07 Mayıs 2005
Sayı: 2005/18 (18)


  Kızıl Bayrak'tan
   “Her gün 1 Mayıs!” şiarıyla mücadeleyi yükseltelim!
  Tayyip Erdoğan Sabra-Şatila kasabı
Şaron’un ayağına gitti
  İstanbul’da 1 Mayıs... 60 bin işçi, emekçi
ve genç alanlardaydı
  İstanbul 1 Mayıs’ından yansıyanlar
  1 Ankara...İşçi ve emekçi katılımı zayıf bir 1 Mayıs!
  İzmir’de 1 Mayıs...
İşçi katılımında zayıflık
  1 Mayıs gösterilerinden
  Kayseri’de 1 Mayıs... İşçi ve emekçilerin
coşkusu alana yansıdı
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışması
  1 Mayıs Ankara: Yoğun ve parçalı gençlik
katılımı
  İstanbul Ekim Gençliği’nin 1 Mayıs
çalışmalarından
  2005 1 Mayısı’nın çağrısı… Birleşik, kitlesel ve devrimci bir gençlik
hareketi için mücadeleye!
 Güney Kürdistan sorunu üzerine ön
düşünceler/2 (Orta sayfa)
1 Mayıs hazırlıklarından

 DİSK Genel Başkanı: “Patronlarla
çıkarlarımız ortaktır”!

 Dünya’da 1 Mayıs...
 Venezuella yönetimi ABD’yle askeri
işbirliğine son veriyor
Bölgedeki işbirlikçi-gerici rejimler
emperyalist işgali meşrulaştırıyor
Anti-faşist zaferin 60. yıldönümü
Vietnam; ABD emperyalizminin unutamadığı
yenilgi!
Çok sağcı bir Papa/ Vicente Navarro
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

İstanbul Ekim Gençliği'nin 1 Mayıs çalışmalarından...

Özgüvene dayalı etkin bir 1 Mayıs çalışması

1 Mayıs gençlik hareketinin olabildiğine durgun olduğu bir atmosferde, bu durgunluğu kırmaya dönük ortak çabaların ise henüz çok sınırlı sonuçlar ürettiği bir dönemde gerçekleşti. Bu tablonun bir tarafını gerileyen gençlik hareketi, öteki tarafını ise siyasal gençlik gruplarındaki atalet ve hedefsizlik oluşturmaktadır.

Geçmiş yıllarda 1 Mayıs öncesi üniversitelerde örülen kampanyalara veya yürütülen yaygın kitle çalışmalarına bu yıl rastlamak neredeyse olanaksızdı. Siyasal gençlik grupları arasında yaklaşık bir ay önce başlayan ve sonuçsuz kalan birleşik bir gençlik korteji oluşturma tartışmaları sonrasında birçok siyasetin faaliyeti genel bir propaganda-ajitasyonun ötesine geçemedi.

“Üniversite nedir?” kampanyası

Genç komünistler olarak 1 Mayıs öncesinde kendi gücüne güvenen etkin bir 1 Mayıs kampanyası için harekete geçtik. Üniversitelerde propaganda-ajitasyona sıkışmış tabloyu değiştirmenin, alanlarımızda 1 Mayıs'a dönük güçlü ve coşkulu bir atmosfer yaratabilmenin sorumluluğu ile davrandık. Bu açıdan her zamankinden fazla bir emek ve ısrarla, gençlik korteji oluşturma tartışmalarının da etkisiyle daralan zamanı güçlü bir kitle çalışmasıyla bütünleşen politik bir kampanya sürecine dönüştürmek durumundaydık.

İlk olarak 1 Mayıs çalışmasını örgütlemek ve 1 Mayıs'a yaygın bir kitle çalışması ve kampanya ile hazırlanmak için çeşitli üniversitelerden 1 Mayıs örgütleme komiteleri oluşturmaya çalıştık. İlk yapılan ve yaklaşık 35 kişinin katıldığı toplantıda 1 Mayıs'a hazırlanmak ve alanlarımızdaki atalet atmosferini dağıtmak için nasıl bir kampanya örebileceğimizi tartıştık. Bu tartışmaların bir sonucu olarak üniversitelerde yaşanan sorunları ortaya koyan yaygın bir anket çalışması ile faaliyetimizi başlatma kararı aldık. “Üniversite nedir?” üst başlığı ile örgütlemeye çalıştığımız kampanya “eğitim hakkı nedir, bilimsel eğitim nedir, özgür eğitim nedir, üniversiteler kimindir ve üniversite gelecek vaadediyor mu?” sorularından oluşmaktaydı. Bu soruları üniversitelerimizde binlerce öğrenci ile tartışmak üzere çalışmanın yerel komitelerini oluşturduk. İlk toplantı sonrası İÜ Merkez, Fen-Edebiyat, Avcılar, YTÜ Davutpaşa ve YTÜ Merkez kampüslerinde oluşturulan komiteler aracılığı ile kampanyamızı başlattık.

Kampanya sürecinin kitle çalışması ayağı özellikle dikkat çekti. Sınırlı bir zaman içerisinde verimli sonuçlar üretebilmek anlamlıydı. Ancak bizim açımızdan kampanya sürecinin önemli diğer bir yanı ise, örgütlediğimiz ilk 1 Mayıs komitesi toplantısı sırasında aldığımız kararları tüm yerellerde hayata geçirebilmiş olmaktı. Sonuçları itibariyle kampanyanın araç ve yöntemleri açısından doğru ve gerçekçi bir tercih yapmış olduğumuzu gördük.

