6 Kasım '04
Sayı: 2004/44 (36)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist barbarlık ve kapitalist yıkımın pençesindeki dünyada emekçilerin geleceği
  Felaket tsunaminin değil emperyalizmin eseridir.
  Deprem ve onbinleri yutan dev dalgalar
  Özelleştirme talanı sürüyor!
  Soruşturma terörü yine sahnede!
  2004 yılında sınıf hareketi
  2004 yılı ve kamu emekçileri hareketi
  Başbakan'ın Suriye gezisi
  Ekonomik büyüme ve işsizlik
  Kürt liberallerinin AB hüsranı
  BDSP'den sempozyuma çağrı
  Yoksulluğa mahkum, yozlaşmaya teslim olmayalım!
  Gençlik hareketi ve komünist gençliğin görevleri-2 / Orta sayfa
  İÜ'de ortak çalışmamız güçlenerek sürüyor
  Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri gözetleniyor
  YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde şenlikli eylem
  Irak'ı işgal eden emperyalist ordular acz içinde
  İşgalci askerler katlettikleri Iraklılar'ın organlarını da çalıyor
  Ertelenen Ukrayna seçimleri yeniden yapıldı
  2005'e girerken.../2
  Genç İşçi Bülteni'nden
  Esenyurt-Kıraç İşçi Bülteni'nden
  Toplumcu şair Şükran Kurdakul'u yitirdik
  Katliamlara karşı direniş kazanacak!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayınİTÜ'de Armutlu halkıyla dayanışma eylemi

24 Aralık günü İTÜ Maslak Kampüsü?nde Armutlu?daki yıkımlara karşı bir eylem gerçekleştirildi. Bir süredir Yıkım ve Teknokent Karşıtı Öğrenciler?in yürüttüğü imza kampanyası sonucu toplanan 300 imza bir eylemle rektörlüğe teslim edildi.
Eylem öncesinde yemekhanede bir forum düzenlendi. Forumda öğrenciler Armutlu?daki yıkım ve teknokent hakkında bilgilendirilerek eyleme çağırıldı. Daha sonra iki arkadaşımız kısa bir müzik dinletisi sundu. Marşlar ve halaylar hep bir ağızdan söylendi. Ardından yemekhane önünde pankart açıldı, rektörlüğe doğru yürüyüşe geçildi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı yürüyüşte ?Armutlu halkı yalnız değildir!?, ?Armutlu?da yıkıma hayır!?, ?Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!?, ?Sermaye defol üniversiteler bizimdir!? sloganları atıldı. Rektörlük binası önünde basın açıklaması okundu. İki kişi imzaları teslim etmek üzere rektörlüğe gitti. İmzaların teslim edilmesinin ardından yürüyüşle yemekhane önüne dönüldü ve eylem bitirildi.
Her ne kadar istenen etkiyi yaratamamış olsa da Armutlu halkıyla dayanışmamızı böyle bir eylemli süreçle desteklemiş olmamız oldukça olumlu bir hava estirdi. Armutlu halkıyla dayanışma mücadelemiz sürecek.

Ekim Gençliği/İTÜ

**************

Emekçilerin yanında olacağız!

