07 Mayıs 2005
Sayı: 2005/18 (18)


  Kızıl Bayrak'tan
   “Her gün 1 Mayıs!” şiarıyla mücadeleyi yükseltelim!
  Tayyip Erdoğan Sabra-Şatila kasabı
Şaron’un ayağına gitti
  İstanbul’da 1 Mayıs... 60 bin işçi, emekçi
ve genç alanlardaydı
  İstanbul 1 Mayıs’ından yansıyanlar
  1 Ankara...İşçi ve emekçi katılımı zayıf bir 1 Mayıs!
  İzmir’de 1 Mayıs...
İşçi katılımında zayıflık
  1 Mayıs gösterilerinden
  Kayseri’de 1 Mayıs... İşçi ve emekçilerin
coşkusu alana yansıdı
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışması
  1 Mayıs Ankara: Yoğun ve parçalı gençlik
katılımı
  İstanbul Ekim Gençliği’nin 1 Mayıs
çalışmalarından
  2005 1 Mayısı’nın çağrısı… Birleşik, kitlesel ve devrimci bir gençlik
hareketi için mücadeleye!
 Güney Kürdistan sorunu üzerine ön
düşünceler/2 (Orta sayfa)
1 Mayıs hazırlıklarından

 DİSK Genel Başkanı: “Patronlarla
çıkarlarımız ortaktır”!

 Dünya’da 1 Mayıs...
 Venezuella yönetimi ABD’yle askeri
işbirliğine son veriyor
Bölgedeki işbirlikçi-gerici rejimler
emperyalist işgali meşrulaştırıyor
Anti-faşist zaferin 60. yıldönümü
Vietnam; ABD emperyalizminin unutamadığı
yenilgi!
Çok sağcı bir Papa/ Vicente Navarro
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kayseri'de 1 Mayıs...

İşçi ve emekçilerin coşkusu alana yansıdı

Veterinerlik Fakültesi önünden başlayıp Fuar Alanı'nda yapılan konuşmalar sonrasında sona eren 1 Mayıs kutlamasına yaklaşık 700 işçi ve emekçi katıldı.

DİSK Genel-İş Sendikası pankartının arkasında 56 belediye işçisi vardı.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” şiarı taşıyan ve üzerinde üç işçi figürü bulunan Karayolu İşçileri imzalı pankartın altında ise Yol-İş Sendikası üyesi 32 karayolu işçisi, Harb-İş Sendikası üyesi bir işçi, Baykent metal fabrikasında çalışan dört işçi ve ayrıca üç inşaat işçisi yerini aldı.

Eğitim-Sen kortejinde 107'si halen çalışan 50'si emekli olmuş, toplam 157 eğitim emekçisi buluştu. Eğitim-Sen korteji mitingin en kitlesel kortejiydi. Eğitim-Sen'in yanısıra, BES üyesi 16 emekçi ve SES üyesi 40 sağlık emekçisi sendika pankartlarıyla 1 Mayıs alanındaydı.

İHD kortejinde 10 kişi, Pir Sultan Abdal Derneği'nin oluşturduğu kortejde ise 25 emekçi yürüdü.

Sosyal reformizmin en kitlesel katılımı sağlayan partisi EMEP'ti. EMEP kortejinde 63 kişi bulunuyordu. DEHAP'ın katılımı ise dört kişiyle sınırlı kaldı. ÖDP korteji 24 kişiden oluşuyordu.

Komünistler ve devrimciler, hem nicelik hem de nitelik olarak 1 Mayıs mitinginin dinamosuydular. BDSP kortejinde Bellona, Soley Havlu, çeşitli tekstil atölyelerinde çalışan işçiler ve de inşaat işçileri bulunuyordu. “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!” şiarının yeraldığı BDSP pankartının arkasında 45 işçi, emekçi ve genç yürüdü. Komünistlerin dışındaki en kitlesel devrimci kortej ESP'nin oluşturduğu kortejdi. ESP kortejinde 49 işçi-emekçi ve genç bulunuyordu. Ayrıca Gençlik Derneği kortejinde 14, DHP kortejinde ise 27 işçi-emekçi yürüdü.

