07 Mayıs 2005
Sayı: 2005/18 (18)


  Kızıl Bayrak'tan
   “Her gün 1 Mayıs!” şiarıyla mücadeleyi yükseltelim!
  Tayyip Erdoğan Sabra-Şatila kasabı
Şaron’un ayağına gitti
  İstanbul’da 1 Mayıs... 60 bin işçi, emekçi
ve genç alanlardaydı
  İstanbul 1 Mayıs’ından yansıyanlar
  1 Ankara...İşçi ve emekçi katılımı zayıf bir 1 Mayıs!
  İzmir’de 1 Mayıs...
İşçi katılımında zayıflık
  1 Mayıs gösterilerinden
  Kayseri’de 1 Mayıs... İşçi ve emekçilerin
coşkusu alana yansıdı
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışması
  1 Mayıs Ankara: Yoğun ve parçalı gençlik
katılımı
  İstanbul Ekim Gençliği’nin 1 Mayıs
çalışmalarından
  2005 1 Mayısı’nın çağrısı… Birleşik, kitlesel ve devrimci bir gençlik
hareketi için mücadeleye!
 Güney Kürdistan sorunu üzerine ön
düşünceler/2 (Orta sayfa)
1 Mayıs hazırlıklarından

 DİSK Genel Başkanı: “Patronlarla
çıkarlarımız ortaktır”!

 Dünya’da 1 Mayıs...
 Venezuella yönetimi ABD’yle askeri
işbirliğine son veriyor
Bölgedeki işbirlikçi-gerici rejimler
emperyalist işgali meşrulaştırıyor
Anti-faşist zaferin 60. yıldönümü
Vietnam; ABD emperyalizminin unutamadığı
yenilgi!
Çok sağcı bir Papa/ Vicente Navarro
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

1 Mayıs gösterilerinden...

“İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”

Zonguldak: “Biji yek gulan!”

Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlamaları saat 13:00'te sendikaların, gençlik gruplarının ve reformist sol çevrelerin İstasyon Caddesi'nde toplanmasıyla başladı. 13:30'da Madenci Anıtı'na yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün en önünde KESK'e bağlı sendikalar, TMMOB'a bağlı odalar, Genel Maden-İş yeraldı. Ardından gençlik grupları eylemdeki yerlerini aldılar. En arkada reformist sol çevreler yürüdüler. Eyleme yaklaşık 1500 kişi katıldı.

KESK'e bağlı şubelerin eyleme katılımı yoğun oldu. İşçi sendikalarından Genel Maden-İş'in katılımı ise sınırlıydı. Bütün grupların Madenci Anıtı'na girmesiyle program başladı. Kürsüden sendika başkanları konuşma yaptılar. Ardından yerel bir müzik grubu devrimci türkü ve marşlardan oluşan bir program sundu. Eyleme HÖC 35, SGD 30, SDP 50-60, ÖDP 60-70, Öğrenci Platformu 20, EMEP 50-60 kişilik kortejlerle kat?ld?lar. DEHAP'l?lar SDP ile birlikte yürüdüler. Bunlar?n d?ş?nda Kilimli Halkevi, Kandilli Dayan?şma Evi de mitinge katıldı .

Genç komünistler işçi sınıfının mücadelesinin yanında olduklarını ifade eden pankartları ve sloganları ile 1 Mayıs'ı Zonguldaklı işçi ve emekçilerle beraber kutladılar. Eyleme “Yolumuz işçi sınıfının yoludur/Ekim Gençliği” imzalı pankartları, Marks-Engels-Lenin posterleri, kızıl bayrakları ve 60 kişilik coşkulu kortejleriyle katıldılar. Değişik gençlik grubuyla belirlenen ortak sloganlarla gençliğin taleplerini haykırdılar. Polisin Kürtçe slogan attırmama tavrına karşı hep bir ağızdan “Biji yek gulan!” sloganını yükselttiler.

Binlerce maden işçisinin çalıştığı Zonguldak'ta, özellikle özellleştirme saldırısıyla karşı karşıya olan Erdemir işçilerinin eyleme sınırlı katılımı dikkat çekiciydi. Eylemde gençlik kortejleri sık sık “YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek!”, “Eşit, parasız, bilimsel, demokratik eğitim!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”, “Marks, Engels, Lenin, yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganlarını attılar. (Ekim Gençliği/Zonguldak)

İskenderun: “1 Mayıs kızıldır, kızıl kalacak!”

