12 Şubat 2016
Sayı: KB 2016/06

Sosyal yıkım saldırılarını ve kirli savaşı durduralım!
Çözüm birleşik devrimci mücadelede!
Kanunsuzların kanunları hükmünü yitirmiştir!
Büyük sessizliği bozmak için...
Greif yeni dönemin buz kıranıdır!
DEV TEKSTİL 1 yaşında
Bölge işçilerinin ihtiyacı; güven ve cesaret!
EKU Fren’de sözleşme süreci
Bir direniş deneyimi: LCW - Meha Giyim
TKİP V. Kongresi Açılış Konuşması...
Mücadele tarihinden: Novamed Grevi
Kadın cinayetleri bizzat devlet eliyle devam ediyor
“Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!” sloganını yükseltelim!
Ortadoğu’da savaş kışkırtıcılığı
Libya’ya saldırı hazırlığı
Hesap vermekten kurtulamayacaklar!
Greif Direnişi: Sınıf hareketinin devrimci geleceği
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL 1 yaşında

Sınıfa karşı sınıf mücadelesini büyütelim!

 

Greif işgali sınıf mücadelesine yeni ölçütler getirmekle birlikte, eskiden kalan köhnemiş sendikal yapıları da derinden sarsan bir misyon taşımış, işçi sınıfı mücadelesinin devrimci sınıf sendikacılığı eksenli boşluğunu daha görünür hale getirmişti. Sermayenin çok yönlü kuşatması altında bulunan işçi sınıfının aynı zamanda sendikal korucular düzeni ile de boğulduğu gerçeği, Greif aynasında daha görünür hale gelmiş; her tondan sendikal bakışın devrimci sınıf sendikacılığı karşısında hiçbir hükmünün olmadığı teyit edilmişti.

Greif direnişinin mücadele ilkelerini kendilerine rehber edinen öncü, devrimci tekstil işçilerinin mücadelenin somut ihtiyacını karşılama iddiasıyla kurdukları Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası 1. yılını geride bıraktı. Kuruluş aşamasında ifade edilen temel ilkeler ve mücadele çizgisinin inşa edilmesi çabasıyla geçen bir yıllık sürecin ardından DEV TEKSTİL, sınıf mücadelesi görevlerine daha güçlü yanıt verecek bir birikimi ifade ediyor. İşleyişinden bakışına, örgütlenme hedef ve çalışmalarından temsil ettiği değerlere kadar, bastığı zemini kuvvetlendirme uğraşı 1 yıllık pratik çabanın ana eksenini oluşturmuş bulunuyor.

Gelinen aşamada asgari kurumsallaşma sürecini geride bırakan DEV TEKSTİL, temsil ettiği ilkeler üzerinden yoğun bir pratik çaba harcadığı dönemi geride bırakıyor. Bu süreç sendikanın kendi işleyişi açısından önemli bir eşiği de ifade ediyor. 1. Genel Kurul sürecinden aylık Genişletilmiş MYK toplantılarına, temsilciliklerin açılış süreçlerinden Genel Meclis oturumlarına kadar sınıf mücadelesinin görevleri ve ihtiyaçları temelinde gerçekleşen kolektif tartışma zeminleri sistematik bir içeriğe kavuşmuş, alınan kararlar ve bu kararları hayata geçirme iradesi yaratılan birikimin somutlanmış biçimi haline gelmiştir. Sendika tüzüklerinde yazan sınıf mücadelesi güzellemelerine karşı tüzük maddelerinin yaşamın somutluğunda hayat bulabileceğini, sınırlı pratiği ile göstermesini bilmiş olan DEV TEKSTİL, mücadele ilke ve değerlerine güç ve olanakları ölçüsünde sıkı sıkıya bağlı bir pratik süreç örmüştür.

Geride kalan süreç içerisinde sınırlı olanaklarına rağmen bulunduğu tüm alanlarda yaygın bir faaliyet süreci örgütleyen DEV TEKSTİL, işçi sınıfının gündemlerinden sınıf dayanışmasına, siyasal gündemlerden toplumsal yaşamı ilgilendiren bir dizi gelişmeye kadar devrimci sınıf sendikacılığı eksenli taraf olma misyonuyla hareket etmiştir. İşkolu ayrımı gözetmeksizin sınıf mücadelesini güçlendirme uğraşını hayata geçirmeye çalışmış, bu anlamıyla da örnek devrimci tutumun temsilcisi olmak için çaba göstermiştir. Aynı işkolunda örgütlenen başka sendikaların dahi mücadele/direniş süreçleri desteklenmiş, sendikacılığı salt üye yapmaya indirgeyen anlayışlara pratikte anlamlı yanıtlar üretmiştir.

Tüm bu gelişim süreçlerine rağmen DEV TEKSTİL ortaya koyduğu ilke ve mücadele değerleri üzerinden bakıldığında yolun henüz çok başındadır. Attığı adımların ilk adımlar olduğu, birçok yönüyle eksik ve zayıf kaldığı açıktır. Bir yıllık deneyim ve birikime yaslanarak, devrimci sınıf sendikacılığını ete kemiğe büründürme mücadelesinin güçlendirileceği yeni mücadele yılı, yeni eşiklerin aşılacağı bir yıl olacaktır. Devrimci sınıf sendikacılığı anlayışını fabrikalar zeminiyle buluşturma, sermayenin ve sendikal bürokrasinin karşısında “sınıfa karşı sınıf” tutumunu güçlendirme ihtiyacının yakıcılığı artarken, Greif İşgali de yol göstermeye devam edecektir.

 

 

 

 

DEV TEKSTİL’den 1. yıl etkinlikleri

 

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) kuruluşunun birinci yılını 7 Şubat'ta İstanbul’da yaptığı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Devrimci bir sınf hareketi yaratma çağrısı

Avcılar Kemal Bozan Kültür Merkezi’ndeki etkinlik saygı duruşu ve sinevizyon gösterimi ile başladı. Etkinlikte DEV TEKSTİL adına yapılan konuşmada; Greif Direnişi'nin işçi sınıfının üzerindeki ölü toprağını atmada önemli bir adım olduğu söylendi. Konuşmada sendikal bürokrasinin sınıf mücadelesi önünde büyük bir engel olduğuna dikkat çekilirken fiili-meşru mücadeleye vurgu yapıldı. Greif Direnişi ve DEV TEKSTİL’in arkasında bir siyasi irade ve işçi sınıfının devrimci programının olduğu belirtilen konuşmada, bu birikimle bugüne gelindiği vurgulandı. Kürdistan’daki katliamlara da değinilen konuşmada işçileri sadece zam vb. için değil diğer toplumsal sorunlarda da harekete geçirmek gerektiği belirtildi. Konuşmanın devamında tüm toplumsal sorunların çözümünün devrimci bir sınıf hareketi yaratılmasıyla sıkı sıkıya bağlı olduğu vurgulandı. Konuşma devrimci sınıf hareketi yaratma mücadelesine omuz verme çağrısıyla sonlandırıldı.

Emekçi Kadın Komisyonları (EKK) konuşmasında kadınların çifte sömürüye maruz kaldığına dikkat çekildi, 21 Şubat’ta gerçekleştirilecek Kadın İşçi Kurultayı’na çağrı yapıldı.

Ardından kürsüye çıkan Şişecam direnişçisi İsmail Yılmaz fiili-meşru mücadele süreçleriyle “Bir destan sonucunda DİSK yaratılmıştı” dedi, Greif Direnişi ile bu destanın sürdüğünü belirtti. Şişecam’dan üyesi oldukları Kristal-İş Sendikası ve patronun işbirliği sonucu atıldıklarını belirten Yılmaz, 6 Kasım’dan bu yana 18 işçinin direnişte olduğunu belirtti. Bu süreçte sendikanın, aldığı eylem kararlarını uygulamadığını belirten Yılmaz, sendika yöneticilerinin kendilerini önce özel güvenlikle dışarı çıkardığını, sonra da kurdukları çadırın çevik kuvvet tarafından dağıtıldığını belirtti. Yılmaz, direnişe başlarken zaferle sonuçlanamayabileceğini ancak onurlu işçiler olarak direnmek zorunda olduklarını bildiklerine dikkat çekti. Yılmaz direniş sürecinde DEV TEKSTİL’in direnişe büyük destekte bulunduğunu ve direnişin sesini yaydığını belirtti.

Etkinlikte sırasıyla Kardelen Sanat Tiyatro Simurg, DEV TEKSTİL Müzik Grubu, DEV TEKSTİL Şiir Atölyesi ve Ekrem Ataer sahne aldı. Devrimci Gençlik Birliği, Devrimci Liseliler Birliği, ÇHD İstanbul Şubesi ve Sosyalist Kamu Emekçileri de mesajlarıyla etkinliği selamladı. Greif direnişçileri de etkinliğe katıldılar.

Anadolu Yakası’nda işçi söyleşisi

Sendikanın Sarıgazi'deki Anadolu Yakası Temsilciliği'nde yapılan söyleşide ise Türkiye ve dünyayı saran emperyalist krizlerin açmazları ve bunun yansıması olarak savaş ve saldırganlığın arttığına vurgu yapıldı. Yeni "reform" paketiyle işçi ve emekçilerin kıdem hakkının ellerinden alınmaya çalışıldığı; esnek çalışma, kuralsız ve iş güvencesiz çalışmanın dayatıldığı bu saldırılar karşısında işçi sınıfının Greif Direnişi gibi direnişler gerçekleştirmesi gerektiği söylendi. Sendikal bürokrasiye karşı taban örgütlülüklerine vurgu yapıldı. Soru-cevap bölümünde işçi sınıfının bilincinin nasıl geliştirilebileceği üzerine canlı tartışmalar yapıldı.

Sunumun ikinci kısmında; 21 Şubat’ta gerçekleştirilecek Kadın İşçi Kurultayı’na çağrı yapıldı, kadın sorununa dair canlı tartışmalar yürütüldü.

Sunumlardan sonra DEV TEKSTİL Sanat Atölyesi, işçilerin yaşamını ve mücadelesini konu alan oyununu sahneledi. Etkinlik Greif işçilerinin “Biz bir tek işgal tanıyoruz, o da sırtımızdan geçinenlerin özel mülkiyetine saplanan fabrika işgalleridir. Bir tek haklı savaş biliyoruz, o da köleliği sona erdirmek için verdiğimiz sınıf savaşıdır!” sözü, mücadele ve örgütlenme çağrısıyla bitirildi.

 
§