1 Mayıs'ı önceleyen günlerde, bayrak provokasyonunun yarattığı basınç nedeniyle, 1 Mayıs'ta da provokasyon olabilir kaygısı genelde olduğu gibi Kayseri'de de etkili oldu. Reformist cenahın tümünde panik havası egemendi. Bayrak provokasyonu zemininde 1 Mayıs'ın salona kapatılması tartışmasının merkezinde de aynı kesimler vardı. Böylesi olumsuz koşullarda, esas olarak da komünistlerin ve devrimcilerin etkin çabasıyla son yılların en kitlesel ve nitelikli 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi. Şovenist histeri dalgasının aşılması yolunda komünistlerin ve devrimci siyasal yapıların ortak iradi tutumları sonucunda, merkezde yapılan basın açıklamaları önemli rol oynadı. Bu basın açıklamaları 1 Mayıs konusunda oluşan korkuların yenilmesinde de etkili oldu.

1 Mayıs mitingine katılan işçi ve emekçilerin coşkusu ve istekliliği alana yansıdı. Önceki yıllara göre işçi katılımında belirgin bir artış vardı. Sınıf devrimcilerinin ısrarlı çalışması sınıf katılımının artışında belirleyici rol oynadı. 1 Mayıs alanında bulunan en kitlesel işçi kortejleri belediye işçileri ve karayolu işçilerinin oluşturduğu kortejlerdi. Genel-İş Şubesi işçi katılımının sağlanması çerçevesinde asgari bir çaba gösterdi. Karayolu işçilerinin sendikası olan Yol-İş Kayseri Şubesi ise, 1 Mayıs'a yasak koyma anlayışı ile hareket etti. Yol-İş Şube Başkanı, bölgede bulunan şubelerdeki işyeri temsilcilerini telefonla arayarak, 1 Mayıs'a katılımın engellenmesini istedi. Bu nedenledir ki, bu olumsuz koşullara rağmen iradi tutum alan karayolu işçilerinin Kayseri'de yapılan 1 Mayıs'a katılmaları son derece anlamlıydı. Aynı zamanda sendika ağalarına karşı karayolu işçilerinin tepkilerinin bariz ifadesiydi. Karayolu işçilerinin bu duyarlılığı yıllardır bu alanda sürdürülen komünistlerin ısrarlı çalışmasının dolaysız sonucudur. Karayolu İşçileri Bülteni bu çalışmanın başlangıcında, daha sonra kesintiye uğrasa da önemli bir rol oynamıştır.

Bundan daha iki yıl öncesine kadar kendilerini doğrudan ifade etmeyip İHD pankartı altında yürüyen devrimci çevrelerin bir silkiniş içinde bulundukları son 1 Mayıs'ta ortaya çıkmıştır. Öyle ki; komünistlerin ve devrimcilerin ortak tutumu, mitingi düzenleyen tertip komitesi üzerinde basınç yarattı. Sık sık “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!” sloganın otobüsten attırılmasının nedeni buydu.

BDSP olarak daha organize olabildiğimiz koşullarda, kortejimize yaklaşık 20 kişinin daha katılımını sağlayabilirdik. Materyallerimizin kullanımını son birkaç güne bırakmamız bizim açımızdan bir eksiklikti. Alanda BDSP önlükleri ve flamalarıyla Kızıl Bayrak tanıtımı ve satışının yapılması son derece anlamlıydı. Alandaki duruşumuz iyiydi.

Komünistler 1 Mayıs öncesi çalışmanın ve 1 Mayıs'ta elde edilen başarının zemininde geleceğe dair politik etkisi daha da yaygınlaşmış bir süreci örme noktasında küçümsenmeyecek olanaklara sahipler. Görevimiz 1 Mayıs'ın sağladığı olanaklara dayanarak politik planda daha etkin ve yaygın bir çalışmayı örgütlemektir.