Basına ve Kamuoyuna,

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Gülsuyu?ndan Fındıklı?ya kadar Gazi Mahallesi, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Alibeyköy, Aydos, Armutlu gibi birçok yerde yıkım gündeme geldi. Bu projeyle kentin merkezi haline gelmiş, rantı yüksek emekçi mahallelerinin yıkılması, emekçilerin kent merkezlerinin dışına atılması; bu bölgelerin, başta inşaat ve gayrimenkul sektörleri olmak üzere ulusal ve uluslararası sermayeyi palazlandıracak rant alanları olarak kullanılması hedefleniyor.
Armutlu?da gündeme gelen yıkım da Kentsel Dönüşüm Projesi?nin bir parçası. İTÜ?ye tahsis edilmiş olan Fatih Sultan Mahallesi, Baltalimanı ve Reşitapaşa mahallelerindeki 6 bin konut yıkıldıktan sonra buraya teknokent yapılması planlanıyor.
Toplumun genel çıkarlarından uzak olan, piyasaya nitelikli işgücü yetiştiren ve AR-GE faaliyetleriyle sermayeye hizmet veren üniversiteler; sermayenin çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırılıyor. Artık üniversitelerin sermayenin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan yetiştirmesi yeterli olmuyor. Tekellerin AR-GE çalışmalarının maliyetlerini azaltmaları, üniversitelerin maddi-teknik kaynaklarından ve öğretim üyesi, öğrenci gibi işgücü kaynaklarından daha iyi yararlanabilmeleri için teknokentler kuruluyor. Teknokentler toplumun genel çıkarları için bilim üretmiyor; ulusal ve uluslararası tekellerin daha fazla kâr elde edebilmesi için projeler geliştiriyor.
Kentlerden eğitime, tüm toplumun sermayenin çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırılması, emekçilerin barınma haklarının ellerinden alınması, bilimin tekellere hizmet etmesi karşısında İTÜ?de bir imza kampanyası başlattık. Şimdi İTÜ Teknokent projesine karşı olduğumuzu, yıkımlara karşı Armutlu halkının yanında olduğumuzu göstermek için imzalarımızı rektörlüğe götürüyoruz. İmza kampanyası, teknokent projesi ve gecekondu yıkımlarına karşı duruşumuzun bir adımıdır. Yıkımlara karşı eylemlerimizi sürdürecek ve sermayenin tüm bu saldırıları karşısında kendi emeğiyle yaşayan, tüm zenginliklerin üreticisi olan emekçilerin yanında olacağız.
Armutlu?yu yıktırmayacağız!
Herkese barınma hakkı!
Sermaye defol üniversiteler bizimdir!

Yıkım ve Teknokent Karşıtı Öğrenciler


****************************************************************
YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde Hazırlık öğrencilerinden şenlikli eylem...

"Sorunlarına sahip çık,
müşteri değil öğrenciyiz!"

