5 Mayıs 2016
Sayı: KB 2016/17

Devrimci sınıf hareketi için ileri!
Kazanan Taksim iradesidir!
Birleşik, devrimci sınıf hareketi ihtiyacı
Abluka ve saldırılara karşı 1 Mayıs’ta Taksim ısrarı
Ankara, İzmir ve Bakırköy'de 1 Mayıs
Kayseri ve Adana’da 1 Mayıs’a saldırı
“Faşist saldırıların panzehiri devrimci sınıf mücadelesidir!”
1 Mayıs coşkusu dört bir yanda
Taksim-Bakırköy ayrışması, devrim-düzen ayrışmasıdır!
Adana 1 Mayıs'ı üzerine
"Direnişimizin sesini 1 Mayıs’a taşıdık"
Kocaeli 1 Mayıs’ından işçi ve emekçilere mesajlar
Avrupa’da 1 Mayıs eylemlerinden...
Avrupa’da 1 Mayıs
Asya kıtasında 1 Mayıs
Göçler, mülteciler, sorunlar ve sorumlular - 1
Özgürlüğü uğruna direnen halklar teslim alınamaz!
Kirli savaş politikalarının bedelini halklar ödüyor!
Denizler’in cüreti yol göstermeye devam ediyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Avrupa’da 1 Mayıs eylemlerinden...

 

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Avrupa’nın dört bir yanında yapılan eylemlerle kutlandı.

1Mayıs İsviçre Basel’de sendikaların ve kitle örgütlerinin yanı sıra “Anti Kapitalist Blok” tarafından kutlandı. 1 Mayıs’a çağrı ise haftalar öncesinden başladı. Yapılan yürüyüş boyunca coşkulu sloganlar haykırıldı. TKİP de yürüyüşe katıldı.

Almanya Wuppertal’daki 1 Mayıs kutlamasında, sendikalar ile yerli ve göçmen parti ve örgütler yer aldı. Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) önünden binden fazla kişi yürüyüşle Luisenplatz’a gelerek miting yaptı. Mitingde belediye başkanı, sendika bürokratları ve politikacılar konuşma yaptılar

Müzik dinletileriyle son bulan mitingden sonra TKİP ve Devrimci Gençlik Birliği, Engels’in evinin önünde bir kutlama daha yaptı.

Frankfurt’ta üç binden fazla kişinin katılımıyla bir yürüyüş ve Römer Meydanı’nda yaklaşık 6 bin kişilik bir miting yapıldı. Yürüyüş ve mitinge sendikalar, yerli ve göçmen parti ve örgütler katıldı. Sendika kortejlerinde politik şiarlar öne çıkarken Türkiyeli örgütlerin kortejlerinde savaş, ırkçılık ve Kürt halkına yönelen kirli savaş öne çıktı.

Miting alanında ise yalnızca sendika bürokratları, belediye başkanı konuşurken, müzik dinletisiyle miting sona erdi. TKİP de kutlamaya katılım sağladı.

Köln’deki 1 Mayıs kutlaması Alman Sendikalar Birliği binası önünden yürünerek Heumarkt alanında miting yapıldı. Yürüyüş ve mitinge Ford işçileri, sendikalar, parti ve örgütler katılırken mitingde yine yalnızca bürokratlar konuştu.

Berlin’de sendikalar tarafından bir yürüyüş ve miting yapıldı. Yine sendika binası önünden yürünerek Brandenburger Tor’da miting yapıldı. Yürüyüşe 4-5 bin, mitinge ise 10 bin civarında bir katılım oldu. Buradaki eylemde iş güvencesi, hak gaspları ve savaş gündemleri öne çıkarken, kortejler coşkuluydu.

Berlin’de düzenlenen bir diğer sözde “1 Mayıs eylemi” ise Kreuzberg semtinde bu sene 14. defa yapılan “May Fest” oldu. 1 Mayıs’ın içeriğini boşaltmaya dönük olarak yapılan bu festival tam anlamıyla bir karnaval havasında geçti. Yüzlerce yiyecek ve içecek standının yanı sıra dans ve müzik standlarının yer aldığı bu yılki “May Fest”e 100 binlerce katılımın olduğu gözlemlendi.

Duisburg’da yüzlerce kişi 1 Mayısı kutlamak için Hamborn Rathaus önünde buluştu. Saat 11.00’de buluşmalar başlarken ilerici, devrimci örgütlerin 1 Mayıs’ın anlam ve önemine değinen ajitatif konuşmalar yapmasından rahatsız olan sendika bürokratları polisi kışkırtıp, konuşmaları engellemek istedi. Bunun üzerine kısa süreli olarak polisle karşı karşıya gelinirken, kitle kararlı biçimde bu saldırıya direnerek polisleri geri püskürttü.