BDSP/Kayseri

-----------------------------------------------------------------------------------------

Atılım'ın gerçekleri görmeyen haberciliğinin yeni bir örneği...

Gerçekler hem acı, hem de inatçıdır!

Önümüzde bir haber, haber Atılım gazetesinin internet sitesinde yayınlanmış. 1 Mayıs konulu haberi hızla okuyoruz. Şaşırıyoruz. Haberde, 1 Mayıs eylemine bine yakın emekçi katıldı deniliyor. (Oysa eyleme katılan işçi-emekçi sayısının 700 olduğunu biliyoruz). Haberde 1 Mayıs'a, Eğitim-Sen, BES, TÜMTİS, EMEP, DEHAP, ESP'nin pankartlarıyla katıldıkları belirtiliyor. Sonraki satırlar bir ESP güzellemesi olarak nitelendirilmeyi fazlasıyla hakediyor.

Haberin yeraldığı Atılım'ın internet sitesinde, 1 Mayıs'a katılan, üzerinde “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!” şiarının yeraldığı BDSP pankartı arkasındaki 45 kişiyi, üç işçi amblemli “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” şiarının yeraldığı Karayolu İşçileri imzalı pankartın arkasında yürüyen 40 işçiyi, Genel-İş pankartı arkasında yürüyen 56 işçiyi, SES üyesi 40 sağlık emekçisini, ÖDP kortejinde yeralan 24, Gençlik Derneği kortejindeki 14, DHP pankartı ile yürüyen 27 devrimci, demokratı da göremedi mi? Yoksa bilinçli bir tercihte bulunarak görmeyi tercih mi etmedi?

Bu yıl Kayseri'deki 1 Mayıs'a katılan işçi sayısında belirgin bir artış vardı. İşçi katılımındaki artışta, Kayseri BDSP'nin, 1 Mayıs'a yönelik tabandan doğru yürüttüğü, sürekliliği ve istikrarı olan çalışması belirleyici rol oynamıştır. Aynı zamanda komünistler ve devrimciler son yıllardaki en büyük katılımı sağladıkları kortejleri oluşturma başarısının altına birlikte imza atmışlardır.

Atılım'ın sınıf katılımındaki artıştan ve devrimci siyasal yapıların küçümsenemeyecek kitleselliğinden mutluluk duyması, dahası bu gelişmeyi objektif olarak sayfalarına yansıtması, devrimci yayıncılık anlayışının asgari sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi, küçük hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemlidir.

Kayseri bölgesinde çalışan Karayolu İşçileri sendikalarının yasakçı tutumuna rağmen Kırşehir'den, Nevşehir'den, Yozgat'dan, Niğde'den yola çıkarak, yüreklerini ellerine alarak geldiler 1 Mayıs alanına… Sendika ağalarının tehditlerine inat, 1 Mayıs alanındaki onurlu yerlerini aldılar. Birçoğu ilk defa 1 Mayıs'a katılmıştı.

Belediye işçileri son yılların en büyük katılımını sağladılar. Hacıbektaş Belediyesi işçileri katılımın artışında belirleyici rol oynamıştı. Kayseri BDSP olarak mütevazi davranmayacağız. Çünkü Karayolu ve Belediye işçilerinin katılımında emeğimiz var.

Gerçekler çarpıtıldığı zaman yalana dönüşmez. Hele devrimci bir yayının gerçekleri tersyüz etmesi asla kabul edilemez. 1 Mayıs'a katılan devrimci siyasal yapıları ve işçilerin önemli bir kısmını yok sayan tutumunu, devrimci siyasal yapılara ve yüzlerce işçi ve emekçiye anlatma şansı yoktur.

Kayseri BDSP ve DHP olarak Atılım gazetesinin bu tutumunu devrimci yayıncılık anlayışıyla bağdaştıramadığımızı belirtiyoruz.

Kayseri Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu

Kayseri Demokratik Haklar Platformu