8 Ocak 2005
Sayı: 2005/02(02)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD-İsrail şer ekseninin hizmetindeler
  Sağlıkta özelleştirmenin kılıfı; Sağlıkta Dönüşüm Projesi
  Özelleştirmeler durdurulsun, kölelik yasaları çöpe atılsın!
  Sosyal saldırılara karşı sınıf mücadelesi!
  Sefalet ücreti politikası 2005 yılında da devam edecek
  Patronlar kıdem tazminatını 15 güne indirmek istiyor
  DİSK'in 2004 daporu üzerine
  CHP'de patlayan "cerahat"
  Abdullah Gül siyonist şeflerin huzurunda
  "Yardım koalisyonu", "Bağdat fatihi" feneralden sorulacak
  Tasfiyecilik, sahte dostlar ve ötesi
  Birleşik gençlik kurultayı için ileri!/Orta sayfa
  Birleşik bir gençlik kurultayı için harekete geçildi
  2004'te gençlik hareketi
  Mimar Sinan'da tepki büyüyor
  İşgal karşıtı direniş seçim oyununu bozmaya aday
  Filistin halkının cellatları Irak'ta işbaşında!
  İsrail işgali altında "özgür seçimler"
  Almanya;Burjuva demokrasisinin iç yüzü
  OSİM-DER 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
  Bültenlerden
  BEKO'da kitlesel işçi kıyımı
  Ya barbarlık ya sosyalizm!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

OSİM-DER 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı...

Birlik, mücadele, dayanışma
ve örgütlenme çağrısı!

OSB-İMES İşçileri Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurulu 2 Ocak tarihinde OSİM-DER Genel Merkezi'nde yapıldı. 6 ay önce kurulan OSİM-DER gerçekleştirdiği ilk Genel Kurul ile geçmiş sürecin değerlendirmesini yaptı, önümüzdeki sürece ilişkin hedefler belirledi.
Genel Kurul, açılış konuşmasıyla başladı. Bölgede işçi sınıfının örgütsüzlüğüne yapılan vurgunun ardından, 1 yılı geride bırakan çalışmanın sonucunda Genel Kurul'a gelindiği belirtildi. Genel Kurul'un İMES ve OSB işçilerinin sorunlarının tartışılacağı, çözümler üretileceği bir kürsü olması istemi dile getirildi.
Divanın seçilmesinin ardından işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinde şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı. Gündemin okunmasının ardından konuşmalara geçildi. İlk sözü alan Mahir Güngör, Geçici Yönetim Kurulu adına 2 ayrı metnin sunumunu yaptı. İlk metinde, sermayenin uluslararası alanda neo-liberal saldırılarına değindikten sonra bu saldırıların bir uzantısı olarak ülkemizde sermayenin güncel saldırılarını özetledi. Aynı zamanda sınıf hareketinin en zayıf ve güçsüz döneminden geçtiğine vurgu yaptı, örgütlenme ihtiyacına değindi. OSİM-DER'in de bölge işçileri için böyle bir ihtiyacın ürünü olarak kurulduğunu belirtti. Devamında sunumu yapılan ikinci metinde ise İMES ve OSB'de çalışan işçilerin karşı karşıya kaldığı hak gaspları ve saldırılar detaylı bir şekilde anlatılarak derneğin görevlerine vurgu yapıldı. Beraberinde yaklaşık 1 yıllık faaliyeti özetleyen çalışma raporu okundu. Mali Raporun sunumunun ardından konukların konuşmalarına geçildi.

Konukların konuşmaları...