Polisin püskürtülmesinin ardından başlayan yürüyüşte Kürt hareketi ve birlikte hareket ettiği siyasetlerin kortejlerinde sürekli AKP ve T. Erdoğan’ın protesto edildiği sloganlar atılırken, 1 Mayıs gündemli ve diğer sloganların az atılması dikkat çekti.

Devrimci Gençlik Birliği kortejinde ise, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm”, “Yaşasın enternasyonal dayanışma”, “İşgal, grev, direniş”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları haykırılırken “Kapitalizm modern köleliktir, mücadeleye!” yazılı pankart taşındı.

Yürüyüş Duisburg Landschaftspark’ta sona erdi. Burada sendikacılar alandaki sahnede konuşmalar yaptılar. Konuşmalardan sonra program müzik dinletileriyle devam etti. Müzik dinletilerinin ardından kutlama sona erdi.

Her yıl olduğu gibi, bu yılda da 2016 1 Mayıs’ı İsviçre’nin hemen her yerinde UNİA Sendikası tarafında örgütlendi. Lozan 1 Mayıs kutlamaları da bu sendika tarafından örgütlendi.

Lozan’da önceki yıllara göre daha zayıf katılımın olduğu yürüyüşün ardından bitiş alanına gelindi. Burada çeşitli kurumlar adına yapılan konuşmaların ardından salon etkinlikleriyle 1 Mayıs programı devam etti.

UNİA Sendikası dışında yerli ilerici ve sol güçlerin kayda değer bir katılımı olmadı. 1 Mayıs yürüyüşüne Türkiyeli parti ve örgütlerden TKİP, MLKP ve SYKP katıldı.

TKİP taraftarları üç dilde “Yaşasın 1 Mayıs!” ve “Ya barbarlık ya sosyalizm!” pankartları taşırken, BİR-KAR da “Tüm emperyalistler Ortadoğu’dan defolun”, “Kahrolsun kapitalizm, yaşasın sosyalizm!”, “Kapitalizm savaş demektir!” dövizleri ve flamaları ile yürüyüşe katıldı. Aynı zamanda yürüyüş boyunca bildiri dağıtımı yaptı.

Stuttgart’ta yapılan 1 Mayıs yürüyüş ve mitingine 6 bin civarında işçi ve emekçi katıldı. 1 Mayıs yürüyüşüne başta Türkiye ve Kürdistanlı işçiler olmak üzere göçmenler de yoğun olarak katıldılar.  Yürüyüş kolunun miting alanına ulaşmasından sonra Alman Sendikalar Birliği şeflerinin tek konuşmacı oldukları miting programı başladı. Mitingde müzik programına da yer verildi.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) bu yılki 1 Mayıs’ı‚ “Şimdi zaman daha fazla dayanışma zamanıdır” şiarı altında gerçekleştirdi. Devam eden TİS sürecinden dolayı DGB şefi Reiner Hofmann Stuttgart mitinginin baş konuşmacısı olarak seçilmişti.

DGB şefi kapitalistlerin beklediği ve ona yükledikleri misyona uygun bir konuşma yaptı. Bekleneceği gibi kapitalistlerin kapıkulu şefinin konuşması yandaşları dışında meydandaki kitle tarafından gülümsemeyle karşılandı. İşçi simsarı sendika ağasının konuşmasının daha başında alan boşalmaya başladı.

Yürüyüşe BİR-KAR “İşçi sınıfının birliği sermayeyi yenecektir” pankartı ve flamalarıyla katıldı. 1 Mayıs öncesinde fabrika çevrelerinde TKİP imzalı afişler yapan sınıf devrimcileri mitinge “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm” pankartıyla katıldılar.

Yürüyüşten sonra MLPD ile birlikte ABZ‘de yapılan geleneksel 1 Mayıs kutlamaları akşam saatlerine kadar sürdü. İranlı devrimciler de salon etkinliğine katıldılar.

DGB yürüyüşünden sonra, otonom güçler sınıfsal vurguların belirgin olduğu yeni bir yürüyüş yaptılar. Yapılan yürüyüşe polis cop ve biber gazıyla saldırdı ve birçok insanı yaralayarak gözaltına aldı.

Dortmund 1 Mayıs’ı Stad Tiyatrosunun önünden bir yürüyüşle başladı. Yürüyüşe başta IG Metall ve Ver.di sendikası olmak üzere sendikalar; yerli partiler; Almanya dışından BİR-KAR, DİDF, Nav-Dem, Anadolu Federasyonu ve Alevi Derneği’nin aralarında olduğu kurumlar katıldı.

