15 Ağustos 2014
Sayı: KB 2014/33

ABD emperyalizmi
IŞİD’e savaş mı ilan etti?
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları üzerine
Acıların eskimediği Türkiye’de Erdoğan ‘unutun’ diyor!
Gelin canlar bir olalım, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütelim!
KCK’nin ulusal birlik çağrısı ve gerçekler!
Meslek lisesi “sömürü” meselesi
Çöllolar’da iş bırakma kazanımla bitirildi!
İncirlik Üssü’nde
coşkulu işçi eylemi
Göçüğün yaşandığı ocak kaçakmış!
MİB MYK Ağustos ayı toplantısı sonuçları

Metal TİS süreci ve
öncü metal işçilerinin görevleri!

Birleşik Metal’in toplu sözleşme taslağına ilişkin görüşlerimiz…

İzmir’de MİB faaliyetleri

Bosch ve Vestel’e
uyarı mektubu

Politik gençlik hareketi geleneği - H. Fırat
Ezidiler: 72 fermana direnen halk - M. Ak
Müslümanlara ağlak, Ezidilere muğlâk AKP politikası - K. Ehram
Almanya’da Ezidilerle dayanışma eylemleri
“Yarın koşullar daha iyi olacak!” - T. Kor
IŞİD projesi ve Kürtler
Arjantin’de matbaa işçilerinden işgal!
Festivalimiz saldırılara karşı
direnişi büyütme ve örgütlenme çağrısıdır!
Alnımızda kömür karası, dilimizde direniş ezgisi...
DGB’liler hesap sormaya çağırdı!
Emekçilerin anlatımıyla Kızıl Bayrak...
Kadına yönelik şiddete karşı örgütlü mücadeleye!
Küresel ısınmaya karşı önlem aldatmacası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

MİB MYK Ağustos ayı toplantısı sonuçları

 

Ağustos ayı toplantısını gerçekleştiren Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu’nun açıklamasını sunuyoruz...

Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu (MİB MYK) Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda MESS Grup toplu sözleşme süreci başta olmak üzere işkolundaki gelişmeler, bülten ve siyasal gündem ele alındı. Yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını özetleyelim.

MESS Grup TİS süreci değerlendirildi

Türk Metal’in açıkladığı taslak açıklama biçiminden de anlaşıldığı üzere bir satış taslağıdır. Bayram arifesinde ve fabrikaların tatile girdiği günün hemen öncesinde açıklanan taslak başta ücretler olmak üzere kesinlikle metal işçilerinin beklentilerini karşılamıyor. Yüzde 14 bir zam talebi “dilene dilene kazanmak” anlayışının bir ifadesidir ki bu, her dönem olduğu gibi metal işçisinin sefaletini perçinleyecek enflasyon oranında zamlarla satışın tamamlanmasından başka bir sonuç vermez. Dahası Türk Metal’in taslağında iş cinayetlerinde sorumluluğu işçiye yıkan ve işçiyi iş “kazalarını” saklamaya teşvik eden “kazasızlık ödülü” gibi skandal maddeler de içermektedir. Bu madde de bir kez daha Türk Metal yöneticilerinin işçi sınıfına ne kadar yabancı olduklarını teyit etmektedir. Toplantıda tüm bu gerçeklerin altı bir kez daha çizilmiştir.

Öte yandan bu satış taslağına yönelik olarak fabrikalardan gelen bilgiler paylaşılmıştır. Göründüğü kadarıyla metal işçisi genel olarak bu taslağın bir satış taslağı olduğu konusunda nettir. Aynı zamanda Türk Metal yönetimine karşı öfke içerisindedirler. Fakat özellikle büyük fabrikaların tatilde olması nedeniyle bu tepkinin yoğunluğu ve açığa çıkma ihtimali konusunda net şeyler söylemek mümkün değildir. Ancak Türk Metal ve MESS olası tepkilerden korktukları için satışın yolunu düzlemek amacıyla bir dizi tedbir almaktadırlar. Öncü olabilecek işçilerin işten atılması bunların başında gelmektedir. Öte yandan ise her zamankinden daha erken bir tarihte (25 Ağustos) sözleşme görüşmelerine başlanacak olması da gösteriyor ki metal işçisi bir oldu bittiyle yüz yüze bırakılmak istenmektedir. Anlaşılan o ki, bir bayram arifesinde satış taslağını açıklayanlar bir sonraki bayram arifesinde de satışa imza atmayı planlamaktadır.

Türk Metal cephesinden bunlar olurken Birleşik Metal-İş cephesinden ise süreç geriden ve edilgen biçimde takip edilmektedir. Ortada işbirlikçi toplu sözleşme düzenini yıkmayı hedefleyen bir iddia ve motivasyondan eser yoktur. Önceki dönemde ortaya çıkan sonuç ve Bosch’daki mücadelenin büyük ölçüde kaybedilmiş olması, bu cephedeki iddiaları törpülemiştir. Bu halde de sürecin ana aktörü olmak duygu ve iddiasıyla değil, baskı kuran ama çıkacak sonuca da razı olan bir duruş ortaya konulmuştur. Bunun için henüz Birleşik Metal sözleşme taslağını açıklamamıştır. Ama açıklasa dahi ve bu taslağın içeriği Türk Metal’in satış taslağından ne kadar farklı olursa olsun, bu taslağı geçirebilecek bir mücadele iddiası ve motivasyonu olmadığı için sonuç işbirlikçi sendikal düzene boyun eğiş olacaktır.