OSİM-DER Genel Kurulu'na konuk olarak Av. Seyit Nusret Öztürk, BMİS'te örgütlü Alkom İşyeri Baştemsilcisi Yılmaz Külekçi, Genel-İş 1 No'lu Şube Başkanı, Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Veysel Demir, Yapı Yol-Sen İstanbul Şube Başkanı Erhan Karaçay, Tüm Bel-Sen Ümraniye Temsilciliği'nden Hasan Güzel katıldı.
Konuklardan ilk sözü Av. S. Nusret Öztürk aldı. İşçi sınıfının neden ezildiğini ve sömürüldüğünü bilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, bunun için işçilerin okuması, öğrenmesi, bilinçlenmesi ve siyasallaşmasının gerektiğini vurguladı. OSİM-DER gibi dernek vb. kurumların sınıf mücadelesinde tuttukları anlamlı yere de vurgu yapan Öztürk'e OSİM-DER tarafından, bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi verildi.
İkinci olarak sözalan Alkom İşyeri Baştemsilcisi Yılmaz Külekçi, Alumag'tan Alkom'a uzanan örgütlenme sürecini anlatarak, yapılan faaliyetleri özetledi. İMES ve OSB'de metal işçilerinin görevlerine işaret etti.
Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Veysel Demir ise, iki ayrı sınıf ve iki ayrı dünya olduğunu, burjuvalarla işçilerin çatışmasının sınıflar ortadan kalkana kadar devam edeceğini vurguladı. Bugün işçi sınıfının birçok hakkının elinden alınmak istendiğini, bunun için mücadelenin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Demir, bugüne kadar mücadele edilmeden alınan hakları korumanın mümkün olmadığının da altını çizdi.
Yapı Yol-Sen İstanbul Şube Başkanı Erhan Karaçay ise, işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı saldırıları ve örgütlenme sorunlarını, kendi mücadele deneyimleri ışığında anlattı. Böyle bir ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Karaçay, OSİM-DER'e bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Ayrıca Avrupa'da faaliyet gösteren Bir-Kar (İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği Platformu) da, OSİM-DER'i kutlayan ve özellikle Türkiyeli emekçilerde yaratılmaya çalışılan Avrupa Birliği hayallerine vuran bir mesaj gönderdi.

OSİM-DER'li işçilerin konuşma ve önerileri

Konukların konuşmalarının ardından, serbest kürsü bölümüne geçildi. OSİM-DER'in üyelerinden Sevgi Alkan, kadın işçilerin çalışma yaşamında karşı karşıya kaldığı sorunlara değindi. Erkek işçilerle aynı işi yapan kadın işçilerin aldığı düşük ücretlerin bu sorunların başında geldiğini belirtti. Öncelikli olarak eşit işe eşit ücret talebinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, OSİM-DER'in ilk katıldığı eylemin 8 Mart olduğunu hatırlatarak, böyle bir günde eylemi düzenleyenlerin 8 Mart'ın tarihsel anlam ve önemiyle bağdaşmayacak bir niteliğe sahip olduklarını ve 8 Mart'ın içini boşaltmaya çalıştıklarını, bu durumun son derece rahatsızlık verici olduğunu vurguladı. 8 Mart'ın da yaklaşmasından yola çıkarak bu zihniyete karşı mücadele edilmesi ve OSİM-DER'in de bu açıdan üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.
Ardından sözalan bir genç işçi ise, İMES ve çevresinde çalışan genç işçilerin sorunlarını anlattıktan sonra ‘Çıraklık sisteminin ortadan kaldırılması, 14 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasının yasaklanması, 16-18 yaş arası çocuklar için maddi üretimin genel ve mesleki eğitimle birleştirilmesi' talepleri etrafında mücadele yürütülmesini ve OSİM-DER bünyesinde bir genç işçi komisyonunun kurulmasını önerdi.
Bölgede kurulu olan Sinter Metal'de çalışan bir işçi ise, işyerinde yaşanan bir dizi sorunu anlattıktan sonra, örgütlenme ihtiyacına vurgu yaparak, OSİM-DER'in de işletmelere yönelik çalışmaları yoğunlaştırmasını talep etti.
OSB'de çalışan ve Sultanbeyli'de oturan bir dernek üyesi ise, Sultanbeyli'den derneğin Genel Merkezi'ne gelmenin ve işçi arkadaşları getirmenin zorluğuna işaret ederek, çalışmanın ilerleyen aşamalarında Sultanbeyli'de bir şube açılmasını önerdi.
Dudullu'da bir sucuk fabrikasında çalışan bir kadın işçi ise, yaşadığı sorunları anlattıktan sonra derneğin bu ve benzeri sorunlara karşı mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.
Ardından sözalan Mahir Güngör, derneğin asıl hedeflerinden birinin İMES'i örgütlemek olduğunu belirterek ‘İMES işçi komisyonunun kurulması ve işçilerin kültür sanat alanında gelişimleri için ‘Kültür ve Sanat komisyonunun kurulmasını'' önerdi.
Aynı zamanda bu bölümde divana 2 ayrı önerge sunuldu. İlk önerge, işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı saldırılar karşısında uğruna mücadele edilmesi gereken talepleri içeriyordu. İkincisi ise OSİM-DER'in mevcut sosyal yıkım saldırılarına karşı bir kampanya örgütlemesi yönündeydi.
Verilen aradan sonra Kurul'un 2. bölümüne geçildi. İlk olarak sunulan önergeler, talepler ve hedefler tartışıldı ve karar altına alındı.
Yeni yönetim ve denetleme kurullarının asil ve yedeklerinin seçilmesi için önerge verilmesi çağrısı yapıldı. Divan başkanlığına verilen tek önergedeki isimler okundu. Yeni yönetim adına kısa bir konuşma yapan Sevgi Alkan, Genel Kurul'un belirlediği hedefler doğrultusunda mücadele etmeye aday olduklarını, kararlılıkla taleplerin ve hedeflerin arkasında duracaklarını vurguladı. Oy birliğiyle yeni yönetimin seçilmesinin ardından sözalan bir yönetim kurulu üyesi, kapanış konuşmasında birlik, mücadele ve dayanışma çağrısı yaparak, mücadele alanlarında görüşme dileğiyle Genel Kurul'u sonlandırdı.

