6 Kasım '04
Sayı: 2004/44 (36)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist barbarlık ve kapitalist yıkımın pençesindeki dünyada emekçilerin geleceği
  Felaket tsunaminin değil emperyalizmin eseridir.
  Deprem ve onbinleri yutan dev dalgalar
  Özelleştirme talanı sürüyor!
  Soruşturma terörü yine sahnede!
  2004 yılında sınıf hareketi
  2004 yılı ve kamu emekçileri hareketi
  Başbakan'ın Suriye gezisi
  Ekonomik büyüme ve işsizlik
  Kürt liberallerinin AB hüsranı
  BDSP'den sempozyuma çağrı
  Yoksulluğa mahkum, yozlaşmaya teslim olmayalım!
  Gençlik hareketi ve komünist gençliğin görevleri-2 / Orta sayfa
  İÜ'de ortak çalışmamız güçlenerek sürüyor
  Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri gözetleniyor
  YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde şenlikli eylem
  Irak'ı işgal eden emperyalist ordular acz içinde
  İşgalci askerler katlettikleri Iraklılar'ın organlarını da çalıyor
  Ertelenen Ukrayna seçimleri yeniden yapıldı
  2005'e girerken.../2
  Genç İşçi Bülteni'nden
  Esenyurt-Kıraç İşçi Bülteni'nden
  Toplumcu şair Şükran Kurdakul'u yitirdik
  Katliamlara karşı direniş kazanacak!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayınİÜ'de rektörlük seçimi...

"Söz, yetki, karar hakkı istiyoruz!"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde geçen hafta düzenlenen Koridor Sohbeti?nde Merkez Kampüs?teki çalışmanın temel gündemi olarak yaklaşan rektörlük seçimleri belirlenmişti. Bu toplantıda yapılan tartışmalar sonucunda 7 Şubat?taki rektörlük seçimlerine alternatif olarak üniversitenin gerçek bileşenlerinin oy kullandığı bir seçim düzenleme kararı alınmıştı. Biz üniversite öğrencileri ?Söz, yetki, karar hakkı istiyoruz!? şiarını kullanarak, 12 Aralık günü polisin okula saldırısı sırasında tutuklanan arkadaşlarımızı aday göstermeye karar vermiştik. Bu seçim kampanyasıyla tüm Türkiye?nin gündeminde olan ve laik, şeriatçı, Atatürkçü gibi kavramlarla gerçek özü gizlenmeye çalışılan rektörlük seçimlerine de müdahale etmiş olacaktık. Bu kapsamda tartıştığımız kampanyanın ayrıntılı planlanması için bir toplantı yapmayı kararlaştırdık.
Cuma günü kampanya için ayrıntılı bir planlama oluşturduk ve işbölümü yaptık. Öncelikle üniversitede saltanat kuran üç rektörün kabarık suç dosyalarının ve yolsuzluklarının araştırılması için bir işbölümü yaptık. Üniversitemiz yaklaşık 20 yıldır sadece 3 rektör değiştirmişti ve herbiri diğerini aratmayacak kadar çok kanunsuz işe karışmış, çalıp çırpmıştı. Seçimlerin ve rektörlük kurumunun teşhiri için bundan iyi malzeme bulamazdık. Gerçekten de vakıfları üzerlerine geçirmekten tutalım okulun telefonunu evine bağlatmaya kadar her türlü yolsuzluğa karışmıştı eski rektörler.
Bu toplantıda merkez kampüs dışındaki fakültelerden de arkadaşlar bulunuyordu, bu sayede tüm üniversitenin sorunu olan seçimler ile ilgili kampanyayı diğer fakültelerle ortaklaştırmış olduk.