MYK tüm bu bakımlardan mevcut tabloyu değerlendirdikten sonra, kendi üzerine düşen sorumluluk ve görevler üzerinde durmuştur. Metal işçilerinin bu gerçekler ışığında aydınlatılması, ihanet ve işbirlikçiliğe karşı öfkenin büyütülmesi ve açığa çıkarılması, satış oyunu ve bu oyuna boyun eğenler karşısında devrimci bir sınıf inisiyatifinin örgütlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu bakımdan bir kez daha Greif’in “İşgal, grev, direniş!” ruhunu metal işçisine taşıyacak bir tokluk ve kararlılıkla davranılması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede metal işçisinin öfkesini fiili-meşru mücadele çizgisinden örgütlemek ve öncü olmanın sorumluluğuna uygun olarak her bakımdan hazırlanmak ihtiyacına işaret edilmiştir.

MYK ayrıca bu görevler çerçevesinde önceki toplantıdan başlayarak tanımlanan araç ve yöntemler üzerinde durmuş, yeni somut bir planlama çıkarmıştır.

Mücadele eden işçiler ve ezilen halklarla dayanışmaya çağrı

MYK MESS Grup TİS süreci ana başlığının ardından işkolundaki gelişmeleri değerlendirmiştir. Genel olarak işçi sınıfı cephesindeki hareketlilikte yaşanan gözle görülür ivmeye dikkat çekilmiş, bunun metal işkolunda da benzer bir dinamikle örtüştüğü tespit edilmiştir. Kendi cephemizden bu hareketliliğe, hareketlilik içerisinde olan sınıf bölüklerine mücadelelerinde yardım etmek, yol göstermek ve devrimci bir temelde geliştirmek görevlerine işaret edilmiştir.

MYK ayrıca grev ve direnişlerini sürdüren sınıf bölüklerini selamladığını duyurmaktadır.

MYK, emperyalist, siyonist ve gerici güçlerin savaş ve saldırılarıyla tehdit edilen halklarla dayanışmanın öneminin de altını çizmiştir. Bu çerçevede Ortadoğu’da hedef haline getirilen halklarla dayanışmayı yükseltmek, yapılan eylem ve etkinliklere etkin bir katılımı örgütlemek görevlerine vurgu yapmıştır.

Bülten planlandı

Toplantıda son olarak bülten değerlendirilmiş, Eylül sayısı planlanmıştır. Yapılan planlamaya göre her türlü katkının 26 Ağustos tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu

8 Ağustos 2014

 

 

 

 

Birleşik Metal-İş Sendikası
TİS taslağını açıkladı

 

Birleşik Metal-İş Sendikası, 2014-16 MESS Grup TİS süreci için hazırladığı taslağı 13 Ağustos’ta Gebze’de yaptığı bir toplantıyla açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube önünde bir araya gelen yaklaşık 400 işçi toplantının yapılacağı salona kadar sloganlarla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Toplantıda ilk olarak Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın açılış konuşması gerçekleştirdi. Türkiye’de hak arama eylemlerinin güçlendiğine vurgu yaptı. Açılış konuşmasının ardından, TİS taslağını açıklamak üzere Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu kürsüye çıktı. Genel olarak işçi sınıfının yaşadığı sorunlara, hak gasplarına değindi.

Ardından taslağın ücret bölümünden başlayarak gerekçeleriyle taslak maddelerini açıkladı. Ücretlerin ücret makasını daraltmak amacı ile hazırlandığı dile getirildi. Talep ise şöyle: Saat ücreti 5,58 TL’nin altında olan işçiler için saat ücretinin 5,58 TL’ye tamamlanması ve 40 kuruş iyileştirme, tamamlama işlemi gerçekleştikten sonra ‘%5 + 105 kuruş’ ücret zammı talebi taslakta yer alacak. Buna göre, 898 TL net ücret alanların toplam net zammı -ikramiye hariç- 282 TL olacak. Açıklamada, bu bölümde yer alan zam oranının toplamda işçilerin %75’ini ilgilendirdiği söylendi.

Net 1374 TL civarında ücreti olanlar için 305 lira zam talebi taslağa konulacak. 1374 TL’nin üzerinde alanlar için zam oranları kademeli olarak düşecek. Mesela 2000 TL ücret alanlar için 270 TL zam talebi taslakta yer alacak.

2., 3. ve 4. altı ay için de ‘enflasyon + %2’ zam talebi taslakta yer alacak. Taslakta ayrıca; vergi dilim artışlarının patronlar tarafından karşılanması, bayram, izin, yakacak gibi sosyal ödemelere %30 zam, yasalara atıf yapan maddelere sınırlılık ve sözleşme maddelerinin esas alınmasına ilişkin hüküm, 37,5 saatlik haftalık çalışma, yıllık izin sürelerinin arttırılması, günlük 30 dakika çalışma saatinden sayılacak mola hakkı talepleri de yer alıyor. Ücret makası üzerinde uzunca durularak yapılan taslak açıklamasında Türk Metal’in taslağına da değinilerek %14’lük zammın 70 kuruşa denk geldiği, yeni giren işçilere ise 45 kuruş zam önerdiklerini ve bunun ucuz işçiliğe Türk Metal’in nasıl destek olduğunun kanıtı olduğu, Türk Metal’in taslağının metal işçilerinin taleplerinden uzak olduğu söylendi.

Sınıf devrimcileri, toplantıda Metal İşçileri Birliği’nin TİS broşürünü ve Metal İşçileri Bülteni’nin son sayısını dağıttı.

Kızıl Bayrak / Gebze

 
§