5 Mayıs 2016
Sayı: KB 2016/17

Devrimci sınıf hareketi için ileri!
Kazanan Taksim iradesidir!
Birleşik, devrimci sınıf hareketi ihtiyacı
Abluka ve saldırılara karşı 1 Mayıs’ta Taksim ısrarı
Ankara, İzmir ve Bakırköy'de 1 Mayıs
Kayseri ve Adana’da 1 Mayıs’a saldırı
“Faşist saldırıların panzehiri devrimci sınıf mücadelesidir!”
1 Mayıs coşkusu dört bir yanda
Taksim-Bakırköy ayrışması, devrim-düzen ayrışmasıdır!
Adana 1 Mayıs'ı üzerine
"Direnişimizin sesini 1 Mayıs’a taşıdık"
Kocaeli 1 Mayıs’ından işçi ve emekçilere mesajlar
Avrupa’da 1 Mayıs eylemlerinden...
Avrupa’da 1 Mayıs
Asya kıtasında 1 Mayıs
Göçler, mülteciler, sorunlar ve sorumlular - 1
Özgürlüğü uğruna direnen halklar teslim alınamaz!
Kirli savaş politikalarının bedelini halklar ödüyor!
Denizler’in cüreti yol göstermeye devam ediyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kocaeli 1 Mayıs’ından işçi ve emekçilere mesajlar

 

Kocaeli 1 Mayıs mitingine katılan emekçilere “1 Mayıs’ta işçi ve emekçilere ne mesaj vermek istersiniz?” diye sorduk…

Emekli-Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut: Emek, dayanışma ve birlik mücadelesi alanlarda kutlandı. Sadece işçi sınıfının değil savaşa sömürüye karşı haykırıldığı bir gündür. Ben tüm yoldaşlarımın 1 Mayıs’ını kutluyorum.

Bir kamu emekçisi: Bir araya gelmenin bile zor olduğu bir dönemdeyiz. İnsanlar korkular yaşıyor. İşçi hareketi son yıllarda özellikle çok geriledi. AKP iktidarı sürecinde daha da fazla geriledi. Geçmişte edinilen kazanımlar bir bir elinden alınmakta işçilerin. AKP iktidarının kendi içerisinde yaşadığı çatışmalar, çatlaklar mevcutken bir araya güçlü gelebilmek çok önemli. En azından dayanışma destek bir direniş havasının yaratılması gerektiğini önemsiyorum.

BES’ten bir emekçi: 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde dünya ve ülkemiz emekçi halklarının faşizme, emperyalizme karşı seslerini yükselttikleri bir gün olması nedeniyle önemli bir gün. İşçilerin emekçilerin 8 saatlik iş günü mücadelesinin 130 yıllık tarihini bugünlere taşıyan emekçilere kutlu olsun.

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Cemevi Başkanı: Türkiye’de özellikle Ortadoğu’da çok kanlı bir çatışmanın yaşandığı bu günlerde işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta kardeşlik ruhunun pekişmesi ve bu saldırılara karşı bir bütün olarak direniş ruhuyla 1 Mayıs’a girmek gerekiyor. Özellikle ülkemizde son yıllardaki çatışmalı ortam gerçekten kardeşliği, işçi ve emekçilerin birliğini bozuyor. Bunun karşısında işçi ve emekçiler birlik ve mücadele ruhuyla alanlara çıkmalı ve bu saldırıları püskürtmeli.

MMO Kocaeli Şube Başkanı: Emek en büyük değerdir. Dili, dini, ırkı, milliyeti her ne olursa olsun merkezi insan olan her şeyin arkasında durmaya çalışıyoruz. Son 15 seneye baktığımız zaman işçi sınıfının sendikalılaşma anlamında %50’lerden %11’lere düştüğünü görüyoruz. Bunun yansıması siyasete de oluyor. ‘80 öncesi sendikal mücadeleden çok geri bir noktaya düştü Türkiye. Bu durum siyasete de yansıyor. İşçi katliamlarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıradayız. Mühendisler olarak alanlarda çalışıyoruz. Dolayısıyla emeğin sömürüsü had safhaya gelmiş durumda. Artık siyasetin din ekseninden kurtulup daha çok sınıfsal mücadele eksenine oturması lazım. %11 sendikal örgütlülüğün %4’ünün sözleşme hakkı var. Geçmişe bakarsanız grev bile göremiyorsunuz artık. Bu anlamda üzülüyoruz. Ancak bu mücadeleyi de vermek zorundayız. Bu vesile ile tüm işçilerin 1 Mayıs’ını kutluyorum.

