07 Mayıs 2005
Sayı: 2005/18 (18)


  Kızıl Bayrak'tan
   “Her gün 1 Mayıs!” şiarıyla mücadeleyi yükseltelim!
  Tayyip Erdoğan Sabra-Şatila kasabı
Şaron’un ayağına gitti
  İstanbul’da 1 Mayıs... 60 bin işçi, emekçi
ve genç alanlardaydı
  İstanbul 1 Mayıs’ından yansıyanlar
  1 Ankara...İşçi ve emekçi katılımı zayıf bir 1 Mayıs!
  İzmir’de 1 Mayıs...
İşçi katılımında zayıflık
  1 Mayıs gösterilerinden
  Kayseri’de 1 Mayıs... İşçi ve emekçilerin
coşkusu alana yansıdı
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışması
  1 Mayıs Ankara: Yoğun ve parçalı gençlik
katılımı
  İstanbul Ekim Gençliği’nin 1 Mayıs
çalışmalarından
  2005 1 Mayısı’nın çağrısı… Birleşik, kitlesel ve devrimci bir gençlik
hareketi için mücadeleye!
 Güney Kürdistan sorunu üzerine ön
düşünceler/2 (Orta sayfa)
1 Mayıs hazırlıklarından

 DİSK Genel Başkanı: “Patronlarla
çıkarlarımız ortaktır”!

 Dünya’da 1 Mayıs...
 Venezuella yönetimi ABD’yle askeri
işbirliğine son veriyor
Bölgedeki işbirlikçi-gerici rejimler
emperyalist işgali meşrulaştırıyor
Anti-faşist zaferin 60. yıldönümü
Vietnam; ABD emperyalizminin unutamadığı
yenilgi!
Çok sağcı bir Papa/ Vicente Navarro
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

İzmir'de 1 Mayıs...

İşçi katılımında zayıflık

İzmir'de bu yıl 1 Mayıs geçmiş yıllara göre nispeten daha sönük geçti. Eyleme yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapılan miting için Basmane ve Konak yönünden giriş yapıldı. Bu sene alana devrimci gruplar reformist çevrelerden önce girdiler. Miting alanında kürsüden yapılan konuşmalara ve atılan sloganlara katılım az oldu. Sendikalar oldukça erken alanı terkettiler.

Sendikaların katılımı sınırlı oldu. İşçi sendikalarından en kitlesel katılım sağlayan Genel-İş oldu. Ayrıca Petrol-İş, Birleşik Metal-İş ve TÜMTİS alanda göze çarpan kotejler oldular. İşçi sendikalarının katılımı 4 bini geçmezken, KESK'in katılımı 2500 civarındaydı. KESK içinde Eğitim-Sen'in katılımı dikkat çekiyordu.

Reformist çevrelerin katlımı ise geçmiş yıllara göre daha zayıf oldu. EMEP 700, SDP 350, ÖDP ise daha az bir kitleyle eyleme katıldı. Polisin arama noktasında DEHAP kitlesine yönelik saldırı girişimi kısa süren bir gerginliğe neden oldu.

ESP ve arkasında yürüyen kortejlerin toplam rakamı 250 civarındaydı. HÖC korteji de yaklaşık 250 kişiden oluşuyordu. Diğer devrimci grupların katılımı ise genellikle 100'ün altındaydı. Alınteri Basmane yönünden alana girerken, Devrimci Hareket, DHP, Partizan ve BDSP Konak Pier önünde buluşarak alana ortak giriş yaptılar.