Çalışma boyunca hedeflediğimiz üniversitelerde yaşanan yerel sorunlar ve gündemleri, eğitim sistemi ve üniversitelerin temel sorunları ile birleştirmek için çaba sarfettik. Bu kapsamda formasyon sorunundan kalitesiz eğitime, üniversitelerdeki anti-demokratik uygulamalardan neo-liberal eğitim politikalarına kadar onlarca konuyu çalışmamız boyunca yerellerde işleme şansı bulduk. Birebir yapılan anketler ve yapılan sohbetlerde, kullandığımız materyallerin üniversitede bir karşılık bulduğunu söyleyebiliriz.

Binlerce afiş, onbinlerce el ilanı, toplantılar, şenlikler ile etkin bir kitle faaliyeti!

Üniversitelerdeki atalet ortamını kırmak için etkin bir faaliyet olarak ördüğümüz kampanyamızı binlerce afiş ve onbinlerce el ilanı ile yaygın bir propaganda faaliyeti olarak örgütledik. Propaganda faaliyetimizi ise birebir yaptığımız yaygın anket çalışması ile birleştirdik. Kampanyanın örüldüğü üniversitelerde yaklaşık 5 bin üniversite öğrencisi ile birebir anket çalışması yaptık. İki hafta içerisinde binlerce öğrenci ile yapılan anket çalışması kitle çalışmamızın düzeyini göstermektedir. Diğer yandan çalışmaya katılan bağımsız arkadaşlarla beraber harcanan çaba oldukça anlamlı sonuçlar yarattı.

Anket çalışmaları ile beraber YTÜ ve İÜ kampüslerinde kampanya kapsamında çıkarılan bültenlerden yüzlercesini kullanarak, çalışmamızı ve eğitim sisteminin sorunlarını etkin bir biçimde anlatma şansı bulduk.

Anket çalışmaları ile beraber örgütlenen tartışma toplantıları (İÜ Edebiyat, YTÜ Merkez, YTÜ Hazırlık) ise oldukça anlamlıydı. Bu toplantılara İstanbul genelinde 100'e yakın öğrenci katıldı.

Anket çalışmalarımızı ise İÜ Merkez ve Edebiyat'ta yaklaşık 400, YTÜ merkezde 150, YTÜ Davutpaşa'da 25 ve Avcılar'da yaklaşık 30 kişinin katıldığı şenliklerle sonlandırdık.

“Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim! Özerk-demokratik üniversite!” talebini 1 Mayıs alanına taşıdık!

Çeşitli üniversitelerden 70 kişinin oluşturduğu “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim! Özerk-demokratik üniversite!” pankartı ve kızıl bayraklarımızla alandaki yerimizi aldık. Yürüyüş boyunca “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim!”, “YÖK-polis-medya bu abluka dağıtılacak!”, “YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek!”, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Filistin, Irak direniyor, direnen halklar kazanacak!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın!”, “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”, “Marks, Engels, Lenin, yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganları gür bir şekilde atıldı.

Yürüttüğümüz kitle çalışmasının ve kazandığımız deneyimin oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'daki dört üniversitede açılan standlar, yapılan toplantılar, yüzlerce öğrencinin katıldığı şenlikler ve en önemlisi ise 5 bin üniversite öğrencisi ile yapılan anket çalışması sadece bizim değil gençlik hareketi adına anlamlı sonuçlar üretmiştir. Ördüğümüz kampanya ile bulunduğumuz üniversiteler dar bir propaganda çalışmasının yapıldığı alanlar olmaktan çıkmış, dinamik bir kitle faaliyetinin örüldüğü alanlar haline gelmiştir.

Gençlik hareketinin yaşadığı darlığı aşma çabasında kendi gücümüze ne kadar güvendiğimizi, başarılı bir kitle faaliyetinin bu kadar kısa bir sürede nasıl örgütlenebildiğini dosta düşmana göstermiş bulunuyoruz.

İstanbul Ekim Gençliği

------------------------------------------------------------------------------------------

İstanbul'un birçok üniversitesini ve sokaklarını afişlerimizle donattık!

İstanbul'da kampanya çalışmasının yanısıra Ekim Gençliği imzalı yaygın bir propaganda çalışması örgütledik. İÜ Merkez, Edebiyat, Fen, Avcılar, YTÜ Merkez Kampüs ve Davutpaşa Kampüsü ile Boğaziçi Üniversitesi'ne “Birlik ve mücadele için yaşasın 1 Mayıs!”, “ Eğitimin ticarileştirilmesine ve emperyalist işgale hayır! Yaşasın 1 Mayıs!” Ekim Gençliği imzalı afişlerimizden yüzlercesini astık.

Yine İÜ ve YTÜ'nün birçok kampüsünde ve fakültesinde, yanısıra İTÜ, Boğaziçi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde Ekim Gençliği satışı gerçekleştirdik. Tüm bu üniversitelerde 200 civarı Ekim Gençliği satıldı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ, Topkapı, Fatih, Aksaray, Haşim İşcan, Beşiktaş, Taksim, Yıldız, Levent, Maslak ve Boğaziçi köprüsüne binin üzerinde Ekim Gençliği afişi yaptık.

İstanbul Ekim Gençliği