07 Mayıs 2005
Sayı: 2005/18 (18)


  Kızıl Bayrak'tan
   “Her gün 1 Mayıs!” şiarıyla mücadeleyi yükseltelim!
  Tayyip Erdoğan Sabra-Şatila kasabı
Şaron’un ayağına gitti
  İstanbul’da 1 Mayıs... 60 bin işçi, emekçi
ve genç alanlardaydı
  İstanbul 1 Mayıs’ından yansıyanlar
  1 Ankara...İşçi ve emekçi katılımı zayıf bir 1 Mayıs!
  İzmir’de 1 Mayıs...
İşçi katılımında zayıflık
  1 Mayıs gösterilerinden
  Kayseri’de 1 Mayıs... İşçi ve emekçilerin
coşkusu alana yansıdı
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışması
  1 Mayıs Ankara: Yoğun ve parçalı gençlik
katılımı
  İstanbul Ekim Gençliği’nin 1 Mayıs
çalışmalarından
  2005 1 Mayısı’nın çağrısı… Birleşik, kitlesel ve devrimci bir gençlik
hareketi için mücadeleye!
 Güney Kürdistan sorunu üzerine ön
düşünceler/2 (Orta sayfa)
1 Mayıs hazırlıklarından

 DİSK Genel Başkanı: “Patronlarla
çıkarlarımız ortaktır”!

 Dünya’da 1 Mayıs...
 Venezuella yönetimi ABD’yle askeri
işbirliğine son veriyor
Bölgedeki işbirlikçi-gerici rejimler
emperyalist işgali meşrulaştırıyor
Anti-faşist zaferin 60. yıldönümü
Vietnam; ABD emperyalizminin unutamadığı
yenilgi!
Çok sağcı bir Papa/ Vicente Navarro
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Ankara'da 1 Mayıs...

İşçi ve emekçi katılımı zayıf bir 1 Mayıs!

Bu yıl Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarına üniversiteli gençliğin ve devrimci grupların katılımı yoğun oldu. Genel olarak işçi ve emekçi katılımı zayıftı. Sosyal yıkım saldırılarının yoğunlaştığı bir süreçte sendikaların 1 Mayıs'a katılımındaki zayıflık dikkat çekiciydi. Kimi sendika şubelerinin nispeten bu tablonun dışında kalması sonucu değiştirmedi. Sendikaların katılım düzeyi ve coşkusu üzerinden değerlendirildiğinde, 1 Mayıs'a ön hazırlık sürecinin zayıf kaldığı gözleniyordu.

Eylem kitlenin saat 10:00'da Demirtepe Nokta durağında toplanmasıyla başladı. En önde “Yaşasın 1 Mayıs!”, “İşsizliğe, yoksulluğa, savaşa ve işgale hayır!” pankartları taşındı. Hemen arkasında ise DİSK “Tarihsel geleneğimiz 1 Mayıs'ı yaşatacağız!” pankartı yeraldı. DİSK kortejinde en kitlesel katılımı Genel-İş sağladı. DİSK Genel-İş 1. Bölge pankartı arkasında 300 işçi yürüdü. Birleşik Metal-İş, Emekli-Sen, Sosyal-İş ve OLEYİS 60 kişilik kortejleriyle alanda yerlerini aldılar.

Türk-İş'e bağlı sendikalardan en kitlesel katılımı 200 kişilik kortejiyle Tez Koop-İş sağladı. Petrol-İş Kırıkkale Şube'si 70, Ankara Şube 30 kişilik kortejle yürüdü. Alanın en renkli işçi korteji TÜMTİS'ti. TÜMTİS üyesi işçiler “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!” yazılı pankartları, eşleri ve çocuklarıyla mitinge katıldılar. Sayıları 140'ı geçmişti. Belediye-İş 70, Türk Harb-İş Ankara Şube 40 kişiyle mitinge katıldılar. Yol-İş'in 1 ve 3 No'lu şubeleri ise temsili olarak katılmışlardı.

