6 Kasım 2015
Sayı: KB 2015/41

Seçim oyununun kazananı sermaye düzeni oldu
Parlamenter hayaller ve iki sonuç
Seçimlerin ardından...
Patronlar: Önümüz açıldı
Düzenin seçim oyununda ayak oyunları
MGK: Devlet terörünün “yasal” koordinatörü
Basına baskı özgürlüğü dağıtıyor
G20 Zirvesi için lüks oteller ve gözaltı merkezi
Şakran’da Ankara Katliamı’na öfke
“Kazanana kadar direneceğiz”
“Taleplerimiz kabul edilene kadar fabrika önündeyiz”
MİB ‘Metal Fırtınası Sempozyumu’ düzenliyor
‘Kaleler düşerken’ yazısına cevap!
1 Kasım seçimleri
"Buz kırılmış, yol açılmıştır!"
Ekim Devrimi yol göstermeye devam ediyor!
Hegemonya krizi derinleşiyor
Mültecilik üzerine bir deneme!
Dış basında 1 Kasım değerlendirmeleri
Üniversite çalışmasında pratik bir deneyim üzerine
Kapitalizmin gençlere gelecek vaadi: İşsizlik
Devrimci Gençlik Birliği Türkiye Meclisi Sonuç Bildirgesi
Kadının tarihsel ezilmişliğinin ve köleliğinin en zorlu halkası: Din
Kadın cinayetleri devam ediyor
Kadınlar ve yağmurlar - K. Ehram
Devlet hapishanelerde daha da saldırganlaşıyor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kapitalizmin gençlere gelecek vaadi: İşsizlik

 

Türkiye’deki genç işsizlik oranı gençlerin karşı karşıya kaldığı geleceksizliğin ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığının küçük bir göstergesi sadece.

Kapitalizm dünya halklarına açlık, yoksulluk, savaş ve ölümden başka bir şey getirmiyor. Bu tablodan payına düşeni gençlik de alıyor. Kapitalizmde “geleceksizlik” sorunu ile karşı karşıya kalan gençliğin en büyük sorunlarından birisi de işsizlik.

2009 yılında tavan yapan ekonomik krizle birlikte artan işsizlik sorununun ardından “ekonomideki toparlanma”dan bahseden sermayenin aksine ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) verileri gençliğin işsizlik sorununun giderek derinleştiğini göstermekte. ILO’nun 8 Ekim 2015 tarihli “Gençlikte Küresel İstihdam Eğilimleri” raporu incelendiğinde ekonomik krizin yaşandığı 2007 ile 2010 yılları arasındaki genç işsizlikteki hızlı artışın ardından bir düşüş olduğu ve genç işsizliğin %13 olduğu belirtilmekte. 

Veriler genç işsizlik oranının kriz dönemine göre azaldığını gösterse de bu oran hala kriz öncesindeki %11,7’lik oranın üzerinde. Ayrıca 2012 yılıyla karşılaştırıldığında gençlerde işsizlik oranı “gelişmiş ekonomi”lerde ve Avrupa Birliği’nde 1,4 puan azalırken “az gelişmiş ülkeler”de 2012’den 2014’e işsizlik artmış durumda. Gençlikte Küresel İstihdam Eğilimleri raporunun baş yazarı Sara Elder bu durumu şöyle değerlendirmekte:

“GET (Küresel İstihdam Eğilimleri) 2013’e göre gençlik istihdam eğilimlerinde iyiye gidiş görmek umut vericidir. Ancak, hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki bu toparlanma küresel ölçekte değildir ve bugün küresel genç işgücünün hemen hemen yüzde 43’ü ya işsizdir ya da çalışmakta ama yoksulluk içinde yaşamaktadır. Hem genç olup hem de günümüz işgücü piyasasına girmek henüz kolay değildir.”

Raporda genç işsizlik sorunu ile ilgili öne çıkan diğer başlıklar da şöyle:

- Düşük gelir düzeyindeki ülkelerde gençlerin %31’i eğitim açısından hiçbir vasfa sahip değil. Oysa bu oran alt-orta gelir düzeyindeki ülkelerde %6, üst-orta gelir düzeyindeki ülkelerde ise %2.

- Genç kadınların işgücü piyasasına katılım oranları birçok bölgede genç erkeklere göre önemli ölçüde daha düşük. Ayrıca genç kadınlar genç erkeklere göre işsiz kalmaya daha açık durumda.

- Gelişmekte olan ekonomilerin yapısal eksik istihdam, kayıt dışı istihdam ve çalışan yoksulluğu gibi sorunları sürmekte.

