27 Şubat 2015
Sayı: KB 2015/08

Kitlelerin devrimci isyanı engel tanımaz!
Sermayenin yasa ve yasaklarına karşı fiili-meşru mücadeleye!
İç Güvenlik Paketi'ne karşı emekçiler sokağa çıktı
Faşist zorbalığa karşı eller şaltere!
Türkiye’nin “eğit-donat” hevesi
‘Kahramanlık destanı’nda IŞİD parmağı
Türk-İş hava boşaltıyor
Yol-İş Genel Kurulu ve gösterdikleri
Haribo’da taşeron sistemi
Polis devleti için grev yasağı
Maltepe’de işgale polis saldırısı
Kamu Emekçileri Forumu işleyiş ve ilkelerini belirledi
Kadın sorunu tarihsel ve toplumsal bir sorundur - H.Fırat
Kürt hareketinin kısır döngüsü ve devrimci çıkış
Troyka'nın paketi Syriza'nın zaferi mi?
Almanya: Refah toplumu masalının sonu
Ev içi emek tartışmaları üzerine
'Kadınlar Özgecan için sokakta'
AKP sorunu çözdü
Üniversitelerde faşist terör!
DLB: 9-13 Mart Berkin Elvan Haftası
Liseli gençlik deneyim kazanıyor
Türkiye'de ol(ama)mak
Nadejda Krupskaya geleceğe ışık tutuyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kamu Emekçileri Forumu işleyiş ve ilkelerini belirledi

 

Eğitimciler Forumu 5. buluşmasını 21 Şubat’ta Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Şube’de gerçekleştirdi.

“İşleyiş ve İlkeler” gündemiyle toplanan forumda, katılım önceki toplantılara göre az olmasına rağmen canlı tartışmalar yaşandı.

Toplantıda, forumun bundan sonra nasıl işleyeceği ve hangi ilkelerin gözetileceği belirlendi. Forumun daha kapsayıcı olması ve alanın bir dizi ortak sorunu içermesi açısından “Eğitimciler Forumu” yerine “Kamu Emekçileri Forumu” olarak yola devam etmesi kararlaştırıldı. Bir sonraki forumun 28 Mart’ta Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube’de (Kadıköy) yapılmasına karar verildi.

Kamu Emekçileri Forumu’nun işleyiş ve ilkelere dair almış olduğu kararlar:

İşleyiş:

1- Forum en geniş bileşeniyle ayda bir toplanır.

2- İki toplantı arası iletişim ve organizasyon ihtiyacını forum koordinasyonu yürütür ve alınan kararların uygulanmasını sağlar. Koordinasyon, olağanüstü durumlarda, forum bileşenlerini toplantıya çağırır.

3- Forum, çalışma alanlarında; çalışma grupları, inisiyatifler, birimler vb. taban örgütlülüklerinin oluşması için çaba harcar.

4- Her çalışma biriminden bir kişi koordinasyona seçilir ve bu kişi çalışma birimi tarafından geri çekilebilir.

5-  Forum bütün kamu emekçilerinin (güvenceli-güvencesiz, sendikalı-sendikasız, özel ya da kamuda çalışan) katılımına açıktır.

İlkeler:

1- Forum kendi mücadelesini sınıf mücadelesinin bir parçası olarak görür. Mücadele gündemlerini bu temele bağlı kalarak belirler. Forum devrimci sınıf sendikacılığını ve sınıf mücadelesini esas alır. Siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunlar karşısında kamu emekçilerinin sınıfsal bir perspektif içinde taraf olması için çaba harcar.

2- Forum, fiili meşru mücadele anlayışıyla hareket eder.

3- Forum, bilimsel laik, demokratik, anadilinde, parasız eğitimi koşulsuz olarak savunur.

4- Forum, eğitim emekçileri forumu adıyla ve eğitim alanına dönük bir çalışma yürütmekle birlikte, bu çaba ve örgütlenmenin tüm kamu emekçilerinin bir ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu nedenle eğitimciler ile diğer kamu emekçilerinin birliğini esas alır ve kendisini Kamu Emekçileri Forumu olarak adlandırır.

5- Bürokrasiye karşı tabanın söz, yetki, karar hakkını savunur. Bu doğrultuda taban iradesini açığa çıkarmayı esas alır.

6-  Kamu emekçilerinin sendika, dernek, platform vb. zeminlerde örgütlenmesini destekler ve buna güç katmayı esas alır.

 

 

 

 

Çankaya’da işgalin ardından işbaşı

 

Ankara’da CHP’li Çankaya Belediyesi’nde Norm Altaş şirketine bağlı olarak çalışan taşeron işçileri, DİSK/Nakliyat-İş’te örgütlendikleri için 4 işçinin işten atılması üzerine 23 Şubat’ta belediye binasını işgal ettiler.

Eylem sırasında, İşten atılan diğer bir işçi de “Benim sendikal faaliyet yürüttüğüm biliniyordu. Bu resmen cezalandırma politikası” dedi.

İşten atılan işçilerden olan İsmail Akbaş ise “Bizi seçim döneminde aradılar. Oylarınızı CHP’ye verin dediler. İki çocuğumu okutmak için taşeron çöplüğünde eziliyorum. Bize sövdüler, hep yuttuk” dedi.

İşgal sürerken, Belediye Başkanı Alper Taşdelen sendika temsilcileri ile görüşme yaptı. Taşdelen atılan işçileri kesinlikle geri aldıracağı sözünü verdi.

Nakliyat-İş tarafından yapılan açıklamada, sendika ve belediye başkanı arasında yapılan görüşmede atılan 4 işçinin işe geri alınacağı sözünün verildiği ve bunun üzerine işçilerin eylemi sonlandırdığı belirtildi. Atılan işçilerin işbaşı yapacağı ifade edildi.


 


Akteks işçileri yol kesti


Antep Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Akteks fabrikasında çalışan işçiler, gasp edilen ücretlerinin ödenmesi için eylem yaptı. 23 Şubat’ta fabrika önünde bir araya gelen işçiler, kendilerini kimsenin muhatap almadığını belirterek yolu kesti. Bir kamyon sürücüsünün ise kitlenin içerisinden geçmesi tepki çekti.

Yol kesme eylemi yapan işçiler, ilerleyen dakikalarda polis baskısı ile karşılaştı. İşçiler bunun üzerine yürüyüşe geçerek başka bir noktada oturma eylemi yaparak araçların geçişine izin vermedi.

Antep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Ergün, işçilere ‘suç işliyorsunuz’ diyerek işçileri tehdit etti.

İşçiler, aralarından 5 kişinin Vali Erdal Ata ile görüştürüleceği sözünün verilmesi üzerine yol kesme eylemine son verdi ve fabrika önündeki bekleyişlerine devam etti.

 
§