18 Ekim'03
Sayı: 2003 (04)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak halkının son mesajı
  İMF programlarına hayır!
  Büyük olmak ile büyüklenmek
  Savaş ve işgal karşıtı eylemlerden...
  Kaynaklar emekçiye değil emperyalist savaşa ayrıldı!
  Kızılay'ın Irak seferi
  Irak'ta işgalci olmanın "yol haritası" çizildi
  Kitlelerin öfke ve tepkisini örgütlemek için daha fazla çaba!
  İmam hatip gerilimi uzlaşmayla sonuçlandı...
  Türkiye işçi sınıfı ve Ortadoğu halklarının zorlu dönemi!
  Bilgi edinme yasası!
  Dünya, Türkiye ve sol hareket/1
  Fanset işçisiyle dayanışmayı yükseltelim!
  TKY saldırısına eğitim emekçileri de ortak ediliyor!
  Emperyalist-siyonist saldırganlık azıyor!
  İslam Konferansı Örgütü Malezya toplantısı...
  Bolivya'da büyük halk hareketi...
  Büyük Zindan Direnişi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!
  Savas tezkeresi ve kendini dayatan görevler...
  Tecavüzcü sürüsü!
  Olağanüstü hal başlar mı?
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Emperyalizme ve kapitalizme karşı
sosyalizm bayrağını yükseltelim!

“Ak” olma iddialarıyla hükümete gelen AKP’nin kara yüzü kısa zamanda açığa çıktı. AKP, ABD’nin sefil çıkarları için jandarmalığı soyundu. ABD kirli işlerini arka bahçesinde bekleyen Türk işbirlikçilerine yaptıracak. AKP hükümeti başından beri verdiği sözü tutarak sadık bekçi köpekliğini ispatladı. Meclisten jet hızıyla tezkere için yetki alarak işgal hazırlıklarına başladı.

Irak’ın işgalinin ortağı olacak Türk askerini bekleyen, bataklık ve bunun sonucunda ölümdür. Gerçekleri halktan gizleyen sermaye devletinin gözlerini kan bürünmüş bulunmaktadır.

ABD ve işgalci güçler, Irak halkının muazzam direnişi karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Günde en az 10 saldırıyla karşı karşıya kalan katliamcı güçler 3-4 kayıp veriyorlar. Kürdistan’da kirli özel savaşta ustalaşmış ve deneyim kazanmış Türk özel timleri Irak batağına gömülen Amerika’yı kurtarmak için acele ediyorlar. Ama bu batak onlara da mezar olacak.

Binlerce işçi ve emekçi çocuğunu bu haksız ve kirli savaşın ortağı yapmak istiyorlar. Ama bunu kolay başaramayacaklar. Tarihte hiçbir katliam bedelsiz kalmamıştır. Dün Vietnam’da bedelini ödediler. Bugün Afganistan ve Irak’ta ödüyorlar. Irak halkının küçük bir kesiminin direnişi “koca” Amerika’yı çıkmaza soktu. Zira direnen halkların muazzam gücü karşısında yapacakları hiçbirşey yoktur.

Bize düşen Irak halkının onurlu mücadelesinin yanında olmaktır. Kapitalizm ve emperyalizme karşı işçi sınıfı ve emekçileri bilinçlendirip sınıf savaşını yükseltmektir. Ta ki sınıflar ortadan kalkana, sosyalizm güneşi bu topraklarda doğuncaya dek.

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

Sefaköy’den bir Kürt emekçiÜmit Altıntaş Gençlik Kampı’nı selamlıyoruz!

Cenevre’den taraftarlar olarak genç komünistlerin düzenlemiş olduğu Ümit Altıntaş Gençlik Kampı’nı coşkuyla selamlıyoruz. Türkiye’de zor şartlar altında gerçekleştirmiş olduğunuz kamp kendi içinde bir başarıyı ve devrimci özveriyi göstermektedir.

Sizlerden fiziken uzak olsak da gönlümüz sizlerledir. Bir ilk olan kampa katılan genç arkadaşların yazılarını okuyunca kendimizi sizlerin yanında hissettik. Sizlerin coşku ve heyecanını paylaştık.