Genel Kurul'un aldığı kararlar ve saptadığı hedefler

OSİM-DER Yönetim Kurulu önümüzdeki 2 yıllık süreçte amaçlarını ve hedeflerini şu şekilde açıklamıştır.
1) OSİM-DER önümüzdeki dönemde aşağıdaki taleplerin kazanılması için kararlı bir mücadele hattı izleyecektir.
* Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!
* 7 saatlik iş günü 35 saatlik çalışma haftası!
* Kesintisiz 2 günlük hafta tatili!
* Kölelik yasaları iptal edilsin!
* Tüm çalışanlara grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkı!
* Eşit işe eşit ücret!
* Çıraklık sisteminin ortadan kaldırılması!
* 14 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasının yasaklanması!
* 16-18 yaş arası çocuklar için maddi üretimin genel mesleki eğitimle birleştirilmesi!
2) OSİM-DER'in kurumsal planda gelişimi açısından;
* Üye sayısının artırılması çalışmaları devam edecektir.
* Bugünden başlamak üzere önümüzdeki çalışma dönemi boyunca işletmeler, İMES, genç işçi, kadın işçi, hukuk, kültür-sanat, spor komisyonları kurularak, bu doğrultuda çalışmalar yürütülecektir.
* Sultanbeyli Şubesi'nin açılış çalışmaları sürdürülecektir.
3) Sınıfın örgütlenmesi doğrultusunda;
* Sendikal örgütlenme girişimlerine koşulsuz destek verilecektir.
* Sosyal yıkım saldırılarına karşı kampanya başlatılacaktır. Bu doğrultuda aydınlatma faaliyetlerinin yanısıra imza kampanyası düzenlenecektir. Aynı amaçlarla hareket eden diğer kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek hedeflenmektedir.
Kızıl Bayrak/Ümraniye
---------------------------------------------------------------------------

OSB-İMES İşçileri Derneği Çalışma Raporu'ndan...

‘Yoğun sömürüye, kölece çalışmaya
dur demek için örgütlenelim!'

Derneğimiz kurulduğundan beri geçen 6 aylık ve ön süreciyle birlikte 1 yıllık süreci, tüm eksikliklerine rağmen yoğun ve canlı bir süreç olarak yaşandı. OSB-İMES işçilerini örgütlü mücadeleye katabilmek için sistemli bir çalışmanın izlendiği bir süreç olarak yaşandı.
İlk olarak derneği kurma aşamasında, böyle bir kurumun bölgede ihtiyaç olduğunu propaganda edecek, derneğin güçlerini toparlamasını sağlayacak bir bültenle işe başladık. Bu süreç içinde toplam (aylık periyodlarla) 13 sayı çıkardık. Hazırlık sürecinde bültenin dışında bir dizi toplantı ve bir panel örgütledik. İşçilerin yoğun olarak yaşadığı Sultanbeyli ve Yeni Çamlıca mahallelerinde toplantılar yapıldı. Yine Sultanbeyli'nin bir mahallesinde panel gerçekleştirildi. Tüm bu yapılan etkinliklerde çıkan ortak sonuç şuydu: Sanayi bölgesinde işçilerin de bir örgütü, kurumu olmalıydı.
Uzun bir hazırlık sürecinden sonra derneğimizin açılış çalışmalarına başladık. Kurucu üye ve tanıtım kampanyası örgütledik. Binlerce bildiri, afiş kullanarak, yüzlerce işçiyle bire bir konuşarak, bu süreci 200 işçinin katıldığı bir şenlikle sonuçlandırdık.
İşçi sınıfının her geçen gün haklarının tırpanlanmasına, yoğun sömürüye, kölece çalışmaya dur demek için OSİM-DER, elinden gelen ve kendi sınırlarına takılmayan bir çaba sergiledi. Sürece yönelik kampanyalar, bilgilendirme çalışmaları örgütledi; sınıfı ilgilendiren her gündeme karşı tutum aldı, taraf oldu.