Mitingin gündeminde metal ve kamu sektöründeki TİS uyuşmazlıklarının yanı sıra göçmenler başlıkları öne çıktı. Yapılan konuşmalara da ağırlıklı olarak bu gündemler damgasını vurdu. “Mülteci krizi” adı altında sorunun bilinçli biçimde ırkçı-faşist saldırganlığın gerekçesi yapıldığına değinildi. Bu çerçevede neo-Nazilerin özel biçimde yoğunlaştığı bir kent olan Dortmund’da bu saldırganlığa karşı uyanık olmanın gereğine işaret edildi.

Yürüyüş ve mitingde “Yaşasın 1 Mayıs”, “Yaşasın enternasyonal dayanışma”, “Faşizme karşı omuz omuza” sıklıkla atılan sloganlar oldu. Katılımın beklenenden zayıf olduğu miting, müzik dinletilerinin ardından sona erdi.

1 Mayıs kutlamasına sahne olan kentlerden biri de Essen oldu. Essen’deki 1 Mayıs Rüttenscheider Strasse’de yürüyüşle başlatıldı. Yüzlerce işçi ve emekçi belli bir güzergahtan geçerek kent meydanına geldi.

Yürüyüşe sendikalar, yerli ve göçmen örgütler katıldı. Yürüyüş sırasında ve mitingde günün anlamına uygun sloganlar haykırıldı. Konuşmalarda öne çıkan sorunlar ise TİS uyuşmazlıkları ve mülteciler sorunuydu.

Yürüyüşün ardından her sene olduğu gibi Zeche Carl’da kurum ve partiler yemek ve bilgilendirme standları açtılar. BİR-KAR da hem yiyecek standı hem de bilgilendirme standı açtı. Ayrıca Kızıl Bayrak gazetesinin satışı yapıldı. Alanda gelecek ay yapılacak olan “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği” festivalinin bildirilerinin dağıtımı ve bilet satışı gerçekleştirildi.

TKİP-Yurtdışı Örgütü’nün 1 Mayıs’la ilgili bildirisinin yaygınca dağıtıldığı da gözlendi.

On binlerce işçi, emekçi ve genç Paris sokaklarındaydı.

Sendikalar Bastille Meydanı’ndan Nation Meydanı’na yürüyüş çağrısı yapmıştı.

Kortejlerin hareket etmesinden kısa bir süre sonra, polisin korteji bölmeye çalışması nedeniyle uzun süreli bir bekleyiş oldu. El Khomri çalışma yasasına karşı gerçekleşen eylemlerde gençliğin kararlı tutumu karşısında rahatsız olan sömürgeci Fransız devletinin bu çabaları militan mücadeleden vazgeçmeyen gençliğe yönelikti. Polisin amacı, “yakıp yıkıcılar” olarak lanse ettikleri boyun eğmeyen gençliğe saldırıp direnişi kırmak ve sendikaların kortejlerinde yer alan emekçiler üzerinde terör havası estirmekti.

Sayıları eylemden eyleme artan gençlik kitlesi, polisler tarafından kuşatılmaya çalışılsa da azgın saldırılara karşı boyun eğmeden saldırıları geri püskürttü. Mücadelenin kazanımının etkisiyle kortejlerde gözle görülür herhangi bir eksilme yaşanmadan yürüyüş devam etti.

Yürüyüş boyunca sendikaların, ilerici örgüt ve partilerin kortejlerinde işçi ve emekçilere yoksulluğu, işsizliği geleceksizliği dayatan sisteme karşı başka bir dünyanın mümkün olduğuna değinen konuşmalar yapıldı. Bazı kortejlerden yükselen Enternasyonal marşı ayrı bir heyecan veriyordu.

İşçi sendikalarının yanı sıra öğrenci sendikaları; yerli ve yabancı ilerici siyasetler de Bastille Meydanı’nda oluşturdukları platformdan Türkçe ve Fransızca günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yaptılar. Mitingde türkü ve marşlar eşliğinde halaylar çekildi.

TKİP Paris taraftarları ise yürüyüşe Fransızca “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!” pankartı ile katılarak, “Kapitalist sömürü ve köleliğe, ırkçı-faşist kudurganlığa, emperyalist saldırganlık ve savaşa karşı 1 Mayıs’ta alanlara, sosyalizm için mücadeleye!” şiarlı TKİP imzalı Fransızca bildirileri yoğun biçimde emekçilere ulaştırdılar.

Sendikalara göre Paris’teki yürüyüşe 70 bin emekçi katıldı. Polisin yürüyüş boyunca devam eden saldırıları, kortejin sonunun Nation Meydanı’na ulaşmasıyla birlikte daha da vahşileşti. Nation Meydanı’ndan Republique Meydanı’na Nuit Debout/Gece Ayakta eylemleri için buluşan kitleye polis Republique Meydanı’nda ayrıca saldırdı.

