Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Mart '02
Sayı: 51
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Emperyalist savaş ve gençlik
  Emperyalist saldırganlık Ortadoğu halklarını tehdit ediyor
  Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!
  Soruşturma terörü dalgası ve güncel sorumluluklar
  Üniversitelerde büyük kıyım
  Dünyada ve Türkiye'de neo-liberal eğitim politikaları
  İşletme hesabı üzerine
  YÖK yasa tasarısı ve orta öğretim
  Yeni YÖK yasası nedir, ne değildir?
  Üniversite-sermaye işbirliği üzerine/2
  ODTÜ'de bir eylem ve bir panel!..
  İTÜ Paralı Eğitime Hayır Bülteni'nden...
  Saldırıya karşı işçilerden anlamlı duyarlılık
  Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinde yasa karşıtı etkinlikler...
  Üniversiteler çürüyen düzenin aynasıdır!
  Türkiye eğitim politikalarıyla da Arjantin'in yolunda!
  Liselerin har(a)ç landırılmasına izin vermeyeceğiz!
  Kürtçe eğitim kampanyasının sonuçları
  Baskı ve zulüm karşısında yaratılan bir direniş geleneği!
  Okur mektupları 
 
Kampanya çalışmamızı Türk-İş bölge toplantısına taşıdık...

Saldırıya karşı işçilerden anlamlı duyarlılık

9 Mart Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılan Türk-İş'in bölge toplantısına, yeni YÖK yasa tasarısına karşı duyarlılık oluşturmak ve sorunu dolaysız sahiplerine taşımak amacıyla katıldık.

Salonu hınca hınç dolduran işçiler imza metinlerimizi büyük bir duyarlılıkla okuyup imzaladılar. Yıkım programı altında ezilen işçiler üniversitelerin özelleştirilmesine karşı ortaya koyduğumuz tutumu sahiplendiler.

Birçok işçi metni alıp salonda kendileri dolaştırdı. İmza toplama sırasında birçoğu ile konuşma şansı bulduk. Konuştuğumuz işçiler lisede veya orta okulda çocukları olduğunu, eğer üniversiteler de özelleşirse çocuklarını üniversitelere kesinlikle gönderemeyeceklerini söylediler.

Bu duyarlılıktan dolayı bir gün içinde 1000 imza topladık. Bu sadece bir başlangıç. Çalışmamızı sorunun gerçek sahiplerine, işçilere, emekçilere ve öğrencilere ulaştırmaya devam edeceğiz.

Ekim Gençliği/İstanbul

İTÜ’deki kampanya çalışmalarından...

Maslak kampüsünde bir haftalık yoğun bir faaliyet ortaya konuldu. “Paralı eğitime hayır!” bülteninden yaklaşık 120 adet satıldı. Sınıflarda “Paralı eğitime hayır!” çalışmasının ve bu çalışmaya katılan öğrencilerin çıkardığı bültenin tanıtımı, satışı yapıldı. Böylelikle YÖK yasa tasarısı öğrencilere anlatılmaya çalışıldı.

Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenciler tarafından çıkarılan bülten öğrenciler tarafından belli bir ilgi ile karşılandı. Bunun dışında 8 Mart’a çağrı içerikli afiş çalışması yapıldı.

Maçka hazırlık kampüsünde de yine bir haftalık yoğun bir faaliyet ortaya konuldu. Anket çalışmamız ve çıkarılan bülten buraya da taşındı. 30-35 adet anket ve anketlerle beraber bülten satışı yapıldı. Yaklaşık 1200 adet bildiri dağıtıldı. Bunun dışında 8 Mart öncesi için planladığımız toplantıya çağrı niteliğinde 200 adet afiş ve 1000 civarı bildiri dağıttık. Çalışmamız kampüs içerisinde sorunun tartışılması ve YÖK yasa tasarısının kampüsteki öğrencilerin gündemine taşınması açısından anlamlı oldu.

Fen-Edebiyat Fakültesi’ndeki çalışmalardan...

Fen Edebiyat Fakültesi Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenciler olarak 8 Mart’a yönelik yoğun bir faaliyet gerçekleştirdik.

