5 Mayıs 2016
Sayı: KB 2016/17

Devrimci sınıf hareketi için ileri!
Kazanan Taksim iradesidir!
Birleşik, devrimci sınıf hareketi ihtiyacı
Abluka ve saldırılara karşı 1 Mayıs’ta Taksim ısrarı
Ankara, İzmir ve Bakırköy'de 1 Mayıs
Kayseri ve Adana’da 1 Mayıs’a saldırı
“Faşist saldırıların panzehiri devrimci sınıf mücadelesidir!”
1 Mayıs coşkusu dört bir yanda
Taksim-Bakırköy ayrışması, devrim-düzen ayrışmasıdır!
Adana 1 Mayıs'ı üzerine
"Direnişimizin sesini 1 Mayıs’a taşıdık"
Kocaeli 1 Mayıs’ından işçi ve emekçilere mesajlar
Avrupa’da 1 Mayıs eylemlerinden...
Avrupa’da 1 Mayıs
Asya kıtasında 1 Mayıs
Göçler, mülteciler, sorunlar ve sorumlular - 1
Özgürlüğü uğruna direnen halklar teslim alınamaz!
Kirli savaş politikalarının bedelini halklar ödüyor!
Denizler’in cüreti yol göstermeye devam ediyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Ankara, İzmir ve Bakırköy'de 1 Mayıs

 

Bakırköy’de 1 Mayıs mitingi

Sermaye devletinin Taksim yasağının ardından “kitlesellik” gerekçesiyle Bakırköy’de yapılan 1 Mayıs mitingi için sabah saatlerinde toplanmalar başladı. İncirli Metrobüs Durağı ve Marmara Forum yakınlarında toplanan sendika, parti ve örgütler, burada kortej düzeni aldılar. Polis mitinge yönelik olarak hem toplanma ve yürüyüş güzergahında, hem de miting alanında arama noktaları oluşturdu. Bunların yanı sıra tertip komitesinin görevlendirdiği görevliler de polis noktalarından sonra güvenlik kontrolü yaptılar.

Her iki koldan da kortejler oluşturularak sloganlarla Bakırköy Halk Pazarı’na yüründü. Alana ulaşan kitle slogan ve halaylarla miting programının başlamasını bekledi.

Miting programı başta 1977 1 Mayıs’ı olmak üzere, katledilenler için saygı duruşu ve 1 Mayıs Marşı ile başladı. Ardından DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptığı açılış konuşmasında, taşeron çalıştırmaya, kiralık işçiliğe, laikliğe dönük saldırılara değindi, “Kıdem tazminatımızı leş kargalarına yedirtmeyeceğiz” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, “And olsun ki Taksim’e yeniden çıkacağız” dedi. Özgen, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve kirli savaşı teşhir ederek baskı, yasak ve katliamların son bulmasını istedi.

Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nden kadın tutsakların mitinge gönderdiği selamlama kürsüden iletildi.

TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel de konuşma yaparak saldırı politikalarını teşhir etti.

Konuşmaların ardından mitingi düzenleyen kurumların ortak açıklaması okundu. Açıklamada, Kürt kentlerinde süren kirli savaş ve katliamlara, laikliğe dönük saldırılara ve işçi sınıfının haklarına göz dikilmesine değinildi.

Ortak açıklamanın ardından Mezopotamya Kültür Merkezi ve Yasemin Göksu’nun müzik dinletisi eşliğinde çekilen halaylarla miting sona erdi.

Ankara Kolej’de 1 Mayıs mitingi

Baskı ve teröre, aylardır yaratılan korku atmosferine rağmen Sıhhiye Köprüsü ve Kurtuluş Parkı İtfaiye Meydanı’nda toplanan 10 bine yakın kişi Ankara’da 1 Mayıs için Kolej Meydanı’nı doldurdu. İki koldan yürüyen işçi ve emekçilerle, ilerici ve devrimci güçlerin Kolej Meydanı’nda toplanmasının ardından miting programı gerçekleşti.

BDSP’nin de içinde yer aldığı 12 ilerici-devrimci kurum “Yaşasın 1 Mayıs - Birlik Mücadele Zafer” ortak pankartı arkasında Kurtuluş Parkı İtfaiye Meydanı’nda toplanarak yürüdü.

Sınıf devrimcileri, “Sömürüye, savaşa, baskı ve köleliğe karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği” pankartı açarken, DGB-DLB “Geleceğiz ve değişecek dünya” pankartı arkasında yürüdü. Sincan İşçi Birliği “Zincirleri kıra kıra geliyoruz”, Birleşik Metal-İş üyesi Klisom işçileri ise “Dünya öküzün boynuzları üstünde dururmuş, her kıpırdayışında deprem olurmuş. Oysa dünya işçilerin omuzları üstünde durur. Kıpırdasın da gör!” pankartıyla yerlerini aldılar. Henüz kortejler alana girmeden saygı duruşuyla miting programı fiilen başlatıldı. Kortejlerin alana girmesinin ardından açılış konuşmasını tertip komitesi adına KESK dönem sözcüsü yaptı. Savaş ve saldırı politikalarından bahseden dönem sözcüsü “iş, barış, özgürlük” mücadelesini yükseltme çağrısı yaptı.