Hamburg’da her yıl olduğu gibi bu yıl da DGB Sendikası’nın çağrısıyla dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs bir yürüyüş ve miting yapılarak kutlandı. Eyleme sendikaların yanı sıra parti ve örgütler katılım sağladı.

Miting alanında sendika başkanları 1 Mayıs gündemli konuşmalar yaptılar. Konuşmalar esnasında işçiler kurulan kitap ve gazete standlarını gezdiler. Konuşmalardan sonra miting sona erdi.

Mitingin dağılması sırasında polis Halk Cephesi’nin bulunduğu gruba saldırarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Yürüyüşe beş bin işçi ve emekçi katıldı.

Bielefeld’de DGB’nin “Kim nereden gelirse gelsin herkesin eşit şansı olsun! Dayanışma için daha fazla zaman! Çok başardık ve daha fazla başarmak için 1 Mayıs” şiarlarıyla çağrısını gerçekleştirdiği 1 Mayıs mitingi için DGB Sendikası’nın önünden yürüyüş başladı.

2 bin kişilik yerli ve göçmen işçi ve emekçinin katıldığı yürüyüşte “Enternasyonal dayanışmayı yükselt!”, “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları atıldı.

TKİP, Marks, Engels ve Lenin resimlerinin ardında “Bütün ülkelerin işçileri birleşin” şiarlı pankart ve bayraklarıyla yürüyüşte yer aldı. TKİP Yurtdışı Örgütü’nün 1 Mayıs’la ilgili bildiri dağıtıldı.

Diğer gençlik örgütleriyle birlikte Revolution Jugend “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!” şiarının Almanca olarak yer aldığı pankartıyla mitinge katıldı.

Miting alanında DGB ve IG Metall adına konuşmalar gerçekleştirildi. Toplanma alanlarında oluşturulan bilgilendirme standlarının yanı sıra yoğun bir biçimde yemek standları kurulmuştu. Son yıllarda Türkiyeli örgütlerin bilgilendirme standlarından ziyade yiyecek ve içecek standları açmak konusundaki hummalı tutumları bu yıl da değişmedi.

Fransa’nın Bretagne bölgesinin Hennebont kentinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş saat 10.30’da başladı 12.30’da sona erdi. Yürüyüşü Fransız işçi sendikaları CGT, FSU, UNSA ve Solidaires organize etti, Ayrıca, Fransız sol partileri de katılım sağladılar

Geçen yıl 1 Mayıs yürüyüşünde işçi sendikalarında ayrışma yaşandı. Aynı zamanda sol partilerde de ayrışma yaşandı ve bu sene 1 Mayıs’a daha güçlü katılım sağlandı. Bu sene Hennebont’taki yürüyüşe katılım 1200’ün üzerinde oldu.

1 Mayıs yürüyüşüne TKİP’nin yanı sıra Kürt hareketi ve Morbihan Alevi Kültür Derneği de katılım sağladı.

St-Brieuc kentinde de 1 Mayıs yürüyüşü gerçekleştirildi. Buradaki yürüyüşe de BİR-KAR ve Türkiyeli örgütler katıldı.

Bretagne bölgesinin Carhaix kentinde de 1 Mayıs yürüyüşü gerçekleştirildi.

 

 

 

 

Afrika’da 1 Mayıs

 

Güney Afrika

Güney Afrika’da çalışma koşullarını ve ikramiyelerin ödenmemesini protesto etmek için iş bırakan Eskom elektrik santrali inşaatında çalışan işçiler 1 Mayıs’ta da eylemlerini sürdürdüler. İşçiler hükümeti işçi haklarının gaspına müdahale etmemekle suçluyor.

Zimbabwe

Zimbabwe’de 11 aydır maaşları düzgün ödenmeyen demiryolu işçileri de işçi sınıfının mücadele ve dayanışma gününde eylemlerini sürdürdüler.

Mozambik

Mozambik’te inşaat işçileri 1 Mayıs’ı grevle karşıladı. İşçiler Çin merkezli inşaat şirketinden daha iyi ücret ve imzalanan sözleşmeye uyulmasını talep ediyorlar.

Togo

1 Mayıs günü Togo’nun başkenti Lome’de alanlara çıkıldı. Sabah yapılan yürüyüşün ardından kent meydanında buluşuldu. Yaklaşık 700 işçi ve emekçinin katıldığı eylemde kadın emekçilerin katılımı dikkat çekti. Eylemde çalışma yaşamındaki sorunlara dair talepler haykırıldı.


 
§