Kolonu aday gösterdik

Kampanyanın bir diğer ayağı da kuşkusuz bizim adayımız olan ?Tutuklu Öğrenciler? dışındaki adayların belirlenmesi idi. Bu adayları belirlerken özellikle belirli yönelimleri simgelemelerini tercih ettik ve bu kapsamda beş aday daha belirledik. Bizim belirlediğimiz adaylar için abartılı ve espirili konuşmalar da yazacaktık. Fakat gerçek adayların konuşmalarının yanında bizim yazdıklarımız oldukça sönük kaldı. Resmi seçimlerde aday olanlardan kimisi okula süpermarket yaptırmaktan ve Mediko?nun para kazanmasını sağlamaktan bahsederken, kimisi ?öğrenciler olmazsa bu iş olmaz?, ?öğrenci olaylarını, öğrenciye kapılarımı açarak, onları dinleyerek ve kampüs içinde onlara bir yaşam hazırlayarak çözeceğime inanıyorum? diyordu. Yine de bizim adaylarımız için çeşitli konuşmalar yazdık.


"Cem'i Uzan: Cem'i uzan girişimci bir işadamı. Girişimciliğinin yanında kısa yoldan köşeyi dönmek, aşırmak gibi meziyetleri de var. İÜ?nün en iyi parayla yönetilebileceğine inanıyor. Kendi için yalnızca İÜ çiftliğinden ufak çaplı bir gelir istiyor, üniversite içinse paralı eğitim.
Polis Cumali: Biraz düşünürseniz onu çok iyi tanıdığınızın farkına varırsınız. Üniversite koridorlarında tespihiyle volta atan ?kanun adamı?. Onların hepsi bir Cumali. En sevdikleri oyuncaklar cop ve biber gazı. Disiplinli (korkak) bir gençlik yaratmanın bütün yöntemlerini bilir. Üniversitelilere denetim, gözaltı ve işkence vaad ediyor.
Derman Demirkol: Adı Hukuk Fakültesi?nin akademik kimliği olmayan anayasa hocasına benzer. Derman bey de tıpkı Ferman bey gibi devletle sıkı bir bağ içindedir. Tüm derin ilişkilerde söz sahibidir. Derman Demirkol üniversiteyi bu bağlantılarıyla kışlaya çevirmeye niyetlidir.
Abdülzambak Donuk: En Türk oğlu Türk rektör adayı. Kendisi özgür düşünceyi savunur ama söyleyen Türk olunca. Son olarak okula giren satırlı faşistleri odasında barındırdığı için kendisine üstün hizmet madalyası verilmiştir. Rektör olursa solakları okuldan atıp herşeyin sağdan işlediği bir düzen kuracakmış.
Kolon: Her fakültede ona rastlama olanağımız var. Kolonun iddiası şudur; ?yıllardır bu üniversitenin yükünü sırtımda taşıdım, artık benim de koltuğa oturmamın vakti geldi. Beton bile olsam bu üniversiteyi daha iyi yönetirim. Betonun haklılık payı var.?(İÜ?de Seçim Var broşüründen...)
Bu adayların ve genel olarak seçim kampanyasının tanıtıldığı bir de broşür hazırladık. İÜ?de seçim var başlıklı broşürde, ?Biz nasıl bir üniversite istiyoruz?? ve ?Biz nasıl bir üniversitede yaşıyoruz?? başlıklı yazıların yanında seçimlerde çıkardığımız adaylarla ilgili kısı tanıtımlar yeralıyordu.

Okulda seçim atmosferi

Üniversite yönetimi bu seçimleri ne kadar öğrencilere duyurmadan sessiz-sedasız yapmak taraftarı ise biz de bu işi o kadar öğrencilerin gündemine sokmaya çalışıyorduk. Bu kapsamda iki haftalık bir etkinlik programı hazırladık. Bu program çerçevesinde ilk olarak Çarşamba gününe adayların ve genel olarak kampanyanın tanıtılacağı bir koridor sohbeti planladık. Katılım sınırlı olmasına rağmen toplantıda somut kararlar alınması ve katılan herkesin kampanyanın örgütleyicisi olma konusundaki isteği oldukça anlamlıydı.
Bir hafta boyunca koridorları geçmiş rektörlerin suç dosyalarının ve adayların ağzından yazılmış seçim konuşmalarının yazıldığı ozalitlerle doldurduk. Ayrıca çeşitli şarkı sözlerinin değiştirilmesinden oluşan ve rektör adaylarına ithaf edilmiş şarkıların koridorda çalınması da büyük ilgi çekti.
Perşembe günü ise bir süredir okulda açtığımız ?Tutuklu öğrencilere kart atıyoruz? masalarında topladığımız kartları bir etkinlikle postalamayı kararlaştırdık. Beyazıt?ta ana kapının önünde yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir basın açıklamasının ardından kartları postaladık.
Bu sırada okulda yaşanan polis terörünün son halkası olarak 73 kişiye soruşturma açılmıştı ve bu kişiler 3 Ocak Pazartesi günü Öğrenci Kültür Merkezi önüne ifade vermek için çağrılmışlardı. Biz de bunu dikkate alarak 3 Ocak günü ÖKM önünde bir seçim mitingi yapmayı kararlaştırdık. 6 Ocak günü ise tüm fakültelere sandıklar kurarak seçimi gerçekleştireceğiz. Bu seçimlerin sonuçlarını da resmi seçimlerin yapılacağı Edebiyat Fakültesi önünde yapacağımız bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurucağız.
Kampanya kapsamındaki yoğun tanıtımlarla ve etkinliklerle bu seçimlere katılımı en yüksek düzeye çıkarmayı ve tüm öğrencilerin bu basit şekilde bile olsa yönetimde söz sahibi olma iradesini göstermelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Ekim Gençliği/İÜ Merkez Kampüs