Hatay'da 1 Mayıs'ta bu yıl İskenderun ve Antakya'da iki ayrı eylem gerçekleştirildi. İskenderun'da saat 11:00'de Ayakkabı Boyacılar Parkı'nda biraraya gelen yaklaşık 700 kişi 1 Mayıs'ı kutladı. Sendikalardan KESK ve DİSK Genel-İş katıldı. ESP, Halkevleri, İHD, DEHAP, EMEP'in de yeraldığı eylemde katılımcılar bulundukları alandan yürüyüşe geçtiler. Komünistler “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!/BDSP” imzalı pankartlarıyla eyleme katıldılar.

Okunan basın açıklamasının ardından Antakya'daki 1 Mayıs mitingine katılmak üzere araçlara binildi. Eylemde sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “1 Mayıs kızıldır, kızıl kalacak!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!” sloganları atıldı. (BDSP/İskenderun)

Antakya: “Ortadoğu halkları, sıklaştırın safları!”

Antakya'da İskenderun ve Samandağ'dan gelen kitle Maksim'de toplantı. Yaklaşık 1500 kişi kortej oluşturarak yürüyüşe geçti. Eylem genel olarak coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

Miting alanı etrafında toplananlar ve araçlarla geçenler zafer işaretleri ve alkışlarla eylemcileri selamladılar. Alanın dar gelmesi nedeniyle kısa süreli sıkışmalar yaşandı. Kürsüden yapılan konuşmaların ardından müzik grubu ve halkoyunu ekibinin gösterisiyle miting sona erdi.

Eylemde “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “1 Mayıs kızıldır, kızıl kalacak!”, “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”, “Ortadoğu halkları, sıklaştırın safları!”, “ İçerde dışarıda hücreleri parçala!” sloganları atıldı.

Miting öncesinde sendikaların eyleme dönük hazırlıkları yetersiz kaldı. Son gün mitinge çağrı afişleri yapıldı. 1 Mayıs'ın Pazar günü olması nedeniyle katılımın yüksek olması bekleniyordu. Ancak eylemin ön sürecinin zayıf geçmesi bu beklentiyi boşa düşürdü.

Komünistler eyleme “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!/BDSP” ve “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!/BDSP” imzalı iki ayrı pankartla katıldılar. (BDSP/Antakya)

Bursa: İşçi ve emekçi katılımında zayıflık!

1 Mayıs Bursa'da yaklaşık 3500 kişilik bir katılımla, Gökdere Meydanı'nda yapılan mitingle kutlandı. Zafer Parkı'ndan başlayan yürüyüşe Türk-İş, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, TMMOB, SMMO, BATİS, SODAP, Halkevleri, İnsan Hakları Derneği, ÇHD, Bursa Ekim Tiyatrosu, Köz, Alevi Dernekleri Platformu, reformist çevrelerden EMEP, SDP, DEHAP, ÖDP, düzen solundan İP ve SHP, devrimci güçlerden Alınteri, DHP, ESP, HÖC ve Partizan katıldı.

Türk-İş'e bağlı sendikalardan Tümtis ve Pertrol-İş kitlesel katılırken, DİSK'in katılımı zayıftı. KESK'in ise 27 Nisan'daki iş bırakma eylemine göre katılımı ve coşkusu daha azdı. Sendikalardan en kitlesel ve coşkulu katılan BATİS oldu. Sendikalar adına yapılan konuşmalardan sonra söz alan Suavi, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlayan etkili bir konuşma yaptı. Ardından alandakilere Çav Bella Marşı'nı okutması kitleyi olumlu etkiledi. Çekilen halayların ardından eylem sona erdi. İşçi ve emekçi şehri olan Bursa'da işçi ve emekçilerin katılımındaki belirgin zayıflığa karşın, devrimci güçlerin geçen yıllara nazaran katılımlarındaki artış ve coşkuları anlamlıydı.

Komünistler, “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!/BDSP” imzalı pankartları ve kızıl bayraklarıyla mitingte yerlerini aldılar. Komünistler, 25 kişilik bir kitleyle Bursa'da ilk kez 1 Mayıs alanına çıktılar, kızıl bayrağımızı ilk kez taşımanın heyacan ve gururunu yaşadılar. (BDSP/Bursa)

Trabzon: Faşist provokasyonun etkisi...

