15 Ağustos 2014
Sayı: KB 2014/33

ABD emperyalizmi
IŞİD’e savaş mı ilan etti?
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları üzerine
Acıların eskimediği Türkiye’de Erdoğan ‘unutun’ diyor!
Gelin canlar bir olalım, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütelim!
KCK’nin ulusal birlik çağrısı ve gerçekler!
Meslek lisesi “sömürü” meselesi
Çöllolar’da iş bırakma kazanımla bitirildi!
İncirlik Üssü’nde
coşkulu işçi eylemi
Göçüğün yaşandığı ocak kaçakmış!
MİB MYK Ağustos ayı toplantısı sonuçları

Metal TİS süreci ve
öncü metal işçilerinin görevleri!

Birleşik Metal’in toplu sözleşme taslağına ilişkin görüşlerimiz…

İzmir’de MİB faaliyetleri

Bosch ve Vestel’e
uyarı mektubu

Politik gençlik hareketi geleneği - H. Fırat
Ezidiler: 72 fermana direnen halk - M. Ak
Müslümanlara ağlak, Ezidilere muğlâk AKP politikası - K. Ehram
Almanya’da Ezidilerle dayanışma eylemleri
“Yarın koşullar daha iyi olacak!” - T. Kor
IŞİD projesi ve Kürtler
Arjantin’de matbaa işçilerinden işgal!
Festivalimiz saldırılara karşı
direnişi büyütme ve örgütlenme çağrısıdır!
Alnımızda kömür karası, dilimizde direniş ezgisi...
DGB’liler hesap sormaya çağırdı!
Emekçilerin anlatımıyla Kızıl Bayrak...
Kadına yönelik şiddete karşı örgütlü mücadeleye!
Küresel ısınmaya karşı önlem aldatmacası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Bosch ve Vestel’e uyarı mektubu

 

Kalıp-San işçisi Cafer Kalağ geçtiğimiz günlerde sebepsiz yere işten çıkartılmıştı. İşçilerin Birliği Derneği ile birlikte Kalıp-San önünde basın açıklaması yapan Cafer Kalağ, Kalıp-San’daki kölece çalışma koşullarını ve hukuksuzlukları teşhir etmeye devam ediyor.

İşçilerin Birliği Derneği, Kalıp-San fabrikasının üretim yaptığı Bosch ve Vestel fabrikalarına posta ve mail yoluyla mektup yollayarak Kalıp-San’ın hukuksuzluklarını ve kötü çalışma koşullarını aktardı.

Mektupta şunlar ifade edildi: 

Hak alma mücadelemizin 1. derece muhataplarısınız!’

Vestel Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi’ne...

Firmanıza fason üretim yapan Kalıp-San Kalıp, Pres ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’de keyfi ve yasadışı çalışma koşulları uygulanmaktadır.

- Çalışanların fazla mesaileri sigortaya bildirilmemektedir.

- Asgari ücretin üstünde maaş alan çalışanların sigorta primi asgari ücret üzerinden yatırılmaktadır.

- Gece vardiyasında çalışan işçiler için Gece Çalışması Yönetmeliği uygulanmamaktadır.

- Ağır İşler Yönetmeliği kapsamına giren fabrika olmasına rağmen ilgili yönetmelik uygulanmamaktadır.

- İşçi sağlığı ve işçi güvenliği önlemleri alınmamakta, sıkça iş kazaları gerçekleşmektedir.

- Kurumsal firma olmakla ve Vestel’e, Bosch’a üretim yapmakla övünen Kalıp-San firması işçi hakları konusunda merdiven altı atölye koşullarını uygulamaktadır.

Bunlar gibi çok fazla sorun Kalıp-San’da yaşanmaktadır.

Derneğimiz üyesi Cafer Kalağ bu sorunların giderilmesini ve insanca yaşamaya yeten ücret artışı istediği için keyfi biçimde bütün hakları gasp edilerek işten çıkarılmıştır.

Kalıp-San firması size üretim yaptığı için burada yaşanılan bütün sorunlarda sizin de sorumluluğunuz vardır. Bunun içindir ki Kalıp-San’da yaşanan sorunların giderilmesi için üzerinize düşen görev ve sorumluluklarınızı yerinize getirmeniz gerekmektedir.

Derneğimiz üyesi Cafer Kalağ’ın hak ihlallerinin Kalıp-San’daki yasadışı-keyfi çalışma koşullarının giderilmesini istiyoruz.

Aksi halde hak alma mücadelemizin 1. dereceden muhataplarından olduğunuz için hukuki ve fiili mücadelemizi size karşı da sürdüreceğimizi bilmenizi isteriz.

