Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Mart '02
Sayı: 51
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Emperyalist savaş ve gençlik
  Emperyalist saldırganlık Ortadoğu halklarını tehdit ediyor
  Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!
  Soruşturma terörü dalgası ve güncel sorumluluklar
  Üniversitelerde büyük kıyım
  Dünyada ve Türkiye'de neo-liberal eğitim politikaları
  İşletme hesabı üzerine
  YÖK yasa tasarısı ve orta öğretim
  Yeni YÖK yasası nedir, ne değildir?
  Üniversite-sermaye işbirliği üzerine/2
  ODTÜ'de bir eylem ve bir panel!..
  İTÜ Paralı Eğitime Hayır Bülteni'nden...
  Saldırıya karşı işçilerden anlamlı duyarlılık
  Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinde yasa karşıtı etkinlikler...
  Üniversiteler çürüyen düzenin aynasıdır!
  Türkiye eğitim politikalarıyla da Arjantin'in yolunda!
  Liselerin har(a)ç landırılmasına izin vermeyeceğiz!
  Kürtçe eğitim kampanyasının sonuçları
  Baskı ve zulüm karşısında yaratılan bir direniş geleneği!
  Okur mektupları 
 
ODTÜ’de bir eylem ve bir panel...

Yemek zammına karşı eylem

ODTÜ’de yemekhane fiyatlarına yapılan %41’lik zamın ardından başlatılan “Yemezler” adlı kampanya sürüyor.

Bu kampanya çerçevesinde yapılan açık toplantıların ilkinde 70 kişi, ikincisinde ise 100 kişilik bir öğrenci kitlesinin katıldı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda 7 Mart Perşembe günü bir eylem gerçekleştirildi.

Eylem öncesinde yemekhane zamlarının geri alınması için 3500 kadar dilekçe toplandı. Eylemde dilekçeler rektörlüğe iletildi. Hazırlık bölümünden başlayan eylemde “Ucuz, temiz, kaliteli yemek istiyoruz- Zamlar geri alınsın!” yazılı bir pankart taşındı. Atılan sloganlar arasında yeni YÖK yasa tasarısına ve paralı eğitime ilişkin olanlar da vardı.

Hazırlıktan yemekhane önüne doğru yürümeye başlayan kortej 350 kişiyi buldu. Yemekhane önünde yapılan basın açıklamasının ardından imzaları iletmek için rektörlüğe doğru yürüyüşe geçildi. Oldukça coşkulu olan öğrenciler bir süre yolu kapattıktan sonra rektörlük önüne geldiler. Rektörlüğün imzaları ve görüşmeyi kabul etmemesinin ardından tekrar yol kesildi. Hemen görüşmeyi kabul eden rektör yardımcısı, özetle yemekhane zamlarının geri alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Bu yanıtın ardından “Boykot geliyor!” sloganlarıyla eylem bitirildi.

"Yeni YÖK yasa tasarısı ve devlet üniversitelerinin geleceği"
konulu panel ve rektörün hezimeti

Günün ikinci önemli olayı ise, Öğretim Elemanları Derneği’nin düzenlediği “Yeni YÖK yasa tasarsısı ve devlet üniversitelerinin geleceği” konulu paneldi. Panele ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, YÖK üyesi Alpaslan Işıklı ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve ÖED Başkanı Musafa Altıntaş katıldı. 300’ü aşkın öğrenci ve öğretim görevlisinin izlediği panel U. Akbulut açısından tam bir hezimet oldu.

İlk sözü alan Akbulut bu yasanın paralı eğitim demek olmadığını anlatmaya çalıştı. Burs olanakları ve iyi niyetlerinden bahseden rektöre diğer iki katılımcı anlamlı yanıtlar verdiler.

A. Işıklı bu yasa ile sosyal devlet anlayışının bir paçası olan parasız eğitimin, eğitimin bir hak oluşunun ortadan kaldırıldığını ifade etti. Tasarı ile yapılmak istenenin neo-liberal politikalar çerçevesinde eğitimin ticarileştirilmesi olduğunu söyledi.

M. Altıntaş ise tasarının arkasında vakıf üniversitelerinin olduğunu söyleyerek, yapılmak istenenin zaten öğrenci sayısı oldukça azalan vakıf üniversiteleri ile devlet üniversiteleri arasında bir “piyasa eşitliği" sağlanması olduğunu vurguladı. Tasarının aynı zamanda ideolojik bir saldırı olduğunu vurgulayan Altıntaş, sosyal devlet olgusunun yıkılmak istendiğini, rejimin değiştirilmek istendiğini söyledi. U. Akbulut’un bu söylenenlere yanıtı kekelemek oldu.

Salondan yoğun alkış alan diğer iki konuşmacının aksine U. Akbulut’un konuşmaları sessizlikle ve arasıra gülüşmelerle karşılandı.

Toplantının soru bölümünde, soruların yazılı olarak verilmesi ve bir öğrenci temsilcisinin panelist olarak bulunmaması bazı öğrencilerin itirazlarına yolaçtı. Hemen bütün sorular Akbulut’a yöneldi. O ise soruları gruplandırarak, anlamsız ve saçma yanıtlar verdi.

Araştırma profesörlüğüne ilişkin bir soruya verdiği yanıtın ardından, bir öğretim görevlisinin "Hiçbir sermayedar çıkarı olmayan bir konu hakkında, bilim için üniversiteye milyarlarca lira vermez" yanıtını alınca, rektör düpedüz saçmaladı ve “keşke verseler” diyebildi. Sorularla epey terleyen rektör, bu konuda yapılacak her türlü toplantıya, öğrencilerin yapacakları da dahil, katılacaklarını söyledi.

Toplantı tasarının baş savunucusu rolündeki rektör için tam bir hezimet oldu. Toplantının ardından “ODTÜ Paralı Eğitime Hayır!” platformu çalışanları, tasarı hakkında hazırladıkları “Yeni YÖK yasası ne getiriyor, ne götürüyor?” başlıklı broşürü yaygın bir biçimde dağıttılar.

Ekim Gençliği/ODTÜ