8 Ocak 2005
Sayı: 2005/02(02)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD-İsrail şer ekseninin hizmetindeler
  Sağlıkta özelleştirmenin kılıfı; Sağlıkta Dönüşüm Projesi
  Özelleştirmeler durdurulsun, kölelik yasaları çöpe atılsın!
  Sosyal saldırılara karşı sınıf mücadelesi!
  Sefalet ücreti politikası 2005 yılında da devam edecek
  Patronlar kıdem tazminatını 15 güne indirmek istiyor
  DİSK'in 2004 daporu üzerine
  CHP'de patlayan "cerahat"
  Abdullah Gül siyonist şeflerin huzurunda
  "Yardım koalisyonu", "Bağdat fatihi" feneralden sorulacak
  Tasfiyecilik, sahte dostlar ve ötesi
  Birleşik gençlik kurultayı için ileri!/Orta sayfa
  Birleşik bir gençlik kurultayı için harekete geçildi
  2004'te gençlik hareketi
  Mimar Sinan'da tepki büyüyor
  İşgal karşıtı direniş seçim oyununu bozmaya aday
  Filistin halkının cellatları Irak'ta işbaşında!
  İsrail işgali altında "özgür seçimler"
  Almanya;Burjuva demokrasisinin iç yüzü
  OSİM-DER 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
  Bültenlerden
  BEKO'da kitlesel işçi kıyımı
  Ya barbarlık ya sosyalizm!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

CHP'de patlayan ‘cerahat'...

Dökülen kumaştan
yeni elbise çıkmaz!

Baykal'ın deyişiyle sonunda ‘cerahat' patladı. Ama patlayan salt Sarıgül'ün pisliği değil, bir bütün olarak CHP'nin ‘cerahat'idir ve gerçekte bu onun hamurudur. Emperyalistler ve sermaye iktidarı tarafından yoğun bir operasyona tabi tutulan CHP'nin sonunda böylesine patlaması kaçınılmazdı. Çünkü CHP, her yanından kokuşmuş ve çürümüş olan bu düzenin kurucu partisi, aynı zamanda boğazına kadar aynı pisliğe batmış bir burjuva düzen partisidir. Böyle bir partiyi kırpıp yeni bir görünüm vermek zaten içinden çıkılması zor bir iştir. Ayrıca bunu yaparken pisliğin patlama riski her zaman fazladır. Sonuçta son günlerde ortaya çıkan durum bu yüksek riskin pratik olarak gerçekleşmesi oldu.
Bilindiği üzere geçmişte DSP'ye vurulan aynı neşter de benzer bir son yaratmıştı. Yöntem aynı, amaç aynı ve malzeme de aynı olunca, aynı son kaçınılmaz oluyor bir bakıma.
Amaç aynı; çünkü ABD ve sermaye iktidarının her yeni icraatıyla yıpranan, yıpranması kaçınılmaz olan AKP'nin yerine sol kılıflı bir yedeğe ihtiyacı vardır. AKP'nin sonu kaçınılmaz olduğuna göre bugünden bu yedeğin hazırlanması da doğaldır. Hoş onlar bu hazırlama işine daha 3 Kasım seçimleri öncesinde başladılar ama CHP'nin çürümüş kumaşından öyle kolayından yeni bir elbise dikmek mümkün olmadı. Yine de pes etmediler, çünkü CHP dışında bu rolü üstlenmeye aday bir parti de mevcut tabloda pek olanaklı görünmüyordu. Amaçlarına ulaşmak için yeni planlar, yeni aktörler ve yeni bir rol dağılımı ile yeniden seferber olmakta gecikmediler.
Yöntem aynı. Şöyle ki; ABD'nin derin karargahlarında ya da tekelci burjuvaların yatlarında hareket planı belirlenir; daha az yıpranmamış imajları sağlam aktörler ve sözde yeni açılımlarla hareket başlatılır, rüşvet ve koltuk vaadleriyle hizip çalışmaları yürütülür ve burjuva medyanın sistematik desteğiyle de cilalanıp sonuca gidilir. Sonuç, yorulan atların yerine koşuma sürülen yeni atların yapay rüzgarlarla hükümete taşınmasıdır, ya da onların deyişiyle siyasal istikrarın sağlanması! Yani Amerikancı politikaların uygulanması için uygun koşullar ve tepe tepe kullanacakları bir dönem daha!
Malzeme de aynı. İşlenecek malzeme, bu çürümüş düzenin kurucusu ve hala da bu düzeni korumayı tek varlık nedeni olarak belirlemiş bir parti. Aynı yollardan defalarca geçmiş ve defalarca maskesi düşmüş, teşhir olmuş bir parti. Şimdi seçeneksizlik her yanından çürümüş bu kumaştan yeni bir elbise dikmeyi icap ettiriyor. Zor, hem de çok zor! Öylesine zor ki, bu çürümüş kumaştan dikilecek yeni elbiseye süs yapılacaklar da yeni değil. Zira Kemal Derviş ve onun izleyicileri süs olamayacak kadar ülke halkının derin bir öfke ve tepkisine mazhardırlar. Ayrıca da diğer operasyonlardan tanıdıktırlar. Geriye Sarıgül gibi bataklık gülleri kaldı. Sarıgül, geleneksel yöntemi izleyerek ABD yolunu tuttu ve hatta vize de aldı ama pislikleri gizlenemeyecek kadar fazla.
Sonuç: Muamma! Öyle ya nasıl toplanacak, nereye konulacak bu cerahat!
İşte bunun için CHP kumaşından elbise çıkamıyor. Çıkamadığı gibi eldeki kumaştan da oluyorlar, zira o her yanından dökülecek kadar eski-püskü kullanma süresini doldurmuş bir kumaş. Yoksa neşteri tutan eller Fazilet Partisi'ni kırpıp AKP'yi başarıyla doğuran aynı maharetli eller. Ama sorumluluk onun değil, çünkü böylesine çürümüş bir kumaştan öyle kolayından elbise çıkmaz!
Bundan sonra ne olacağını tahmin etmek zor değil. Ya bu maharetli eller döküntüleri toplayıp yeni bir yamalı elbise çıkaracak, ya da ondan artık vazgeçip malzeme kutusundan başka kumaşlara (ilk ihtimal kirli savaş ağası Ağar'ın DYP'si) el atacak. Ama şimdiden söyleyelim, kutudaki diğer kumaşlar da CHP'den daha az çürük değil. Dahası bolca da kanlı!
--------------------------------------------------------------------------

