1 Mayıs'04
Sayı: 2004/17 (09)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist NATO Zirvesi'ne Denizler'in anısından güç ve ilham alarak hazırlanalım!
  Geleceğin devrimci 1 Mayıslar'ına doğru!..
  12 Eylül ürünü cübbeli faşist terör aygıtı olarak DGM'ler...
  Varşova polis işgali altında!
  Telekom'da özelleştirme süreci başladı!
  Emperyalizme karşı mücadele programı ve EMEP
  BDSP'nin "İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!" pikniği başarıyla gerçekleştirildi...
  Mamak BDSP 1 Mayıs çalışmalarından...
  "Kamu Reformu", sendikalar ve KESK'in tutumu
  TKİP, geçmişin devrimci mirasının biricik gerçek savunucusu ve temsilcisidir
  Irak halkı emperyalist barbarlığa teslim olmuyor
  Siyonistler Arafat'ı ölümle tehdit ediyor!
  İsrail barışın bedelini ödemek istemiyor"
  ABD emperyalizminin Kosova planları
  Medya: "Güç bende artık"!
  Eğitim-Sen Ege Bölge toplantısı yapıldı...
  Kıbrıs ve Annan Planı
  Bültenlerden...
  Bir roman: "Direnen Haliç"
  İsrail: Bir Büyük Cephanelik
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Uluslararası işçi sınıfının “Birlik, dayanışma ve mücadele” günü 1 Mayıs’ı geride bırakıyoruz. Haftalardır 1 Mayıs üzerine süren bir tartışma yaşandı. Gelinen yerde 1 Mayıs İstanbul’da iki ayrı alanda kutlanacak. Kuşkusuz ki böylesi bir ayrışma işçi sınıfının birliği ve ortak gücünün bölünmesi anlamına geliyor. Ancak bu tablonun güncel planda yarattığı zayıflık ne olursa olsun, bu ayrışmanın sınıf ve kitle hareketi için ilerletici sonuçları olacaktır. Sürece bu açıdan bakmak ve değerlendirmek gerekiyor.

Son on yıldır devlet, adım adım 1 Mayıs üzerinden mevzi kazandı. Giderek miting alanını kuşatarak, devrimci bir inisiyatif ve müdahalenin tüm zeminlerini ortadan kaldırmayı çalıştı. Bu kuşatma çemberini daha da daralttı. Adeta 1 Mayıs’ı cendereye aldı. Bu cendereyi bir yerden parçalamak zorunlu hale gelmişti. İşte bugün bu adımın atılmasının uygun ortamı doğmuş bulunuyor. Hiçbir biçimde bu adımı boşa düşürücü bir çaba içinde olmamak, tersine bunu güçlendirici ve sağlamlaştırıcı adımlar atmak gerekiyor.

NATO Zirvesi öncesi 1 Mayıs’ın fiili ve meşru bir tarzda kutlanacak olması önemli bir politik kazanımdır. Bu kazanımın daha da büyütülmesi ve kalıcı hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm devrimci güçler bu sorumluluk ve bilinçle davranmalıdır.

1 Mayıs günü Saraçhane’de saat 11.00’de yapılacak fiili ve meşru eyleme güçlü, kitlesel ve örgütlü bir katılımın sağlanması bu açıdan önem taşıyor. Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) kendi cephesinden böyle bir tablonun ortaya çıkması için azami bir çaba ve kararlılık sergileyecektir. Tüm güçleriyle Cumartesi günü saat 11.00’de Saraçhane Parkı’nda olacaktır.

Tüm okur ve güçlerimizi Cumartesi günü saat 10.00’de Saraçhane Parkı’nda BDSP pankartı altında buluşmaya çağırıyoruz