamlandıktan sonra bir ara verildi.

Aranın ardından ikinci ders başlığı olarak “Türkiye devrimci gençlik hareketi” sunumu gerçekleştirildi. Sunumda 1965-1971 ve 1974-1980 arası gençlik hareketi tarihi özetlenirken ’80 sonrasından 2000’lere kadar Türkiye’de yaşanan gençlik hareketi tarihinden örnekler de aktarıldı.

Devrim Okulu’nun ikinci günü 8 Şubat’ta yapıldı. İlk olarak “DLB nedir?” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda DLB, “Liselileri kendi sorunları için mücadeleye çağırmak”, “Gençliğe siyasi biliç kazandırmak”, “Devrim mücadelesi için kadrolar yetiştirmek” başlıkları altında açıklandı. DLB’nin düzen-devrim kamplaşmasında devrimden taraf olduğu belirtilerek, liselilerin dinamizminin reformist örgütlerce çürütülmemesi için DLB’yi kitleselleştirebilmenin önemi ve yolları üzerinde duruldu. Devrim Okulu’nun son dersinde “Gezi ve yeni dönem görevlerimiz” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Öncelikle yaşanan yeni ekonomik kriz nezdinde Haziran Direnişi’ni hazırlayan faktörler açıklandı.

Liselilerin devrim ve sosyalizm şiarını her alanda yaygın bir şekilde dillendirmesi gerektiği, eylemlere militan bir şekilde devrimci bir bakış açısıyla öncülük etme misyonuyla hareket etmenin gerekliliği, nicelik olarak gelişirken alanlarda mevziler oluşturulması gerektiği vurgusu yapıldı.

İki gün ve dört konudan oluşan Devrim Okulu kapanış konuşmasıyla sona erdi. Liselilerin, yaklaşan seçimlerde bağımsız devrimci sınıf adayının propagandasında aktif rol oynayacağı belirtildi.

Liselilerin Sesi / Avcılar-Kartal-Ankara

 

 

 

 

Üniversitesiye öğrenci girişi yasak

 

Mersin Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu, Akdeniz Oyunları kapsamında yapılmıştı ve yurt olarak Mersin Üniversitesi’ne teslim edilmişti. 3 bin 500 kişilik yurtta yaşanan trafik ve sağlık sorunları nedeniyle 2 kadın öğrenci yaşamını yitirmişti. 19 Aralık 2013 tarihinde yapılan işgal eylemi de bunun ardından gerçekleşmişti. Rektör Süha Aydın’la görüşme talepleri kabul edilmeyen öğrenciler rektörlük binasını işgal etmişti. Bunun üzerine 121 öğrenci hakkında soruşturma açılmıştı. Rektörlük son olarak da 27 öğrenci hakkında “tedbir” kararı aldı. Bu öğrencilerin okula girişi de özel güvenlik tarafından engellendi.

Haklarında tedbir kararı alınan 27 öğrenci, bu kararı, ikinci dönemin ilk gününde okula geldiklerinde öğrendi. Çiftlikköy Yerleşkesi girişinde özel güvenlik tarafından durdurulan öğrenciler içeri alınmadılar. Öğrenciler bunun üzerine yerleşke önünde oturma eylemi yaptı.

Rektörlüğün hiçbir öğrenci hakkında soruşturma açılmayacağına dair söz verdiğini söyleyen öğrenciler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar okul girişinde eylemlerine devam edeceklerini ifade ettiler.

 

 

 

 

Gençlik biraraya geliyor

 

Lise ve üniversite öğrencileri 7 Şubat sabahı Gebze’de kahvaltıda biraraya geldi. Birlikte kurulan sofrada kahvaltı yapıldıktan sonra toplantıya geçilmeden önce türküler söylendi.

Bir önceki toplantıda gençliğin örgütlenmesinin ve gençlik hareketinin ileriye taşınmasının gerekliliğini vurgulanmıştı. Bu toplantıda örgütlenme için yapılabilecekler üzerine sohbet edildi.

Gebze’de, YGS sınavına kadar sınav ve eğitim sistemine karşı çalışma yürütülmesine, lise ve dershane öğrencilerine seslenmek için yerel bir gençlik bülteni çıkartılmasına karar verildi.

Film gösterimi

İkinci dönemin ilk günü 10 Şubat’ta da biraraya gelen lise ve dershane öğrencileri, Gebze’de, sınav dönemine kadar yürütülecek çalışmalar üzerine konuştular. Bu süreçte kullanacakları yerel gençlik bülteninin içeriğine ve hazırlıklarına dair planlamalar yapıldı.

Toplantının ardından film gösterimi gerçekleştirildi. Eşitsizliği, sömürüyü ve yoksulların hakkının çalınmasını zaman kavramı üzerinden anlatan “Zamana Karşı” adlı film izlendi.

Kızıl Bayrak / Gebze


 
§