Eyleme BDSP pankartı altında katılan komünistler 150 kişilik bir kortej halinde yürüdüler. Kitlenin sayısı alana yaklaşırken 180 civarındaydı. Önde “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın sosyalist İşçi-emekçi iktidarı!/BDSP” imzalı pankartlarının arkasında Marks, Engels, Lenin ile Deniz, Mahir, İbrahim Kaypakkaya ve Habip, Ümit, Hatice yoldaşların resimlerini taşıdılar. Arkasında “Emperyalist haydutluğa kapitalist sömürüye karşı yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!” pankartıyla yürüdüler. Bunu Çiğli Organize'den işçilerin açtığı pankart izliyordu. Çiğli işçi korteji “2. Çiğli İşçi Kurultayı'nda buluşalım!/Çiğli Organize İşçileri” pankartı taşıdı. Tekstil İşçileri “Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır!” pankartı, Metal İşçileri ise “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” pankartı ile yürüdüler. Önlüklü işçi kortejlerinde çeşitli talepler içeren dövizler taşındı. Komünistler kızıl bayrakları, dövizleri ve coşkularıyla eylemde yerlerini almışlardı. Genç komünistler ise eyleme “Birleşik, kitlesel gençlik hareket için ileri! Yaşasın 1 Mayıs” pankartı ile katıldılar.

2005 1 Mayıs'ı beklenenin altında bir nicelik ve nitelikle geçmiş oldu. Mitingi düzenleyen sendikaların 1 Mayıs'ı oldukça geç bir süreçte gündemlerine almaları bunda belirleyici oldu. Alana yansıyan bu tablo saldırıların azgınlaştığı böylesi bir süreçte sermayeye olması gereken yanıtı veremedi. Sınıf hareketinin duyduğu devrimci önderlik ihtiyacı bir kez daha kendini hissettirdi.

Kızıl Bayrak/İzmir

-----------------------------------------------------------------------------------------

Adana'da 1 Mayıs...

“Genel grev genel direniş!”

Bu yıl Adana'daki 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 8 bin kişi katıldı. İşçi sendikalarından Türk-İş 150, Petrol-İş 200, TÜMTİS 90, Çukurova Tarım İşçileri 80, DİSK 200, Emekli-Sen 50 kişiyle sınırlı bir katılım sağladılar.

KESK'in katılımı ise düşüktü. Adana ve Ceyhan Eğitim-Sen 250, Haber-Sen 40, BTS 20, SES 50, TTB 25, Tarım Orkam-Sen 10, BES 30 kişilik bir katılım gerçekleştirdi. Sermayenin saldırılarının üst boyuta ulaştığı bir dönemde 1 Mayıs'ı saldırıların püskürtülebileceği bir mevzi olarak görmeyen sendika bürokratları günü kurtarma niyetindeydiler.

TMMOB 50, Alevi Bektaşi kurumu 30, Çağdaş Hukukçular 10, İHD 25, Halkevleri-Genç Umut-Koordinasyon 75, Meydan Halkevi 20, Barikat 40, İşçi Mücadelesi 20, DHP-DGH 100, Alınteri 50, ÇÜÖDER-G 15, Özgürlük 20, Öğrenci Muhalefeti 15, SEH-Parti Girişimi 50, TÖP 50, Dayanışma Sendikası 20, ESP-SGD-EKB 150, HÖC 150, Partizan 50, DGD 25, Devrimci Hareket 30 civarında katılım sağladılar. Ayrıca EMEP, ÖDP, AMARGİ, SDP, CHP, SHP ve DEHAP kendi pankartlarıyla katıdılar. DEHAP yaklaşık 2000 kişik katılımla en kitlesel kortejdi.

Bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına devrimci grupların nispeten daha kitlesel ve coşkulu katılımları göze çarptı.

Komünistler eyleme Kızıl Bayrak, BDSP ve Ekim Gençliği imzalı üç pankart ve 100 kişilik bir kitleyle katıldılar. Önde “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!/Kızıl Bayrak” arkasında ‘77 1 Mayıs'ını simgeleyen ve bir elinde zinciri kıran, diğer elinde kızıl bayrak tutan işçi figürünün bulunduğu “Bütün ülkelerin işçileri birleşin!/BDSP” ve “Gençlik gelecek gelecek sosyalizm!, Yaşasın 1 Mayıs!/Ekim Gençliği” imzalı pankart yeraldı. Komünistlerin korteji disiplin ve coşkusuyla işçi ve emekçilerin ilgisini çekti.

Eylemde “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Genel grev genel direniş!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın 1 Mayıs/Biji yek gulan!”, “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”, “Irak halkı yalnız değildir!” sloganları atıldı.

