8 Ocak 2005
Sayı: 2005/02(02)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD-İsrail şer ekseninin hizmetindeler
  Sağlıkta özelleştirmenin kılıfı; Sağlıkta Dönüşüm Projesi
  Özelleştirmeler durdurulsun, kölelik yasaları çöpe atılsın!
  Sosyal saldırılara karşı sınıf mücadelesi!
  Sefalet ücreti politikası 2005 yılında da devam edecek
  Patronlar kıdem tazminatını 15 güne indirmek istiyor
  DİSK'in 2004 raporu üzerine
  CHP'de patlayan "cerahat"
  Abdullah Gül siyonist şeflerin huzurunda
  "Yardım koalisyonu", "Bağdat fatihi" feneralden sorulacak
  Tasfiyecilik, sahte dostlar ve ötesi
  Birleşik gençlik kurultayı için ileri!/Orta sayfa
  Birleşik bir gençlik kurultayı için harekete geçildi
  2004'te gençlik hareketi
  Mimar Sinan'da tepki büyüyor
  İşgal karşıtı direniş seçim oyununu bozmaya aday
  Filistin halkının cellatları Irak'ta işbaşında!
  İsrail işgali altında "özgür seçimler"
  Almanya;Burjuva demokrasisinin iç yüzü
  OSİM-DER 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
  Bültenlerden
  BEKO'da kitlesel işçi kıyımı
  Ya barbarlık ya sosyalizm!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Sermaye meclisi aralıksız çalışmaya devam ediyor. İMF-TÜSİAD uşağı AKP hükümeti, sosyal yıkımı derinleştiren ve kazanılmış hakları gaspeden saldırıları bir bir meclisten geçirerek yasalaştırıyor.
AKP hükümeti, 6 Ocak günü SSK'ların devrini öngören tasarıyı apar-topar tekrar Meclis Genel Kurulu'na sevkederek sağlıkta özelleştirme saldırısına hız verdi. Bu tasarı meclis genel kurulunda yasalaştı.
Bu saldırılar karşısında ortaya konulan tepkiler oldukça zayıf ve parçalıdır. Emek Platformu'nun SSK hastanelerinin devriyle ilgili tasarının yeniden meclis gündemine gelmesi üzerine yaptığı toplantıda alınan kararlar son derece yetersiz ve sonuç almaktan uzaktır. Tepkilerin ilk anda yapılan birkaç basın açıklamasıyla sınırlı kalması bunu göstermektedir.
Aylardır gündemde olan ve hazırlıkları süren bu saldırıya karşı başta Emek Platformu bileşenleri ve sendikalar olmak üzere ciddi hiçbir hazırlık yapılmadı. İşçi ve emkçiler saldırılara karşı bilinçlendirilip harekete geçirilmedi. Adeta günü kurtaya yönelik eylemlerle yetinildi. Emek Platformu'nun açıkladığı yeni eylem programında da bunu görmek mümkündür.  
Yıllardır izlenen uzlaşmacı, ihanetçi çizgi, işçi sınıfı ve emekçileri kitlelerin  mücadele dinamizmini ve eylem iradesini kırdı. Sınıfı örgütsüz ve güvensiz bir sürecin içerisine soktu. Bugün sermayenin çok kapsamlı saldırıları karşısında işçi sınıf ve emekçi kitlelerin suskun ve sessiz kalması bunu anlatıyor.

***
Sınıf devrimcileri noe-liberal saldırılara ve sosyal hakların gaspına karşı mücadele etme ve örgütlenme eksenli bir çalışmayı İstanbul'da başlatmış bulunuyorlar. Tam da sosyal hakların gasbını yönelik saldırıların güncel planda arttığı bir dönemde, başlatılan bu çalışmanın önemi ve yakıcılığı ortadadır.
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, işçi ve emekçileri, tüm ilerici-devrimci güçleri yaşamımızı ve geleceğimizi karartmaya çalışan işbirlikçi sermaye iktidarına karşı mücadeleyi yükseltmeye ve ortak bir mücadele temelinde saldırıları püskürtmeye çağırıyor.
***
Ekim Gençliği'nin Ocak ‘05 tarihli 79. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği'nin yeni sayısını tüm Yay-Sat bayii ve kitapçılarından temin edebilirler.