Yoğun bir şekilde anket yaptık. Anket yaptığımız insanlar soruna oldukça duyarlıydılar. Birçoğu YÖK yasa tasarısına karşı başka neler yapmayı düşündüğümüzü ve bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 100 civarında yapılan anketin dışında yoğun bir bildiri ve afiş faaliyeti de yürütüldü.

8 Mart öncesi yapılacak toplantıya çağrı niteliğinde 500 civarında bildiri ve yaklaşık 100 adet afiş yapıldı. YÖK yasa tasarısına karşı yürüttüğümüz çalışmanın dışında kampüste bir de 8 Mart etkinliği yapıldı. Çalışma bir dizi eksiğine karşın anlamlıydı. Özellikle tahliye olmuş bir MLKP dava tutsağı ölüm orucu direnişçisinin yaptığı konuşma oldukça etkili idi.

70 kişinin katılımı ile yapılan yürüyüş ve arkasından yapılan şenlik oldukça ilgi gördü.

Avcılar kampüsündeki çalışmalardan...

Avcılar Kampüsü’nde de Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenciler olarak yoğun bir faaliyet ortaya konuldu. 1000 civarı bildiri ve 100 civarı afiş yapıldı. Yanı sıra anket çalışmasına da devam edildi. Anketler oldukça ilgi gördü. 8 Mart’a yönelik olarak planlanan faaliyet bir dizi yeni insanla tanışmamıza olanak sağladı.

8 Mart öncesi yaptığımız toplantıda 8 Mart’a Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenciler olarak çıkmayı planladık. Diğer üniversitelerden arkadaşlarımızla birlikte 8 Mart’ta, YÖK yasa tasarısına ve kadının sömürülmesine karşı yükselttiğimiz şiarlarımızla alana çıktık.

8 Mart'ta kadının sömürülmesine ve paralı eğitime karşı alanlardaydık...

“YÖK’süz üniversite, kadının sömürülmediği bir dünya istiyoruz!”

Çalışmamızın tüm eksiklerine ve tüm olumsuzluklara rağmen 8 Mart’ta Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenciler olarak yaklaşık 40 kişilik bir kitleyle alana çıktık. Katılım, yasa tasarısına karşı ördüğümüz mücadelede eylemsel bir başlangıç açısından anlamlı idi.

Eylemde, “YÖK’süz üniversite, kadının sömürülmediği bir dünya istiyoruz!” yazılı pankartımızı açtık. Aynı eksenli talepleri içeren dövizlerimizi taşıdık. Sloganlarımızı gür biçimde haykırdık.

Alanda emekçi kadınlardan oldukça ilgi gördük. Çalışmalarımıza bu tempoda devam ettiğimiz koşullarda bir sonraki eylemde çok daha güçlü bir katılım sağlayabileceğiz.

Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edecek, öğrenci gençliği YÖK yasa tasarısı ve paralı eğitim saldırısına karşı mücadele alanlarına seferber edeceğiz.

İstanbul’dan Paralı Eğitim Karşıtı ÖğrencilerAnkara’da kampanya çalışmaları sürüyor...

Etkin ön hazırlık çalışmasına dayalı
basın açıklaması

Üniversiteleri sermayenin ihitiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırmaya yönelik yeni Yüksek Öğrenim Yasa Tasarısı’na karşı tepkiler büyüyor. Bazı gençlik gruplarının son dönemde gecikerek de olsa gündemlerine aldığı tasarı meclis komisyonlarında görüşülmeye devam ediyor.

Biz Ankara Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenciler olarak saldırıyı önden karşılamak üzere bir dizi çalışma yaptık. Bu çalışmaların geldiği düzeyi aktarmak ve mücadelenin sürdüğünü göstermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledik. Basın toplantısı için geniş bir duyuru çalışması yaptık. Üniversitelere, liselere, sendikalara, gençliğin yoğun olarak gittiği kafelere basın toplantısına çağrı afişlerini astık. Basın toplantısına 40 kadar kişi katıldı. Genel-İş’te yaptığımız basın toplantısında çalışmalarımız hakkında bilgi verdik.

Paralı eğitim saldırısına karşı yürüttüğümüz kampanya ağırlığı okullara verilmek üzere devam edecek.

Ankara Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenciler