07 Mayıs 2005
Sayı: 2005/18 (18)


  Kızıl Bayrak'tan
   “Her gün 1 Mayıs!” şiarıyla mücadeleyi yükseltelim!
  Tayyip Erdoğan Sabra-Şatila kasabı
Şaron’un ayağına gitti
  İstanbul’da 1 Mayıs... 60 bin işçi, emekçi
ve genç alanlardaydı
  İstanbul 1 Mayıs’ından yansıyanlar
  1 Ankara...İşçi ve emekçi katılımı zayıf bir 1 Mayıs!
  İzmir’de 1 Mayıs...
İşçi katılımında zayıflık
  1 Mayıs gösterilerinden
  Kayseri’de 1 Mayıs... İşçi ve emekçilerin
coşkusu alana yansıdı
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışması
  1 Mayıs Ankara: Yoğun ve parçalı gençlik
katılımı
  İstanbul Ekim Gençliği’nin 1 Mayıs
çalışmalarından
  2005 1 Mayısı’nın çağrısı… Birleşik, kitlesel ve devrimci bir gençlik
hareketi için mücadeleye!
 Güney Kürdistan sorunu üzerine ön
düşünceler/2 (Orta sayfa)
1 Mayıs hazırlıklarından

 DİSK Genel Başkanı: “Patronlarla
çıkarlarımız ortaktır”!

 Dünya’da 1 Mayıs...
 Venezuella yönetimi ABD’yle askeri
işbirliğine son veriyor
Bölgedeki işbirlikçi-gerici rejimler
emperyalist işgali meşrulaştırıyor
Anti-faşist zaferin 60. yıldönümü
Vietnam; ABD emperyalizminin unutamadığı
yenilgi!
Çok sağcı bir Papa/ Vicente Navarro
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

İstanbul Liseli Gençlik Platformu...

1 Mayıs'ta “Eşit, parasız, bilimsel, demokratik, anadilde eğitim” için alanlardaydık!

1 Mayıs'tan yaklaşık birbuçuk ay önce planlamalarımızı yapmıştık. 1 Mayıs sürecinde de genel propaganda ve ajitasyon çalışmalarının yanısıra yerel inisiyatiflere ağırlık veren çalışma tarzımızı sürdürmeye çabaladık.

Çalışmalarımızı bulunduğumuz tüm liselerde ve bölgelerde 1 Mayıs komiteleri oluşturarak başlattık. 1 Mayıs komitelerinde 1 Mayıs'ın anlam ve önemine dair tartışmalar yaparak, yerellerden 1 Mayıs tablomuzu güçlendirmenin yöntemlerini planladık. 1 Mayıs komitelerimiz belirli yerellerde sınırlı katılımları ifade etmekle beraber, çalışmamız açısından ısrarla denenmesi gereken bir yönteme işaret etmiş oldu.

1 Mayıs komitelerimizin 1 Mayıs öncesi üç temel önemde görevi, tüm komitelerin örgütleyeceği bir genel toplantı yapmak, piknik ve piknikte okunacak lise sunumlarının hazırlığını yapmak oldu. Aynı süreçte, 1 Mayıs gündemiyle çıkartacağımız bültenimize dönük hazırlıklara da başladık ve komitelere ek olarak planlanan yazıları kolektif olarak yazmak sorumluluğu verdik.

Geniş komite toplantımız katılımda yaşadığımız aksaklıklara karşın 20 kişiyle gerçekleştirildi. Oldukça verimli bir tartışma yapma imkanı bulduğumuz bu toplantıda bir dizi karar alındı. Özellikle yerellerde komitenin dışını kapsamaya dönük açık 1 Mayıs toplantıları örgütlemeye karar verdik. Piknikten sonra her yerelde bu planın hayata geçebilmesi için çaba harcanması kararı alındı. Çalışmanın eksikleri ve zorlanma alanlarını da tartıştığımız toplantımız sonuçları açısından verimli ve olumluydu.

Bir sonraki hafta ise pikniğimizi gerçekleştirdik. Pikniğimize 80 kişi katıldı. Özellikle lise sunumları pikniğimizi politik planda güçlü kıldı. Şiir dinletileri ve tiyatro ile beraber, bir müzik grubunun eksikliği güçlü bir biçimde hissedilse de, anlamlı bir piknik programı hazırlayabilmiştik. Pikniğe yetiştirdiğimiz bültenlerimizi de ilk olarak orada kullandık. Pikniğin ön hazırlık sürecinde aynı zamanda “Eşit, parasız, bilimsel, demokratik, anadilde eğitim için 1 Mayıs'ta alanlara!” yazılı afişlerimizi kullanmaya başlamıştık.

Piknikten sonra liselerde açık toplantı örgütlemek ve bültenleri yaygın olarak kullanarak 1 Mayıs'a bültenler aracılığıyla da çağrı yapabilmek hedefini güttük. Ayrıca davetiye de kullandık. Planladığımız tüm liselerde açık toplantıları hayata geçirebilmemize karşın, sonuçlarının tamamı eş değerde verimlilikte olmadı. Bir kısmında katılımın sınırlılığı hedeflediğimiz etkiyi yaratmamızın önüne geçmiş oldu.

1 Mayıs'tan iki hafta önce çıkarttığımız bültenlerimizi 1 Mayıs'a dek 300'e yakın kullanmış olduk. Yüzlerce davetiye ile liselileri alana taşıyamasak da, 1 Mayıs gündemi ile kuşatabildik.

Bu yoğun çalışmanın ardından 1 Mayıs'a, afişimizde yeralan şiarımızla 30'a yakın liseliyle katıldık. Ön çalışmamızın yoğunluğu karşısında beklediğimizin oldukça altında bir katılımdı. Ancak bu önçalışmamızın taşıdığı güçlülüğü zayıflatmaktan uzak bir tablo. Aksine önümüzdeki süreci kazanmak için, çalışmamızın eksik ve zaaflı yanlarını görebilmemiz ve 1 Mayıs süreci dahil bir okul dönemidir ördüğümüz çalışmaların güçlülükleriyle eksikliklerimizin üzerine gidebilmemiz için bir fırsattır.

İstanbul Liseli Gençlik Platformu

-----------------------------------------------------------------------------------------

Esenyurt ve Kıraç'tan 1 Mayıs alanına coşkuyla!..

1 Mayıs sabahı tüm yoldaşlar, yürütülen 1 Mayıs hazırlık çalışmasının yarattığı coşkuyla sabahın erken saatinde çalışma yürüttükleri bölgelere dağılıyorlar. Havanın kapalı olması onların coşkusundan hiçbir şey eksiltmiyor. Bir aylık çalışmanın yarattığı sonuçları görmek için sabırsızlanıyorlar.

Yoldaşlar, Kıraç-Kuruçeşme'de, Kıraç Yeni Mahalle'de, Esenyurt-Haramidere, Talatpaşa'da, Balıkyolu'nda, Tabela'da Depo'da, Esenyurt Köyiçi'nde heyecanla BDSP kortejinde yürüyecek genç, yaşlı işçi ve emekçileri bekliyorlar. Saat 8.30'a yaklaşırken yavaş yavaş ortalık hareketleniyor. Gerçi bu hareketlilik Esenyurt-Kıraç gibi geniş işçi yığınlarına rağmen çok da yeterli değil. Yokluğun, yoksulluğun, sigortasız, sendikasız ve düşük ücretlere rağmen örgütsüz olmanın yarattığı sonuçlar olduğunu biliyorlar.

Araçlarımız saat 9.00'a doğru bölgelerden buluşma noktası olan Esenyurt-Köyiçi'ne doğru hareket ediyor. Esenyurt Merkezi 1 Mayıs günü mahallelerden daha hareketliydi. Meydanın her tarafı alana hareket etmek için hazır bekleyen araçlarla dolu. Meydanda BDSP arabaları, meydanda 1 yıl önce sendikalaşan Castleblair işçileri, ellerinde dövizleriyle 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için hazırlanıyordu.

Araçlar hareket ediyor. BDSP araçları da yola koyuluyor. Yol üzerinde bizi bekleyen yoldaşlarımızı sırayla alıyoruz. Kadıköy istikametine hızla ilerliyoruz. Bütün arabalarda 1 Mayıs alanına bir an önce varmanın telaşı ve heyecanı yaşanıyor. Türküler ve marşlarla yolumuza devam ediyoruz. Yoldaşların birçoğu katılımı merak ediyorlar, fikirler yürütüyorlar.

Esenyurt'tan daha fazla insanla katılmanın yarattığı coşkuyla Kadıköy Söğütlüçeşme'de otobüslerimizden iniyoruz. Hazırladığımız kızıl bayraklarımız ellerimizde yürüyüşe başlıyoruz. Ellerinde kızıl bayraklar olan yaklaşık 150 kişilik Esenyurt-Kıraç kortejimizin yürüyüşü Kadıköy Altıyol'da çevreden epey bir ilgi görüyor. Yürürken sloganlarımızı haykırmaya başlıyoruz. “1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” gibi şiarlarla yürüyüşümüz devam ediyor. Bu tablo çevredeki insanlar tarafından alkışlarla destekleniyor. Yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra BDSP kortejine ulaşıyoruz. Kortejdeki yoldaşlarımızı sloganlarla selamlıyor ve yerimizi alıyoruz. Alana yürüyüşü beklerken sloganlarımızı haykırmaya devam ediyoruz.

Yürüyüş kolu yavaş yavaş hareketleniyor. Alana doğru yürürken kızıl bayraklarımız ellerimizde sloganlarla alana ulaşıyoruz. Kürsüden BDSP korteji selamlanıyor. Hemen sonra kürsüden 1 Mayıs marşı çalınmaya başlıyor. Tüm kitle yumruklar havada 1 Mayıs marşına katılıyor.

Esenyurt'tan bir işçi/İstanbul

------------------------------------------------------------------------------------------

1 Mayıs'ın yüklediği görevler

1.5 aydır yoğunlaştığımız 1 Mayıs çalışmasını noktalamış olduk.

1 Mayıs'a birkaç gün kala Altınyıldız, Doğu Sanayi Sitesi, Güneşli-Yenibosna'da kurulu Kom, Ayka gibi tekstil fabrikalarına ve Topkapı işçilerine yönelik çıkarmış olduğumuz özel sayılarla işçileri 1 Mayıs'ta Kadıköy'e çağırdık. Genç İşçi imzalı kuşlarımızı da yaygın bir şekilde kullandık. İşçileri kendi talepleri üzerinden, çalışma bölgesi ya da sektörü etrafında bir çalışmaya katmanın daha sahiplendirici olduğunu bu çalışmalar esnasında görmüş olduk. Bu alanlara yönelimimiz devam edecek.

Alanda “Sendikasız, sigortasız, işgüvencesiz çalışmaya karşı mücadeleye!/ Topkapı İşçileri” ve “Köle değil işçiyiz, sendikasız sigortasız iş güvencesiz çalışmayacağız!/ Yeni Bosna-Güneşli Tekstil İşçileri” imzalı iki pankart açtık. Toplam 80 kişilik bir katılım sağladık.

Saldırıların yoğunluğuna ve Pazar günü olmasına rağmen katılım buna paralel değildi. Henüz miting programı başlamadan işçilerin alandan ayrılmaya başlaması sendikalara duyulan tepkinin bir ifadesiydi.

Devrimci 1 Mayıs Platformu ise, bir takım eksiklikler taşısa da, geleceğe dönük umut verici bir tablo yarattı. Miting alanında sendikal bürokrasiye karşı platform etrafında ortak tepkiler gösterilebilirdi, ancak bunda eksik kalındı.

Sonuç olarak, sermayenin saldırılarının yoğunlaştığı, buna karşı mücadele görevlerinin daha da ağırlaştığı koşullarda gerçekleştirilen İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları, sınıfın ve emekçilerin arayış içerisinde olduğunu ortaya koydu. Dönemin en acil ihtiyacı devrimci önderlik boşluğunu doldurmaktır.

Küçükçekmece BDSP