  İşçilerin Birliği Derneği

Kemalpaşa Mah. Erkin Sok. No: 34/1 Küçükçekmece / İST

Tel: (0212) 697 71 53

 

İşçilerin Birliği Derneği Hukuk Danışmanı

Av. Ümüs Seğmen

Tel: 0532 701 96 77

 

 

 

 

 

Yaşasın sınıf dayanışması!

 

Kalıp-San’da haklı talepleri yüzünden, keyfi bir şekilde işten çıkarılan ve bu haksızlık karşısında direnişe geçen sınıf kardeşimiz Cafer Kalağ’ı Vestel işçileri olarak selamlıyoruz. Haklı mücadelesi uğruna, sermayenin karşısında boyun eğmeyen sınıf kardeşimiz Cafer Kalağ, Kalıp-San’daki kuralsız çalışma, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve her türlü baskıya ve kölelik koşullarına karşı direniştedir.

Cafer Kalağ’ın bu onurlu mücadelesi salt başına onun sorunu değildir. Yaşanan bu zulüm Türkiye işçi sınıfının bütünün sırtındaki kamburdur. Onun talepleri bizim de yani bütün işçi sınıfının talepleridir. Öte taraftan Kalıp-San patronu meğer Vestel’e çalışmaktaymış. Bizim burada Manisa’da yaşadığımız zulmü Cafer ve birçok sınıf kardeşimiz de yaşamakta Zorlu’nun zoruyla boğuşmaktaymış. Biz Vestel işçileri olarak Cafer Kalağ’ın bu direnişini her şeyden önce kendi direnişimiz olarak görüyoruz.

Bu direniş Manisa Vestel fabrikasında çalışan 16 bin işçinin ve bildiğimiz kadarıyla Vestel’in yan sanayisinde çalışan 40 bin işçinin ortak sorunudur. Cafer Kalağ, Kalıp-San’da bu sorunlarla boğuşurken bizler de burada Vestel’in kendi fabrikasında aynı sorunlarla boğuşuyoruz.

Bir kez daha Cafer Kalağ’ın direnişini buradan Manisa’dan selamlarken tüm taleplerin karşılanması ve Cafer Kalağ’ın işe geri iade edilmesi için biz de tüm işçi sınıfını dayanışmaya çağırıyoruz. Zorlular’ı işçi sınıfının zoru yıkacaktır.

Yaşasın sınıf dayanışması!

Yaşasın Kalıp-San direnişimiz!

Cafer Kalağ işe geri alınsın

Manisa Vestel işçileri

 

 

 

 

Metal İşçileri Birliği Ege toplantısı

Ege Metal İşçileri Birliği (MİB) 9 Ağustos Cumartesi günü 4. toplantısını yaptı. İlk olarak gündem belirlendi ve açılış siyasal değerlendirmeler yapılarak başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Ortadoğu’daki savaşlar ve krizler üzerine tartışıldı.

Ardından MİB MYK Eylül ayı toplantısında alınan kararlar değerlendirildi. Ardından Ege MİB genel planlaması doğrultusunda; TİS süreci üzerine yoğunlaşma sorunu ile sektör ve sendikalardan yansıyanlar, son olarak çalışma tarzımız üzerine sendikalı, TİS kapsamlı fabrikaların analizi, ortak mücadele ve deneyimlerin birleştirilmesi gündemleri sıralanarak tartışmalara geçildi.

Ege MİB, alanında bulunduğu fabrikalar üzerinden metal işçilerinin genel sorunlarını (örgütsüzlük, taşeronlaşma, işçi sağlığı ve güvenliği vb. konularda) TİS süreçlerini daha detaylı ve işçilerin sözleşme sürelerinde uğrayabilecekleri ihanetlere karşı metal işçilerinin MESS ile sözleşme tarihini, mücadelelerini, deneyimlerini aktarmak amacıyla önümüzdeki aylarda MİB Meclisi toplamasına karar verildi.

Sürmekte olan MESS Grup TİS süreci üzerine fabrikalara müdahale tarzında ne gibi araçlar ve bu araçların nasıl kullanıldığında etkili olabileceği üzerine uzun uzun tartışıldı. Bununla ilgili yapılabileceklerin listesi hazırlandı. İlk olarak Türk-Metal taslağı geniş biçimde tartışılarak açıklanan maddeler üzerine hafta başından itibaren bildiri çıkarılarak MİB broşürleriyle birlikte dağıtılması kararlaştırıldı.

Ardından işçilerin de yoğun olarak kullandıkları sosyal medya üzerinden güncelliği devamlı aktifleştirilecek bir Ege MİB sayfası açılmasına karar verildi.

Son olarak devam eden MESS TİS sürecinde Eylül ayı Metal İşçileri Bülteni için MESS kapsamında çalışan işçilerle röportaj yapılması planlandı. Genel olarak alınan kararlar üzerine görev dağılımı yapıldı.

EGE MİB

10 Ağustos 2014


 
§