Trabzon'daki faşist saldırılar sonrasında 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Mitingden önce “Trabzon'a dikkat illegal örgütler hazırlıklar yapıyor!” vb. haberlerin yanısıra “Trabzonlular silahlanıyor” söylentisi yayılmaya çalışıldı.

Miting saat 12.30 da TEDAŞ önünde kortejler oluşturularak başladı. Türk-İş, Yol-İş, KESK, İHD, CHP, İP'in yanısıra ÖDP, EMEP, Halkevleri, Koordinasyon, KHK (DÜK), ESP-SGD, SDP, HÖC'ün Doğu Karadeniz merkezi olarak yeraldıkları mitinge yaklaşık 2500 kişi katıldı.

Eylemden önce gençlik örgütlenmeleriyle yaptığımız toplantıda 1 Mayıs'ta alana birlikte çıkalım önerimiz hiçbir hareket tarafından kabul görmedi. YDG bizimle ortak düşünmesine rağmen diğer hareketlere “tepki” nedeniyle İHD pankartı altında çıktı.

Genç komünistler olarak eyleme “KTÜ Öğrenci İnisyatifi” pankartı arkasında Ekim Gençliği ve Trabzon Gençlik Kültür ve Sanat Evi dövizleriyle yaklaşık 20 kişi katıldık. Katılımımız beklediğimiz düzeyde gerçekleşmedi. Bunun nedeni Trabzon'daki faşist saldırıların yolaçtığı tedirginlik havasının hala kırılamamasıydı. Mitingde, “Diplomalı işsiz olmayacağız!”, “Parasız eğitim parasız sağlık!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Yeni Ekimler için ileri!”, “Gençlik partiye, devrime, sosyalizme!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “YÖK e hayır!”, “Tek yol devrim kurtuluş sosyalizm! sloganlarını attık. Miting halaylar ve horonlarla son buldu. (Ekim Gençliği/Trabzon)

Antep: İşçi ağırlıklı bir 1 Mayıs

1 Mayıs kutlamaları saat 11.00'de sendikaların, devrimci grupların, reformist çevrelerin ve DKÖ'lerin pankartları, bayrakları ve sloganlarıyla değişik toplanma alanlarından İstasyon Meydanı'na yürümesiyle başladı. Yürüyüş bir süre kaldırımdan devam etti. İstasyon Meydanı'na yaklaşırken KESK'li emekçilerin ana yola çıkmaları ile burada devam etti. Bu sırada kolluk güçlerinin emekçilerin önüne barikat kurarak yürüyüşün kaldırımdan devam etmesi istemi “Emekçiye değil, çetelere barikat!” sloganlarıyla karşılık buldu. Yürüyüş yoldan devam etti.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs alanında işçi kortejlerinin yoğunluğu dikkat çekti. TÜMTİS kitlesel katılımıyla dikkat çekti. DİSK, KESK ve Türk-İş'e bağlı sendikaların yanısıra eyleme Mücadele Birliği, ESP, SEH Girişimi, Mesop Girişimi, ÖDP, EMEP, TMMOB, DEHAP, İHD, CHP, İP pankartlarıyla katıldılar. 2005 1 Mayıs'ı, gerek coşku gerekse katılım açısından Antep'te son yılların en iyi 1 Mayıs'ı oldu.

DİSK Antep Bölge Başkanı Muzaffer Subaşı yaptığı konuşmada, “Tutucu, şoven, baskıcı politikalara prim veren sahte bir muhalefet geliştiriliyor. Türkiye sağın alternatifinin yeniden sağ olacağı bir yola yöneltilmeye çalışılıyor”, “Toplumun geniş emekçi kesimlerinin, işçilerin, kamu çalışanlarının, çiftçilerin, her meslekten gerçek demokratların, yurtseverlerin en geniş birlikteliğinin sağlanması artık zorunluluktur” dedi.

Türküler eşliğinde çekilen halayların ardından miting sona erdi.

