01 Ocak 2016
Sayı: KB 2016/01

Düzenin açmazları derinleşiyor
İstikrar arayışına yeni model: “Başkanlık”
Örgütlü bir halk!
Kürdistan’da imha savaşına karşı direniş sürüyor
Düzenin AKP’si, AKP’nin düzeni!
Dincisi milliyetçi, milliyetçisi dincidir
İşçinin cebi hep delik!
Tek çıkar yol mücadele!
Otomotiv sektörü 2015’te rekor kırmış
Yol-İş Kayseri 1 No'lu Şube Genel Kurulu…
TKİP V. Kongresi toplandı!
Suudi rejiminin savaş kundakçılığı
Emperyalizmin kirli silahı: Mezhep savaşları
ABD’den İran’a yaptırım hazırlığı
Yalan tarihin yalancı aktarıcıları
Avrupa Devrimci Gençlik Birliği Kampı başarıyla gerçekleştirildi
Berkin’den Kürt illerine katleden devlettir!
Devrimci basın taraf olmayı sürdürecek
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Avrupa Devrimci Gençlik Birliği Kampı başarıyla gerçekleştirildi

 

Avrupa DGB’nin bir süredir çalışmalarını yaptığı Gençlik Kampı 27 Aralık - 1 Ocak’ta, Almanya’nın Rhaine kentinde yapıldı. Almanya’nın çeşitli kentlerinden gelen, aralarında Alman gençlerin de olduğu kamp toplam 5 gün sürdü.

Bu yılki gençlik kampı, planlamadan programını belirlemeye, kamp yerinin belirlenmesinden kampa katılım için gerekli çağrıların yapılmasına ve diğer tüm organizasyonlara dek, her bakımdan gençliğin insiyatifi ve öz çabası ile başarıldı. Tüm bu çabalarda ortaya konan politik ve pratik çalışma kapasitesi, katılımdaki geçen yıla göre nispi artış ve kimi konularda ortaya konan yaratıcılık ile bu yılki kamp daha ileri bir örgütsel düzeyin göstergesi oldu. Ayrıca, kapm tam planlandığı biçimde ve belli bir disiplin içinde başladı, sürdü ve tamamlandı.

Çok çabuk kaynaşma sağlandı

Her zamanki gibi kamp, bileşenin gelmesinin ardından yapılan tanışma faslı ile başladı. Bu yılki kampa hatırı sayılır sayıda genç katıldı. Bu nedenle tanışma toplantısı daha da önem kazandı. Ancak korkulan olmadı. Eskiler ve yeni gelenler belli bir rahatlıkla ve çaba ile hızla anlaşıp kaynaştılar. Kaynaşmayı güvenceye almak amaçlı olarak akşam yapılan serbest sohbetlerin, çeşitli konularda yapılan tartışmaların ve ilgi çekici oyunların büyük rolü oldu.

Uzak yerlerden gelenler vardı ve haliyle yorgundular. Bu da gözetilerek ilk güne bir tanıtımla başlandı. Devrimci önder Che tanıtıldı. Che’nin enternasyonal devrimci kimliği, dünyanın her yerindeki gençlere ve devrimci kuşaklara esin kaynağı olan mücadelesi, onları heyecanlandıran devrimci yaşamı, hala dillerden düşmeyen sloganları hakkında özlü bilgiler verildi. Bir diğer güne iyi bir hazırlık yapıldı böylece.

Sunumlar başlıyor

İkinci gün, Sovyetler Birliği tarihi konulu bir sunum yapıldı. Bu çerçevede kapitalizmle sosyalizm arasındaki temel farklar anlatıldı. Çok ayrıntıya girilmemekle birlikte yer yer sosyalizmin sorunlarına da değinilidi.

Bunu akşam yapılan medyanın toplum üzerindeki rolü, yarattığı olumsuz etkiler ve manipülasyonları konulu sunum izledi. Sonra da, Rosa Luxemburg ve Charlie Chaplin’in tanıtımı gerçekleştirildi. Aynı gün bir de bir bilgi yarışması yapıldı.

Bu yılki kampta denenen bir şey de, hemen her akşam grupların sorunlara ve çözümlere yoğunlaşmasını sağlayan, bu konuda onlara yol ve yöntem öneren uygulamalı oyunların oynanması oldu. Bu çalışmanın hedefi gençlerde kollektif düşünme, fikir ve çözüm üretme bilinci ve alışkanlığı yaratmaktı ki, bu bir ölçüde başarıldı denebilir.

Kampın üçüncü gününün öğle saatlerinde, kapitalist toplumda kadın ve erkeğin konumu/rolü konulu bir sunum yapıldı. Tipik örnekler aracılığıyla sorun açıklanmaya çalışıldı. Buna bağlı olarak, bizim soruna bakışımızın nasıl olması gerektiği üzerinde duruldu, bu yönlü tartışmalar yapıldı.