KESK'in katılımı oldukça zayıftı. Hemen her eylemde KESK'in ana gövdesini oluşturan Eğitim-Sen'in katılımı 500 civarındaydı. Eğitim-Sen “Eğitim-Sen'i kapattırmayacağız!” yazılı pankartla katıldı. BES 1 ve 2 No'lu şubeler yaklaşık 70 kişilik kortejleriyle eylemde yerlerini aldılar. Yapı Yol-Sen, ESM, Tarım Orkam-Sen, Kültür Sanat-Sen 30-40 kişilik kortejleriyle katıldılar.

TMMOB'a bağlı odalar da sınırlı bir katılım gerçekleştirdiler. Petlas çalışanları 40 kişilik kortejleriyle katıldılar.

Sendikaların arkasında yeralan Halkevleri ve Genç Umut 500 kişilik bir katılım sağladılar.

Yürüyüşte sık sık hükümet karşıtı sloganlarla ABD'nin Irak işgalini protesto eden ve sınıf dayanışmasını vurgulayan sloganlar öne çıktı. Son dönemde yaşanan provokasyonlara karşı sloganlar özellikle emekçi kortejlerinde sıklıkla atıldı. Genel olarak sosyal yıkım ve özelleştirme saldırılarına karşı tepkinin ifadesi olan sloganlar yine emekçi kortejlerinden yükseldi.

1 Mayıs öncesinde katılımı artırmak için hemen hiçbir hazırlık yapmayan sendika bürokrasisi, işçi ve emekçilerin alana akmasının ve kendi taleplerini yükseltmesinin de önüne geçmiş oldu. Alana yönelik ciddi bir hazırlığın olmaması, katılıma olduğu kadar coşkuya da yansıdı.

Alana coşkusu ve katılım düzeyiyle rengini veren öğrenci gençlik grupları daha çok üniversite pankartları arkasında kendilerini ifade ettiler. “Yaşasın 1 Mayıs, üniversiteler bizimdir!” ortak pankartı arkasında yürüdüler. ODTÜ, Hacettepe, Beytepe, DTCF, Fen Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Cebeci Öğrencileri olarak pankartlarını açtılar. Bu pankartların arkasındaki öğrenci gençliğin sayısı 500'ü aştı.

Genç komünistler 1 Mayıs öncesinde birleşik gençlik hareketi yaratma perspektifine uygun bir çalışma tarzını alana yansıtmış oldular. Fakat yine de gençlik hareketinin temel sorunlarından biri olan parçalılık tablosu kendini korudu. Her üniversite özgülünde yaşanan sorunları pankartlarına taşıyan öğrenciler, sermaye-üniversite işbirliğinden formasyon hakkının gaspına, geleceksizlikten soruşturma ve tutuklama terörüne, emperyalist barbarlıktan kapitalist sömürüye kadar birçok sorunu sloganlarıyla teşhir ettiler. Yanısıra halkların kardeşliği ile devrim ve sosyalizm vurgusunu öne çıkardılar. Gençlik kortejlerinden politik içerikli sloganlar sıklıkla atıldı.

Üniversite öğrencilerinin arkasında devrimci siyasal gruplar yeraldı. Devrimci grupların en önünde BDSP bulunuyordu. BDSP'nin Marks, Engels ve Lenin resimli “Bütün ülkelerin işçileri birleşin!” pankartı ve kızıl bayrakları alanda ilgi çekti. Komünistlerin hemen arkasında OSTİM işçileri “Bu kavgada biz de varız, Yaşasın 1 Mayıs!” şiarlı pankartlarıyla eyleme katıldı. Alana girişte özellikle OSTİM işçileri hem kürsüden hem de alandaki işçi ve emekçilerden yoğun ilgi gördü. OSTİM işçilerinin arkasında Ankara Liseli Gençlik Platformu yeraldı. Komünistlerin toplam sayısı 120'yi buluyordu.

BDSP'nin arkasında ise 250 kişilik kortejiyle Haklar ve Özgürlükler Cephesi yer alıyordu. HÖC'ün ardından ESP 50, EKB 24, SGD ise 60 kişilik korteji ile alanda yerini aldı. DHP 40, Partizan 65, Kurtuluş 50, Alınteri 60, Enternasyonal Cephe 50, Öğrenci Muhalefeti 50, Gençlik İnisiyatifi 70, Odak 35, Devrimci Hareket 25 kişilik kortejleriyle alandaki yerlerini aldılar. Sincan Halkevi 30, ÖDP 140, EMEP 200, Emek Gençliği 40, SDP 50, SDG 70, Dev Lis 11, İP 500'e yakın katılım sağladı.