Genç komünistler mitinge Eğitim-Sen kortejinde katıldılar. Yürüyüş boyunca ve miting alanında “Kurtuluş devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”, “İçerde, dışarıda hücreleri parçala!”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!”, “F tipi memur olmayacağız!”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları yükseldi. (Kızıl Bayrak/Antep)

Samsun: “Biji bıratiya gelan!”

Samsun'da 1 Mayıs önceki senelere göre daha kitlesel geçti. Türk-İş, DİSK ve KESK'in düzenlediği miting Irmak Caddesi'nde başladı. Burada toplanan kitle kortejler halinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında sendikalar, reformist çevreler ve devrimci gruplar pankartlarını açtılar. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelindi. Burada sendikalar adına birer konuşma yapıldı. Yaklaşık 2500 kişinin katıldığı miting halaylarla sona erdi.

Genç komünistler eyleme “Birlik ve mücadele için 1 Mayıs'a!/Ekim Gençliği”, “Yaşasın 1 Mayıs/Ekim Gençliği!” imzalı afiş ve dövizleriyle Bafra Eğitim-Sen pankartının arkasında 30 kişilik bir kitleyle katıldılar.

Yürüyüş boyunca sık sık “Biji bıratiya gelan!”, “Marks, Engels, Lenin yaşasın devrim ve sosyalizm!” gibi sloganlar atıldı. (Ekim Gençliği/Samsun)

Sivas: “Faşizme karşı omuz omuza!”

Sivas'ta 1 Mayıs mitingi geçmiş 1 Mayıslar'dan farklı olarak ilk defa yürüyüşle başladı. Saat 11:30'da başlayan yürüyüşe sendikalardan KESK'e bağlı Eğitim-Sen ve SES şubeleri katıldılar. EMEP, ÖDP, Halkevleri, ESP, BAGEH, GDF, Üniversite Öğrencileri, Öğrenci İnisiyatifi pankartlarıyla katıldılar. Mitinge 450 civarında bir katılım oldu. Geçen yıla göre daha canlı geçen mitinge öğrenci katılımı yoğun olurken, sendikaların katılımı zayıf kaldı.

Miting alanında faşizme karşı birleşik mücadele öne çıktı. “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganı alanın tümüne hakim oldu. “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Ortadoğu halkları, sıklaştırın safları!”, “Tecridi kaldırın, ölümleri durdurun!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Sermaye defol, üniversiteler bizimdir!” sloganları sıklıkla atıldı. (Ekim Gençliği/Sivas)

Bolu: “Yaşasın halkların kardeşliği!”

1 Mayıs Bolu'da 1 Mayıs şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Eyleme katılan sendikalar arasında KESK, SES, Eğitim-Sen, Haber-Sen, Orman-İş vardı. Genç komünistler Ekim Gençliği olarak alanda yerlerini aldılar. Reformist çevrelerden EMEP pankartıyla eyleme katıldı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylemde “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “İş, ekmek, özgürlük!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganları atıldı. (Ekim Gençliği/Bolu)

Antalya: Binlerin coşkusu...

1 Mayıs Antalya'da 4 bin kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Eyleme DİSK ve KESK'in yanısıra kitle örgütleriyle reformist çevreler de katıldılar. Türk-İş'in 1 Mayıs'a katılmama kararı nedeniyle diğer yıllara oranla işçi sayısı az oldu. Ambar işçilerinin aileleriyle eyleme katılmaları anlamlıydı. KESK'in katılımı zayıftı. Eğitim-Sen ve SES kortejleri görece kalabalık sayılırdı.

SDP, Dev-Lis, EMEP, ÖDP, DEHAP, İP, PSAKD Antalya Şubesi, Halkevleri, HÖC, DHP, ESP, Sosyalist Barikat dergisi okurları ve anarşistler pankart açtılar. Bu yıl farklı bir güzergahtan yapılan yürüyüş her zamanki meydanda sonlandı. (Kızıl Bayrak okurları/Antalya)

---------------------------------------------------------------------------------------

“Birlik, mücadele ve dayanışma” etkinliğine 150 işçi ve emekçi katıldı...