Hedeflemiş olduğunuz eğitim çalışmalarını bizler de burada aynı amaçla gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü sağlam teorik temel, disiplinli bir pratik çalışmayı besler ve büyütür. Sistem özellikle gençliğin düşüncelerini bulandırmaya, bilincini çarpıtmaya, böylece kendisi için bir tehlike olmaktan çıkarmaya çalışmaktadır. Çünkü bilinçli bir gençlik, çelişki dolu kapitalist sistemin en tehlikeli düşmanıdır. Tabii ki pratikle yoğrulmayan bilinç kendi başına bir güç ifade etmez.

Kampın başarılı geçmesini sağlayan temel etkenlerden biri de, gerçekleştirdiğiniz kampın ön hazırlıklarının planlı ve özverili bir biçimde yapılmış olmasıdır. Seminer konuları zengin bir içeriğe sahip. Kamptan almış olduğunuz bu coşku, heyecan, bilinç ve iradeyi yerelinize yansıtmanız, emeklerinizin en güzel ve anlamlı karşılığı olacaktır. Önemli olan bir zorluğu aşmak değil, mücadeleyi sistemli ve disiplinli bir çalışmayla büyütmektir.

Kampınız Ulucanlar’da katledilen yoldaşımız Ümit Altıntaş’ın adına layık olmuştur. Onların bırakmış olduğu mirası devralmak biz genç komünistlere düşüyor. Onlar bizim yüreğimizde, bilincimizde, türkülerimizde ve mücadelemizde her zaman yaşayacaklar.

Son olarak başlatmış olduğunuz 100 bin imza kampanyanızı destekliyor ve şimdiden başarılı olacağınıza tüm kalbimizle inanıyoruz.

Ekim Gençliği taraftarları/CenevreGazetemize bir hatırlatma!

Merhaba arkadaşlar,

Geçen haftaki sayıda özellikle orta sayfanın başlıklarında dikkatimizi çeken bir şey var. Emperyalist savaştan birçok yerde savaş diye bahsedilmiş. “Savaş karşıtı mücadele” vb. tanımlamasıyla birçok yerde karşılaştık.

Yazının geneline hakim bir tablo değil elbette, ancak özellikle ana ve alt başlıklarda geçiyor. Bu ayrıntının dikkatlerden kaçtığını, kullanım alışkanlığından kaynaklı, daha pratik olduğu için ve kastedilenin de öyle anlaşılacağını düşünerek savaş kelimesinin kullanıldığını düşünüyoruz. Böyle düşünmekle birlikte, orta sayfada yer alan bir yazıda da olmaması gereken bir durum. Böylece emperyalist işgal, saldırganlık ve savaşa karşı mücadelede yaşanan temel sıkıntılardan birisi olarak tanımladığımız zayıflığa biçimsel olarak biz de düşmüş oluyoruz. Bugün merkezi savaş karşıtı platformlarda bulunmamızın nedenlerinden birisi de onların savaşın sınıfsal niteliğini görmezden gelerek kendilerini isimlendirmeleri ve bu bakışla hareket etmeleri değil mi? Önemli bir nokta olarak gördüğümüz için hatırlatma htiyacı duyduk.

Kızıl Bayrak/AdanaHabip ve Ümit’i mücadelemizde yaşatacağız!

Ulucanlar direnişinin yıldönümünde yaptığımız anmada dostlarımıza, özellikle de genç devrimcilere sizleri, mücadelenizi, zor dönem devrimciliğini ve partimizin düşünen ve savaşan önderleri olarak siyasal kimliğinizi anlattık. Hiç kuşkusuz ki, sizleri anmak ancak parti, devrim ve sosyalizm davasını büyütmekten geçiyor. Habip, Ümit ve 8 siper yoldaşının anısı önünde derin bir saygı ve sevgiyle eğiliyoruz.

Berlin’den TKİP taraftarlarıİşgale karşı anket çalışması

Tezkerenin meclisten geçmesiyle birlikte saldırganlaşan sermaye devleti şimdi de bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyor. Bizim ise bu saldırganlığa karşı kitleleri eylemliliğe çekmek için çalışmamız yoğunlaşarak devam ediyor. Bunun ilk adımı olarak bölgemize dönük 4 maddelik bir anket hazırladık. İkişerli gruplar halinde 200 anket yaptık.

Bu çalışma ardından kurumumuza gelip gidenler oldu. Bu da böylesi bir çalışmanın ilk elden sunduğu imkanlara işaret ediyor. Bu imkanları devrimci faaliyetimizi geliştirecek bir temel olarak değerlendireceğiz. Benzer faaliyetlerimiz devam edecek.

Sefaköy İKE çalışanları