Ardından Türk-İş Şubeleri adına Türk Metal Sendikası Ankara 2 No’lu Şube Başkanı’nın “teröre hayır” sözleriyle bitirdiği konuşmasını sınıf devrimcileri ve Birleşik Metal-İş üyesi Klisom işçileri protesto etti.

DİSK adına Genel-İş Sendikası Yöneticisi Çetin Çalışkan, devrimci önderleri selamlayarak konuşmasına başladı. Sermayenin yıkım politikalarının yanı sıra, Kürt halkına yönelik saldırıları da eleştirdi. Ardından tertip komitesinin ortak metni Kürtçe ve Arapça olarak da okundu.

TMMOB ve TTB adına yapılan konuşmaların ardından Grup Günyüzü’nün söylediği türkü ve marşlarla miting programı sona erdi.

İzmir’de 1 Mayıs!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından örgütlenen İzmir 1 Mayıs’ı Alsancak Liman ve Konak Eski Sümerbank kollarından yapılan yürüyüşlerle Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı.

BDSP, Ege İşçi Birliği, DGB ve DLB de Türk-İş’in Çanakkale çağrısına tavır alan Türk-İş’e bağlı sendikaların yürüdüğü Alsancak kolunda yer aldı. Bu kolda Belediye-İş’e üye yaklaşık bin 500 işçi ve aileleri ile birlikte yürüyen TÜMTİS üyesi ambar ve kargo işçileri dikkat çekti.

Ege İşçi Birliği mitinge “İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek!” yazılı pankartla katıldı. Alanda coşkulu bir şekilde yürüyen Ege İşçi Birliği bileşenleri 1 Mayıs’ın tarihi, ‘77 1 Mayıs’ında yaşamını yitirenler üzerinden ajitasyon konuşmaları yaparak, “İşte 1 Mayıs, alanlardayız!” sloganını attılar DEV TEKSTİL, Metal İşçileri Birliği, direnişçi Kastaş işçileri, inşaat işçileri, TOMİS de Ege İşçi Birliği bileşeni olarak mitinge katıldı ve kendi flamalarıyla dövizlerini taşıdı. Ayrıca Gürmak ve Kocaer direnişçileri de Ege İşçi Birliği saflarında yerlerini aldılar.

BDSP “Sömürüye, emperyalist savaşa, baskı ve inkara karşı, yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarlı pankartla yürüyüşe katıldı.

Konak Eski Sümerbank kolunda ise KESK ve DİSK’e bağlı sendikalar, Dost Cam ve Kafesan işçilerinin yanı sıra ilerici sol güçler yürüdü.

Alana girilmesinin ardından Ege İşçi Birliği; kürsüde işçilere ve Kastaş direnişçilerine söz verilmeyeceği için, sendikal bürokrasinin siyasi manevralarını işçi sınıfına empoze etmeye çalışacağı kürsünün önünde yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra kendi kürsüsünü kurmak için alanın arka tarafına geçerek işçi kürsüsü kurdu. İşçilerin kendi deneyimlerini paylaştıkları işçi kürsüsü halaylarla son buldu.

Sendikaların kurduğu kürsüye, 1 Mayıs taleplerinin olduğu, kadın cinayetleri ve doğa talanına karşı taleplerin olduğu sinevizyon kurulmuştu.

Miting saat 13.00’te kitlenin selamlanmasıyla başladı. Kastaş, Dost Cam, Yatsan işçileri selamlandı. Dersim Dernekleri selamlanırken ”Seyit Rıza’nın torunları” ifadesi kullanılmasına Vatan Partisi’nin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganıyla karşılık vermesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Tepki üzerine Vatan Partisi alanı terk etti.

Program İstiklal Marşı ve Enternasyonal Marşı’nın çalınmasının ardından saygı duruşu ile devam etti. Saygı duruşu nda Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları sahneye yansıtıldı.

Mitingde ortak açıklamayı, İzmir Valiliği tarafından görevden alınan TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Fatih Sürenkök ile Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Bahri Akkan okudu.

Açıklamada 126 yıldır 1 Mayıs’ın kutlandığı belirtilerek AKP’nin 14 yıllık sosyal yıkım, savaş, saldırganlık ve katliam politikaları teşhir edildi. Son olarak yaşanan metal ve maden direnişlerinin yanı sıra Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine dair vurgular yapıldı.

Ortak açıklamanın ardından KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, DİSK adına Cafer Konca, Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Mutoğlu ve direnişçi Dost Cam işçileri konuştu. Miting İlkay Akkaya konseri ile sona erdi.

Mitinge katılım ve coşku önceki yıllara nazaran düşük oldu. “Güvenlik” basıncı altında gerçekleşen mitingde özel güvenlik görevlilerinin sahnede yer almasıyla bir ilk yaşandı.

 
§