TTB’den bir emekçi: Benim gördüğüm, insanlarda bir korku var. Bombaların patlaması insanları evine hapsetmiş. Ancak yavaş yavaş bu korku süreci yıkılacak. Biz Kocaeli TTB olarak sahadayız, alandayız. Her zaman işçi-emekçi bayramında alanlardayız, sokaklardayız.

ÇHD Kocaeli Şube Başkanı: Çağdaş Hukukçular Derneği olarak her zaman her türlü baskıya zulme karşı ezilenlerin yanında olduk. 1 Mayıs’ta da bu amaçla buradayız. Bundan sonra da aynı şekilde ezilenlerin baskıya uğrayan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz.

Yapı Yol-Sen’den bir emekçi: İyi bir süreçte değiliz. Türkiye eğitimde, sağlıkta, insan hakkında, barışta kardeşlikte çok kötü şeyler yapmaya başladı. Bu yüzden 1 Mayıs bizim kendimizi izah ettiğimiz bir gün olmuş. Bu yüzden 1 Mayıslar’ın her gün olması lazım. Çünkü bu hükümetin biz çalışanlara değil ülke halkına çok büyük zararları olmaya başladı.

Bir eğitim emekçisi: Özellikle sokaklara çıkmanın zorlaştığı bir dönemde böyle bir kitle ile alanlarda olmaktan mutluluk duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bu ortamda savaşın bir an önce son bulmasını istiyoruz. Ayrıca eğitim alanındaki bu müdahaleler karşısında laik, bilimsel bir eğitimin hayata geçmesini istiyorum.

Bir eğitim emekçisi: Zor bir süreçten geçiyoruz. Savaşı biz yaratmadık, engellemeye de ne yazık ki gücümüz yetmiyor. Eğitim alanında toplumda bile yer bulamayan gerici örgütler milli eğitim ve bakanlık eliyle okullara sokuluyor. Okullarda din adına uyduruk yarışmalar yapılıyor. Çocuklar bu şekilde gericiliğin tam da içine çekiliyor. Bu konuda da bir şey yapmaya gücümüzün yetmemesi kötü bir şey.

Bir kadın eğitim emekçisi: 1 Mayıs bütün insanlar için çok değerli. Fakat benim için biraz daha önemli. Şu anda Taksim’de olmayı orada 1 Mayıs’ı kutlamayı çok isterdim. Çünkü 1977’deki kanlı 1 Mayıs’ta ben yeni üniversiteye başlamıştım ve o gün o alandaydım. Birçok arkadaşımı kaybettim. Ondan sonra çok kötü günler geçiriyor insanlar. Bugünkü yaşadıklarımız 12 Eylül döneminde bile yaşanan şeyler değildi. AKP’nin diktatörleri her yeri kadınları çocukları bütün dünyadaki emekçi insanları, Türkiye’deki her şeyi mahvettiler. Özgürlüklere düşman, bağımsızlığa düşman ve kendi karanlıkları içerisinde o dar Ensarcı bakışlarıyla kindar ve dindar nesiller yetiştirmeye zorlayan bir sistem. Bunun karşısında olmanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Herkes her zaman, 1 Mayıs katliamını yaratanlardan hesap soruluncaya dek, failleri açıklanıncaya dek alanlarda olmalıyız.

Bir kadın eğitim emekçisi: Zor bir süreçten geçiyoruz. Bugünde herkesin duyarlı olması gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Özellikle biz eğitimcilerin daha duyarlı olması, gelecek nesillerin güvenliği açısından iyi bir gelecek için daha duyarlı olmak gerekiyor. Çok geç olmadan bir şeyler yapmamız gerekli.

Bir kadın işçi: İlk defa 1 Mayıs’a katılıyorum. Çok güzel bir ortam gururlu ve mutluyum. Çok büyük bir kitle var.

Bir kadın öğrenci: Benim Kocaeli’de katıldığım ilk 1 Mayıs’tı. Daha önce İstanbul’da katılıyordum. Burada izinli olmasına rağmen katılım çok azdı. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu bir kitle vardı. Diğer işçilerin de burada diğer sene katılımını bekliyorum. Yine de umudu kaybetmiyoruz.

Kızıl Bayrak / Kocaeli

 
§