Akşam saatlerinde ise, kapitalizm ve insan, kapitalist toplumda -aileden, arkadaşlara dek- insan ilişkileri konusu anlatıldı. Bu çerçevede, kapitalizmin insanları olumsuz yönde etkilemesi, onlara yön vermesi, insana yabancılığı körükleyen anlayış ve değer yargılarına değinildi. Doğru olanın ne olduğu anlatıldı.

Yine akşam saatlerinde bu kez de işçi sınıfımızın ve sosyalizmin büyük ozanı Nazım Hikmet ve Clara Zetkin tanıtımı yapıldı. Bir yenilik olarak da, spor salonunda kızlı-erkeli bir futbol turnuvası gerçekleştirildi. Böylece yorgunluk giderildi, kaynaşma daha da perçinlenmiş oldu.

Dördüncü gün çalışma, NSU adlı Neo-Nazi çetesi ve Alman devleti ile ilşkileri, devletin ve politik çevrelerin bu kanlı ve karanlık cinayet örgütüne karşı tutumunun ele alındığı bir sunumla başladı. Ardından TTİP-serbest ticaret konulu sunum yapıldı. Taşıdığı tehlikelere değinildi. Bu sorunun daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla, A. Smith tanıtıldı. İktisat teorisi hakkında bilgiler verildi.

Akşamsa, militarizm konusunda bir sunum gerçekleştirildi. Alman devletinin militarist politikalarına, giderek askerileşen ekonomisine, askeri bütçesindeki ürkütücü artışa ve yeni bir emperyalist savaşa dönük hazırlıklarına değinildi. Tüm bunların işçi sınıfı, emekçiler ve gençler için taşıdığı tehlikelere dikkat çekildi. Emekçilere ödetilen faturalardan söz edildi. Gençliğe düşen görev ve sorumlulukların altı çizilmeye çalışıldı. Gece saatlerinde ise yine topluca oyunlar oynandı.

Kampın son gününün sunumu ise kapitalist toplumdaki ağır çalışma koşullarının neden olduğu stres, yetersiz sevgi ve gelecek güvensizliği olan psikolojik sorunları içeriyordu. Konu örnekler verilerek anlaşılır kılınmaya çalışıldı. Belli tartışmalar yapıldı.

Belirtmek gerekir ki, kampta yapılan tüm sunumlar belli bir başarı ile gerçekleşti. Sunum için görev alan herkes belli bir ciddiyet ve sorumlulukla konularına hazırlanmışlardı. Nitekim kayda değer bir sıkıntı yaşanmadı. Sunumlara ilgi de dikkate değerdi. Her sunumun ardından zaman zaman hararetli geçen tartışmalar yapıldı.

Kültürel çalışmalar ve final gecesi

Gençlik kampı programı sadece politik konularda yapılan sunumlardan ibaret değildi. Çeşitli kültürel çalışmaları ve etkinlikleri de kapsıyordu. Nitekim daha ilk günden eğilimler saptandı, buna göre gruplaşmalar sağlandı. Kamp TV, şiir dinletisi, müzik, tiyatro ve folklor gibi dallarda çalışmalar yapılacaktı. Haliyle gruplar her gün düzenli olarak bir araya geldi ve çalıştı. Nihayet final gecesine gelindi.

Hazırlıklar tamalanmış olarak akşam etkinliğinde tüm bu çalışmalar ve ürünleri tek tek sunuldu. Tümü de zevkli, bir o denli de eğlendirici çalışmalardı. Günlerin yorgunluğu bir anda giderildi. Yılın son günüydü. Hep birlikte ve coşku içinde halaylar çekildi, devrimci türkü ve marşlar söylendi. Kamp programı yeni bir yıla girilerek sona erdirildi.

Kamp dağılıyor, geleceğe daha iyimser bir bakış var

Ertesi gün özlü bir kamp değerlendirmesi yapıldı. Eskileri ve yenileriyle tüm katılımcılar kampı nitelikli buldular. Özellikle yeni katılan gençler kamp konusunda belli bir doygunluk ve hoşnutluk içinde göründüler. İlk kez katılmış olmalarına karşın hiç yabancılık çekmediler. En önemlisi de bir çok görev aldılar, çalışmalara katkı sundular.

Avrupa DGB, kamp öncesi yaptığı politik ve pratik çalışmaları ve kampta ortaya koyduğu çalışma kapasitesi, yeni insanlarla kurduğu ilişkiler ve daha başka göstergelerden güç alarak, geleceğe daha iyimser bakmaktadır. Daha güçlü bir DGB için sürekli imkan biriktirmektedir. Yeni yıla geçen yıla göre daha güçlü bir DGB ile girildiği söylenebilir.

Avrupa DGB koordinasyonu


 
§