15 Ocak 2005
Sayı: 2005/03(03)


  Kızıl Bayrak'tan
  CHP operasyonu ve yansımaları
  Sağlıkta özelleştirmenin ilk adımı atıldı
  İlaç üretiminde "veri imtiyazı" geliyor
  Afet bölgesine yardım sahtekarlığı
  Düzenin her kurumundan pis kokular yükseliyor
  İÜ'de iki kutup, iki farklı seçim
  Beytepe'de faşizme geçit yok!
  Sermayenin yeniden yapılanması ve "emeğin Avrupası"
  Fethullah Hoca'ya kulak verin!
  "İnsanlık için Küresel Kadın Şartı..."
  Sağlıkta tasarruf ölüm demektir
  Güvencesiz Çalışmaya Geleceksiz Yaşamaya Hayır Kampanyası
  Bilinç katliamının derinleştirilmesi
  Filistin; bölge barışı ve Mahmut Abbas
  Kirli savaş taktikleri işgalcileri kurtaramaz
  Kanlı pastadan beslenen leş kargaları
  Felaketin sorumluları bölgeye askeri yığınak yapıyor
  Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anıldı
  I. Ekim Gençliği kampı
  İLGP kampanyası
  Bültenlerden
  Düzenin yoz kültürü ve "Kurtlar Vadisi"
  Bir damlacık hayatlar...
  2005'te imparatorluk .
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Neoliberal yıkım politikaları ve sosyal hakların gaspedilme saldırısı aralıksız sürüyor.
Böyle bir dönemde İstanbul BDSP'nin "Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşama hayır!" şiarıyla başlattığı kampanya çalışması devam ediyor. Çalışma gelinen yerde mesafe almıştır. Bu sayımızın orta yazısı kampanya çalışmasını çeşitli yönleriyle ele alıyor. Ama burada yine de vurgulanması gereken birkaç nokta var.
Birincisi, çalışmanın temel adımlarından biri olan sempozyum belli ilerici-devrimci çevrelere maledilmiştir. Kimi devrimci güçler sempozyum çalışmasına katılma konusunuda tutumlarını açıklamış bulunuyorlar. Bu olumlu ve ilerletici bir gelişmedir. Bunun güçlendirilerek devam ettirilmesi gerekmektedir.
İkincisi, kampanyanın sadece İstanbul sınırlarında yürütülüyor olması belli bir darlığı ifade etmektedir. Bu nedenle temel çalışma alanları bu eksenli bir çalışmanın örgütlenmesini hızla gündemine almalıdır. Kuşkusuz yürütülecek çalışmanın sınırları daha dar olabilir. Ancak bu, hiçbir biçimde engel değildir.
Üçüncüsü, kampanya çalışması planlanan çerçevede asgari bir başarı ile devam etmektedir. Ancak bunun gazeteye yansıtılması ve bu temelde propaganda edilmesinde ciddi bir zaafiyet ve yetersizlik sözkonusudur.
Günlerdir kampanya planlaması üzerinde yürütülen faaliyetin gazeteye yansıtılmaması anlaşır ve kabul edilir bir tutum olamaz. Harcanan büyük emeğe rağmen, bunun ileri-devrimci kamuoyuna, sınıfın ve emekçilerin öncü-ileri kesimlerine maledilememesi herşeyden önce bu emeği ortaya koyan güçlerin kendi emeklerini sahipsiz bırakmasıyla ilgilidir. Bu tutum hızla geride bırakılmalıdır. Çalışmaların yürütüldüğü tüm alanlarda ortaya çıkan tablonun çok yönlü olarak yansıtılması ve tanıtılması devrimci bir sorumluluktur. Çalışmanın birikim ve deneyimlerinin toparlanması bunu bir ihtiyaç ve zorunluluk haline getirmektedir.
Bunun gereklerinin hızla yerine getirilmesi ertelenemez bir görev olarak önümüzde durmaktadır.
***
Önemli hatırlatma: Bayram tatilinde matbaanın çalışmaması nedeniyle yayınımıza önümüzdeki (22 Ocak ?05) hafta bir sayı ara vermek zorunda kalmış bulunuyoruz. Gazetemizin yeni sayısı 29 Ocak '05 günü çıkacaktır.