29 Mayıs'04
Sayı: 2004/21 (13)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalizme ve siyonizme karşı mücadeleyi yükseltelim!
  Barbarların NATO Zirvesi için İstanbul'da fiili sıkıyönetim...
  NATO karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  NATO karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  NATO karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  NATO karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  NATO dağıtılsın!
  DİSK 12. Genel Kurulu'na doğru...
  DİSK Genel Kurulu öncesi sendika yöneticileriyle konuştuk...
  Sermaye işbirlikçisi sendika ağaları yeni saldırılar için mesaide!
  Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda işsizliğe çare buldu!
  Gericilerin Çağlayan mitingi ve EMEP
  Yaz dönemi çalışmasının çok yönlü gündemleri
  Ekim'in Mayıs 2004 tarihli 236. sayısı çıktı...
  Devlet-mafya-futbol üçgeni...
  Ebu Garib'ten Ulucanlar'a...
  "Pişmanlık yasası" yeni hazırlanan TCK ile süresiz hale getiriliyor...
  Siyonist cellatlar Filistin'de etnik temizlik yapıyor
  Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!
  Irak'taki işkence vahşeti bakanlık onaylı!
  Arap Birliği Zirvesi...
  Uluslararası hareket...
  EMEP'ten düzenle barışmanın yeni adımları...
  Edirne şenliğinde polis terörü...
  YÜT 8. Geleneksel Bahar Şenlikleri...
  Basından...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Barbarların zirvesinin tarihi yaklaştıkça, devletin NATO karşıtı eylemlere tahammülü de hızla tükeniyor. Hatta, sadece protesto eylemi yapanlara değil, TRT çalışanlarını da gözaltına alıp sorgudan geçirme olayında olduğu gibi, herkese saldırabiliyor. Saldırıya geçmesi için somut bir tehlike durumunun varlığı gerekmiyor, onun öyle algılaması yetiyor. Tıpkı ABD’nin “terör” algısı gibi...

Antalya’daki eyleme saldırıyı, İstanbul’daki bir dizi eylem ve etkinliğe saldırı izledi. Esenyurt’ta NATO karşıtı eyleme, Pendik’te afiş çalışmamıza saldırıldı. Pendik’te gözaltına aldıklarına polis, NATO karşıtı her türlü eylem ve etkinliğin “valilik emri” ile yasaklandığını, engelleneceğini söylemiş bulunuyor. Yine İstanbul’da afişlerimizin çoğu kazınarak sökülmüş durumda.

Edirne’de üniversite şenliklerinde yine NATO karşıtı eylemlerin gerçekleştirilmesi saldırı gerekçesi yapıldı. Azgın bir terör saldırısıyla gözaltına alınan öğrencilerden tutuklananlar oldu.

Ancak tüm bu saldırılar, saldırıya uğrayan alanlar başta olmak üzere, NATO karşıtı çalışmaları engellemeye yetmedi, yetmeyecek. İstanbul’u emperyalistlere dar etmek için daha hırslı, daha güçlü, daha etkin bir çalışma içinde olacağız.

Çalışmaların daha etkin olabilmesi ise, devletin bu saldırı taktiğine karşı daha kararlı bir duruş içinde olmaya bağlı. Diğer yandan dizginlerinden boşalmış devlet terörünü püskürtmenin yolu devrimci kitle eylemlilikleri yaratmaktan geçiyor. NATO karşıtı eylem ve etkinliklere kitlesel katılım ve eylemlerin militan geçmesi konusunda azami çaba içerisinde olmak gerekiyor. Eylemlerdeki kitleselliğin, tek başına olmasa da, kolluk güçleri üzerinde geriletici bir basınç oluşturduğu bilinmektedir. NATO karşıtı eylemlerin giderek daha geniş kitlelere maledilmesi de, diğer ihtiyaçların yanı sıra, saldırıların dizginlenmesi açısından da önem arzediyor.

Önümüzdeki ilk kapsamlı etkinlik, 31 Mayıs’ta Harbiye Açık Hava’da gerçekleştirilecek olan “NATO’ya karşı notalar” gecesi. Oldukça geniş bir sanatçı kadrosunun sahne alacağı bu etkinliğe katılımın devrimci çevrelerle sınırlı kalmayacağı açıktır. Konserleri izlemeye gelen işçi ve emekçileri, NATO karşıtı diğer eylem ve etkinliklere katılmaya ikna etmek, sahne ve mikrofondan ziyade, devrimcilerin etkin pratik faaliyetleriyle mümkün olacaktır.

Ancak sınıf devrimcileri açısından can alıcı nokta fabrika ve işyerlerinde yürütülecek, işçi ve emekçilerin özgücüne dayanacak NATO ve işgal karşıtı birlikler oluşturabilmektir. Sınıf devrimcileri bu bilinçle üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getireceklerdir.