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü?nde sorunlar bitmiyor, öğrenciler sorunlarına sahip çıkıyor. Yaklaşık 3 hafta önce hazırlık öğrencilerinin başlatmış olduğu dilekçe kampanyası bu hafta başından itibaren etkin bir çalışmayla bitirildi. Bir yandan hazırlık binasındaki kantin, kütüphane ve sosyal alanların yetersizliği, diğer yandan da yemekhane fiyatlarının düşürülmesi ve ulaşım sorununun çözülmesi üzerine hazırlanan dilekçeler öğrenciler tarafından sahiplenildi. 650 öğrenci dilekçe imzalanmış oldu.
Düzenli toplantılar ve etkin araçlarla devam eden çalışma, bugüne kadar sürdürülen çabaların sonuçların gösterecek şekilde sona erdi.
Bu hafta başından itibaren toplanan dilekçelerin nasıl bir kurguyla verileceğine dair bir tartışma yapmak üzere 28 Aralık günü bir toplantı kararı alındı ve yaygın bir çalışmayla tüm öğrencilere çağrı yapıldı. 30 kişinin katıldığı toplantıda hemen hemen herkes söz alarak fikrini söyledi ve dilekçe verme eylemi ortaklandı. Ve 30 Aralık günü dilekçelerin verilmesi kararlaştırıldı ve görev dağılımı yapılarak toplantı sona erdi.
29 Aralık Çarşamba günü Davutpaşa Kampusü büyük bir tehlike atlattı ve tabii binlerce öğrenci de bu tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Kampus önünde yapılan doğalgaz çalışması sırasında borulardan birinin kaçak yapmasıyla bir anda yoğun bir gaz kokusu etrafı sardı. Ancak yaklaşık 70 sınıfın yalnızca bir kısmı uyarılarak boşaltıldı. Davutpaşa Kampüsü?ndeki Fen-Edebiyat Fakültesi ise olaydan habersizdi. Büyük bir ihmalkarlık sözkonusuydu ve öğrencilere bir açıklama bile yapılmadan öğleden sonra okullar tatil edildi. 14 trilyonluk binada alarm sistemi dahi yoktu. Ve bir anda binlerce insanın hayatı tehdit altındaydı.
30 Aralık günü sorun halledilmişti ancak okul yönetimi bir açıklama yapmamıştı. Ve öğrenciler sınıf sınıf dolaşıp çağrılarını yapıyor, arkadaşlarını dilekçelere sahip çıkmaya davet ediyordu. Ve a, b, c kurlarının tek ortak teneffüs saati olan 12:05 te katlardan alkışlar yükseliyordu. Ve hazırlık koridorunda duyarlı öğrenciler arkadaşlarını ses çıkarmaya çağırıyordu, ellerinde tabldotlarla, balonlarla ve el ilanlarıyla. Üst katlarda toplanan yüzlerce öğrenci eylemi izliyor ve kimi katlardan destek alkışları geliyordu. ?Müşteri değil, öğrenciyiz!?, ?Kütüphane istiyoruz!?, ?yolsuzluklara son, eğitime bütçe!? sloganları atılıyordu. Ve bir arkadaşımız konuşma yaparak tüm öğrencileri dilekçeleri teslim etmeye davet etti.
Dilekçeler idareye toplu bir şekilde teslim edildi ve balonlar patlatılarak tüm bu sorunlara duyarsız kalan idare protesto edildi. Öğrencilerin alkışlarıyla beraber eylem sona erdirildi. Ve gösterilen çabalaraın boşa gitmediği ortadaydı. Yaklaşık 60 kişinin etkin biçimde katıldığı ve yüzlerce öğrencinin alkışlarla desteklediği eylem başarıyla gerçekleştirilmişti.
Eylemin ardından bu çalışmaya emek harcayan arkadaşlarla toparlanırken fakülteye giren ÖGB?ler ve siviller hiddetle afişlerimize saldırmaya başladılar. Yaklaşık 30 kişi afişlerimizi ellerinden alarak onları teşhir etmeye başladık. Ve arkadaşlarımız bu sırada saldırganların fotoğraflarını çekiyorlardı. Bundan bir anda rahatsızlık duyan siviller elimizdeki fotoğraf makinasına da saldırmaya kalkarak kimlik istediler. Bunun üzerine üniversitenin asıl sahiplerinin bizler olduğunu söyleyerek onları teşhir ettik. Saldırganlar tehditler savurarak çıkıp gittiler.
Toplanan 650 dilekçe ve gerçekleştirilen eylem gösteriyor ki, hazırlık öğrencileri sorunlarına ve haklarına sahip çıkmakta kararlılar. Etkin, ısrarlı bir çalışmayla yüzlerce öğrencinin de desteğini almak oldukça büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Çalışmaya başlarken neden daha çok kişi sahip çıkmıyor biçiminde soru soran arkadaşlarımız yoğun emeğin sonucu bir deneyim elde ettiler.

YTÜ Davutpaşa Ekim Gençliği

****************************************************************

Zonguldak'ta Ekim Gençliği faaliyetleri...

Dönem başında ZKÜ Ekim Gençliği olarak "devrimin ve sosyalizmin kızıl bayrağı Zonguldak?ta da dalgalanıyor" şiarıyla çalışmalaramıza başlamıştık. Dönem başından bu yana üniversitede, liselerde ve dershanelerde yürüttüğümüz faaliyet, tüm eksiklerine rağmen, gelinen noktada belli bir kazanımı ifade etmektedir.
Politik değerlendirmelerimizi ve mücadele perspektifimizi gençlik kitlelerine ulaştırmak amacıyla gençlik yayınımızı en etkin şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yayınımızı ulaştırdığımız insanlarla birebir sohbetler yapıyor, tartışıyoruz. İlerleyen günlerde yayın üzerine geniş katılımlı tartışma toplantısı yapmayı planlıyoruz.
Çok yaygın olmasa da ?Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim için mücadeleye!/Ekim Gençliği? imzalı afişleri kullandık. Bunun Ekim Gençliği?nin Zonguldak gençliğine tanıtımı açısından da anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Yeni mücadele yılına güçlenen çalışmamız, artan ısrar ve inadımız, yükselen coşkumuzla giriyoruz. 2 Ocak günü AB emperyalistlerini ve yerli işbirlikliçilerini teşhir eden, AB emperyalizminin gerçek yüzünü anlatan bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz.

Ekim Gençliği/ZKÜ