Eğitici faaliyetler...
Sınıfı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları olarak belli gündemler çerçevesinde toplantılar örgütlendi. Özellikle bölgemizdeki orta ölçekli işletmeleri kesen, bir sendika avukatı dostumuzun katılımıyla yeni İş Yasası'yla ilgili paneller yapıldı. Kıdem tazminatının gündeme gelmesiyle beraber bir panel gerçekleştirildi.

Kampanyalar...
6. ay kampanyası: Derneğimizin kuruluş sürecine denk gelen 6. ay zamlarına bir kampanyayla müdahale ettik. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren ücret sorununa karşı ‘İnsanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret!' talebiyle imza kampanyası düzenledik. Çoğunlukla öğle aralarında sanayide topladığımız 500 kadar imzayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettik. 500 afişle desteklediğimiz bu kampanya çerçevesinde 10 bin adet bildiri dağıttık. Bir işçi toplantısıyla yürüttüğümüz bu çalışma sanayi çevresinde uzun yıllardan sonra yürütülen tek kampanyaydı.
Kıdem tazminatının gaspı ile ilgili çalışma: Sermayenin hükümeti AKP'nin, işçi sınıfının tek güvencesi olan kıdem tazminatını gaspetmeye dönük hazırladığı ‘Kıdem Tazminatı Yasa Tasarısı'na karşı bir bilinçlendirme çalışması yaptık. Bu amaçla çıkardığımız bültenin kapağına bu gündemi taşıyarak fabrikalara dağıttık. 500 adet afişle duyurusunu yaptığımız ve bir sendika eğitimcisi dostumuzun katıldığı bir panelle bu çalışmayı güçlendirdik. Aynı süreçte bölgemizde sendikalaşma süreçlerinde yaşanan baskı ve engellemelere karşı ‘Sendikal örgütlenme önündeki tüm engeller kaldırılsın!' şiarının olduğu 500 adet afişimizi sanayi bölgesine yaptık.  
Üye kampanyası: Derneğimizin çalışmalarını daha geniş işçi kesimlerinin sahiplenmesi için üye kampanyası başlattık. Genel Kurul süreciyle beraber örgütlediğimiz bu süreç kurul sonrası da devam edecektir.

İşletmelere müdahale ve sendikalaşma...
OSB ve İMES'te işçilerin yaşadıkları yoğun sömürüye karşı kendiliğinden sendikalaşma süreçleri yaşanmaktadır. Ne yazık ki bu süreçler kendiliğinden olduğu ölçüde başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Derneğimiz bu gibi işletmelere müdahale etmeyi ve her türlü dayanışmayı örgütlemeyi görev bilmektedir. Bir dizi işletmeye içerideki işçilerle beraber hazırladığımız özel sayılarla (Ünsa, Philips, Yasan, Sinter Metal vb.) müdahale etmeye, işçileri bilinçlendirmeye çalıştık.
DES sanayi sitesinde bulunan İnsert Elektronik Fabrikası'nda yaşanan işten atmalara karşı bir eylem gerçekleştirdik. İşten atılanların geri alınmasıyla sonuçlanan eylemden sonra patron, 9 işçinin ‘ekonomik nedenlerden' ötürü iş akitlerine son verdi. Atılan işçi arkadaşların tazminatlarını alan derneğimiz ile bu işletme arasında ‘işe iade davası' hala sürmektedir.

Eylemler...
İşçi sınıfının haklarının ancak sokakta alınacağını bilen OSİM-DER kavga alanlarında yerini aldı. 8 Mart'ta ‘Toplumsal hayatın tüm alanlarında kadın erkek eşitliği!', ‘Eşit işe eşit ücret!' talebini, 1 Mayıslar'da ‘Örgütlü işçilerin yenilmeyeceği'ni, NATO Zirvesi'nde ‘İşçilerin birlik, halkların kardeş olmaları' gerektiğini haykırdı.

Kültür-sanat faaliyeti...
Yorucu çalışma koşulları ve ekonomik nedenlerden kaynaklı kültürel faaliyetlere katılamayan işçilere dönük film gösterimleri, mini bir futbol turnuvası düzenledik. Dernek bünyesinde işçi arkadaşların kısa süreli çalışmasıyla hazırlanan kısa bir tiyatro oyunu gösterildi.

Hukuki yardım...
Derneğimiz işçilerin yaşadığı haksızlıklara karşı hukuki olarak yardımda bulunuyor. Bir avukat arkadaşımızla koordineli yürüttüğümüz bu çalışma işçilerin hak arama bilinçlerini geliştirmeye dönük bir şekilde devam edecektir.