****************************************************************
İÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nde ortak çalışmamız güçlenerek devam ediyor...


"Bu fakülte işsiz yetiştiriyor,
geleceğimize sahip çıkıyoruz!"

İÜ Fen-Edebiyat Fakültesi?nde geçen hafta başlattığımız kampanya güçlenerek devam ediyor. ?Bu fakülte işsiz yetiştiriyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz!? şiarıyla yürüttüğümüz ortak çalışma, fakülte içinde ilk elden ileriye dönük umut verici bir etki yarattı.
İlk toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, bu hafta aldığımız toplantıya çağrı amaçlı yoğun bir çalışma yapıldı. Yaygın afiş ve el ilanının kullanıldığı çağrı sürecinde aynı zamanda toplantı doğrultusunda kolektif bir biçimde oluşturduğumuz bültenin yaygın dağıtımını yaptık.
29 Aralık günü gerçekleştirdiğimiz ikinci toplantıya yaklaşık 30 kişi katıldı. Oldukça verimli tartışmalarla geçen ve önemli kararların alındığı bu toplantı, önümüzdeki günlerde atacağımız adımları somutlaştırmamızı da sağlamış oldu.
Bültenin ve toplantıların süreklileştirilmesi kararı alındı. Ayrıca bir sonraki toplantının çağrısının afiş ve el ilanlarının dışında amfi konuşmaları ile tamamlanması kararlaştırıldı. Ancak bu bildiğimiz amfi konuşmaları biçiminde değil, amfilerden temsilci talep edilmesi biçiminde gerçekleştirilecek. Haftaya formasyon sorununa ilişkin daha somut bir tartışma yapabilmek için, her amfinin temsilcisine söz verilecek ve kararlar temsilciler aracılığıyla amfilere taşınacak.
Bültenin hazırlık sürecini hızlandırabilmek ve haftalık düzenli çıkışını planlayabilmek için bir bülten komisyonu oluşturuldu. Ayrıca, toplantı öncesinde amfi konuşması yapılan her amfiye, sorunun yakıcılığının anlatılabilmesi adına ?işsizlik diploması? dağıtımı yapılmasına karar verildi.
Dönemin kapanmasına az bir zaman kala yakaladığımız bu ortaklık ve çalışma temposunun ikinci döneme anlamlı sonuçlar taşıyabileceği beklentisindeyiz.
Fakülte içinde bir yandan süren alternatif rektörlük seçimi ile soruşturma karşıtı çalışma da fakültenin politik havasının canlanmasına doğrudan bir katkı sağladı. Birbirinden bağımsız iki ayrı ortak çalışmanın birbirini güçlendirir biçimde sürmesi, gerçekten bizler açısından önemli bir deneyim olduğu kadar, ortak çalışma kültürünün gelişimi açısından atılmış anlamlı bir adım. Bugün hedefimiz kurulmuş olan bu birliktelikleri, bugünkü samimiyeti ve güçlülüğüyle ikinci döneme taşıyabilmek.

İÜ Fen- Edebiyat Fakültesi/Ekim Gençliği