Tertip komitesi adına yapılan konuşmadan sonra yağmur nedeniyle miting erken bitirildi.

Kızıl Bayrak/Adana

------------------------------------------------------------------------------------------

Adana BDSP'nin 1 Mayıs çalışmalarından...

1 Mayıs'tan bir ay önce çalışmalarımıza başladık. Adana BDSP olarak, İstanbul'da oluşturulan Devrimci 1 Mayıs Platformu'nun bir benzerini oluşturmak için diğer devrimci gruplarla bir toplantı gerçekleştirdik. Bizden bir gün sonra da ESP böyle bir çağrı yaptı. O toplantıya da katıldık. İki toplantı dışında bir şey yapılamamış olması büyük bir eksiklikti. Devrimci gruplar 1 Mayıs öncesi ortak bir çalışma örgütleyemedi. Devrimci bir birlikteliğin oluşturulamaması sendika ve tertip komitesi üzerinde oluşturmak istediğimiz basıncı da zayıflattı. Diğer taraftan 1 Mayıs tertip komitesinin düzenlemiş olduğu toplantılara katılarak okunacak metinde katılmadığımız yerlere müdahale ederek eklenmesi gerekenleri ilettik. Sonuç olarak ortaya iyi bir metin çıktı. Ayrıca güzergah konusunda da itirazlarımızı ilettik. Bu sene yine aynı yerin olması ama önümüzdeki sene 1 Mayıs'ın önerdiğimiz alanda olması için zorlama kararı çıktı. Sıralama konusunda ise sendikalardan sonra reformistlerin yürümesi isteniyordu. Bu karara karşı çıktık. Bunun üzerine devrimci grupların sendika ve derneklerden sonra yürümesi yönünde karar çıktı.

Adana BDSP olarak Ekim Gençliği, Şakirpaşa İşçi Kültür Evi ve çevre ilişkilerimizin de içinde olduğu bir toplantı gerçekleştirdik. 2005 1 Mayıs'ının anlam ve önemini anlattık. Çalışmaya dönük planlar yaptık. İlk önce afişlerimizle bütün işçi ve emekçilere ulaşmaya çalıştık. BDSP imzalı 2 bin afişi fabrika önlerine, Şakirpaşa, Meydan, Karşıyaka, Dağlıoğlu, Dumlupınar, Denizli, Yurt Mahallesi, Akkapı, Baraj Yolu ve şehir merkezine yaptık. Bildirilerimizi fabrika önlerinde dağıttık. Emekçilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelere bildirilerimizi ve 1 Mayıs'a çağrı davetiyelerimizi kapı kapı dolaşarak, megafonla ajitasyon konuşmaları yaparak dağıttık.

Pratik faaliyetimiz sırasında sık sık polisin engellemeleriyle karşılaştık. Ama kararlı tutumumuz karşısında geri adım atmak zorunda kaldılar.

24 Nisan'da 1 Mayıs pikniği gerçekleştirdik. Havanın kötü olmasına ve bazı eksiklerimize rağmen pikniğe 60 kişi katıldı. Yağmurdan dolayı gerçekleştiremediğimiz programa İşçi Kültür Evi'nde devam ettik. 29 Nisan'da İnönü Parkı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Bütün işçileri, emekçileri, kadınları ve gençleri 1 Mayıs'ta BDSP pankartı arkasında yürümeye çağırdık.

1 Mayıs sabahı insanları alana taşımak için üç ayrı yerden otobüs kaldırdık. Toplanma yerine vardığımızda hepimizde mitingin sonuna kadar devam edecek bir heyecan ve coşku vardı. Pankartlarımız, bayraklarımız ve önlüklerle kortejimizi oluşturduk. Tüm yoldaş ve dostlarımızdaki coşku, heyecan ve disiplin görülmeye değerdi. Mitingin bitimine kadar bunu koruduk.

Bu yıl devrimci grupların daha kitlesel ve coşkulu katılımları göze çarpıyordu.

BDSP/Adana