İzmit SEKA'nın kapatılmasına mitingli tepki

27 Ocak tarihinde kapatılacak olan İzmit SEKA Fabrikası'nı kapattırmamak için Kocaeli Sendikalar Birliği, Gebze Sendikalar Birliği'nin dönem sözcüleri ve sendika yöneticileri 4 Ocak 2005 günü Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi'nde biraraya gelerek SEKA için ortak hareket etme kararı aldılar.
Sendikalar adına açıklama yapan Seliloz-İş Sendikası Genel Sekreteri ve Kocaeli Sendikalar Birliği Dönem Başkanı Halil Bahçeci, SEKA'nın kapatılmaması için toplumsal muhalefet oluşturma amacında olduklarını, bugüne kadar gerçekleştirilen lokal eylemlerin sonuçsuz kaldığını, gündemde sadece SEKA'nın kapatılması değil, yanısıra sağlığın özelleştrilmesi, Köy Hizmetleri'nin kapatlması vb. saldırıların da olduğunu söyledi. Etkili bir toplumsal muhalefetin oluşturulmasında SEKA'nın kapatılmasına karşı gösterilecek tepkinin bir fırsat olduğunu belirten Bahçeci, böylece SEKA'nın kapatılmasının da engellenebileceğini vurguladı. Her gün farklı şeklilde eylem yaptıklarını ve bu eylemlere sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve halkın katılımını beklediklerini sözlerine ekledi.
8 Ocak'ta İzmit'te SEKA'yı savunma mitingi yapılacak ve eylemler 27 Ocak'a kadar aralıksız olarak devam edecek.

Kızıl Bayrak /Gebze