Coşkulu bir etkinlik

30 Nisan günü Mamak'ta 1 Mayıs çalışmasının bir parçası olarak “Birlik, mücadele ve dayanışma” etkinliği düzenledik. Oldukça güçlü ve yaygın bir ön çalışması yapılan etkinlik bölgedeki bir düğün salonunda yapıldı. Haftalar öncesinden çalışmasına başladığımız etkinlik, bölgedeki işçi ve emekçilere 1 Mayıs gündemini taşımamızda iyi bir araç oldu. Yüzlerce afiş, binlerce el ilanı ve radyo duyurusuyla çağrısı yapılan etkinlik tüm BDSP 1 Mayıs Komitesi çalışanları ve bölgedeki emekçi dostlarımızın yoğun emeğiyle örüldü.

Etkinlik salonu saatler öncesi kolektif bir emekle ve coşkuyla hazırlandı. Sahneye Marks, Engels, Lenin figürlü “Bütün ülkelerin işçileri birleşin!/BDSP” imzalı pankartımızı astık. Salona “Bu kavgada biz de varız!/Ostim İşçileri”, “Savaşa değil, eğitime bütçe!/ALGP”, “Emperyalizm savaş demektir, barış sosyalizmle gelecek!/BDSP”, “İşçi sınıfının devrimci programı altında birleşelim, savaşalım!/Kızıl Bayrak”, “Sosyalizm kazanacak, dünya emeğin olacak!/BDSP”, “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın sosyalizm!/BDSP”, “Kadın olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadın kurtulmaz!/BDSP” imzalı pankartlarımızı da astık. Ayrıca salonu BDSP afişleriyle donattık.

Etkinlik 1 Mayıs şehitleri şahsında devrim ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiklerimiz anısına saygı duruşuyla başladı. Ardından BDSP'nin “Birleşik siyasal bir sınıf hareketi için ileri!” şiarlı sinevizyon gösterimi ilgiyle izlendi. Gösterim BDSP adına bir arkadaşın konuşmasıyla devam etti. Mamak İşçi Kültür Evi şiir topluluğu şiirlerini, bazı yoldaşların gözaltında olması nedeniyle eksik katılımla sundu. “Ve zafer artık hiçbir şeyi affetmeyecek kadar tırnakla sökülüp koparılacaktır” dizeleri coşkuyla alkışlandı. Etkinliğe katılan Yüksel Akkaya bir konuşma yaptı. Halk ozanı Hüsnü İyidoğan türküleriyle, Gülay devrimci marşlarla etkinliğe yüreklerini kattılar. Etkinlikte Mamak İşçi Kültür Evi Kadın Komisyonu çalışanı bir arkadaş komisyonun çalışmalarından bahsederek tüm emekçi kadınları komisyon çalışmasına ve mücadeleye çağırdı. Mamak İşçi Kültür Evi Semah ekibinin gösterimi beğeniyle izlendi. Ekim Gençliği adına bir yoldaş Mamaklı emekçilere seslendi. Son olarak Mamak İşçi Kültür Evi Müzik Topluluğu türküleri ve devrimci marşlarıyla etkinliğe renk kattı. Çekilen halaylardan sonra Enternasyonal ve 1 Mayıs marşlarıyla etkinlik sona erdi.

Birlik, mücadele ve dayanışma etkinliği başından sonuna kadar güçü bir havada geçerken katılanlarda olumlu bir etki bıraktı.

Mamak BDSP

Etkinlikten izlenim...

“Kendimi çok rahat ve özgür hissediyorum!”

30 Nisan “Birlik, mücadele ve dayanışma!” etkinliği benim için çok özel bir gün oldu. İlk defa kitlelerin karşısına çıkarak işçi ve emekçi halkla bütünleştim. Herşey çok güzeldi. Şenliğimiz de öyle. 1 Mayıs'ı sanki o gün yaşamış olduk. Kendimi çok şanslı bir kadın ve anne olarak görüyorum.

1 Mayıs miting günü ise benim için başka bir büyük gün oldu. Uzun yıllar sonra katıldığım ilk 1 Mayıs'tı. Hep birlikte çektiğimiz halaylar ve BDSP pankartını omuzlamam unutamayacağım anlar arasındaydı. Ve bu benim için sonu gelmeyecek bir başlangıç oldu. Bu yüzden kendimi çok rahat ve özgür hissediyorum. Bir işçi olan eşimin de beni desteklemesinin bunda büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Mamaklı bir ev kadını

(İKE Kadın Komisyonu çalışanı)