- Çalışan yoksulluğu (çalıştıkları halde günde 2 dolardan az kazanarak yaşayanlar) son 20 yıl içinde azalmış olmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerde halen 169 milyon genç işçiyi (üç kişiden biri) etkilemekte. Yoksulluğun hemen yanı başındakiler (günde 4 dolardan az kazananlar) da eklenirse sayı 286 milyona çıkmakta.

- İstikrarlı bir iş isteyen gençler için okuldan işe geçiş süresi ortalama 19 ay. Üniversite eğitimi olan bir gencin istikrarlı bir işte çalışmaya başlaması için gerekli süre ilkokul mezunu bir gencin süresinin üçte biri kadar. Pek çok durumda bu geçiş genç kadınlar açısından erkeklere göre daha uzun sürmekte.

Rapor emperyalizmin kendi çıkarları doğrultusunda savaşa sürüklediği, sömürdüğü ülkelerde yaşanan açlık, yoksulluk ve sefaletin bir parçası olarak genç işsizliğin de büyük bir sorun olduğunu gözler önüne sermektedir. Veriler kapitalist sistem içerisinde çifte sömürüye maruz kalan kadınların işsizlik sorununu erkeklere göre daha kapsamlı bir şekilde yaşadığını, az gelişmiş-gelişmekte olan ülkelerde yaşanan eğitim sorunu nedeniyle gençliğin “vasıfsız işçi” olma sorunu ile karşı karşıya kaldığını, bununla paralel olarak da eğitim seviyesi düştükçe hem yapılan işin niteliğinin düştüğünü, hem de iş bulma olasılığının azaldığını göstermekte. 

Genç işsizlik oranları ile ilgili Türkiye’deki veriler incelendiğinde, Türkiye’nin genç işsizlik sorununun en yakıcı şekilde yaşandığı ülkelerden birisi olduğu görülmekte. Türkiye’de genç işsizlik oranı son açıklanan TÜİK verilerine göre ortalama 0,1 puanlık artış ile %18,5’e çıktı. Bu oranın ILO’nun %13’lük genç işsizlik oranının, hatta kriz dönemindeki genç işsizlik oranlarının dahi çok üzerinde olduğu görülmekte. Kuşkusuz ki Türkiye’deki genç işsizlik oranı gençlerin karşı karşıya kaldığı geleceksizliğin ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığının küçük bir göstergesi sadece. 

 

 

 

 

DLB faaliyetlerini sürdürüyor

 

Çiğli’de DLB yazılamaları

Çiğli DLB, 6 Kasım ve katliamlara karşı yürüttüğü yazılama faaliyetiyle liselileri DLB saflarında mücadeleye çağırdı. Çiğli DLB hem 6 Kasım YÖK’ün kuruluşunu hem de Ankara Katliamı’nı protesto etmek için 4 Kasım günü Çiğli’de bulunan liselerin çevresinde yoğun bir yazılama faaliyeti gerçekleştirdi.

Kartal’da DLB’den film gösterimi

Devrimci Liseliler Birliği’nin Kartal Üç Fidan Gençlik Kültür Evi’nde düzenlediği ‘Marx Geri Döndü’ adlı filmin gösterimine katılan liseliler dizi üzerine politik tartışmalar gerçekleştirdi. Dizide de altı çizilen ‘insanın insana olan sömürüsü ortadan kalktığı zaman ulusların uluslara olan sömürüsü otomatik olarak ortadan kalkacaktır’ vurgusu üzerinde duran liseliler, bu değerlendirmenin seçimler ile bağını kurarak işçi sınıfının rolüne vurgu yapan bir tartışma gerçekleştirdiler.

Haziran Direnişi'nde eksik kalan kısmın işçi sınıfı önderliği olduğu, ancak işçi sınıfının örgütlü gücü ile düzenin alaşağı edilebileceği söylenerek tartışmalar sonlandırıldı.

Liselilerin Sesi / Çiğli-Kartal





Kırklareli’de baskın: 16 öğrenci gözaltında

 

Kırklareli’de 3 Kasım tarihinde öğrenci derneğini ve HDP il binasını basan polisler 16 kişiyi gözaltına aldı.

Kırklareli Üniversitesi Öğrenci Kültür Derneği (KÖKDER) polis baskınına uğradı. Karaumurbey Mahallesi’nde bulunan derneği basan polisler yaklaşık 2 saat binada arama yaptı. Aramada bilgisayar, evrak ve afişlerle birlikte içerisinde bir miktar para olduğu belirtilen bağış kutusuna el konuldu. Bu sırada dernekte bulunan 16 kişi ise ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesinin “PKK adına bağış toplama” ve “örgüt propagandası yapmak” olduğu belirtilirken; gözaltına alınanlar Kırklareli Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 
§