Miting programı alana herkes girdikten sonra başladı. İlk önce 1 Mayıs şehitlerinin anısına saygı duruşu gerçekleştirildi. Ardından konuşmalara geçildi. Konuşmalarda daha çok saldırı programları ve devlet eliyle körüklenen provokasyonlara değinildi. Birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Ahu Sağlam ve Grup Kibele'nin seslendirdiği türkülerin ardından miting bitirildi.

Miting sonrası devrimci gruplar mitingin başlama yerine doğru bir yürüyüş gerçekleştirdiler.

Mitinge 10 bin işçi, emekçi ve genç katıldı.

Kızıl Bayrak/Ankara

------------------------------------------------------------------------------------------

1 Mayıs'a tüm coşkumuzla katıldık...

“Bu kavgada biz de varız! Yaşasın 1 Mayıs!”

Bu yılki 1 Mayıs işçi ve emekçiler için büyük önem taşıyordu. Zira geçen yılki saldırı dalgası durdurulamamış, aksine saldırılar hız kazanmıştır. Mevcut durumun da tüm açıklığıyla gösterdiği gibi, saldırıları püskürtebilmenin ön koşulu sınıf hareketinin devrimci, siyasal bir önderliğe ve düzeye kavuşması gerekmektedir. Özellikle işçi sınıfını arkadan hançerlemeye alışmış sendika bürokrasisini defedebilmek için siyasal bir sınıf hareketi zorunludur. 1 Mayıs çalışmamızı bu bilinçle ele aldık.

1 Mayıs'a hazırlanmak için Ankara'da işçilerin yoğun olduğu her yere girmeye çalıştık. Merkezi bildirilerimizin erken bir tarihte gelmesiyle Sincan işçilerine 500, MİTAŞ işçilerini 250, Bentderesi servislerine ve Ulus'a 1000, Balgat'taki tekstil işçilerine 500 ve OSTİM işçilerine 1000 tane dağıttık. Ayrıca ODTÜ ve Hacettepe işçi-emekçi servislerine de dağıtım yapıldı. Yanısıra işçi ve emekçilerin kullandığı servis güzergahlarına 1 Mayıs afişlerimizi yaptık.

Ayrıca OSTİM işçileri imzalı yerel bildiri çıkardık. İşçileri 1 Mayıs'ta OSTİM işçileri pankartı arkasına davet ettik. İki gün üst üste OSTİM işçileri imzalı bildirilerimizi dağıttık. Yanısıra 100 adet davetiye çıkardık. Yeni ilişki kurduğumuz işçilere bu davetiyeleri birebir sohbet ederek verdik. Ek olarak bir işçi pikniği yapmayı planladık. Fakat hava muhalefeti nedeniyle pikniğimizi gerçekleştiremedik. Yine de son güne kadar yeni tanıştığımız işçileri mitinge katmak için çaba sarfettik. Ayrıca işçi ilişkilerimizle daha sıkı bir diyalog kurabilmek için ev ziyaretleri gerçekleştirdik

1 Mayıs'ta OSTİM İşçileri imzalı ve üç işçi figürlü “Bu kavgada biz de varız! Yaşasın 1 Mayıs!” şiarlı pankartımızla miting alanında yeraldık. Mitinge 15 işçiyle katıldık. Bu bizim için yetersiz fakat anlamlı bir sayıydı. Çalışmamızın başlangıç aşamasında umut vericiydi.

Miting alanında pankartımız hem kürsüden hem de diğer işçi ve emekçiler tarafından sempatiyle karşılandı. Alana giriş esnasında çevreden uzun süre alkış aldık. Böylesine bir coşkuyla karşılanmak bize umut ve moral verdi. Bu durum bize OSTİM işçilerini daha da kitleselleştirmek ve OSTİM işçileri vb. pankartları çoğaltmak gerektiğini gösterdi. Ancak bu yapılabildiği takdirde 1 Mayıslar'ı yarınlara taşıyabiliriz.

OSTİM İşçileri